Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les hemeroteques digitals de la premsa catalana

1,223 views

Published on

Ernest Abadal, Javier Guallar. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana. Anàlisi dels diaris catalans de més difusió. Comunicació a: XI Jornades catalanes de documentació, Barcelona, maig 2008

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les hemeroteques digitals de la premsa catalana

 1. 1. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana. Anàlisi dels diaris catalans de més difusió Javier Guallar, Ernest Abadal
 2. 2. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana Objectiu i metodologia <ul><li>Objectiu </li></ul><ul><li>Analitzar el grau de desenvolupament dels arxius de premsa dels 12 mitjans catalans de major difusió a internet </li></ul><ul><li>Metodologia </li></ul><ul><li>Anàlisi de contingut de les pàgines web dels arxius de premsa, a les quals se'ls aplica un conjunt d'indicadors sobre: </li></ul><ul><li>- aspectes generals (denominació, col·leccions, etc.), </li></ul><ul><li>- prestacions de cerca (operadors, acotament, ajudes, etc.) </li></ul><ul><li>- presentació de resultats (camps visualitzats, formats, etc.) </li></ul><ul><li>- altres aspectes (visibilitat, accessibilitat i cost). </li></ul>
 3. 3. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana Diaris analitzats <ul><li>Mostra </li></ul><ul><li>Avui < http :// www.avui.cat > </li></ul><ul><li>El Debat < http :// www.eldebat.cat > </li></ul><ul><li>E-Notícies < http :// www.e-noticies.com > </li></ul><ul><li>La Malla < http :// www.lamalla.net > </li></ul><ul><li>El Mundo deportivo < http :// www.elmundodeportivo.es > </li></ul><ul><li>Nació digital < http :// www.naciodigital.com > </li></ul><ul><li>Osona.com < http :// www.osona.com > </li></ul><ul><li>El Periódico de Catalunya < http :// www.elperiodico.com > ; < http :// www.elperiodico.cat > </li></ul><ul><li>Racó català < http :// www.racocatala.cat > </li></ul><ul><li>Sport < http :// www.sport.es > </li></ul><ul><li>La Vanguardia < http :// www.lavanguardia.es > </li></ul><ul><li>Vilaweb < http :// www.vilaweb.cat > </li></ul>
 4. 4. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana Elecció de la mostra <ul><li>Elecció de la mostra </li></ul><ul><li>Dades creuades (novembre 2007) de: </li></ul><ul><ul><li>OJD http ://www.ojd.es/ </li></ul></ul><ul><ul><li>EGM http://www.aimc.es </li></ul></ul><ul><li>Motiu: mitjans autoexclosos d’OJD ( La Vanguardia , El Mundo deportivo ) </li></ul>
 5. 5. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana Varietat de la mostra <ul><li>Varietat de la mostra </li></ul><ul><li>premsa exclusivament digital i digital -impresa (7 i 5 mitjans) </li></ul><ul><li>general i esportiva (10 i 2) </li></ul><ul><li>d’àmbit local, català i estatal (1, 7 i 4) </li></ul><ul><li>en català i en castellà (8 i 3 mitjans, a més de El Periódico , que té dues edicions) </li></ul>
 6. 6. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana Indicadors
 7. 7. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana Cobertura temporal
 8. 8. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana Modalitats de cerca <ul><li>Tipus de cerca per paraula clau ( search ) </li></ul><ul><li>Cerca simple: E-Noticies , El Debat , Nació digital , Racó català ) </li></ul><ul><li>Cerca avançada: La Malla , La Vanguardia </li></ul><ul><li>Sistema híbrid simple i avançat: Vilaweb </li></ul><ul><li>Servei externalitzat cerca simple de Google: Osona.com </li></ul><ul><li>Cerca simple i avançada: Avui i Mundo deportivo </li></ul><ul><li>Dos sistemes: externalitzat a Mynews (cerca avançada) i propi (cerca simple): El Periódico i Sport ). </li></ul><ul><li>Inexistència de cerca avançada en pràcticament la meitat dels diaris de la mostra implicarà el baix dels seus sistemes de cerca </li></ul>
 9. 9. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana Combinació de termes de cerca <ul><li>Combinació de termes de cerca </li></ul><ul><li>7 diaris amb prestacions acceptables: </li></ul><ul><ul><li>Avui , La Malla , Mundo deportivo , El Periódico , Sport , La Vanguardia i Vilaweb </li></ul></ul><ul><ul><li>Permeten operadors booleans i la cerca de frase literal, que es poden utilitzar directament (AND, OR, NOT, etc.) o emmascarats amb les expressions: cercar totes les paraules, frase exacta, etc. </li></ul></ul><ul><li>5 diaris amb baixes prestacions </li></ul><ul><ul><li>El debat , E-Notícies , Nació digital , Osona.com i Racó català </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistema deficient des del punt de vista d’un ús professional, només efectiu amb consultes molt simples, d’un sol terme. Al cercar dues paraules: Nació digital i Osona.com interpreten un “AND”, Racó català “OR”, i E-Notícies i El Debat una frase literal. </li></ul></ul>
 10. 10. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana Cost <ul><li>Cost </li></ul><ul><li>La gran majoria: hemeroteques gratuïtes </li></ul><ul><li>3 mitjans ( El Periódico , Sport i La Vanguardia ): de pagament </li></ul><ul><ul><li>En els tres casos, sistemes amb més prestacions i format pdf </li></ul></ul>
 11. 11. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana Exemples altres indicdors <ul><li>Exemples d’altres indicadors </li></ul><ul><li>Recuperació per navegació ( browsing ) </li></ul><ul><ul><li>Gran majoria sí; 3 diaris no: El Debat , Nació digital i Osona.com </li></ul></ul><ul><li>Gestió de les llistes de resultats (per exemple, ordenar els resultats obtinguts a la cerca per rellevància o per data ) </li></ul><ul><ul><li>Gran majoria no; 4 diaris sí: Avui , El Periódico , Sport i La Vanguardia </li></ul></ul><ul><li>Reutilització estratègies de cerca (serveis tipus “historial de cerca”) </li></ul><ul><ul><li>Servei inexistent </li></ul></ul>
 12. 12. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana Conclusions (1) <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><ul><li>5 nivells de desenvolupament </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivell alt (bases de dades professionals): cap diari </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivell mitjà-alt: La Vanguardia . </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivell mitjà: Avui, El Periódico . </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivell mitjà-baix: La Malla , Mundo deportivo , Sport , Vilaweb . </li></ul></ul><ul><ul><li>Nivell baix. El Debat , E-Notícies , Nació digital , Osona.com , Racó català . </li></ul></ul>
 13. 13. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana Conclusions (2) <ul><ul><li>Diaris de nivell mitjà/mitjà-alt: 25% (La Vanguardia , Avui i El Periódico) </li></ul></ul><ul><ul><li>Diaris de nivell mitjà-baix/baix: tres quartes parts del total. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desigualtat entre la premsa digital d’origen imprès i la premsa d’origen digital </li></ul></ul><ul><ul><li>Baixa preocupació per part de la premsa digital de Catalunya per l’organització i recuperació de la informació retrospectiva que va generant. Exemples: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Baixa cobertura temporal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Escasses prestacions i funcionalitats de cerca i presentació de resultats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Destacar en canvi la majoria de continguts gratuïts </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Les hemeroteques digitals de la premsa catalana <ul><li>Moltes gràcies ! </li></ul><ul><li>Javier Guallar, Ernest Abadal </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×