Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Conèixer, utilitzar i difondre 
 continguts amb llicències 
  Creative Commons

      Ignasi Labastida i Juan
   ...
El marc legal

• Llei de propietat intel∙lectual

• Drets d’autor

• Copyright
Cinc cèntims sobre la llei

Art 1.
 La  propietat  intel∙lectual  d’una  obra  literària, 
 artística  o  científica  corr...
Cinc cèntims sobre la llei

Art 2.
 La  propietat  intel∙lectual  està  integrada  pels 
 drets  de  caràcter  personal  i...
Cinc cèntims sobre la llei

Art 5.
 Es considera autor a la persona natural que crea 
 alguna obra literària, artística o ...
Cinc cèntims sobre la llei

Art 10.
 Són  objecte  de  propietat  intel∙lectual  totes  les 
 creacions  originals  literà...
Cinc cèntims sobre la llei
Llibres,  futlletons,  impressos,  epistolaris,  escrits,  discursos  i 
al∙locucions,  conferè...
Cinc cèntims sobre la llei
Art 14.
 Corresponen a l’autor els drets següents, irrenunciables i 
 inalienables: 
  •
  ...
Cinc cèntims sobre la llei
Art 17.
 Correspon a l’autor l’exercici exclusiu dels drets 
 d’explotació  de  l’obra  en  qua...
Cinc cèntims sobre la llei

Art 26.
 Els  drets  d’explotació  de  l’obra  duraran  tota  la 
 vida de l’autor i setanta a...
Cinc cèntims sobre la llei
Art 41.
 L’extinció  dels  drets  d’explotació  de  les  obres 
 determinarà el pas al domini p...
Cinc cèntims sobre la llei
Art 43.
 Els  drets  d’explotació  de  l’obra  es  poden 
 transmetre,  quedant  limitada  la  ...
Cinc cèntims sobre la llei
Art 51.
 La  transmissió  a  l’empresari  dels  drets  d’explotació  de 
 l’obra creada en vi...
Comencem les excepcions
Art 13.
 No  són  objecte  de  propietat  intel∙lectual  les 
 disposicions  legals  o  reglamentà...
Comencem les excepcions
Art 31.
 No  requereixen  autorització  de  l’autor  els  actes  de 
 reproducció provisional qu...
Comencem les excepcions
Art 32.
 És  lícita  la  inclusió  en  una  obra  pròpia  de  fragments  d’altres  alienes  de 
 ...
Comencem les excepcions
Art 37.
 Els  titulars  dels  drets  d’autor  no  es  poden  oposar  a  les 
 reproduccions de l...
El fair use
Segons  la  llei de copyright dels EUA,  s’inclou  com  a ús 
just  o  legítim  aquells  actes  destinats  a  ...
Conclusió
Un és autor pel sol fet de crear
No cal registre per tenir protecció
No cal indicar res
Hi ha drets morals i d’e...
Les alternatives a la tradició
Llicències lliures:
  Programari lliure
  Copyleft
  Cultura lliure
  Creative Commons
...
L’origen de les llicències
Programari lliure
Richard Stallman
Projecte GNU
Sistemes GNU/Linux
Llicència GPL
Concepte de ll...
Què és el copyleft?
Copyleft  és  la  forma  general  de  fer  que  un  programa 
sigui  de  programari  lliure  i  requer...
Aplicació del copyleft
El  text  de  la  Viquipèdia  es  distribueix  d'acord  a  la 
llicència GNU de documentació lliure...
Aplicació del copyleft
Copyleft Ajuntament de Granollers. Avís legal.


