Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ZENBAKI HAMARTARRAK- Azterketa- 4. maila egokitzapena

ZENBAKI HAMARTARRAK- Azterketa- 4. maila egokitzapena

  1. 1. 7.UNITATEAMatematikaIzen-abizenak : …………………………………………………………..Eguna: ……………………………………………………………………….1- Idatzi letraz: 0,6 …………………………………………… 5,43 …………………………………………… 3,5 …………………………………………… 0,03 …………………………………...............2- Idatzi zifraz:  Bi unitate eta bost ehunen  Hamabi unitate eta zortzi hamarren  Zazpi hamarren  Sei unitate eta berrogeita hiru ehunen3- Osatu taula. ZENBAKI 1,5 0,23 1,05 0,45 HAMARTARRA ZATIKI 18 56 73 HAMARTARRA 100 10 10 1
  2. 2. 4- Zer zenbaki dagokio letra bakoitzari? A B C DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 7 8 9 10 11 A= B= C= D= E F G HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 E= F= G= H=5- Idatzi zuzenean zenbaki hauek:A= 4,7 B= 5,5 C= 6,9 D= 7.6IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 4 5 6 7 86- Ordenatu txikienetik handienera 1,05 - 0,15 - 10,5 – 1,5 < < < 2,7 – 2,07 – 2,71 – 2,17 < < < 2
  3. 3. 7- Jarri bertikalean eta kalkulatu: 0,27 + 3,9 1,04 + 2,6 + 0,75 3,46 – 1,85 2,5 – 0,978- Osatu segida hauek : 8,5 8,6 8,7 8,8 3,75 3,80 3,85 3,90 6,2 6 5,8 5,6 5,4 3
  4. 4. 9- Hiru ontzi ditugu. Batean 1,75 litro sartzen dira, bestean 1,5 litro etaazkenengoan 0,15 litro. Zenbat litro sar daiteke hiruretan? 1,75 litro 1,5 litro 0,15 litro Datuak Eragiketa Emaitza 4

×