Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geometria.5.maila

4,827 views

Published on

 • Be the first to comment

Geometria.5.maila

 1. 1. zuzenakkurboakpoligonalakmixtoak... .. . .... .. . .
 2. 2. Paraleloak EbakitzaileakLau angelu berdin (zuzenak) eratzen badira, marrak perpendikularrakdira.Marra zuzenak
 3. 3. Marra itxiak irudi geometriko bat eratzen du beti.Poligonoa: alde guztiak zuzenak dira.Ez dira Poligonoak
 4. 4. POLIGONOAKaldeak erpinak angeluak diagonalakOinarrizko elementuak
 5. 5. Poligonoak sailka daitezke: Beren alde kopuruen arabera: Beren angeluen izaeraren arabera:Poligono ganbila 180º baino gutxiago neurtzendituen barne angeluak dituen poligono bat da.Poligono ganbil batean, erpin guztiek poligonoarenkanpoalderantz begiratzen dute.Poligono ahurra ganbil bezala sailkatzeko baldintzaguztiak betetzen ez dituen poligono bat da.
 6. 6. Alde eta angelu guztiak berdinak dituzten poligonoakERREGULARRAK dira.Poligono baten PERIMETROA haren alde guztien batura da.
 7. 7. HirukiaHiru alde dituen poligonoa da. Sailkatzen dira: Beren aldeen luzeraren arabera:AldeberdinaAlde guztiak berdinak.IsoszeleaAlde bi berdinak.EskalenoaAlde guztiak desberdinakditu.
 8. 8.  Beren angeluaren zabaltasunaren arabera:Hiruki zorrotza:Angelu guztiak zorrotzakditu.Hiruki Angeluzuzena:Anguluetako bat zuzena da.Hiruki kamutsa:Angelu bat kamutsa duANGELUAKzorrotzazuzena kamutsa
 9. 9. Laukia:Lau alde, lau erpin, lau angelu eta bidiagonal dituen poligonoa da.
 10. 10. AHURRAKTrapezoideakGANBILAKLAUKIAKTrapezioakAlde bat ere ez daparaleloa.Bi alde paraleloakdira.
 11. 11. erronboideakoadroaLau alde berdinak eta lauangelu zuzenak.Lau aldeak berdinak.erronboa laukizuzenaLau angelu zuzenak dira.PARALELOGRAMOAK:elkarren aurrez aurreko aldeakelkarren paraleloak dira.
 12. 12. Zentro deritzan puntu finko batetik distantzia berdineradauden puntu guztiek osatzen duten lerro kubo itxia da.ZIRKUNFERENTZIA
 13. 13. Zuzen batek bi puntutan moztu dezake zirkunferentzia bat, edopuntu batean bakarrik edo inon.
 14. 14. Poligono batek bere erpin guztiak zirkunferentzian baldinbaditu, INSKRIBATUTA dagoela esaten dugu.

×