S'autoritza  la  reproducció  dels  continguts, 
e...
Una altra alternativa: CC
La Universitat de Barcelona és la institució 
afiliada  a  Creative  Commons  a  l’estat 
espany...
Creative Commons

  Creative Commons és una organització americana sense ànim 
  de lucre establerta el 2001
  El pr...
Creative Commons no és
  Una entitat de gestió col∙lectiva de drets

  Un lloc on registrar o dipositar obres

  Una...
Les llicències

  Creative Commons ofereix una diversitat de llicències
  Hi ha 6 llicències estàndard, adaptades a di...
Aspectes comuns
  Permeten: 
    Còpia o reproducció
    Distribució
    Comunicació pública
     ...sense...
Selecció de la llicència
    http://creativecommons.org/license
             
Elements de les llicències
       Reconeixement       No comercial       Sense obres
      ...
Les llicències estàndard
    Reconeixement


    Reconeixement -NoComercial


    Reconeixement -CompartirIgua...
Espectre de llicències
         
Aspectes comuns a altres llicències

  Llicència Reconeixement­CompartirIgual
  Permet còpia, distribució i comunicaci...
El resum: Commons Deed
                  
  http://creativecommons.org/licenses/by­nc­sa/2.5/es/deed....
La llicència
  http://creativecommons.org/licenses/by­nc­sa/2.5/es/legalcode.ca
                    
El codi: les metadades
  <!­­ Llicència de Creative Commons ­­>
  <a rel=quot;licensequot; href=quot;http://creativeco...
Utilització de metadades
         Plugin MozCC
              
    http://yergler.net/projects...
Utilització de metadades
      Cercador de Yahoo
    http://search.yahoo.com/cc
            
Utilització de metadades
         
Creative Commons Intl

  Comença juny de 2003:
  Finlàndia i Japó

  Primeres llicències adaptades març de 2004:
  ...
Creative Commons al món
         
Creative Commons a Espanya

 Comença febrer de 2003:
 La UB vol imitar el MIT

 Primer esborrany al febrer de 2004:
 L...
Llibres
     
Música
     
Imatges
     
Sons
    
Arxius audiovisuals
        
Com posar una llicència CC

Condició zero
 Ser  els  autors  o  tenir  la  titularitat  dels  drets 
 d'explotació de l'ob...
Com posar una llicència CC

Inclusió d'altre material
 La  llicència  només  s'aplica  a  la  vostra  creació, 
 no al mat...
Com posar una llicència CC

Autorització mínima
 Reproducció,  distribució,  comunicació  pública, 
 sense finalitat comer...
Com posar una llicència CC

Requeriment mínim
 Reconeixement i manteniment de la llicència
Com posar una llicència CC

Més condicions
 Obra derivada / Transformació
    amb manteniment de llicència?

 Usos com...
Com indicar­ho
Alguns drets reservats
© 2008, Autor, Institució,
Subjecte a la llicència XXX de CC


Obra digital (enllaç ...
Com utilitzar materials amb CC
Material amb CC:
Es  pot  reproduir,  distribuir  i  fer­ne  comunicació 
 pública si:
es ...
Com utilitzar materials amb CC
 Reconeixement

  Foto  XXX  de  YYY,  subjecte  a  la  llicència  ZZZ  de 
  Creative ...
Com utilitzar materials amb CC
 No Comercial

 Determination of commercial vs. non­commercial purpose is based 
  on the ...
Més possibilitats
Ús comercialObra derivadaObra derivada copyleft


              
Com utilitzar materials amb CC
 Obra derivada

  Alguns drets reservats
  © 2008, Autor, Institució (?)
  Subjecte a la...
Com utilitzar materials amb CC
 Obra derivada – Share Alike

  Alguns drets reservats
  © 2008, Autor, Institució (?)
 ...
Com trobar materials amb CC
– Cercadors
– Portals
– Projectes

Cerca per tipus de llicència o ús permès
Bones pràctiques
En  l’ús  de  material  aliè  i  en  la  divulgació 
de material propi.

