MoŜliwości dla IT i ICT w 7PR

        Anna Widelska
   Maciej Wiśniewski, Michał Matuszak


      info@kon...
Plan prezentacji
  Plan prezentacji:
  1.  ICT – załoŜenia (filary technologii ICT, budŜet, uczestnicy)
  2.  Wyz...
ICT – załoŜenia (1)

quot;Technologie informacyjne i komunikacyjnequot;(ICT - Information and
Communiaction Technologies) ...
ICT – załoŜenia (2)

            Nanoelektronika, fotonika i zintegrowane mikro/nanosystemy
  FILARY
TECHNOLOG...
ICT – załoŜenia (3)


                       systemy robotyczne: nowoczesne
            ...
ICT – załoŜenia (4)


 Przeprowadzone zostaną równieŜ badania nad zastosowaniami:

  ICT w zetknięciu z wyzwaniami społe...
ICT – załoŜenia (5)

                    Uczestnicy
A) osoby fizyczne i prawne,
B) Jednostki:
• uczeln...
Program szczegółowy ICT obejmuje 7 wyzwań
        oraz inicjatywę FET
ICT – Wyzwania i cele (1)


              ICT Wyzwanie 1:
    Pervasive and Trusted Network and Service In...
ICT – Wyzwania i cele (2)


              ICT Wyzwanie 2:
        Cognitive Systems, Interaction, Rob...
ICT – Wyzwania i cele (3)


              ICT Wyzwanie 3:
         Components, systems and engineeri...
ICT – Wyzwania i cele (4)               ICT Wyzwanie 4:
            Digital libraries and co...
ICT – Wyzwania i cele (5)              ICT Wyzwanie 5:
         Sustainable and personalised hea...
ICT – Wyzwania i cele (6)                ICT Wyzwanie 6:
    Mobility, environmental sustainability...
ICT – Wyzwania i cele (7)


                ICT Wyzwanie 7:
           Independent living and in...
ICT – Wyzwania i cele (8)        Future and Emerging Technologies (FET)
          – poszukiwanie now...
ICT – Wyzwania i cele (9)


                 FET-OPEN
 -  dowolna tematyka,
 -  quot;zaistnienie quot;...
ICT – Wyzwania i cele (10)


               FET-PROACTIVE
 -  wyselekcjonowana tematyka,
 -  dziedziny,...
Konkursy
Konkursy (1)
 • ICT Call 1: FP7-ICT-2007-1 (CLOSED)
 • ICT Call 2: FP7-ICT-2007-2 (CLOSED)
 • Joint Call between IC...
Konkursy (2)
  Konkurs FP7-ICT-2007-C
           STREP (Small or medium-scale focused research
        ...
Konkursy (3)


             FP7-ICT-2007-3 Identyfikator konkursu: FP7-ICT-2007-3
 Data publikacji: 04.1...
Konkursy (4)


      FP7-ICT-2007-3 obejmuje następujące cele:

 ICT-2007.2.2 Cognitive systems, interaction, robot...
Konkursy (5)

                FP7-ICT-2007-3
        ICT-2007.2.2 Cognitive systems, interaction, ...
Konkursy (6)

                    FP7-ICT-2007-3
       ICT-2007.4.3 Digital libraries and tech...
Konkursy (7)

                   FP7-ICT-2007-3
            ICT-2007.4.4 Intelligent content...
Konkursy (8)

                  FP7-ICT-2007-3
      ICT-2007.8.4 Science of complex systems for so...
Konkursy (9)

                  FP7-ICT-2007-3
             ICT-2007.8.5 Embodied intelligen...
Konkursy (10)

                  FP7-ICT-2007-3
               ICT-2007.8.6 ICT forever you...
Konkursy (11)

                  FP7-ICT-2007-3
             ICT-2007.9.2 International coope...
Konkursy (12)

                 FP7-ICT-2007-3
  ICT-2007.9.3 Trans-national cooperation among NCPs (Na...
Konkursy 7 PR – źródła informacji

 Informacje o aktualnie otwartych konkursach
 http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?...
Co dalej?
     ...


