SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
•Ipaliwanag ang
pakikipagtalastasan.
•Ano ang tatlong uri nito?
•Ipaliwanag ang Berbal.
•Ipaliwanag ang Di berbal.
•Ipaliwanag ang Pasulat.
•Ibigay ang mga uri ng Di-Berbal.
•Ipaliwanag ang Chronemics.
•ang Proxemics
•ang Kinesics
•ang Haptics
•ang Iconics
•ang Oculesics
•ang Pictics
•ang Vocalics
PANG-UGNAY
•Nagamit ang pang-ugnay sa
pagsisimula, pagpapadaloy ng mga
pangyayari, hanggang sa
pagwawakas ng pagsasalaysay
Tatlong uri ng Pang-ugnay:
•Pang-angkop
•Pang-ukol
•Pangatnig
PANG-ANGKOP
•Tagapag-ugnay ng dalawang salita na
karaniwan ay panuring at salitang
tinuturingan
•Ito’y ginagamit upang maging madulas ang
pagbigkas ng mga magkakasamang salita
•Tatlo ang pang-angkop: na, ng, g
Paggamit ng “na”
•Ginagamit kapag ang sinundang salita ay
nagtatapos sa katinig maliban sa “n”
•Mga Halimbawa: masarap na pagkain
maliit na bata
matunog na balita
Paggamit ng “ng”
•Ginagamit kapag ang salitang
sinusundan ay nagtatapos sa patinig
•Mga halimbawa: masamang panaginip
totoong mahirap
ngiting kayganda
Paggamit ng “g”
•Ginagamit kapag ang sinusundang salita
ay nagtatapos sa “n”
•Mga halimbawa: salaming malinaw
hanging malamig
Sultang malupit
Magbigay ng sariling halimbawa!
•Pang-angkop
•Gamit ang “na”
•Gamit ang “ng”
•Gamit ang “g”
PANG-UKOL
•kataga, salita, o pariralang nag-uugnay ng isang
pangngalan sa iba pang salita sa pangungusap
•Mga ginagamit bilang pang-ukol:
Alinsunod sa /
alinsunod kay
Laban sa / laban
kay
Ayon sa / ayon kay Para sa / para kay
Hinggil sa / hinggil
kay
Tungkol sa /
tungkol kay
•Alinsunod sa batas ang ginawa
niyang hakbang.
•Para kay Gng. Santos ang
bulaklak na ito.
•Ayon sa balita, masama raw ang
panahon ngayong araw.
Gamitin sa sariling pangungusap!
•Pang-ukol
Alinsunod sa /
alinsunod kay
Laban sa / laban
kay
Ayon sa / ayon kay Para sa / para kay
Hinggil sa / hinggil
kay
Tungkol sa /
tungkol kay
Kay / kina Ukol sa / ukol kay
PANGATNIG
•Mga kataga, salita, o pariralang nag-uugnay ng
dalawang salita, parirala, sugnay o payak na
pangungusap
Mga Pangatnig:
at kapag ngunit Samakatwid
anupa kaya O
Sa madaling
salita
bagaman kundi pagkat upang
bagkus kung
palibhas
a
sanhi
Bago habang pati sapagkat
Dahil sa Maliban Sakali Subalit
Mga Uri ng Pangatnig
1. PAMUKOD - ginagamit sa pagbukod o pagtatangi, gaya ng:
o, ni, maging, at man.
Halimbawa:
a. Ikaw man o ako ay hindi maghahangad na siya ay mabigo.
b. Batid ko ang pagkapanalo ng ating grupo kung si Roger
man ang piliing lider natin.
c. Walang diprensiya sa akin maging si Jose ang magwagi sa
paligsahan.
d. Ni sermunan ni saktan ay hindi ko ginagawa sa aking anak.
2. PANUBALI - nagsasabi ito ng pag-aalinlangan, gaya
ng: kung, kapag, pag, sakali, disin sana.
Halimbawa:
a. Kung uulan, hindi matutuloy ang ating
palatuntunan.
b. Hindi tayo matutuloy sa sine kapag hindi umuwi
nang maaga ang tatay.
c. Pag umulan, hindi makakapunta rito si Boyet.
