Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2a Jornada Institucional de Docents de la UOC Barcelona, 9 de juliol del 2011 La qualitat de les revistes científiques en ...
<ul><li>La qualitat de les revistes científiques en ciències socials </li></ul><ul><ul><li>Introducció </li></ul></ul><ul>...
<ul><li>Introducció </li></ul><ul><ul><li>Les revistes científiques com a canal principal de comunicació i difusió de la C...
<ul><li>Introducció </li></ul><ul><ul><li>Per què és important la qualitat de les revistes científiques? </li></ul></ul><u...
<ul><li>Qualitat formal i qualitat de continguts </li></ul><ul><ul><li>Distinció entre la qualitat formal i la qualitat de...
Latindex http://www.latindex.unam.mx/ “ Latindex es un sistema de Información sobre las revistas de investigación científi...
Latindex. 33 criteris de qualitat revistes impreses
Latindex. 33 criteris de qualitat revistes impreses
Latindex. 33 criteris de qualitat revistes impreses
Latindex. 33 criteris de qualitat revistes impreses
Latindex. 36 criteris de qualitat revistes electròniques Alguns criteris específics per revistes electròniques:
Latindex. Exemple d’una revista: Anuario ThinkEPI http://www.latindex.unam.mx/buscador/paraCum.html?tipoR=2&tipo=2&folio=...
Bases de dades de Thomson Reuters http://www.accesowok.fecyt.es/ ISI Web of Knowledge (WoK) ISI Web of Science (WoS) Scie...
Bases de dades de Thomson Reuters http://www.accesowok.fecyt.es/
Web of Science http://www.accesowok.fecyt.es/
Procés d’acceptació de revistes al WoS http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_p...
Procés d’acceptació de revistes al WoS
Procés d’acceptació de revistes al WoS
Procés d’acceptació de revistes al WoS
Índexs i rànquings : Factor d’ Impacte (FI) <ul><li> Cites fetes durant el 2010 a articles de la revista de 2008 i 200...
Factor d’ Impacte (FI) Ex:  La 1a revista del rànquing de CC.SS: Behavioral and Brain Sciences
Factor d’ Impacte (FI) Ex:  La revista El Profesional de la Información
http://www.accesowok.fecyt.es/ Journal Citation Reports (JCR)
JCR 2010. Revistes de Ciències Socials 2678 revistes
JCR 2010. Revistes espanyoles de Ciències Socials 48 revistes
JCR 2010. Revistes espanyoles de Ciències Socials 48 revistes
Journal Citation Reports (JCR) Categories temàtiques
JCR 2010. Revistes Informació i documentació 76 revistes
JCR 2010. Revistes Informació i documentació 2 revistes espanyoles: Revista Española de Documentación Científica  FI 0,4...
JCR 2010. Revistes Comunicació 67 revistes
JCR 2010. Revistes Comunicació 3 revistes espanyoles: Comunicar FI 0,455. 52 de 67 Estudios del Mensaje Periodístico FI 0...
JCR 2010. Revistes Educació 177 revistes
JCR 2010. Revistes Educació  3 revistes espanyoles: Revista de Educación FI 0,622. 98 de 177 Revista Española de Pedago...
JCR 2010. Revistes Economia 304 revistes
JCR 2010. Revistes Economia 5 revistes espanyoles: Spanish Economic Review  FI 1,143. 89 de 304 Investigaciones Económ...
JCR 2010. Revistes Business+Finance 175 (101+74) revistes
JCR 2010. Revistes Business-Finance 3 revistes espanyoles: Cuadernos de Economía y Dirección de Empresa FI 0,268. 90 de ...
JCR 2010. Revistes Psicologia
JCR 2010. Revistes Psicologia: 10 categories
JCR 2010. Revistes Psicologia 524 revistes
<ul><li>SJR. Índex de Scopus </li></ul><ul><li>http://www.scimagojr.com/  </li></ul><ul><li>Segon índex bibliomètric inte...
SJR 2010. Revistes de ciències socials 2770 revistes
SJR 2010. Revistes d’economia 568 revistes
SJR 2010. Revistes espanyoles de ciències socials 44 revistes
SJR 2010. Revistes espanyoles d’economia 11 revistes
In-Recs  ht tp://ec3.ugr.es/in-recs/
Índice de Impacto revistes educació 2008
Índice de Impacto educación: 2004-2008
Articles més citats Educació
Autors més citats Educació
<ul><li>MIAR: Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes </li></ul><ul><li>Base de dades que conté informació per ...