Work Programme 2009-2010
Przyszłość (1)

 Spotkanie ICTC (Instructional Computing Technology Committee)
        19.11.2007, Braga (Portugal...
Przyszłość (2)

   Strona polska zgłosiła w ramach wstępnych komentarzy następujące uwagi:

  • poparcie stanowiska Por...
Dziękuję za uwagę
Dziękuję za uwagę
Możliwości dla IT i ICT w 7PR
Możliwości dla IT i ICT w 7PR
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Możliwości dla IT i ICT w 7PR

1,703 views

Published on

Możliwości dla IT i ICT w 7PR

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Możliwości dla IT i ICT w 7PR

 1. 1. MoŜliwości dla IT i ICT w 7PR Anna Widelska Maciej Wiśniewski, Michał Matuszak info@kontaktowy.eu
 2. 2. Plan prezentacji Plan prezentacji: 1. ICT – załoŜenia (filary technologii ICT, budŜet, uczestnicy) 2. Wyzwania i cele w „Programie Pracy” na lata 2007-2008 3. Aktualne konkursy 4. WP 2009 - 2010
 3. 3. ICT – załoŜenia (1) quot;Technologie informacyjne i komunikacyjnequot;(ICT - Information and Communiaction Technologies) - jeden z dziesięciu tematów w ramach programu szczegółowego „Współpraca” ICT Wśród tych 32 mld euro, aŜ 9 mld euro przeznaczonych będzie na największy obszar BudŜet programu tematyczny quot;Technologie „Współpraca” - 32 413 mln informacyjne i euro (64% budŜetu całego komunikacyjnequot;. 7PR na lata 2007-2013)
 4. 4. ICT – załoŜenia (2) Nanoelektronika, fotonika i zintegrowane mikro/nanosystemy FILARY TECHNOLOGII Wszechobecne sieci komunikacyjne o ICT nieograniczonych moŜliwościach Systemy wbudowane, przetwarzanie danych i sterowanie Oprogramowanie, siatki obliczeniowe, bezpieczeństwo i niezawodność Wiedza, systemy poznawcze i systemy uczące się Symulacja, wizualizacja, interakcja i rzeczywistość mieszana (mixed realities) Nowe perspektywy w zakresie ICT wykorzystujące inne dziedziny nauki dyscypliny technologiczne, łącznie z elementami matematyki, fizyki i biotechnologii
 5. 5. ICT – załoŜenia (3) systemy robotyczne: nowoczesne systemy autonomiczne; miniaturyzacja otoczenie osobiste i domowe, Działania na rzecz integracji takich technologii, jak: Infrastruktury inteligentne: narzędzia sprawiające, Ŝe infrastruktury niezbędne do codziennego funkcjonowania stają się sprawniejsze, łatwiejsze w obsłudze.
 6. 6. ICT – załoŜenia (4) Przeprowadzone zostaną równieŜ badania nad zastosowaniami: ICT w zetknięciu z wyzwaniami społecznymi: nowe systemy, nowatorskie materiały, struktury, technologie i usługi na rzecz zdrowia: poprawa profilaktyki chorób i świadczenia opieki zdrowotnej, wczesna diagnostyka, leczenie poprawa integracji społecznej na rzecz mobilności: oparte na ICT inteligentne systemy transportu, pojazdy i inteligentne rozwiązania usługowe dla turystyki na rzecz wspierania środowiska, zarządzania ryzykiem i zrównowaŜonego rozwoju na rzecz administracji publicznej wszystkich szczebli, ICT na rzecz treści, kreatywności i indywidualnego rozwoju: nowe modele mediów i nowe rodzaje treści, uczenie wspomagane technologią, ICT wspierające przedsiębiorstwa i przemysł ICT na rzecz zaufania i pewności: zarządzanie toŜsamością; uwierzytelnianie i autoryzacja