d. Hindi tayo makakahuli ng maraming isda sakaling
lumitaw ang buwan.
3. PANINSAY - kapag sinasalungat ng unang bahagi ng
pangungusap ang ikalawang bahagi nito. Gaya ng: ngunit,
datapwat, subalit, bagaman, samantala, kahiman, kahit.
Halimbawa:
a. Nakatakda siyang umani ng tagumpay kahit (kahit na)
maraming naninira sa kanya.
b. Nakatapos si Ramon ng medisina bagaman tindera lang
sa palengke ang kanyang ina.
c. Nanalo pa ring musa si Rosa datapwat may mga kaibigang
bomoto sa kalaban niya.
d. Maganda nga ang kaibigan mo ngunit suplada naman.
4. PANANHI - nagbibigay ito ng dahilan o katuwiran
para sa pagkaganap ng kilos. Ang mga ito ay: dahil
sa, sanhi sa, sapagkat, mangyari.
Halimbawa:
a. Namaos siya dahil sa matagal na pagtatalumpati.
b. Sanhi sa init ng panahon kaya siya nilagnat.
c. Umapaw ang ilog sapagkat walang tigil ang ulan.
d. Nahilo si Anna mangyari ay ikot siya nang ikot.
5. PANAPOS - nagsasabi ito ng nalalapit na katapusan
ng pagsasalita, gaya ng: upang, sa lahat ng ito, sa di-
kawasa, sa wakas, at sa bagay na ito.
Halimbawa:
a. Sa di-kawasa, ang pulong ay tinapos na.
b. Makukuha ko na rin sa wakas ang inaasam kong
promosyon sa trabaho.
c. Sa lahat ng ito, dapat tayong magkaisa.
d. Sa bagay na ito, nasa ating mga kamay na ang
paghuhusga.
6. PANLINAW - ginagamit ito upang
ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang
banggit.
Halimbawa:
a. Nagkasundo na ang mag-asawa, kung
gayon magsasama na silang muli.
b. Nahuli na ang tunay na maysala kaya
makakawala na si Berto.
7. PANIMBANG - ginagamit sa paghahayag ng
karagdagang impormasyon at kaisipan, gaya ng: at -
saka, pati, kaya, anupa’t.
Halimbawa:
a. Sina Jose at Pedro ay nagtungo sa bukid.
b. Pati ang gamit ng iba ay kanyang iniligtas.
c. Anupa't pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral para
makaahon sa kahirapan.
d. Nagtanim siya ng upo at saka patola.
8. PAMANGGIT - gumagaya o nagsasabi lamang
ng iba, tulad ng: daw, raw, sa ganang akin/iyo,
di umano.
Halimabawa:
a. Sa ganang akin, ang iyong plano ay mahusay.
b. Siya raw ang hari ng sablay.
c. Di umano, mahusay umawit si Blanca.
d. Masisipag daw ang mga taga-Ilokos.
9. PANULAD - tumutulad ng mga pangyayari o
gawa, tulad ng: kung sino…siyang, kung ano…siya rin,
kung gaano…siya rin.
Halimbawa:
a. Kung ano ang mga nangyayari noon, siya ring
mangyayari ngayon
b. Kung sino ang unang tumakbo, siyang mananalo.
c. Kung gaano ang iyong itinulong, siya ring ibibiyaya
sa iyo.
Maikling Pagsasanay!
• Bilugan ang pang-ugnay na ginamit sa bawat pangungusap.
Isulat sa linya kung ito’y pang-ukol o pangatnig.
__________ 1. Nagalit ang guro mangyari napakaingay ng mga
mag-aaral.
__________ 2. Madali ang magmahal ngunit mahirap ang
mabigo.
__________ 3. Ayon sa ating guro, ang pagsusulit ay hindi
matutuloy.
__________ 4. Tayo’y dapat magtulungan alinsunod sa ating
tuntunin.
__________ 5. Hindi siya nakatupad sa usapan sapagkat siya’y
maysakit.

