Programų inžinerija Autorius: Rolandas Krištapaitis 2011 metai
Programų inžinerija - PI <ul><li>PI – mokslas, tiriantis programų sistemų kūrimą pritaikant informatikos, projektų valdym...
PI istorija <ul><li>Programų inžinerijos sritis, kaip sąvoka atsirado XX a. 6-ojo – 7-ojo dešimtmečio pabaigoje. Programų ...
PI pagrindinės dalys <ul><li>Reikalavimų surinkimas </li></ul><ul><li>Analizė </li></ul><ul><li>Sistemų projektavimas <...
PI vaizd žiai
Modulio  tikslai <ul><li>Apibrėžti , kas tai yra PI  moksl as </li></ul><ul><li>S upažindinti su pagrindinėmis PI sąv...
Modulio tikslai (2) <ul><li>Supažindinti su PI proceso modeliais, pateikti jų privalumus ir trūkumus </li></ul><ul><li>Su...
Modulio tikslai (3) <ul><li>Apibrėžti pagrindines reikalavimų inžinerijos sąvokas, supažindinti su reikalavimų surinkimo, ...
Modulio tikslai (4) <ul><li>Supažindinti su struktūriniu ir objektiniu PĮ projektavimo metodais </li></ul><ul><li>Išmokti ...
Modulio tikslai (5) <ul><li>Supažindinti su PĮ testavimo metodais ir priemonėmis </li></ul><ul><li>Gebėti sudaryti testa...
Atsiskaitymai <ul><li>Skiriami šie atsiskaitymų tipai: </li></ul><ul><ul><li>kontroliniai darbai (testai) </li></ul></ul>...
Savarankiško darbo projektas (1) <ul><li>SD tikslas – padėti įsisavinti programų inžinerijos metodus, įgyvendinant realų...
Savarankiško darbo projektas (2) <ul><li>Programinės įrangos realizacijos priemones gali ma pasirinkti savo nuožiūra </li...
Savarankiško darbo projektas (3) <ul><li>Pirmąją semestro savaitę studentai turi pasiskirstyti į grupeles, pasidalinti par...
Savarankiško darbo projektas (4) <ul><li>Už savarankišką darbą atsiskaitoma palaipsniui pagal sudarytą grafiką , kuris p...
Egzaminas (1) <ul><li>Studentui bus leidžiama laikyti egzaminą tuo atveju, jeigu jis turės teigiamus visų kontrolinių darb...
Egzaminas (2) <ul><li>Egzaminas vyks raštu ir apims šias temas: PĮ kūrimas, testavimas, priežiūra ir palaikymas, konfigūra...
Vertinimas <ul><li>Galutinis pažymys bus skaičiuojamas pagal formulę: </li></ul><ul><li>0,20*Vidurkis(KD+LD) + 0,20*SD + ...
Literatūra (1) <ul><li>Bareiša E. , Krivickas J. , Motiejūnas K. ir kt.  Programinės įrangos projektų valdymas .  – ...
Literatūra (2) <ul><li>Barker R. CASE Method, Entity Relationship Modeling . – Addison-Wesley Publishing Company, 1989  ...
Literatūra (3) <ul><li>Ince D., Sharp H., Woodman M. Introduction to Software Project Management and quality. – London: ...
Literatūra (4) <ul><li>SWEBOK – Software Engineering Body of Knowledge. – A Project of IEEE Computer Society Professiona...
Klausimai?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PI_0paskaita