 
<ul><li>Revistes d’Economia i empresa a MIAR </li></ul>
<ul><li>Revistes de Psicologia a MIAR </li></ul>
<ul><li>Revistes d’Educació a MIAR </li></ul>
 
<ul><li>CARHUS Plus+: revistes científiques en ciències socials i humanitats  </li></ul><ul><li>http://www10.gencat.cat/...
<ul><li>CARHUS Plus+: revistes del nivell A  </li></ul><ul><li>Han de complir una de les següents condicions: </li></ul>...
<ul><li>CARHUS Plus+: revistes dels nivells B,C,D  </li></ul><ul><li>S’avalua en funció dels següents paràmetres: </li><...
<ul><li>CARHUS Plus+: revistes d’Economia </li></ul>
<ul><li>CARHUS Plus+: revistes de Filologia, Lingüística i Sociolingüística </li></ul>
 
<ul><li>Com afecta aquest sistema de rànkings als investigadors? </li></ul><ul><li>Les agències avaluadores com l’AQU o l’...
<ul><li>Criteris convocatòries 2010 de l’AQU </li></ul><ul><li>Resolució IUE/3543/2009 , de 4 de desembre, per la qual es ...
<ul><li>Avaluació dels articles de revistes científiques segons els criteris de l'AQU </li></ul><ul><li>Cada àrea de conei...
<ul><li>Avaluació dels articles de revistes científiques segons els criteris de l'AQU </li></ul><ul><li>2. Criteris que h...
Criteris sobre la qualitat del proc é s editorial: 1. Periodicitat de les revistes i regularitat i homogene ï tat de la l ...
Gràcies! Javier Guallar [email_address]  Clara Riera [email_address]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Revistes científiques cs_cat

525 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Revistes científiques cs_cat

 1. 1. 2a Jornada Institucional de Docents de la UOC Barcelona, 9 de juliol del 2011 La qualitat de les revistes científiques en ciències socials Javier Guallar. Estudis d’Informació i Comunicació Clara Riera. Biblioteca. Suport a la Recerca
 2. 2. <ul><li>La qualitat de les revistes científiques en ciències socials </li></ul><ul><ul><li>Introducció </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualitat formal i qualitat de contingut </li></ul></ul><ul><ul><li>Latindex </li></ul></ul><ul><ul><li>Bases de dades de Thomson Reuters </li></ul></ul><ul><ul><li>Índexs i rànquings </li></ul></ul><ul><ul><li>Factor d’Impacte </li></ul></ul><ul><ul><li>Journal Citation Reports (JCR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Scimago Journal Rank (SJR) </li></ul></ul><ul><ul><li>In-Recs </li></ul></ul><ul><ul><li>MIAR </li></ul></ul><ul><ul><li>Carhus Plus+ </li></ul></ul><ul><ul><li>Com afecta aquest sistema als investigadors? </li></ul></ul><ul><ul><li>L’exemple de l’AQU </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>Introducció </li></ul><ul><ul><li>Les revistes científiques com a canal principal de comunicació i difusió de la Ciència, sobretot en Ciència i Tecnologia, però també en Ciències Socials i en Humanitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els tres canals fonamentals </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>revistes científiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>monografies </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>congressos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>...tenen diferent pes depenent de l’àmbit científic (CT, CC.SS, H) </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Introducció </li></ul><ul><ul><li>Per què és important la qualitat de les revistes científiques? </li></ul></ul><ul><ul><li>La qualitat de les revistes no només interessa als editors o gestors de les pròpies revistes, sinó que repercuteix en: </li></ul></ul><ul><ul><li>l’avaluació de l’activitat científica de: </li></ul></ul><ul><ul><li>- investigadors </li></ul></ul><ul><ul><li>- institucions (grups d’investigació, universitats, centres de recerca...) </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Qualitat formal i qualitat de continguts </li></ul><ul><ul><li>Distinció entre la qualitat formal i la qualitat dels continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteris de qualitat formal </li></ul></ul><ul><ul><li>- articles amb resum, paraules clau, referència bibliogràfica, instruccions per autors, periodicitat... </li></ul></ul><ul><ul><li>Criteris de qualitat dels continguts </li></ul></ul><ul><ul><li>-composició comités, apertura exterior, sistema de selecció dels treballs que es publiquen, avaluació per experts (peer review), cites: mesuren la qualitat o l’impacte dels articles (no de les revistes) però incideixen en la valoració de les revistes... </li></ul></ul><ul><ul><li>2 exemples: Latindex i bases de dades de Thomson Reuters </li></ul></ul>