More Related Content

What's hot

Maikling Kwento
Maikling KwentoMaikling Kwento
Maikling Kwentorosemelyn
 
Elemento Ng Tula
Elemento Ng TulaElemento Ng Tula
Elemento Ng Tularosemelyn
 
Denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan ng mga salita
Denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan ng mga salitaDenotatibo at konotatibong pagpapakahulugan ng mga salita
Denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan ng mga salitaOliverSasutana
 
Uri ng Sanaysay
Uri ng SanaysayUri ng Sanaysay
Uri ng Sanaysayiaintcarlo
 
Ponemang suprasegmental
Ponemang suprasegmentalPonemang suprasegmental
Ponemang suprasegmentalJann Corona
 
Konotasyon at denotasyon
Konotasyon at denotasyonKonotasyon at denotasyon
Konotasyon at denotasyonJenita Guinoo
 
Filipino 9- Pangatnig at Transitional Devices
Filipino 9- Pangatnig at Transitional DevicesFilipino 9- Pangatnig at Transitional Devices
Filipino 9- Pangatnig at Transitional DevicesNemielynOlivas1
 
Filipino 9 Mga Pang-Uring Nagpapasidhi ng Damdamin
Filipino 9 Mga Pang-Uring Nagpapasidhi ng DamdaminFilipino 9 Mga Pang-Uring Nagpapasidhi ng Damdamin
Filipino 9 Mga Pang-Uring Nagpapasidhi ng DamdaminJuan Miguel Palero
 
Mga Modelo Ng Pambansang Ekonomiya
Mga Modelo Ng Pambansang EkonomiyaMga Modelo Ng Pambansang Ekonomiya
Mga Modelo Ng Pambansang EkonomiyaMark Velez
 
Modyul 24 karapatang pantao
Modyul 24  karapatang pantaoModyul 24  karapatang pantao
Modyul 24 karapatang pantao南 睿
 
Denonatibo2 at kononatibo2
Denonatibo2 at kononatibo2Denonatibo2 at kononatibo2
Denonatibo2 at kononatibo2yette0102
 
Epekto at solusyon ng implasyon pagobo
Epekto at solusyon ng implasyon pagoboEpekto at solusyon ng implasyon pagobo
Epekto at solusyon ng implasyon pagoboAce Joshua Udang
 
Pagtutulad, Pagwawangis, Pagsasatao
Pagtutulad, Pagwawangis, PagsasataoPagtutulad, Pagwawangis, Pagsasatao
Pagtutulad, Pagwawangis, PagsasataoCool Kid
 
ELEMENTO NG MAIKLING KWENTO
ELEMENTO NG MAIKLING KWENTOELEMENTO NG MAIKLING KWENTO
ELEMENTO NG MAIKLING KWENTOHiie XD
 

What's hot (20)

Banghay ng maikling kuwento
Banghay ng maikling kuwentoBanghay ng maikling kuwento
Banghay ng maikling kuwento
 
Maikling Kwento
Maikling KwentoMaikling Kwento
Maikling Kwento
 
Elemento Ng Tula
Elemento Ng TulaElemento Ng Tula
Elemento Ng Tula
 
Pokus ng pandiwa
Pokus ng pandiwaPokus ng pandiwa
Pokus ng pandiwa
 
Pagpapasidhi ng damdamin
Pagpapasidhi ng damdaminPagpapasidhi ng damdamin
Pagpapasidhi ng damdamin
 
Denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan ng mga salita
Denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan ng mga salitaDenotatibo at konotatibong pagpapakahulugan ng mga salita
Denotatibo at konotatibong pagpapakahulugan ng mga salita
 
Uri ng Sanaysay
Uri ng SanaysayUri ng Sanaysay
Uri ng Sanaysay
 
Ponemang suprasegmental
Ponemang suprasegmentalPonemang suprasegmental
Ponemang suprasegmental
 
Konotasyon at denotasyon
Konotasyon at denotasyonKonotasyon at denotasyon
Konotasyon at denotasyon
 