Respectar els drets dels altres ...
Material aliè
Tot el que es troba a la xarxa és públic, però no 
lliure o obert.
Contingut sense indicacions no vol dir co...
Material aliè
Ens  podem  acollir  a  les  excepcions  o 
limitacions, però no oblidant citar.
Podem cercar materials amb ...
Crèdits
  Aquesta presentació està subjecte a la llicència de 
  Reconeixement de Creative Commons per la qual 
  es...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 1 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 2 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 3 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 4 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 5 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 6 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 7 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 8 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 9 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 10 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 11 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 12 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 13 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 14 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 15 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 16 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 17 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 18 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 19 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 20 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 21 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 22 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 23 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 24 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 25 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 26 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 27 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 28 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 29 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 30 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 31 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 32 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 33 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 34 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 35 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 36 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 37 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 38 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 39 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 40 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 41 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 42 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 43 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 44 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 45 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 46 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 47 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 48 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 49 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 50 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 51 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 52 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 53 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 54 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 55 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 56 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 57 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 58 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 59 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 60 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 61 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 62 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 63 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 64 Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons Slide 65
Upcoming SlideShare
008 Winter Images 054
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons

Download to read offline

Presentació d'Ignasi Labastida sobre les llicències Creative Commons.

Presentación de Ignasi Labastida sobre licencias Creative Commons.

Ignasi Labastida on presentation of Creative Commons licenses.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Conèixer, utilitzar i difondre continguts amb llicències Creative Commons