 7. 7. ICT – załoŜenia (5) Uczestnicy A) osoby fizyczne i prawne, B) Jednostki: • uczelnie wyŜsze - dofinansowanie 75% kosztów projektu, - wkład przedsiębiorstw w działanie • organizacje badawcze (w tym instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe) innowacyjne jest oczywisty, • osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego (w tym Wspólnotowe - 7PR chce popierać innowacyjne Centrum Badawcze - JRC) przedsiębiorstwa, gotowe do podjęcia prac • organizacje międzynarodowe badawczo-rozwojowych (R&D), zarówno w • instytucje publiczne, organy samorządowe i szkoły średnie o duŜym potencjale najnowszej technologii wzrostu, jak i w kluczowych polach • przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie MŚP to przedsiębiorstwo spełniające zastosowania ICT. następujące kryteria KE 2003/361/EC: - zatrudnia nie więcej niŜ 250 osób, - posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln euro, - jest niezaleŜne tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu, nie jest jednostką naukowo- badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową.
 8. 8. Program szczegółowy ICT obejmuje 7 wyzwań oraz inicjatywę FET
 9. 9. ICT – Wyzwania i cele (1) ICT Wyzwanie 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures (Ogólnodostępne, bezpieczne sieci i usługi infrastruktury) Wyzwanie to ustanowiono by umoŜliwić powstanie technologii sieciowych, pozwalających na opracowywanie innowacyjnych scenariuszy oraz modeli biznesowych, tworząc w ten sposób nowatorskie moŜliwości biznesowe. PoniewaŜ tak rozbudowana sieć jest wystawiona na liczne zagroŜenia, konieczne jest zapewnienie jej większego bezpieczeństwa. W związku z tym na duŜo szerszą skalę niŜ obecnie stosowane będą wszelkiego rodzaju autoryzacje.
 10. 10. ICT – Wyzwania i cele (2) ICT Wyzwanie 2: Cognitive Systems, Interaction, Robotics (Systemy kognitywne, Interakcja, Robotyka) Efektem działań w ramach tego wyzwania ma być nowa generacja samouczących się systemów ICT oraz robotów, które są w stanie odpowiednio zareagować na luki w swojej quot;wiedzyquot;i w sytuacjach, na które nie zostały zaprogramowane. Docelowe jest, by to roboty potrafiły zrozumieć swoich uŜytkowników i środowisko w jakim się znajdują, a nie odwrotnie.
 11. 11. ICT – Wyzwania i cele (3) ICT Wyzwanie 3: Components, systems and engineering (Komponenty, systemy, inŜynieria) Przez to wyzwanie rozumiany jest dalszy postęp w integracji i miniaturyzacji chipów i innych komponentów, oferujących większą wydajność po niŜszych kosztach; pozostanie liderem w dziedzinie nanoelektroniki i fotoniki czy teŜ dalszy rozwój oprogramowania i systemów przetwarzania danych pozwalających na rozprowadzanie lub odzyskiwanie duŜych ilości danych z wielu źródeł, w czasie rzeczywistym poprzez interakcję ze środowiskiem zewnętrznym.
 12. 12. ICT – Wyzwania i cele (4) ICT Wyzwanie 4: Digital libraries and content (Biblioteki cyfrowe i treść cyfrowa) Poprzez rozwój wirtualnych, cyfrowych bibliotek, dostęp do zbiorów kulturalnych, jak i naukowych, zostanie znacznie ułatwiony. Zawartości tych bibliotek będą przechowywane, zarządzane, transmitowane oraz chronione w sposób bardziej niezawodny, efektywny i po niŜszym koszcie.