1,226 views

Published on

Programu inzinerijos ivadas

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PI_0paskaita

 1. 1. Programų inžinerija Autorius: Rolandas Krištapaitis 2011 metai
 2. 2. Programų inžinerija - PI <ul><li>PI – mokslas, tiriantis programų sistemų kūrimą pritaikant informatikos, projektų valdymo ir kitų mokslo sričių žinias. </li></ul><ul><li>PI – taip pat ir specialybė, kai tos pačios žinios bei technologijos taikomos praktikoje. </li></ul>
 3. 3. PI istorija <ul><li>Programų inžinerijos sritis, kaip sąvoka atsirado XX a. 6-ojo – 7-ojo dešimtmečio pabaigoje. Programų apimtims smarkiai augant, dauguma projektų viršydavo biudžetą ir buvo nebaigiami laiku, tada prasidėjo &quot;programų kūrimo krizė&quot;. Tuo metu, kai kurių programų kokybės kaina būdavo žmonių mirtys. </li></ul>
 4. 4. PI pagrindinės dalys <ul><li>Reikalavimų surinkimas </li></ul><ul><li>Analizė </li></ul><ul><li>Sistemų projektavimas </li></ul><ul><li>Kūrimas </li></ul><ul><li>Testavimas </li></ul><ul><li>Programinių projektų valdymas </li></ul>
 5. 5. PI vaizd žiai
 6. 6. Modulio tikslai <ul><li>Apibrėžti , kas tai yra PI moksl as </li></ul><ul><li>S upažindinti su pagrindinėmis PI sąvokomis </li></ul><ul><li>A tskleisti PI metodų svarbą šiuolaikinių programų sistemų kūrimo procesui </li></ul>
 7. 7. Modulio tikslai (2) <ul><li>Supažindinti su PI proceso modeliais, pateikti jų privalumus ir trūkumus </li></ul><ul><li>Supažindinti su programinės įrangos (PĮ) projektų valdymo metodologija </li></ul><ul><li>Išmokti sudaryti konkretaus PĮ projekto atlikimo planą </li></ul>
 8. 8. Modulio tikslai (3) <ul><li>Apibrėžti pagrindines reikalavimų inžinerijos sąvokas, supažindinti su reikalavimų surinkimo, analizės ir specifikavimo metodais </li></ul><ul><li>Išmokti surinkti reikalavimus, juos analizuoti ir parašyti reikalavimų specifikaciją pagal pasirinktą šabloną </li></ul>
 9. 9. Modulio tikslai (4) <ul><li>Supažindinti su struktūriniu ir objektiniu PĮ projektavimo metodais </li></ul><ul><li>Išmokti sukurti esybių-ryšių diagramą konkrečiam dalykinės srities duomenų modeliui </li></ul><ul><li>Pateikti pagrindinius vartotojo sąsajos projektavimo principus </li></ul><ul><li>Gebėti sudaryti kuriamos PĮ projektavimo dokumentaciją </li></ul>
 10. 10. Modulio tikslai (5) <ul><li>Supažindinti su PĮ testavimo metodais ir priemonėmis </li></ul><ul><li>Gebėti sudaryti testavimo planą kuriamai PĮ ir dokumentuoti testavimo metu gautus rezultatus </li></ul><ul><li>Supažindinti su PĮ priežiūros ir palaikymo metodais, konfigūracijų valdymu </li></ul>
 11. 11. Atsiskaitymai <ul><li>Skiriami šie atsiskaitymų tipai: </li></ul><ul><ul><li>kontroliniai darbai (testai) </li></ul></ul><ul><ul><li>laboratoriniai </li></ul></ul><ul><ul><li>savarankiško darbo projektas </li></ul></ul><ul><ul><li>egzaminas </li></ul></ul>
 12. 12. Savarankiško darbo projektas (1) <ul><li>SD tikslas – padėti įsisavinti programų inžinerijos metodus, įgyvendinant realų projektą </li></ul><ul><li>SD metu reikės sukurti pilnai funkcionuojančią programinę įrangą pagal pateiktą techninę užduotį, bei parašyti projekto dokumentaciją, sudarytą iš: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>projekto plano , </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>reikalavimų specifikacijos , </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>projektavimo dokument o, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>testavimo plano , </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>sistemos administratoriaus ir vartotojo vadovų </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. Savarankiško darbo projektas (2) <ul><li>Programinės įrangos realizacijos priemones gali ma pasirinkti savo nuožiūra </li></ul><ul><li>Projekto dokumentacijai rengti reikės naudoti projektų valdymo priemonę Open Workbench ir pasirinktą teksto redaktorių </li></ul><ul><li>Dokumentacija tur ės būti parengta pagal dėstytojo pateiktus nurodymus </li></ul>