 1. 1. Conèixer, utilitzar i difondre  continguts amb llicències  Creative Commons Ignasi Labastida i Juan Oficina de difusió del coneixement Universitat de Barcelona
 2. 2. El marc legal • Llei de propietat intel∙lectual • Drets d’autor • Copyright
 3. 3. Cinc cèntims sobre la llei Art 1. La  propietat  intel∙lectual  d’una  obra  literària,  artística  o  científica  correspon  a  l’autor  pel  sol  fet de crear­la. 
 4. 4. Cinc cèntims sobre la llei Art 2. La  propietat  intel∙lectual  està  integrada  pels  drets  de  caràcter  personal  i  patrimonial,  que  atribueixen  a  l’autor  la  plena  disposició  i  el  dret  exclusiu  a  l’explotació  de  l’obra,  sense  cap  limitació més enllà de les establertes en la llei. 
 5. 5. Cinc cèntims sobre la llei Art 5. Es considera autor a la persona natural que crea  alguna obra literària, artística o científica 
 6. 6. Cinc cèntims sobre la llei Art 10. Són  objecte  de  propietat  intel∙lectual  totes  les  creacions  originals  literàries,  artístiques  o  científiques  expressades  per  qualsevol  mitjà  o  suport, tangible o intangible, actualment conegut  o que s’inventi en el futur.
 7. 7. Cinc cèntims sobre la llei Llibres,  futlletons,  impressos,  epistolaris,  escrits,  discursos  i  al∙locucions,  conferències,  informes  forenses,  explicacions  de  càtedra  i qualsevol obra de la mateixa naturalesa.  Composicions musicals Obres dramàtiques Obres cinematogràfiques i audiovisuals.  Escultures  i  obres  de  pintura,  dibuix,  gravat,  litografia  i  les  historietes  gràfiques,  tebeos  o  còmics,  així  com  els  assaigs  i  esborranys.  Projectes,  plànols,  maquetes  i  dissenys  d’obres  arquitectòniques  i  d’enginyera.  Gràfics, mapes i dissenys relatius a la topografia, la geografia i, en  general, a la ciència.  Les obres fotogràfiques Els programes d’ordinador. 
 8. 8. Cinc cèntims sobre la llei Art 14. Corresponen a l’autor els drets següents, irrenunciables i  inalienables:  • Decidir  si  l’obra  ha  de  ser  divulgada  i  de  quina  manera • Determinar  si  la  divulgació  s’ha  de  fer  amb  el  seu  nom, amb pseudònim o  de manera anònima • Exigir  el  reconeixement  de  la  condició  d’autor  de  l’obra.  • Exigir el respecte a la integritat de l’obra i impedir­ne  qualsevol  deformació,  modificació,  alteració  o  atemptat  que  suposi  un  perjudici  als  legítims  interessos o a la seva reputació. 
 9. 9. Cinc cèntims sobre la llei Art 17. Correspon a l’autor l’exercici exclusiu dels drets  d’explotació  de  l’obra  en  qualsevol  forma  i,  en  especial,  els  drets  de  reproducció,  distribució,  comunicació  pública  i  transformació,  que  no  podran    ser  realitzades  sense  la  seva  autorització,  excepte  en  els  casos  previstos  en  aquesta llei. 
 10. 10. Cinc cèntims sobre la llei Art 26. Els  drets  d’explotació  de  l’obra  duraran  tota  la  vida de l’autor i setanta anys després de la seva  mort o la seva declaració. 
 11. 11. Cinc cèntims sobre la llei Art 41. L’extinció  dels  drets  d’explotació  de  les  obres  determinarà el pas al domini públic.  Les  obres  de  domini  públic  podran  ser  utilitzades  per  qualsevol,  sempre  que  se’n  respecti  l’autoria  i  la  integritat,  en  els  termes  previstos en els apartats 3. i 4. de l’article 14.
 12. 12. Cinc cèntims sobre la llei Art 43. Els  drets  d’explotació  de  l’obra  es  poden  transmetre,  quedant  limitada  la  cessió  al  dret  o  drets  cedits,  a  les  modalitats  d’explotació  expressament  previstes  i  al  temps  i  àmbit  territorial que es determinin
 13. 13. Cinc cèntims sobre la llei Art 51. La  transmissió  a  l’empresari  dels  drets  d’explotació  de  l’obra creada en virtut d’una relació laboral es regirà per  allò pactat en el contracte Si  no  hi  ha  pacte  escrit,  s’entendrà  que  els  drets  d’explotació han estat cedits en exclusiva i amb l’abast   necessari  per  a  l’exercici  de  l’activitat  habitual  de  l’empresari  en  el  moment  del  lliurament  de  l’obra  realitzada en virtut de l’esmentada relació laboral.  En  cap  cas  l’empresari  podrà  utilitzar  l’obra  o  disposar  d’ella  per  a  un  sentit  o  fins  diferents  dels  que  se’n  deriven d’allò establert en els dos apartats anteriors. 