 13. 13. ICT – Wyzwania i cele (5) ICT Wyzwanie 5: Sustainable and personalised healthcare (W kierunku zrównowaŜonej i spersonalizowanej ochrony zdrowia) Oczekiwanym rezultatem badań w tej dziedzinie są m.in. nowatorskie systemy nieinwazyjnego monitoringu stanu ludzkiego zdrowia, przenośne urządzenia do wczesnego wykrywania chorób i wskazywania niezbędnego leczenia czy teŜ systemy wczesnego ostrzegania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych na duŜą skalę.
 14. 14. ICT – Wyzwania i cele (6) ICT Wyzwanie 6: Mobility, environmental sustainability and energy efficiency (ICT dla mobilności, zrównowaŜonego rozwoju, efektywności energetycznej) ZałoŜeniem jest tu opracowanie inteligentnych systemów pokładowych oferujących wyŜsze moŜliwości w zakresie zapobiegania wypadkom drogowym, a takŜe usług zapewniających wydajniejszy dostęp do informacji dostępnych całodobowo dla ludzi w podróŜy, które umoŜliwią im bezpieczniejsze, bardziej efektywne i przyjazne środowisku dotarcie do celu. Dodatkowo, procesy przemysłowe oraz infrastruktura w tym zakresie powinny być bezpieczniejsze i bardziej energooszczędne.
 15. 15. ICT – Wyzwania i cele (7) ICT Wyzwanie 7: Independent living and inclusion (ICT dla niezaleŜnego funkcjonowania oraz integracji) Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych stwarza wielu ludziom nowe moŜliwości pracy, nowe formy komunikowania się i uczestniczenia w Ŝyciu publicznym. Dla wielu osób szanse te pozostają jednak poza ich zasięgiem. Celem integracji jest umoŜliwienie kaŜdej zainteresowanej tym osobie pełnego udziału w społeczeństwie informacyjnym, niezaleŜnie od jej ewentualnego upośledzenia społecznego czy indywidualnego. Nowe technologie mają równieŜ być wykorzystane do zmniejszenia efektów starzejącego się społeczeństwa, wydłuŜając znacznie okres niezaleŜności od innych i zwiększając aktywny udział osób starszych w społeczności.
 16. 16. ICT – Wyzwania i cele (8) Future and Emerging Technologies (FET) – poszukiwanie nowych technologii Pionier oraz inkubator dwa podejścia: nowych pomysłów i •oddolne ('roots-up'), zwane tematów w dziedzinie ICT FET-Open jest FET (Future and •odgórne (‘top-down’), zwane Emerging Technologies) - FET-Proactive rozwinięty program ICT Misja: promowanie badań, które mogą być wynagrodzone potencjalnym przełomowym odkryciem o duŜym znaczeniu technologicznym, jak społecznym
 17. 17. ICT – Wyzwania i cele (9) FET-OPEN - dowolna tematyka, - quot;zaistnienie quot; nowych grup badawczych, - ciągła otwartość na ryzykowne, ale i obiecujące pomysły oraz na pomoc w wykorzystaniu wyników badań naukowych dla potrzeb ICT, - obejmowanie nowych tendencji i kierunków w badaniach, - moŜliwie szeroki zakres działalności, przenikający wszystkie dziedziny, - włączanie niekonwencjonalnych kierunków badań oraz zagadnień, którymi nie zajmują się inne jednostki, - tworzy nowe dyscypliny, - wspiera tzw. STREPs, czyli wspólne projekty badawcze, do których zalicza się wizjonerskie oraz długoterminowe badania oraz Akcje koordynacyjne (CAs – Coordination Actions), skupione na tworzeniu nowych obszarów badawczych oraz łączeniu rozproszonych środowisk badaczy na rzecz wspólnych projektów.
