Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Limang elemento ng nobela

75,571 views

Published on

 • Be the first to comment

Limang elemento ng nobela

 1. 1. ANG LIMANG ELEMENTO NG NOBELA
 2. 2. Tauhan  Binibigyang-buhay ng manunulat sa kaisipan ng mga mambabasa.  Dapat gumagalaw nang alinsunod sa hinihingi ng tunay na buhay.
 3. 3. Tagpuan  Tumutulong sa pagbibigay ng linaw sa paksa, sa banghay at sa tauhan.  Hal. : barong-barong sa gilid ng estero maharlikang palasyo ng hari
 4. 4. Banghay  Ito ang salaysay o mga pangyayaring bumubuo sa akda o mga pangyayaring tungkol sa salaysay.  Balangkas ng mga pangyayari na inayos at pinag-ugnay ng isip.
 5. 5. paraan ng pagsulat ng nobela  Paano sinulat ang nobela .  Maligoy, mabulaklak o direkta ang pagkakapahayag ng manunulat sa kanyang pananalita . Makabuluhan ba ang kanyang ginagamit na salita.
 6. 6. Haba  Gaano kahaba ang nobela.  Ang haba ng nobela ay naaangkop rin . Katangian ng kaakit-akit na nobela 1. Mahusay na pagpili ng mga salita. 2. May bahaging masaya. 3. May sariling tatak ng kumatha.
 7. 7. MGA KARANIWANG PAKSANG UMIIRAL SA NOBELA
 8. 8. Kasaysayang pampag-ibig  Ipinopokus dito ang karanasan sa pag-ibig ng mga tampok na tauhan.  Ang pangunahing suliranin ay tungkol sa pagtatagumpay ng pag-ibig ng pangunahing tauhan.  Hal. : Anak na Ligaw (1972) ni Dr. Fausto Galaman
 9. 9. NOBELANG HISTORIKAL  Nakatuon sa maayos na pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring naganap sa nakaraan ng isang bansa o lugar ang banghay sa nobelang ito.
 10. 10. Nobela ng tauhan  Ang mga pangyayari ay umiikot sa pangunahing tauhan at iba pang tauhang nakaapekto sa kanyang buhay.  Hal. : Nena at Neneng ni Valeriano Pena
 11. 11. Nobela ng pagbabago  Binibigyang diin dito ang layunin ng may-akda o ang kanyang mga hinahangad na pagbabago sa lipunan at sa pamahalaan.  Hal. : Noli Me Tangere at El Felibusterismo ni Dr. Jose P. Rizal
 12. 12. Nobelang pulitikal  Tumatalakay sa isyung pulitikal noong panahon ng amerikano.  Hal. : Pinaglahuan (1907) ni Faustino Aguilar
 13. 13. Nobelang moral  Nauuri sa dalawa : a) isang kasaysayan ng babaeng may madilim na nakaraan ngunit may ginintuang puso. b) Ang katapatan at pagtataksil ng isang asawa.  Hal. : Ang Tunay na Pag-ibig (1913) Sampaguita Walang Bango (1918) ni Inigo Ed Regalado
 14. 14. Nobelang pang-ekonomiya at isyu sa paggawa  Tumatalakay sa isyung ekonomiya at paggawa.  Hal. : Banaag at Sikat (1905) ni Lope K. Santos Anak Dalita (1911) ni Patricio Mariano
 15. 15. Nobelang layunin  Binibigyang-diin ang mga pilosopiya, simulain, mga balyu sa moralidad at pananaw ng mga pangunahing tauhan.  Ang suliranin ay nilulutas batay sa pinahihintulutang kaugalian ng lipunan.
 16. 16. Nobelang makasining  Nagbibigay ng malaking pansin sa mahusay na pagtalakay at paghahanay ng mga pangyayari at paglalarawan ng mga tauhan.

×