 14. 14. Comencem les excepcions Art 13. No  són  objecte  de  propietat  intel∙lectual  les  disposicions  legals  o  reglamentàries  i  els  corresponents  projectes,  les  resolucions  dels  òrgans  jurisdiccionals  i  els  actes,  acords,  deliberacions  i    dictàmens  dels  organismes  públics, així com les traduccions oficials  de tots  els textos anteriors. 
 15. 15. Comencem les excepcions Art 31. No  requereixen  autorització  de  l’autor  els  actes  de  reproducció provisional que, a més de mancar per si mateixos  d’una significació econòmica independent, siguin transitoris o  accessoris  i  formin  part  integrant  i  essencial  d’un  procés  tecnològic  i  l’única  finalitat  dels  quals  consisteixi  a  facilitar  o  bé  una  transmissió  en  xarxa  entre  terceres  parts  per  un  intermediari,  o  bé  una  utilització  lícita,  entenent  com  a  tal  l’autoritzada per l’autor o per la llei. No  necessita  autorització  de  l’autor  la  reproducció,  en  qualsevol  suport, d’obres  ja divulgades quan la porti a terme  una  persona  física  per  al  seu  ús  privat  a  partir  d’obres  a  les  quals  hagi  accedit  legalment  i  la  còpia  obtinguda  no  sigui  objecte d’una utilització col∙lectiva ni lucrativa, sense perjudici  de la compensació equitativa prevista.
 16. 16. Comencem les excepcions Art 32. És  lícita  la  inclusió  en  una  obra  pròpia  de  fragments  d’altres  alienes  de  naturalesa  escrita,  sonora  o  audiovisual,  així  com  la  d’obres  aïllades  de  caràcter  plàstic  o  fotogràfic  figuratiu,  sempre  que  es  tracti  d’obres  ja  divulgades i la seva inclusió es realitzi a títol de cita o per a la seva anàlisi,  comentari  o  judici  crític.  Aquesta  utilització  només  es  pot  fer  amb  fins  docents o de recerca, en la mesura justificada pel fi d’aquesta incorporació i  indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada. No necessita autorització de l’autor el professorat de l’educació reglada per  realitzar  actes  de  reproducció,  distribució  i  comunicació  pública  de  petits  fragments  d’obres  o  d’obres  aïllades  de  caràcter  plàstic  o  fotogràfic  figuratiu,  exclosos  els  llibres  de  text  i  els  manuals  universitaris,  quan  aquests actes es facin únicament per a la il∙lustració de les seves activitats  educatives a les aules, en la mesura justificada per la finalitat no comercial  perseguida,  sempre  que  es  tracti  d’obres  ja  divulgades  i,  llevat  dels  casos  en què sigui impossible, s’incloguin el nom de l’autor i la font. No s’entenen  compreses  en  el  paràgraf  anterior  la reproducció, distribució i comunicació  pública  de  compilacions  o  agrupacions  de  fragments  d’obres  o  d’obres  aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu.
 17. 17. Comencem les excepcions Art 37. Els  titulars  dels  drets  d’autor  no  es  poden  oposar  a  les  reproduccions de les obres, quan les duguin a terme sense finalitat  lucrativa  museus,  biblioteques,  fonoteques,  filmoteques,  hemeroteques  o  arxius  de  titularitat  pública  o  integrades  en  institucions de caràcter cultural o científic i la reproducció es realitzi  exclusivament per a fins de recerca o conservació. No  necessita  autorització  de  l’autor  la  comunicació  d’obres  o  la  seva  posada  a  disposició  de  persones  concretes  del  públic  als  efectes  de  recerca  quan  es  realitzi  mitjançant  xarxa  tancada  i  interna  a  través  de  terminals  especialitzats  instal∙lats  a  aquest  efecte en els locals dels establiments esmentats en l’anterior apartat  i  sempre  que  aquestes  obres  figurin  en  les  col∙leccions  del  mateix  establiment  i  no  siguin  objecte  de  condicions  d’adquisició  o  de  llicència. Tot això sense perjudici del dret de l’autor a percebre una  remuneració equitativa.