 18. 18. ICT – Wyzwania i cele (10) FET-PROACTIVE - wyselekcjonowana tematyka, - dziedziny, w których wcześniejsze przełomowe prace juŜ zademonstrowały swój potencjał - Inicjatywy te zazwyczaj wymagają współpracy wielu dyscyplin naukowych z pogranicza technologii informacyjnych i innych dziedzin, takich jak fizyka, chemia, nauki przyrodnicze czy psychologia - składa się zarówno z pomyślnych inicjatyw z wcześniejszych wezwań, które są w dalszym stopniu rozwijane, jak i z całkowicie nowych idei - wytycza nowe kierunki dla programów ICT, wspiera nowatorskie, niekonwencjonalne podejścia i badania dające podstawy do osiągnięcia postępu w dłuŜszym terminie oraz technologiczne nowinki - Inicjatywy ‘proaktywne’ w ramach PR7 mają być wdraŜane na zasadzie wspólnie opracowywanych projektów (collaborative projects): Projektów zintegrowanych (IPs – Integrated Projects) oraz Projektów badawczych o sprecyzowanym celu (STREPs - Specific Targeted Research Projects)
 19. 19. Konkursy
 20. 20. Konkursy (1) • ICT Call 1: FP7-ICT-2007-1 (CLOSED) • ICT Call 2: FP7-ICT-2007-2 (CLOSED) • Joint Call between ICT and Security Themes on Critical Infrastructure Protection: FP7-ICT-SEC-2007-1 (CLOSED) • ICT Call 3 FP7-ICT-2007-3 (OPEN) • FET Open scheme: FP7-ICT-2007-C (OPEN)
 21. 21. Konkursy (2) Konkurs FP7-ICT-2007-C STREP (Small or medium-scale focused research projects): projekty wspópracy; wielopartnerskie 1. Znak konkursu: FP7-ICT-2007-C projekty badań, demonstracji lub innowacji na mniejszą 2. Otwarcie konkursu: 22.12.2006o mniejszym rozmachu skalę i 3. Przewidywany budŜet: 6 mln EURO CA (Coordination actions) – działania koordynujące; 4. Termin składania wniosków: 31 grudnia 2008r. współpracy oraz koordynowanie działalności czasu lokalnego w promowanie – konkurs ciągły – STREP, godz. 17.00 badawczej i innowacyjnej finansowanej na szczeblach Brukseli krajowych; definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi 4 września 2007r. inicjatywami oraz działania tj. godz. 17.00 czasu lokalnego w lub łącznymi – termin pośredni dla CA, organizowanie Brukseli konferencji, spotkań, studia, wymiany personelu, wymiana i 8 stycznia 2008r. – termin pośredni dla CA, godz. 17.00 czasu lokalnego w upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych Brukseli systemów informacyjnych i grup eksperckich. Fundusze UE 6 maja 2008r. – termin pośredni dla CA, godz. na badania. lokalnego w przeznaczone będą na koordynację, nie 17.00 czasu Brukseli 2 września 2008r. – termin pośredni dla CA, godz. 17.00 czasu lokalnego w Brukseli 5. Zakres konkursu: technologie przyszłości i technologie powstające – FET (Future and Emerging Technologies)
 22. 22. Konkursy (3) FP7-ICT-2007-3 Identyfikator konkursu: FP7-ICT-2007-3 Data publikacji: 04.12.2007 Data zamknięcia: 08.04.2008, godz.17:00 czasu lokalnego w Brukselii Program szczegółowy: „Współpraca” Temat: Technologie Informacyjne i Komunikacyjne BudŜet: 265 mln Euro
 23. 23. Konkursy (4) FP7-ICT-2007-3 obejmuje następujące cele: ICT-2007.2.2 Cognitive systems, interaction, robotics ICT-2007.4.3 Digital libraries and technology-enhanced learning ICT-2007.4.4 Intelligent content and semantics ICT-2007.8.4 Science of complex systems for socially intelligent ICT ICT-2007.8.5 Embodied intelligence ICT-2007.8.6 ICT forever yours ICT-2007.9.2 International cooperation ICT-2007.9.3 Trans-national cooperation among NCPs (National Contact Points)
