Kantoor in je broekzak, dus altijd en overal aan het werk

537 views

Published on

Artikel in NRC van zaterdag 12 mei jl over het gebruik van Mobile. In het artikel wordt verwezen naar het onderzoek dat Kadenza heeft uitgevoerd naar het gebruik van mobiele telefoons en smartphones onder 300 beslissers.

Het hele onderzoek kunt u downloaden op www.kadenza.nl/mobile

Van het onderzoek is een korte animatie gemaakt van 3 minuten die terug te kijken is op YouTube http://youtu.be/DeS4m11GYWQ

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
537
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kantoor in je broekzak, dus altijd en overal aan het werk

  1. 1. NRC Weekend Zaterdag 12 mei & Zondag 13 mei 2012 NRC Weekend Zaterdag 12 mei & Zondag 13 mei 201212 Economie Mobiele revolutie 13Kantoor in je broekzak – dus altijd en overal aan het werk De nieuwe firma Typische transfers of bonje in de boardroom, gesuikerde bonussen of verbroken beloftes? Door smartphones werken we meer – De nieuwe firma is er bij – elke zaterdag. volgens een Britse studie zelfs tien extra Smartphonegebruik: do’s en don’ts werkdagen per jaar. Maar of werknemers er ook productiever van worden, wordt · Maak afspraken met collega’s over mailen buiten werktijd. Schep duide- door experts betwijfeld. lijkheid over wat zij kunnen verwach- ten wat betreft bereikbaarheid. See, buy, fly met · Schakel de smartphone uit tijdens Lakshmi MittalDoor Eva de Valk werken is flexibiliteit. Je kunt wer- taken waarbij concentratie is vereist. ken waar en wanneer het je uitkomt –T oen de toenmalige minis- een uitkomst voor bijvoorbeeld jon- · Kijk niet op de smartphone tijdens K ter-president Jan Peter Bal- ge ouders. Die kunnen met een ge- vergaderingen. Gesprekspartners er- oopt Nederlandsche waar, VS. Hoe de Europese variant daar- kenende in 2004 tijdens de rust hart vroeger naar huis om de varen dat als onbeschoft en de verga- dan helpen wij elkaar. Dat op er verder uitziet weet Lakshmi Algemene Beschouwingen kinderen van school te halen en als ze dering verloopt minder efficiënt. was het antwoord van het nog niet precies. Neem de iPhone,in het ziekenhuis belandde wegens op bed liggen nog even wat mails Nederlandse bedrijfsleven in de cri- een grotendeels in China geprodu-een infectie aan zijn voet, bleef hij op wegwerken. · Als het noodzakelijk is de zakelijke sis van de jaren dertig van de vorige ceerd hebbeding waarvan de win-de hoogte van de laatste ontwikke- Dat flexibele werken moet echter smartphone mee te nemen op va- eeuw. Een protectionistische reflex sten via vennootschappen in Ier-lingen via zijn BlackBerry. Dat was niet omslaan in overwerken, waar- kantie, laat dan de oplader thuis. Zo op Duitsers en Britten die de grens land en Nederland belastingvrien-destijds opmerkelijk: ‘Premier belt schuwt Daantje Derks, universitair word je gedwongen tot gedoseerd dichtgooiden in een poging hun delijk naar Amerika worden ge-en mailt vanuit bed’, luidde de enigs- docent arbeids- en organisatiepsy- smartphonegebruik. economie te redden. sluisd. Wat is dat voor waar?zins verbaasde kop van een artikel in chologie aan de Erasmus Universiteit L’histoire se répète. Na de op- Of zou Mittal niet op productendeze krant. Rotterdam. „Als mensen overdag Bron: Daantje Derks, Erasmus Uni- roep van Obama om vooral Ameri- maar juist op bedrijven doelen? De Werken met de smartphone, ook eerder weggaan, werken ze ’s avonds versiteit Rotterdam kaanse producten te kopen, is er nu in Londen woonachtige staalmil-vanuit bed, is in het zakenleven in- vaak extra lang uit schuldgevoel. een ondernemer opgestaan die het jardair werd zelf rijk van buiten-middels doodgewoon. Uit een en- Ook kan er competitie ontstaan on- voor de Europese economie op- landse overnames.quête van adviesbureau Kadenza der werknemers: ‘kijk eens hoe laat neemt, een Indiase nog wel. Hij heeft veel volgers. Carlosblijkt dat 20 procent van de Neder- ik nog online