 18. 18. El fair use Segons  la  llei de copyright dels EUA,  s’inclou  com  a ús  just  o  legítim  aquells  actes  destinats  a  la  crítica,  comentari, informació, educació o recerca que tinguin en  compte els factors següents: • que no hi hagi una finalitat comercial • la naturalesa de l’obra • la  quantitat  i  importància  del  fragment  utilitzat  respecte l’obra completa • l’efecte sobre el mercat potencial de l’obra Aquests quatre punts han de determinar si l’acte realitzat  s’inclou dins del fair use
 19. 19. Conclusió Un és autor pel sol fet de crear No cal registre per tenir protecció No cal indicar res Hi ha drets morals i d’explotació Només són cessibles els drets d’explotació Hi ha excepcions però detallades Hi ha casos on l’explotació no depèn de l’autor
 20. 20. Les alternatives a la tradició Llicències lliures: Programari lliure Copyleft Cultura lliure Creative Commons Art lliure Viquipèdia ...
 21. 21. L’origen de les llicències Programari lliure Richard Stallman Projecte GNU Sistemes GNU/Linux Llicència GPL Concepte de llibertat Copyleft
 22. 22. Què és el copyleft? Copyleft  és  la  forma  general  de  fer  que  un  programa  sigui  de  programari  lliure  i  requereix  que  totes  les  modificacions  i  versions  derivades  del  programa  siguin  també  programari  lliure.    http://gnu.org S'entén per copyleft: Qualsevol  llicència  que  cedeix  alguns  drets  en  determinades  condicions  en  contraposició  al  copyright  tradicional.
 23. 23. Aplicació del copyleft El  text  de  la  Viquipèdia  es  distribueix  d'acord  a  la  llicència GNU de documentació lliure (GFDL, GNU Free  Documentation License): – Es  dóna  permís  per  copiar,  distribuir  i/o  modificar  aquest  document  sota  les  condicions  de  la  llicencia  GNU  de  documentació  lliure,  versió  1.2  o  qualsevol  de  posterior  publicada per la Free Software Foundation; sense seccions  invariants, sense coberta, i sense contracoberta. – S'inclou  una  còpia  de  la  llicència  a  la  secció  anomenada  quot;llicència de documentació lliure GNUquot; – El  contingut  de  la  Viquipèdia  esta  cobert  per  un  avís  de  refús de responsabilitat. El text original de la GFDL es l'únic document legalment  vàlid
 24. 24. Aplicació del copyleft Copyleft Ajuntament de Granollers. Avís legal. S'autoritza  la  reproducció  dels  continguts,  excepte amb finalitats comercials, sempre  que se citi la font. 
 25. 25. Una altra alternativa: CC La Universitat de Barcelona és la institució  afiliada  a  Creative  Commons  a  l’estat  espanyol des de l’any 2003.  El  projecte  es  porta  des  de  l’Oficina  de  Difusió  del  Coneixement  des  de  l’any  2007.
 26. 26. Creative Commons Creative Commons és una organització americana sense ànim  de lucre establerta el 2001 El projecte més conegut el de les llicències neix el 16 de  desembre de 2002 Comença amb l’empenta d’uns quants acadèmics de Harvard i  Stanford liderats per Lawrence Lessig. Actualment té seus a San Francisco, Boston, Berlín i Londres i  represntació  una cinquantena de països.    
 27. 27. Creative Commons no és Una entitat de gestió col∙lectiva de drets Un lloc on registrar o dipositar obres Una alternativa al “copyright” o als drets d'autor Un despatx d'advocats    
 28. 28. Les llicències Creative Commons ofereix una diversitat de llicències Hi ha 6 llicències estàndard, adaptades a diferents  jurisdiccions que es poden escollir seguint un procés de  selecció. La resta de llicències es basen en la legislació dels EUA Les llicències són gratuïtes i no cal registrar l’obra en cap  dipòsit ni registre de CC. Creative Commons tampoc dóna suport legal en cas de  violació de la llicència. Creative Commons no ofereix cap llicència per a  programari i recomana les de la FSF o la OSI.    