 24. 24. Konkursy (5) FP7-ICT-2007-3 ICT-2007.2.2 Cognitive systems, interaction, robotics (Systemy kognitywne, Interakcja, Robotyka) Cele do zrealizowania: • Powstanie nowych przedsiębiorstw technologicznych oferujących nowe produkty i usługi oraz rozszerzenie rozmiarów działalności istniejących przedsiębiorstw • Utworzenie nowych rynków na robotykę przemysłową • Bezawaryjne i wszechstronne działanie systemów sztucznych reagujących na nieprzewidziane sytuacje • Poszerzenie moŜliwości wykonywania przez człowieka czynności w niedostępnych lokalizacjach • Prowadzenie badań bazujących na współpracy i interdyscyplinarności ICT Call 3 – 97 M€: CP 87 M€ of which a minimum of 46 M€ to IP and a minimum of 15 M€ to STREP; NoE 8 M€; CSA 2 M€
 25. 25. Konkursy (6) FP7-ICT-2007-3 ICT-2007.4.3 Digital libraries and technology-enhanced learning (Biblioteki cyfrowe i technologie wspierające procesy uczenia) Cele do zrealizowania: • Uwolnienie dostępu do treści dla ludzi i organizacji; umoŜliwienie transferu treści do wybranego kontekstu, przechowywanie treści w czasie. Wspólne tworzenie nowych doświadczeń kulturowych na ich podstawie. • Ogólnoeuropejska migracja treści do formatu cyfrowego. Poszerzanie dostępności treści cyfrowych. • Szybszy i bardziej efektywny proces akwizycji wiedzy, kompetencji i umiejętności; zwiększona produktywność pracowników umysłowych, efektywny proces uczenia się organizacji ICT Call 3 – 50 M€:- CP 42.5 M€ of which a minimum of 20 M€ to IP and a minimum of 10 M€ to STREP;- NoE 5 M€;- CSA 2.5 M€
 26. 26. Konkursy (7) FP7-ICT-2007-3 ICT-2007.4.4 Intelligent content and semantics (Inteligentna treść i semantyka) Cele do zrealizowania • Tworzenie bardziej komunikatywnych formy treści • Zwiększenie produktywności „dostawcy” treści we wszystkich sektorach dzięki innowacyjnym formom treści o większym stopniu łatwości ponownego uŜycia • Zdolność organizacji do zautomatyzowanego procesu kolekcjonowania i dystrybucji treści cyfrowych oraz wiedzy zrozumiałej dla komputera i współdzielenie tych zasobów w chronionym środowisku. • Zwiększenie efektywności działania naukowców dzięki automatycznemu kojarzeniu analizy danych teoretycznych i weryfikacji eksperymentalnej. ICT Call 3 50 M€: CP 45 M€ of which a minimum of 19 M€ to IP and a minimum of 13 M€ to STREP; NoE 3.5 M€; CSA 1.5 M€
 27. 27. Konkursy (8) FP7-ICT-2007-3 ICT-2007.8.4 Science of complex systems for socially intelligent ICT Obszary • Teoretyczne i algorytmiczne podstawy tworzenia modeli o duŜych moŜliwościach rozbudowy oraz ich symulacja na potrzeby systemów technologiczno-społecznych • Symulacje, narzędzia oraz technologie oparte na przepływie informacji, które są w stanie poradzić sobie z duŜą ilością niejednorodnych (heterogenicznych) oraz często niepewnych informacji dla efektywnej rekonstrukcji dynamicznych modeli systemowych • Prognozowanie i przewidywalność – obliczeniowe, matematyczne metody pomagające scharakteryzować istotę oraz wpływ przemian, nowatorskich właściwości oraz samo- wywołujących się efektów wraz z powiększaniem się systemów Cele do zrealizowania • Zrozumienie sposobu, w jaki technologie ICT zmieniają się, formują oraz stają się integralną częścią systemów na potrzeby których są stosowane • Efektywne rozmieszczenie systemów ICT dla projektów społecznych • Lepsze zrozumienie oraz moŜliwość przewidywania i projektowania nowej generacji systemów komunikacyjnych ICT Call 3: 20 M€: a) CP 19 M€; b) CSA 1 M€