ben!’” Lakshmi Mittal, de topman van de Slim, de rijkste man ter wereld, willandse managers zijn smartphone Derks doet al zes jaar onderzoek grootste staalproducent ter wereld, KPN kopen. Warren Buffett, decheckt in de vijf minuten voor het sla- naar de invloed van zakelijk riep vrijdag politici op het Europe- twee na rijkste man, verwerft kip-pen gaan en de vijf minuten na het smartphonegebruik op werknemers. se product te promoten. De eige- penslachtlijnproducent Meyn. UPSopstaan. Haar bevindingen zijn niet louter po- naar van de Hoogovens uit IJmui- biedt op TNT Express en het Mexi- Exacte cijfers over hoeveel mensen sitief: permanent in contact staan den pleit in de Financial Times voor caanse Mexichem heeft buizenma-een zakelijke smartphone hebben met het werk kan op termijn leiden een „Buy European”-programma. ker Wavin uit Zwolle ingelijfd.ontbreken; telecombedrijven hou- tot spanningen in de privésfeer, ver- Dat het plan van Mittal komt is Dat klinkt allemaal meer als Buyden die cijfers uit concurrentieover- moeidheid, slechtere concentratie en geen toeval. Het gedweep van Oba- Business. Of Bye Bye Business.wegingen liever voor zichzelf. Dui- uitputting. „Iedere inspanning moet ma met ‘koopt Amerikaans’ bena-delijk is dat het mobiele werken de worden gecompenseerd met ont- deelt vooral staalboeren buiten de Jeroen Westerlaatste jaren een enorme opmars spanning, anders levert het stressheeft gemaakt: niet alleen managers, op”, legt Derks uit. Een smartphone 2,02 %maar ook uitvoerend personeel heeft die voortdurend om aandacht vraagt,steeds vaker een smartphone van de kan die herstelperiode verhinderen.zaak. De ‘dode uurtjes’ die we proberen te Mobiele apparaten met internet vullen met de smartphone hebben derd kantoren.veranderen onze manier van werken: volgens Derks wel degelijk een func- Andere bedrijven gaan nog verder.mensen trekken niet om vijf uur de tie. „Als je steeds blijft doorwerken Zo is Volkswagen onder druk vandeur van hun kantoor achter zich en niet genoeg tijd voor jezelf neemt, vakbonden ertoe overgegaan hele- Zoveel bedraagt de historisch lage marktrente die dedicht, maar dragen hun kantoor in wreekt dat zich uiteindelijk. Dat is maal geen mails meer te versturen Nederlandse staat momenteel betaalt als zij voor tien jaar geldhun broekzak. Bedrijven gaan er niet in het belang van de werknemer buiten kantooruren. Dat is overdre-blijkbaar van uit dat dat hun bedrijf en ook niet van de werkgever.” binnenkort te verschijnen boek Slee- ven, vindt Derks: „Je benadeelt altijd wil lenen. Het laagst sinds 1946. Dat is goed nieuws voor Janten goede komt. Maar is dat ook zo? Arbeids- en organisatiepsycho- ping with your Smartphone betoogt zij werknemers die er wel goed mee Kees de Jager en de Nederlandse schatkist. Tegelijkertijd zalMaken smartphones werknemers loog Dik Bijl ziet vooral een gevaar in dat het gevoel van permanente be- kunnen omgaan.” Volgens Derks is het resulteren in nog grotere verliezen bij woningcorporatiedaadwerkelijk productiever? Of de afleiding die de smartphone biedt. schikbaarheid niet leidt tot betere re- het vooral belangrijk dat bedrijven Vestia. Die worstelt met de oplopende kosten van eenzorgt het vooral voor extra afleiding Bij elk nieuw bericht geeft de sultaten. duidelijk maken wat zij van hun me- speculatieve derivatenportefeuille van tientallen miljardenen stress? smartphone een melding – er klinkt Illustratie Roel Venderbosch Voor het internationale adviesbe- dewerkers verwachten: worden zij Verschillende Amerikaanse stu- een bliepje, er knippert een lampje of drijf Boston Consultancy Group geacht direct te reageren op mails euro’s waarbij gegokt werd op een rentestijging.dies benadrukken de positieve gevol- het apparaat trilt. De verleiding om (BCG) ontwikkelde ze een methode buiten werktijd of kunnen zij er ook Bgen van mobiel werken. Met een steeds te kijken is groot, zegt Bijl. rampzalig voor de productiviteit.” dringt