 29. 29. Aspectes comuns Permeten:  Còpia o reproducció Distribució Comunicació pública ...sense finalitat comercial Obliguen: Reconeixement Avís de llicència No exclusives D’àmbit mundial   No afecten als drets morals  
 30. 30. Selecció de la llicència   http://creativecommons.org/license  
 31. 31. Elements de les llicències Reconeixement No comercial Sense obres derivades Compartir per igual    
 32. 32. Les llicències estàndard Reconeixement Reconeixement -NoComercial Reconeixement -CompartirIgual Reconeixement -SenseObraDerivada Reconeixement –NoComercial- CompartirIgual Reconeixement -NoComercial- SenseObraDerivada    
 33. 33. Espectre de llicències    
 34. 34. Aspectes comuns a altres llicències Llicència Reconeixement­CompartirIgual Permet còpia, distribució i comunicació pública fins i tot  amb finalitats comercials Permet la generació d’obres derivades Requereix el reconeixement d’autoria i una llicència igual  en les obres derivades llicència GDL llicència Art Lliure problema d’interoperabilitat: MATEIXA LLICÈNCIA    
 35. 35. El resum: Commons Deed     http://creativecommons.org/licenses/by­nc­sa/2.5/es/deed.eu
 36. 36. La llicència http://creativecommons.org/licenses/by­nc­sa/2.5/es/legalcode.ca    
 37. 37. El codi: les metadades <!­­ Llicència de Creative Commons ­­> <a rel=quot;licensequot; href=quot;http://creativecommons.org/licenses/by­nc­sa/2.5/es/quot;><img  alt=quot;Llicència de Creative Commonsquot; border=quot;0quot;  src=quot;http://creativecommons.org/images/public/somerights20.gifquot; /></a><br /> Aquesta obra està subjecte una <a rel=quot;licensequot;  href=quot;http://creativecommons.org/licenses/by­nc­sa/2.5/es/quot;>Llicència de Creative  Commons</a>. <!­­ /Llicència de Creative Commons ­­> <!­­ <rdf:RDF xmlns=quot;http://web.resource.org/cc/quot; xmlns:dc=http://purl.org/dc/elements/1.1/ xmlns:rdf=quot;http://www.w3.org/1999/02/22­rdf­syntax­ns#quot;> <Work rdf:about=quot;quot;>     <license rdf:resource=quot;http://creativecommons.org/licenses/by­nc­sa/2.5/es/quot; /> </Work> <License rdf:about=quot;http://creativecommons.org/licenses/by­nc­sa/2.5/es/quot;> <permits rdf:resource=quot;http://web.resource.org/cc/Reproductionquot; /> <permits rdf:resource=quot;http://web.resource.org/cc/Distributionquot; /> <requires rdf:resource=quot;http://web.resource.org/cc/Noticequot; /> <requires rdf:resource=quot;http://web.resource.org/cc/Reconeixementquot; /> <prohibits rdf:resource=quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUsequot; /> <permits rdf:resource=quot;http://web.resource.org/cc/DerivativeWorksquot; /> <requires rdf:resource=quot;http://web.resource.org/cc/CompartirIgualquot; /> </License>   </rdf:RDF> ­­>  
 38. 38. Utilització de metadades Plugin MozCC     http://yergler.net/projects/mozcc
 39. 39. Utilització de metadades Cercador de Yahoo http://search.yahoo.com/cc    
 40. 40. Utilització de metadades    
 41. 41. Creative Commons Intl Comença juny de 2003: Finlàndia i Japó Primeres llicències adaptades març de 2004: Japó ~50 Jurisdiccions actuals Presència als cinc continents http://creativecommons.org/worldwide    
 42. 42. Creative Commons al món    
 43. 43. Creative Commons a Espanya Comença febrer de 2003: La UB vol imitar el MIT Primer esborrany al febrer de 2004: Llicència by­nc­sa 1.0 a discussió pública Llicències oficials: 1 d’octubre de 2004, en castellà i català Versió 2.0: 6 llicències Modificades el novembre de 2004: 2.1       Juliol de 2005 versió 2.5, s'afegeix gallec i basc    
 44. 44. Llibres    
 45. 45. Música    
 46. 46. Imatges    
 47. 47. Sons    
 48. 48. Arxius audiovisuals    
 49. 49. Com posar una llicència CC Condició zero Ser  els  autors  o  tenir  la  titularitat  dels  drets  d'explotació de l'obra.  
 50. 50. Com posar una llicència CC Inclusió d'altre material La  llicència  només  s'aplica  a  la  vostra  creació,  no al material aliè.  Heu de deixar clara aquesta situació.  