Pokus ng pandiwa
Pokus ng pandiwaPokus ng pandiwa
Pokus ng pandiwa
 
Filipino 9- Pangatnig at Transitional Devices
Filipino 9- Pangatnig at Transitional DevicesFilipino 9- Pangatnig at Transitional Devices
Filipino 9- Pangatnig at Transitional Devices
 
Filipino 9 Mga Pang-Uring Nagpapasidhi ng Damdamin
Filipino 9 Mga Pang-Uring Nagpapasidhi ng DamdaminFilipino 9 Mga Pang-Uring Nagpapasidhi ng Damdamin
Filipino 9 Mga Pang-Uring Nagpapasidhi ng Damdamin
 
Tunggalian
TunggalianTunggalian
Tunggalian
 
Mga Modelo Ng Pambansang Ekonomiya
Mga Modelo Ng Pambansang EkonomiyaMga Modelo Ng Pambansang Ekonomiya
Mga Modelo Ng Pambansang Ekonomiya
 
Modyul 24 karapatang pantao
Modyul 24  karapatang pantaoModyul 24  karapatang pantao
Modyul 24 karapatang pantao
 
Denonatibo2 at kononatibo2
Denonatibo2 at kononatibo2Denonatibo2 at kononatibo2
Denonatibo2 at kononatibo2
 
Epekto at solusyon ng implasyon pagobo
Epekto at solusyon ng implasyon pagoboEpekto at solusyon ng implasyon pagobo
Epekto at solusyon ng implasyon pagobo
 
Pagtutulad, Pagwawangis, Pagsasatao
Pagtutulad, Pagwawangis, PagsasataoPagtutulad, Pagwawangis, Pagsasatao
Pagtutulad, Pagwawangis, Pagsasatao
 
Kontemporaryong isyu
Kontemporaryong isyuKontemporaryong isyu
Kontemporaryong isyu
 
ELEMENTO NG MAIKLING KWENTO
ELEMENTO NG MAIKLING KWENTOELEMENTO NG MAIKLING KWENTO
ELEMENTO NG MAIKLING KWENTO
 

Similar to Pang-Ugnay

pang-ugnay 1.pptx
pang-ugnay 1.pptxpang-ugnay 1.pptx
pang-ugnay 1.pptxJulemie
 
Summative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptx
Summative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptxSummative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptx
Summative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptxJanClerSumatraMegall
 
525991003-PPT-for-Pang-ukol-1.pptx
525991003-PPT-for-Pang-ukol-1.pptx525991003-PPT-for-Pang-ukol-1.pptx
525991003-PPT-for-Pang-ukol-1.pptxShefaCapuras1
 
Mga sawikain at_salawikain
Mga sawikain at_salawikainMga sawikain at_salawikain
Mga sawikain at_salawikainicgamatero
 
Mga sawikain at_salawikain
Mga sawikain at_salawikainMga sawikain at_salawikain
Mga sawikain at_salawikainicgamatero
 
Marungko B2 version.2 www.teachpinas.com .pdf
Marungko B2 version.2 www.teachpinas.com .pdfMarungko B2 version.2 www.teachpinas.com .pdf
Marungko B2 version.2 www.teachpinas.com .pdfmilynespelita
 
yen2-171011081111.pptx
yen2-171011081111.pptxyen2-171011081111.pptx
yen2-171011081111.pptxShefaCapuras1
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huAlice Failano
 
lesson 1 kayarian ng salita.pptx
lesson 1 kayarian ng salita.pptxlesson 1 kayarian ng salita.pptx
lesson 1 kayarian ng salita.pptxjanemorimonte2
 
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambingMatatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambingJessamaeLandingin1
 
MODYUL SA FILIPINO V
MODYUL SA FILIPINO VMODYUL SA FILIPINO V
MODYUL SA FILIPINO Vasa net
 
PAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptxPAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptxMayumi64
 