 14. 14. Savarankiško darbo projektas (3) <ul><li>Pirmąją semestro savaitę studentai turi pasiskirstyti į grupeles, pasidalinti pareigomis, pasirinkti savarankiško darbo užduotį iš pateikto sąrašo ir visa tai suderinti su dėstytoju </li></ul><ul><li>To neatlikę studentai į grupeles suskirstomi dėstytojo, kuris savo nuožiūra kiekvienam jų paskiria pareigas ir darbo užduotį </li></ul>
 15. 15. Savarankiško darbo projektas (4) <ul><li>Už savarankišką darbą atsiskaitoma palaipsniui pagal sudarytą grafiką , kuris pateiktas dalyko studijų plane bei savarankiško darbo metodikoje </li></ul><ul><li>Savarankiško darbo pažymys kiekvienam grupelės nariui skaičiuojamas atskirai </li></ul>
 16. 16. Egzaminas (1) <ul><li>Studentui bus leidžiama laikyti egzaminą tuo atveju, jeigu jis turės teigiamus visų kontrolinių darbų ir savarankiško darbo projekto įvertinimus </li></ul><ul><li>Studentai, kurie bus viską atsiskaitę ir rezultatai geriausi, nuo egzamino atleidžiami </li></ul>
 17. 17. Egzaminas (2) <ul><li>Egzaminas vyks raštu ir apims šias temas: PĮ kūrimas, testavimas, priežiūra ir palaikymas, konfigūracijų valdymas </li></ul><ul><li>50% egzamino klausimų bus teorinio pobūdžio, likusi dalis - uždaviniai </li></ul>
 18. 18. Vertinimas <ul><li>Galutinis pažymys bus skaičiuojamas pagal formulę: </li></ul><ul><li>0,20*Vidurkis(KD+LD) + 0,20*SD + 0,6*E </li></ul><ul><ul><li>KD: kontrolinių darbų pažimys </li></ul></ul><ul><ul><li>LD: laboratoriniai darbai </li></ul></ul><ul><ul><li>SD: savarankiško darbo projekto pažymys </li></ul></ul><ul><ul><li>E: egzamino pažymys </li></ul></ul>
 19. 19. Literatūra (1) <ul><li>Bareiša E. , Krivickas J. , Motiejūnas K. ir kt. Programinės įrangos projektų valdymas . – KTU Technologija , 2003 </li></ul><ul><li>Elisabeth Freeman, Eric Freeman, Bert Bates, Head First Design Patterns, 2004 </li></ul><ul><li>A. Stellman, J. Greene, Applied Software Project Management, Oreilly, 2006 </li></ul>
 20. 20. Literatūra (2) <ul><li>Barker R. CASE Method, Entity Relationship Modeling . – Addison-Wesley Publishing Company, 1989 </li></ul><ul><li>Brooks F. The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering, 20th Anniversary Edition. – Addison-Wesley Professional, 1995 </li></ul><ul><li>Cotterell M.; Hughes B. Software Project Management. – International Thomson Computer Press, 1995 </li></ul>
 21. 21. Literatūra (3) <ul><li>Ince D., Sharp H., Woodman M. Introduction to Software Project Management and quality. – London: McGraw-Hill company, 1993 </li></ul><ul><li>Pressman R. Software Engineering: A Practitioner’s Approach . – McGraw Hill, 6 th edition, 2005 </li></ul><ul><li>Sommerville, I. Software Engineering . – Addison-Wesley, 6 th edition, 2001 </li></ul>
 22. 22. Literatūra (4) <ul><li>SWEBOK – Software Engineering Body of Knowledge. – A Project of IEEE Computer Society Professional Practices Committee, 2004 </li></ul><ul><li>An ISO 9000 Approach to Building Quality Software </li></ul><ul><li>Robertson S.; Robertson J. Volere Requirements Specification Template. Edition 9. – Principals of the Atlantic Systems Guild London, Aachen & New York, 1995-2003 </li></ul>
 23. 23. Klausimai?

×