 28. 28. Konkursy (9) FP7-ICT-2007-3 ICT-2007.8.5 Embodied intelligence (Inteligencja „zanurzona”, „zagnieŜdŜona”) Cele do zrealizowania • Badania mają na celu rozwój supernowoczesnych, inteligentnych systemów, w szczególności w dziedzinie ICT oraz robotyce, jak i w innych dyscyplinach (neurobiologii, sociologii, biologii) • Badania powinny wnieść znaczący wkład w stworzenie zautomatyzowanych systemów o duŜym zróŜnicowaniu morfologicznym, o większym zakresie uŜytkowania, bezpieczniejszych we współdziałaniu i łatwiejszych do integracji ze środowiskiem zewnętrznym • Powstanie rynku usług zautomatyzowanych poprzez udostępnienie szerokiej gamy przystępnych robotów na konkretne potrzeby 20 M€: a) CP 19 M€ of which a minimum of 10 M€ to IP and a minimum of 4 M€ to STREP; b)CSA 1 M€
 29. 29. Konkursy (10) FP7-ICT-2007-3 ICT-2007.8.6 ICT forever yours Obszary • Rozwój teoretycznej i praktycznej konstrukcji niezmiernie długowiecznych systemów, wymagających minimalnej interwencji i zarządzania dla ciągłego prosperowania pomimo zmian w sposobie uŜytkowania, urządzeniach bazowych, zawartości sieci czy systemach ochrony danych • Nowe podejście do wieczystego i niezawodnego dostępu do zasobów wiedzy, które powstają lokalnie, a są wykorzystywane globalnie, są odporne na starzenie się oraz odmienne sposoby wykorzystywania • Bezpieczne i niezawodne oprogramowanie o wysokim, sprawdzalnym poziomie bezpieczeństwa Cele do zrealizowania • Powstanie systemów bardziej uniwersalnych we współdziałaniu z innymi modułami i systemami w swoim środowisku • Systemy te powinny dostosowywać się do zmian w środowisku poprzez minimalną wymaganą interwencję, wykorzystując rozproszone i dynamiczne informacje, • Zapewnienie odporności systemów na czynniki zewnętrzne poprzez wdraŜanie sprawdzalnych modeli bezpieczeństwa 20 M€: a) CP 19 M€; b)CSA 1 M€
 30. 30. Konkursy (11) FP7-ICT-2007-3 ICT-2007.9.2 International cooperation Obszary • Identyfikacja oraz promowanie szans na współpracę międzynarodową, wspieranie polityki dialogu • Wykorzystanie badań ICT związanych z rozwojem • Tworzenie ‘map współpracy’ identyfikujących i zrzeszających inicjatywy na poziomie lokalnym, regionalnym oraz globalnym • Promocja powstawania globalnych, otwartych standardów oraz praktyk Cele do zrealizowania • Likwidowanie barier językowych oraz rozszerzanie dostępu, wykorzystania i wzajemnego oddziaływania pomiędzy usługami i zastosowaniami ICT • Torowanie drogi dla partnerstwa strategicznego z punktu widzenia uzyskania dostępu do wiedzy, wypracowywania międzynarodowych standardów i wymienialnych rozwiązań oraz wzmacniania konkurencyjności UE • Szersze rozprzestrzenianie społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza w państwach rozwijających się ICT Call 3 - 5 M€: a) with target regions Eastern Europe and Central Asia, Western Balkan countries, Mediterranean Partner Countries, Latin America