Similar to Pang-Ugnay (20)

pang-ugnay 1.pptx
pang-ugnay 1.pptxpang-ugnay 1.pptx
pang-ugnay 1.pptx
 
Pang ugnay
Pang ugnayPang ugnay
Pang ugnay
 
PANGATNIG
PANGATNIGPANGATNIG
PANGATNIG
 
Summative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptx
Summative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptxSummative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptx
Summative-test.-filipino-9-2023-1st-quarter-answer-key.pptx
 
Pangatnig
PangatnigPangatnig
Pangatnig
 
525991003-PPT-for-Pang-ukol-1.pptx
525991003-PPT-for-Pang-ukol-1.pptx525991003-PPT-for-Pang-ukol-1.pptx
525991003-PPT-for-Pang-ukol-1.pptx
 
Mga sawikain at_salawikain
Mga sawikain at_salawikainMga sawikain at_salawikain
Mga sawikain at_salawikain
 
Mga sawikain at_salawikain
Mga sawikain at_salawikainMga sawikain at_salawikain
Mga sawikain at_salawikain
 
Marungko B2 version.2 www.teachpinas.com .pdf
Marungko B2 version.2 www.teachpinas.com .pdfMarungko B2 version.2 www.teachpinas.com .pdf
Marungko B2 version.2 www.teachpinas.com .pdf
 
yen2-171011081111.pptx
yen2-171011081111.pptxyen2-171011081111.pptx
yen2-171011081111.pptx
 
DLP-MTB-MLE-III.docx
DLP-MTB-MLE-III.docxDLP-MTB-MLE-III.docx
DLP-MTB-MLE-III.docx
 
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at huFilipino 6 dlp 17  gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
Filipino 6 dlp 17 gamitin ang mga salitang pang-ugnay sa tambalan at hu
 
lesson 1 kayarian ng salita.pptx
lesson 1 kayarian ng salita.pptxlesson 1 kayarian ng salita.pptx
lesson 1 kayarian ng salita.pptx
 
PANGATNIG
PANGATNIGPANGATNIG
PANGATNIG
 
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambingMatatalinhaga, eupimismo at paghahambing
Matatalinhaga, eupimismo at paghahambing
 
filipino7-pabula week 3.pptx
filipino7-pabula week 3.pptxfilipino7-pabula week 3.pptx
filipino7-pabula week 3.pptx
 
demo 2022 [Autosaved].pptx
demo 2022 [Autosaved].pptxdemo 2022 [Autosaved].pptx
demo 2022 [Autosaved].pptx
 
MODYUL SA FILIPINO V
MODYUL SA FILIPINO VMODYUL SA FILIPINO V
MODYUL SA FILIPINO V
 
PAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptxPAGSUSULIT.pptx
PAGSUSULIT.pptx
 
mga-pang-ugnay.pptx
mga-pang-ugnay.pptxmga-pang-ugnay.pptx
mga-pang-ugnay.pptx
 

Recently uploaded

Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptxjemarabermudeztaniza
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxJEANELLEBRUZA
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdfjemarabermudeztaniza
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxVinJims
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxMaricrisLanga1
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1AngelRgndlaa
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxNicaGobalizaEsquilon
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxSamuelAgnote
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxPaulineHipolito
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanChristineJaneWaquizM
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxJubilinAlbania
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinErickaCagaoan
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralinbryandomingo8
 

Recently uploaded (20)

Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptxTimog-Silangang Asya PILIPINAS   .pptx
Timog-Silangang Asya PILIPINAS .pptx
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
 
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
'Silangang Asya_20240328_142624_0000' with you.pdf
 
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docxAP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
AP56-Q1-W1-ANACLETAOBDIANELA lesson planning.docx
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptxFINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
FINAL Pagbibigay-Kahulugan-ng-Pamilyar-at-Di-Pamilyar-na-mga-Salita.pptx
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
Quarter 4 Week 1 Daily Lesson Log in ESP Grade 1
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
 
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptxG7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
G7 AP Q4 Week 6-7Nasyonalismo sa Timog At Kanlurang Asya.pptx
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptxEsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
EsP9-M13-Mga Pansariling Salik Sa Pagpili ng Track o Kurso.pptx
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahanSimuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
Simuno at Panaguri kahulugan at kahalagahan
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptxApril Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
April Five , 2024 DEPED CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
 