werk door in ons privéleven, ijl spreekt bij zakelijk apparaten, maar leren niet goed hoe waarbij consultants af en toe ver- later op terugkomen?smartphone kun je de ‘verloren „Uit onderzoek blijkt dat als ie- Die afleiding is overigens niet al- maar andersom geldt dat net zo smartphonegebruik van ze er efficiënt mee kunnen omgaan”, plicht smartphone-vrije avonden Andersom moeten werknemersuurtjes’ – in de trein, bij de bushalte, mand ergens geconcentreerd mee be- leen werkgerelateerd: met de goed. Dat gaat ten koste van het de ‘productiviteitspara- stelt Bijl. „Voor je het weet, zit je de moesten houden. Doordat de consul- zelf leren om hun telefoon zo nu enop het schoolplein – beter benutten. zig is en opeens wordt afgeleid, wel smartphone kunnen onder werktijd werk, al ziet Derks ook voordelen: dox’: smartphones bieden hele dag naar het scherm van je tele- tants zich met volle aandacht op één dan weg te leggen. Derks: „Een week-Ook hebben werknemers met een een paar minuten tot een kwartier ook privémails worden beantwoord, „Ik heb een baby, en als mijn man op- mogelijkheden om de productiviteit foon te turen.” activiteit konden richten, leidde dat endje weg zonder je smartphone:smartphone altijd beschikking over nodig heeft om zijn volle aandacht er blogs worden gecheckt, Facebook past stuurt hij onder werktijd wel te vergroten, maar kunnen ook Leslie Perlow, professor Leider- tot meer tijd voor hun privéleven én probeer het eens! Je zult zien dat jede laatste informatie, wat voor tijd-winst kan zorgen. Het meest ge- weer bij te krijgen. We denken dat we kunnen multitasken, maar dat is niet lonkt en dan zijn er natuurlijk nog spelletjes als Wordfeud en Draw so- eens wat foto’s. Dat is niet alleen leuk; als ik zie dat het thuis goed nieuw gedrag uitlokken dat tot het tegenovergestelde leidt. „Mensen schap aan de Harvard Business School, bepleit regulering van het za- kwamen ze tot betere prestaties. BCG is zo enthousiast dat de werkwijze in- uitgeruster thuiskomt. En het be- drijf gaat in de tussentijd heus niet Wij willennoemde voordeel van het mobiele zo. Wat dat betreft zijn smartphones mething. Door de smartphone gaat, werk ik ook beter.” krijgen van hun werkgever allerlei kelijk smartphonegebruik. In het middels is ingevoerd op negenhon- failliet.” balletjes! Synchroon met de Chrome-telefoon Meer apps om synchroon te blijven Dropbox Drive Plex Synchronisatie Verbeterde Plex is een me- L van bestanden versie van diaserver die iefhebbers van een beschuit- briek uit Almelo liep deze week te- Smartphones en tablets helpen je productiever te zijn, vooral Google-account. Let wel, met syn- gegeven bediening. Zo lijkt het alsof tussen verschil- Google Docs, online toegang je of peperkoek aan het ont- gen nóg een hobbel op – een inter- als je toegang hebt tot je bestanden op de thuis- of kantoor- chronisatie ingeschakeld deel je ook vensters sluiten door de zwaarte- lende compu- nog niet voor biedt tot al je bijt hebben de sympathie ne dit keer. Er is gedonder in de top. al je open vensters met Google. Maar kracht. Afhankelijk van de oriëntatie ters. Je kunt de iPhone. mediabestan- van de NMa. En ook die van kro- De algemeen directeur en de voltal- pc. Zelfs de webbrowser werkt nu volledig synchroon. deze gegevens worden niet automa- van je telefoon – landschap of portret makkelijk tijde- SkyDrive Microsoft lijkt gul met 7 den op je eigen ketten en gehaktstaven trouwens. lige raad van commissarissen tra- tisch onder je surfgedrag opgesla- – vallen vensters die je sluit uit beeld. lijk bestanden GB gratis opslagruimte die je syn- computer – die De kartelwaakhond heeft dit jaar al den af wegens ‘verschil van inzicht’ Door Appie Verschoor stellen. Zoals Firefox, Opera of de gen. Het is ook mogelijk om je scher- Een tabblad dat verouderd is en dat delen. chroniseert over meerdere tele- moet wel continu aanstaan. tweemaal hard gegromd bij twee over het verkoopproces. Verschil