 6. 6. Latindex http://www.latindex.unam.mx/ “ Latindex es un sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal” Productes: Catàleg i Directori Catàleg: únicament revistes que compleixen els criteris de qualitat disenyats per Latindex Criteris de qualitat: 33 per revistes impreses 36 per revistes digitals
 7. 7. Latindex. 33 criteris de qualitat revistes impreses
 8. 8. Latindex. 33 criteris de qualitat revistes impreses
 9. 9. Latindex. 33 criteris de qualitat revistes impreses
 10. 10. Latindex. 33 criteris de qualitat revistes impreses
 11. 11. Latindex. 36 criteris de qualitat revistes electròniques Alguns criteris específics per revistes electròniques:
 12. 12. Latindex. Exemple d’una revista: Anuario ThinkEPI http://www.latindex.unam.mx/buscador/paraCum.html?tipoR=2&tipo=2&folio=18405
 13. 13. Bases de dades de Thomson Reuters http://www.accesowok.fecyt.es/ ISI Web of Knowledge (WoK) ISI Web of Science (WoS) Science Citation Index Social Science Citation Index Arts&Humanities Citation Index
 14. 14. Bases de dades de Thomson Reuters http://www.accesowok.fecyt.es/
 15. 15. Web of Science http://www.accesowok.fecyt.es/
 16. 16. Procés d’acceptació de revistes al WoS http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/ Alguns exemples:
 17. 17. Procés d’acceptació de revistes al WoS
 18. 18. Procés d’acceptació de revistes al WoS
 19. 19. Procés d’acceptació de revistes al WoS
 20. 20. Índexs i rànquings : Factor d’ Impacte (FI) <ul><li> Cites fetes durant el 2010 a articles de la revista de 2008 i 2009 </li></ul><ul><li>FI 2010= ------------------------------------------------------------------- </li></ul><ul><li> Articles publicats a la revista en 2008 i 2009 </li></ul>L’índex bibliomètric més important en l’actualitat és un dels índexs de les bases de dades de Thomson Reuters: el popular Impact Factor (IF), que es publica cada any en els Journals Citation Reports (JCR).
 21. 21. Factor d’ Impacte (FI) Ex: La 1a revista del rànquing de CC.SS: Behavioral and Brain Sciences
 22. 22. Factor d’ Impacte (FI) Ex: La revista El Profesional de la Información
 23. 23. http://www.accesowok.fecyt.es/ Journal Citation Reports (JCR)
 24. 24. JCR 2010. Revistes de Ciències Socials 2678 revistes
 25. 25. JCR 2010. Revistes espanyoles de Ciències Socials 48 revistes
 26. 26. JCR 2010. Revistes espanyoles de Ciències Socials 48 revistes
 27. 27. Journal Citation Reports (JCR) Categories temàtiques
 28. 28. JCR 2010. Revistes Informació i documentació 76 revistes
 29. 29. JCR 2010. Revistes Informació i documentació 2 revistes espanyoles: Revista Española de Documentación Científica FI 0,489. 53 de 76 El Profesional de la Información EPI FI 0,375. 56 de 76
 30. 30. JCR 2010. Revistes Comunicació 67 revistes
 31. 31. JCR 2010. Revistes Comunicació 3 revistes espanyoles: Comunicar FI 0,455. 52 de 67 Estudios del Mensaje Periodístico FI 0,203. 64 de 67 Comunicación y Sociedad FI 0,152. 67 de 67
 32. 32. JCR 2010. Revistes Educació 177 revistes
 33. 33. JCR 2010. Revistes Educació 3 revistes espanyoles: Revista de Educación FI 0,622. 98 de 177 Revista Española de Pedagogía FI 0,255. 145 de 177 Teoría de la Educación FI 0,185. 156 de 177
 34. 34. JCR 2010. Revistes Economia 304 revistes
 35. 35. JCR 2010. Revistes Economia 5 revistes espanyoles: Spanish Economic Review FI 1,143. 89 de 304 Investigaciones Económicas FI 0,267. 92 de 304 Revista de Historia Económica FI 0,172. 275 de 304 Revista de Economía Aplicada FI 0,128. 286 de 304 Revista de Economía Mundial FI 0,038. 298 de 304