 31. 31. Konkursy (12) FP7-ICT-2007-3 ICT-2007.9.3 Trans-national cooperation among NCPs (National Contact Points) Obszary •Wzmacnianie sieci KPK działających dla branŜy ICT w ramach 7PR •Identyfikacja, zrozumienie oraz dzielenie się dobrymi praktykami (m.in. benchmarking, wspólne warsztaty i szkolenia, wypracowanie efektywnych mechanizmów poszukiwania partnerów poprzez sieć KPK) •Pomoc mniej doświadczonym KPK w uzyskaniu dostępu do know-how zgromadzonego przez inne kraje oraz ich wdroŜeniu w sposób efektywny i istotny dla danego regionu Cele do zrealizowania •Udoskonalona sieć KPK w całej Europie, zwiększająca dostępność do wezwań 7PR, likwidująca bariery wejścia dla nowoprzybyłych oraz podnosząca jakość przedkładanych propozycji •Bardziej efektywny udział krajów trzecich w organizacji (wraz z organizacjami europejskimi), zgodnie z zasadą wspólnych korzyści CSA (CA only) 3 M€
 32. 32. Konkursy 7 PR – źródła informacji Informacje o aktualnie otwartych konkursach http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7ClosedCallsPage Informacje o zamknietych konkursach konkursach http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7ClosedCallsPage Dokumenty do przeczytania (na początek): • Call Fiche- ogłoszenie konkursu opisujące jego specyfikę • Work Programme (Program Pracy): opis celów, zasad i budŜetu priorytetu, tematów • Guide for Applicants (Przewodnik dla wnioskodawców): zawiera formularze • dołączone dodatkowe instrukcje lub informacje Składanie wniosku: Projekty o dofinansowanie ze środków 7PR przesyła się do KE wyłącznie drogą elektroniczną (on-line) za pomocą systemu EPSS - Electronic Proposal Submission Service dostępnego • na dole strony kaŜdego otwartego konkursu • na stronie EPSS:http://www.epss-fp7.org/epss/welcome.jsp
 33. 33. Co dalej? ... Work Programme 2009-2010
 34. 34. Przyszłość (1) Spotkanie ICTC (Instructional Computing Technology Committee) 19.11.2007, Braga (Portugalia) Wstępny plan prac nad Nadsyłanie uwag do tworzonego WP ICT Work Programm 2009-2010 (baza to obecny WP 2007- 2009-2010 2008 oraz dokument ze spotkania 19.11.2007 – zestaw pytań Piotr Kępski Delegat Krajowy do Komitetu Czy potrzebne są zmiany Programowego ICT dotyczących: tematów- Radca Ministra Departament priorytetów, instrumentów, liczby Systemów Informatycznych konkursów w ciągu roku, Nauki MNiSW kryteriów itp...? Wspólna 1/3 00-529 Warszawa
 35. 35. Przyszłość (2) Strona polska zgłosiła w ramach wstępnych komentarzy następujące uwagi: • poparcie stanowiska Portugalii i Hiszpanii w sprawie potrzeby stworzenia jednolitego rankingu dla projektów typu STREP oraz IP (w dotychczasowym programie dla obydwu typów projektów istnieją odrębne rankingi powstające w oparciu o wyniki ewaluacji oraz uwzględniające tzw. pre-allocated budget) • zasadność prowadzenia 2 konkursów na projekty rocznie (część krajów zgłaszała potrzebę ograniczenia liczby konkursów do 1 rocznie) • wprowadzanie ewolucyjnych zmian do nowego Work Programme, które uwzględniałyby dotychczasowe doświadczenia, ale nie powodowałyby rewolucyjnej zmiany zasad organizacji konkursów i oceny projektów badawczych, by uniknąć radykalnych zmian w trakcie trwania 7PR • poparcie wniosku o moŜliwość składania pisemnych komentarzy i uwag dotyczących rozwiązań proponowanych w nowym ICT Work Programme.
 36. 36. Dziękuję za uwagę
 37. 37. Dziękuję za uwagę

×