nieuwe Google Chrome voor An- men over verschillende apparaten te naar voren gehaald wordt, is in grijs- (Android/iOS/Windows Pho- foons en computers. Maar het (Android/iOS/Windows Phone) voorgenomen combinaties in de van inzicht met de verkopende aan- T ussen alle apps die om aan- droid, het volwaardige kleine synchroniseren zonder de webhisto- tinten zichtbaar, terwijl de inhoud ne/BB) was tot voor kort 25 GB. Nederlandse voedingsindustrie. deelhouder, de familie Ter Beek. dacht schreeuwen op je broertje van de desktop-browser. rie ook vast te laten leggen. Boven- wordt ververst. (Android/iOS) Cloud Connect Pro / Desktop In februari gaf de mededingings- Twee telgen van de oprichtersfa- smartphone zou je bijna De mooiste functie is dat je Chro- dien kan Chrome, ook op Android, Je kunt verschillende tabs openen Evernote Connect autoriteit nog geen toestemming milie nemen nu als commissaris het vergeten dat er een univer- me op de telefoon kunt synchronise- tabbladen ‘incognito’ openen: deze (meer dan dertig is geen probleem) Notities bijhou- iCloud Twee (betaalde) voor de fusieplannen van de snack- heft in handen. Ook keert de vorige sele applicatie bestaat die veel van de ren met alle andere apparaten die vensters worden niet gesynchroni- en scrollen tussen de verschillende den, gescande Apples synchro- applicaties van fabrikanten Ad van Geloven en directeur terug op zijn post. Inte- apps overbodig maakt: de webbrow- ook met Chrome werken. Je kunt dus seerd, niet opgenomen in je surfge- open tabs met een simpele swipe van documenten en nisatiedienst dezelfde maker Royaan. Een maand geleden stak ressant scenario voor een bedrijf dat ser. De browser heeft samen met de je laptop op het werk dichtklappen, schiedenis en eventuele cookies wor- links naar rechts, of door het aantik- foto’s worden biedt extra’s als die toegang ge- de NMa voor de overname van de vorig najaar besloot om na 144 jaar ontwikkeling van de telefoon vanaf en in de trein, op een telefoon, alle den met het sluiten van het tabblad ken van het nummer met het aantal automatisch her- fotostream (au- ven tot meerde- Almelose bakkerij Bolletje door zijn zelfstandigheid prijs te geven. het begin van deze eeuw een enorme vensters openen en verder lezen waar direct gewist. open tabs. kend. De gratis tomatisch foto’s re clouddiens- Continental Bakeries een zelfde Gaat het conflict om de discussie ontwikkeling doorgemaakt. Dat zie je gebleven was. Op het moment dat Het delen van je browser over ver- Nog een handige toevoeging voor versie is al goed, doorsturen naar ten, maar ook soort stokje. De kartelpolitie maakt met de toezichthouder of zouden je met name op telefoons die op An- je je laptop weer opent, kun je dan de schillende apparaten wordt ook door professionals: websitebouwers ma- de betaalde versie biedt betere je computers) en de bestanden zich zorgen over een beperktere de Ter Beekjes gewoon een hogere droid werken. Ze kunnen iets wat op vensters weer openen die je op je tele- concurrenten Firefox, Opera en an- ken vaak aparte, uitgeklede versies veiligheid. voor 25 euro extra iTunes Match, op je eigen computer. Ook voor keuzemogelijkheid voor super- prijs willen bedingen dan de afge- een laptop heel normaal is: je kunt foon open hebt staan. dere fabrikanten ontwikkeld. Maar van hun site voor telefoons, maar (Android/iOS/Windows Pho- waarbij je je muziekverzameling Android, Windows en BlackBerry markten en consumenten van be- treden top heeft onderhandeld? verschillende browsers installeren Het enige wat nodig is, is een wer- Google heeft op dit moment de beste Chrome kan met één beweging de ne/BB) ook op het web hebt. zijn diverse remote desktop-ap- schuit en huismerkontbijtkoek. en er één als standaardbrowser in- kende internetverbinding en een browser, mede dankzij de slim vorm- volledige desktopversie tonen. (iOS) plicaties te vinden. De verkoop van de bekende fa- Philip de Witt Wijnen

×