 36. 36. JCR 2010. Revistes Business+Finance 175 (101+74) revistes
 37. 37. JCR 2010. Revistes Business-Finance 3 revistes espanyoles: Cuadernos de Economía y Dirección de Empresa FI 0,268. 90 de 101 (Business) Universia Business Review FI 0,228. 92 de 101 (Business) Rev. Española de Financiación y Contabilidad FI 0,163. 71 de 74 (B&Finance)
 38. 38. JCR 2010. Revistes Psicologia
 39. 39. JCR 2010. Revistes Psicologia: 10 categories
 40. 40. JCR 2010. Revistes Psicologia 524 revistes
 41. 41. <ul><li>SJR. Índex de Scopus </li></ul><ul><li>http://www.scimagojr.com/ </li></ul><ul><li>Segon índex bibliomètric internacional d’importància </li></ul><ul><li>Basat en la base de dades Scopus (Elsevier), competència de WoS (Thomson Reuters). </li></ul><ul><li>Algunes característiques diferencials: </li></ul><ul><li>Més revistes, menys selectiu </li></ul><ul><li>SJR es calcula amb les cites dels 3 anys anteriors (no de 2, com FI) </li></ul>
 42. 42. SJR 2010. Revistes de ciències socials 2770 revistes
 43. 43. SJR 2010. Revistes d’economia 568 revistes
 44. 44. SJR 2010. Revistes espanyoles de ciències socials 44 revistes
 45. 45. SJR 2010. Revistes espanyoles d’economia 11 revistes
 46. 46. In-Recs ht tp://ec3.ugr.es/in-recs/
 47. 47. Índice de Impacto revistes educació 2008
 48. 48. Índice de Impacto educación: 2004-2008
 49. 49. Articles més citats Educació
 50. 50. Autors més citats Educació
 51. 51. <ul><li>MIAR: Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes </li></ul><ul><li>Base de dades que conté informació per a la identificació i l'avaluació de revistes científiques de l'àmbit de les ciències socials i humanes. </li></ul><ul><li>Instrument de suport per aquells que realitzen tasques d'avaluació de la recerca ja que proporciona informació sobre la identitat i la difusió de les revistes on es publiquen els treballs objecte d'avaluació i, al mateix temps, sobre la inclusió d'aquestes en els diferents repertoris bibliogràfics i catàlegs. </li></ul><ul><li>ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària) és l’indicador de qualitat. Valora la major o menor difusió de la revista en bases de dades. </li></ul><ul><li>Font: MIAR http://miar.ub.es/que.php </li></ul>
 52. 53. <ul><li>Revistes d’Economia i empresa a MIAR </li></ul>
 53. 54. <ul><li>Revistes de Psicologia a MIAR </li></ul>
 54. 55. <ul><li>Revistes d’Educació a MIAR </li></ul>
 55. 57. <ul><li>CARHUS Plus+: revistes científiques en ciències socials i humanitats </li></ul><ul><li>http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_info.jsp?contingut=carhus_2010 </li></ul><ul><li>Sistema d’avaluació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i les Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. </li></ul><ul><li>Conté 5510 revistes </li></ul><ul><li>Les revistes es classifiquen per categories: nivells A, B, C, D. </li></ul><ul><li>Revisió periòdica cada dos anys . Darrer és de 2010. </li></ul>
 56. 58. <ul><li>CARHUS Plus+: revistes del nivell A </li></ul><ul><li>Han de complir una de les següents condicions: </li></ul><ul><li>1. Les revistes que siguin presents a Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index segons la Master Journal List del 2009 o als Journal Citation Reports en l’edició 2009. </li></ul><ul><li>2. Les revistes que tinguin un ICDS igual o superior a 9.5. </li></ul><ul><li>Revistes de les àrees d’història, llengua i literatura en llengua catalana, degut al problema que tenen per accedir a les grans bases de dades internacionals, amb criteris addicionals. </li></ul><ul><li>Font: © Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca </li></ul>