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-AralinDULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
DULANG PANTELEBISYON.pptx Grade 7-Aralin
 

Pang-Ugnay

 • 1.
 • 2. •Ipaliwanag ang pakikipagtalastasan. •Ano ang tatlong uri nito? •Ipaliwanag ang Berbal. •Ipaliwanag ang Di berbal. •Ipaliwanag ang Pasulat. •Ibigay ang mga uri ng Di-Berbal.
 • 3. •Ipaliwanag ang Chronemics. •ang Proxemics •ang Kinesics •ang Haptics •ang Iconics •ang Oculesics •ang Pictics •ang Vocalics
 • 4. PANG-UGNAY •Nagamit ang pang-ugnay sa pagsisimula, pagpapadaloy ng mga pangyayari, hanggang sa pagwawakas ng pagsasalaysay
 • 5. Tatlong uri ng Pang-ugnay: •Pang-angkop •Pang-ukol •Pangatnig
 • 6. PANG-ANGKOP •Tagapag-ugnay ng dalawang salita na karaniwan ay panuring at salitang tinuturingan •Ito’y ginagamit upang maging madulas ang pagbigkas ng mga magkakasamang salita •Tatlo ang pang-angkop: na, ng, g
 • 7. Paggamit ng “na” •Ginagamit kapag ang sinundang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa “n” •Mga Halimbawa: masarap na pagkain maliit na bata matunog na balita
 • 8. Paggamit ng “ng” •Ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa patinig •Mga halimbawa: masamang panaginip totoong mahirap ngiting kayganda
 • 9. Paggamit ng “g” •Ginagamit kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa “n” •Mga halimbawa: salaming malinaw hanging malamig Sultang malupit
 • 10. Magbigay ng sariling halimbawa! •Pang-angkop •Gamit ang “na” •Gamit ang “ng” •Gamit ang “g”
 • 11. PANG-UKOL •kataga, salita, o pariralang nag-uugnay ng isang pangngalan sa iba pang salita sa pangungusap •Mga ginagamit bilang pang-ukol: Alinsunod sa / alinsunod kay Laban sa / laban kay Ayon sa / ayon kay Para sa / para kay Hinggil sa / hinggil kay Tungkol sa / tungkol kay
 • 12. •Alinsunod sa batas ang ginawa niyang hakbang. •Para kay Gng. Santos ang bulaklak na ito. •Ayon sa balita, masama raw ang panahon ngayong araw.
 • 13. Gamitin sa sariling pangungusap! •Pang-ukol Alinsunod sa / alinsunod kay Laban sa / laban kay Ayon sa / ayon kay Para sa / para kay Hinggil sa / hinggil kay Tungkol sa / tungkol kay Kay / kina Ukol sa / ukol kay
 • 14. PANGATNIG •Mga kataga, salita, o pariralang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay o payak na pangungusap
 • 15. Mga Pangatnig: at kapag ngunit Samakatwid anupa kaya O Sa madaling salita bagaman kundi pagkat upang bagkus kung palibhas a sanhi Bago habang pati sapagkat Dahil sa Maliban Sakali Subalit
 • 16. Mga Uri ng Pangatnig 1. PAMUKOD - ginagamit sa pagbukod o pagtatangi, gaya ng: o, ni, maging, at man. Halimbawa: a. Ikaw man o ako ay hindi maghahangad na siya ay mabigo. b. Batid ko ang pagkapanalo ng ating grupo kung si Roger man ang piliing lider natin. c. Walang diprensiya sa akin maging si Jose ang magwagi sa paligsahan. d. Ni sermunan ni saktan ay hindi ko ginagawa sa aking anak.
 • 17. 2. PANUBALI - nagsasabi ito ng pag-aalinlangan, gaya ng: kung, kapag, pag, sakali, disin sana. Halimbawa: a. Kung uulan, hindi matutuloy ang ating palatuntunan. b. Hindi tayo matutuloy sa sine kapag hindi umuwi nang maaga ang tatay. c. Pag umulan, hindi makakapunta rito si Boyet. d. Hindi tayo makakahuli ng maraming isda sakaling lumitaw ang buwan.