 51. 51. Com posar una llicència CC Autorització mínima Reproducció,  distribució,  comunicació  pública,  sense finalitat comercial.
 52. 52. Com posar una llicència CC Requeriment mínim Reconeixement i manteniment de la llicència
 53. 53. Com posar una llicència CC Més condicions Obra derivada / Transformació amb manteniment de llicència? Usos comercials
 54. 54. Com indicar­ho Alguns drets reservats © 2008, Autor, Institució, Subjecte a la llicència XXX de CC Obra digital (enllaç a la llicència) Obra física ...llicència disponible a http://... També es pot incloure el Deed, icona...
 55. 55. Com utilitzar materials amb CC Material amb CC: Es  pot  reproduir,  distribuir  i  fer­ne  comunicació  pública si: es reconeix l'autor, es manté l'avís legal i no es fa  un ús comercial. (com a mínim...) BY­NC­ND 
 56. 56. Com utilitzar materials amb CC Reconeixement Foto  XXX  de  YYY,  subjecte  a  la  llicència  ZZZ  de  Creative Commons, i disponible a http://... © 2008, YYY, Alguns drets reservats, ZZZ. XXX, © 2008, YYY, Alguns drets reservats, ZZZ. XXX,  ©  2008,  YYY,  Institució,  Alguns  drets  reservats, ZZZ.
 57. 57. Com utilitzar materials amb CC No Comercial Determination of commercial vs. non­commercial purpose is based  on the use, not the user. Materials may be used by individuals,  institutions,  governments,  corporations,  or  other  business  whether  for­profit  or  non­profit  so  long  as  the  use  itself  is  not  a  commercialization  of  the  materials  or  a  use  that  is  directly  intended to generate sales or profit.  Incidental  charges  to  recover  reasonable  reproduction  costs  may  be permitted.  (Avís legal OCW MIT)
 58. 58. Més possibilitats Ús comercial Obra derivada Obra derivada copyleft    
 59. 59. Com utilitzar materials amb CC Obra derivada Alguns drets reservats © 2008, Autor, Institució (?) Subjecte a la llicència ... Aquest  vídeo  és  una  adaptació  de  la  novel∙la  XXX  de  YYY,  subjecte  a  la  llicència  ZZZ  de  Creative Commons, i disponible a: http://...
 60. 60. Com utilitzar materials amb CC Obra derivada – Share Alike Alguns drets reservats © 2008, Autor, Institució (?) Subjecte a la llicència ZZZ Aquest  vídeo  és  una  adaptació  de  la  novel∙la  XXX  de  YYY,  subjecte  a  la  llicència  ZZZ  de  Creative Commons, i disponible a: http://...
 61. 61. Com trobar materials amb CC – Cercadors – Portals – Projectes Cerca per tipus de llicència o ús permès
 62. 62. Bones pràctiques En  l’ús  de  material  aliè  i  en  la  divulgació  de material propi. Respectar els drets dels altres per tal que  respectin els propis Optar pel millor model de divulgació
 63. 63. Material aliè Tot el que es troba a la xarxa és públic, però no  lliure o obert. Contingut sense indicacions no vol dir contingut  lliure d’ús. Els  cercadors  cerquen  però  no  són  els  propietaris de l’obra. Tota  obra  té  un  autor  i  un  titular  dels  drets  que  cal respectar. Llegir amb cura l’avís legal o condicions d’ús
 64. 64. Material aliè Ens  podem  acollir  a  les  excepcions  o  limitacions, però no oblidant citar. Podem cercar materials amb llicències lliures Podem cercar obres de domini públic Sempre  podem  demanar  permís  per  allò  que  prèviament no s’hagi concedit.
 65. 65. Crèdits Aquesta presentació està subjecte a la llicència de  Reconeixement de Creative Commons per la qual  es  permet  la  còpia,  la  distribució,  la  comunicació  pública i la generació d'obres derivades sense cap  limitació sempre que se'n citi l'autor i es mantingui  l’avís de la llicència. © 2008, Ignasi Labastida i Juan Alguns drets reservats    

Presentació d'Ignasi Labastida sobre les llicències Creative Commons. Presentación de Ignasi Labastida sobre licencias Creative Commons. Ignasi Labastida on presentation of Creative Commons licenses.

Views

Total views

1,538

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

14

Actions

Downloads

17

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×