 57. 59. <ul><li>CARHUS Plus+: revistes dels nivells B,C,D </li></ul><ul><li>S’avalua en funció dels següents paràmetres: </li></ul><ul><li>ICDS: L’Índex Compost de Difusió Secundària. </li></ul><ul><li>Aspectes formals de la revista, i en concret: </li></ul><ul><ul><li>Compliment de la periodicitat declarada o l’edició del nombre de fascicles declarats per any. </li></ul></ul><ul><ul><li>Instruccions als autors: la revista hauria de donar unes normes als autors per a l’enviament d’originals i resums. </li></ul></ul><ul><ul><li>L’afiliació dels autors: l’aparició de la institució per a la qual treballen l’autor o autors de la revista. </li></ul></ul><ul><ul><li>Paraules clau: la inclusió de paraules clau per a cada article. </li></ul></ul><ul><ul><li>Resum en anglès </li></ul></ul><ul><li>Sistema de revisió dels articles. </li></ul><ul><li>Tipus de comitè editorial que dirigeix la revista </li></ul><ul><li>Font: © Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca </li></ul>
 58. 60. <ul><li>CARHUS Plus+: revistes d’Economia </li></ul>
 59. 61. <ul><li>CARHUS Plus+: revistes de Filologia, Lingüística i Sociolingüística </li></ul>
 60. 63. <ul><li>Com afecta aquest sistema de rànkings als investigadors? </li></ul><ul><li>Les agències avaluadores com l’AQU o l’ANECA fan servir aquests indicadors de qualitat per avaluar la producció científica dels investigadors. </li></ul><ul><li>Als investigadors els interessa conèixer les revistes on publicar </li></ul>
 61. 64. <ul><li>Criteris convocatòries 2010 de l’AQU </li></ul><ul><li>Resolució IUE/3543/2009 , de 4 de desembre, per la qual es dóna publicitat als criteris específics per avaluar l'activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya per a l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca. </li></ul><ul><li>http://www.aqu.cat/doc/doc_33595588_1.pdf </li></ul>
 62. 65. <ul><li>Avaluació dels articles de revistes científiques segons els criteris de l'AQU </li></ul><ul><li>Cada àrea de coneixement s’avalua en funció d’uns criteris: </li></ul><ul><li>1. Índexs de qualitat: indicadors, </li></ul><ul><li>índexs bibliogràfics de qualitat, </li></ul><ul><li>bases de dades. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> </li></ul>Ciències Socials JCR (factor impacte) Humanitats MIAR, Scopus, In-Recs, Carhus Plus+, Latindex, etc.
 63. 66. <ul><li>Avaluació dels articles de revistes científiques segons els criteris de l'AQU </li></ul><ul><li>2. Criteris que ha de satisfer un mitjà de difusió de la recerca (revista, llibre, congrés) perquè sigui considerat d’impacte: </li></ul>Criteris referents a la qualitat informativa de la revista com a mitj à de comunicaci ó cient í fica: 1. Identificaci ó dels membres dels comit è s editorials i cient í fics. 2. Instruccions detallades als autors. 3. Informaci ó sobre el proc é s d ’ avaluaci ó i selecci ó de manuscrits emprats per la revista, editorial i/o comit è de selecci ó , inclosos, per exemple, els criteris, el procediment i el pla de revisi ó dels revisors o jutges. 4. Traducci ó del sumari, t í tols dels articles, paraules clau i resums en angl è s, en cas de revistes i actes de congressos.
 64. 67. Criteris sobre la qualitat del proc é s editorial: 1. Periodicitat de les revistes i regularitat i homogene ï tat de la l í nia editorial en cas d ’ editorials de llibres. 2. Anonimat en la revisi ó dels manuscrits. 3. Comunicaci ó motivada de la decisi ó editorial; per exemple, una notificaci ó motivada de la revista/editorial/comit è de selecci ó sobre la decisi ó que inclogui les raons per a l ’ acceptaci ó , revisi ó o rebuig del manuscrit, aix í com els dict à mens originals (o revisats per la redacci ó ) emesos pels experts externs. 4. Consell assessor, format per professionals i investigadors de solv è ncia reconeguda, sense vinculaci ó institucional amb la revista o editorial, i orientat a marcar la pol í tica editorial i a sotmetre-la a avaluaci ó i auditoria. Criteris sobre la qualitat cient í fica de les revistes: 1. M é s del 75% dels articles publicats a la revista han de ser treballs que comuniquin resultats d ’ investigaci ó originals. 2. M é s del 75% dels autors han de ser externs al comit è editorial i aliens a l ’ organitzaci ó de l ’ editorial de la revista.
 65. 68. Gràcies! Javier Guallar [email_address] Clara Riera [email_address]

×