 • 18. 3. PANINSAY - kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap ang ikalawang bahagi nito. Gaya ng: ngunit, datapwat, subalit, bagaman, samantala, kahiman, kahit. Halimbawa: a. Nakatakda siyang umani ng tagumpay kahit (kahit na) maraming naninira sa kanya. b. Nakatapos si Ramon ng medisina bagaman tindera lang sa palengke ang kanyang ina. c. Nanalo pa ring musa si Rosa datapwat may mga kaibigang bomoto sa kalaban niya. d. Maganda nga ang kaibigan mo ngunit suplada naman.
 • 19. 4. PANANHI - nagbibigay ito ng dahilan o katuwiran para sa pagkaganap ng kilos. Ang mga ito ay: dahil sa, sanhi sa, sapagkat, mangyari. Halimbawa: a. Namaos siya dahil sa matagal na pagtatalumpati. b. Sanhi sa init ng panahon kaya siya nilagnat. c. Umapaw ang ilog sapagkat walang tigil ang ulan. d. Nahilo si Anna mangyari ay ikot siya nang ikot.
 • 20. 5. PANAPOS - nagsasabi ito ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita, gaya ng: upang, sa lahat ng ito, sa di- kawasa, sa wakas, at sa bagay na ito. Halimbawa: a. Sa di-kawasa, ang pulong ay tinapos na. b. Makukuha ko na rin sa wakas ang inaasam kong promosyon sa trabaho. c. Sa lahat ng ito, dapat tayong magkaisa. d. Sa bagay na ito, nasa ating mga kamay na ang paghuhusga.
 • 21. 6. PANLINAW - ginagamit ito upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang banggit. Halimbawa: a. Nagkasundo na ang mag-asawa, kung gayon magsasama na silang muli. b. Nahuli na ang tunay na maysala kaya makakawala na si Berto.
 • 22. 7. PANIMBANG - ginagamit sa paghahayag ng karagdagang impormasyon at kaisipan, gaya ng: at - saka, pati, kaya, anupa’t. Halimbawa: a. Sina Jose at Pedro ay nagtungo sa bukid. b. Pati ang gamit ng iba ay kanyang iniligtas. c. Anupa't pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral para makaahon sa kahirapan. d. Nagtanim siya ng upo at saka patola.
 • 23. 8. PAMANGGIT - gumagaya o nagsasabi lamang ng iba, tulad ng: daw, raw, sa ganang akin/iyo, di umano. Halimabawa: a. Sa ganang akin, ang iyong plano ay mahusay. b. Siya raw ang hari ng sablay. c. Di umano, mahusay umawit si Blanca. d. Masisipag daw ang mga taga-Ilokos.
 • 24. 9. PANULAD - tumutulad ng mga pangyayari o gawa, tulad ng: kung sino…siyang, kung ano…siya rin, kung gaano…siya rin. Halimbawa: a. Kung ano ang mga nangyayari noon, siya ring mangyayari ngayon b. Kung sino ang unang tumakbo, siyang mananalo. c. Kung gaano ang iyong itinulong, siya ring ibibiyaya sa iyo.
 • 25. Maikling Pagsasanay! • Bilugan ang pang-ugnay na ginamit sa bawat pangungusap. Isulat sa linya kung ito’y pang-ukol o pangatnig. __________ 1. Nagalit ang guro mangyari napakaingay ng mga mag-aaral. __________ 2. Madali ang magmahal ngunit mahirap ang mabigo. __________ 3. Ayon sa ating guro, ang pagsusulit ay hindi matutuloy. __________ 4. Tayo’y dapat magtulungan alinsunod sa ating tuntunin. __________ 5. Hindi siya nakatupad sa usapan sapagkat siya’y maysakit.

Editor's Notes

 1. conjuctions
 2. ligature
 3. prepositions
 4. Source: http://misterhomework.blogspot.com/2013/06/pangatnig.html