Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Delen Is Vermenigvuldigen 50 Waardevolle Ervaringen

1,690 views

Published on

Tijdens de keynote presentatie van Jeroen Blankendaal op het Heliview Business Intelligence seminar op 26 januari 2010, vroeg Jeroen uw eigen persoonlijke tips en ervaringen met elkaar te delen.

Bijgaand delen we graag hier alle uitgewisselde tips en ervaringen. Open en onafhankelijk. En gestoeld op de overtuiging dat kennisdeling op het vlak van Business Intelligence bijdraagt aan het succes van
ondernemingen. Vermenigvuldigen begint met delen.

En welke ervaringen deelt Kadenza? Een terechte vraag die door u gesteld is. Als Kadenza stellen wij ons kennisnetwerk vanaf dit jaar volledig open. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2010 lanceren wij een initiatief dat luistert naar de naam Kadenza+.

Waarom? Omdat wij er ons als
marktleider verantwoordelijk voor voelen dat BI oplevert wat bedrijven ervan verwachten: dat ze er beter en succesvoller van worden. Dat de investering in BI rendeert. Dat is in ieders belang – ook het onze.

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Delen Is Vermenigvuldigen 50 Waardevolle Ervaringen

 1. 1. Delen is vermenigvuldigen Tijdens de keynote presentatie van Jeroen Blankendaal op het Heliview Business Intelligence seminar op 26 januari 2010, vroeg Jeroen uw eigen persoonlijke tips en ervaringen met elkaar te delen. Bijgaand delen we graag hier alle uitgewisselde tips en ervaringen. Open en onafhankelijk. En gestoeld op de overtuiging dat kennisdeling op het vlak van Business Intelligence bijdraagt aan het succes van ondernemingen. Vermenigvuldigen begint met delen. En welke ervaringen deelt Kadenza? Een terechte vraag die door u gesteld is. Als Kadenza stellen wij ons kennisnetwerk vanaf dit jaar volledig open. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2010 lanceren wij een initiatief dat luistert naar de naam Kadenza+. Waarom? Omdat wij er ons als marktleider verantwoordelijk voor voelen dat BI oplevert wat bedrijven ervan verwachten: dat ze er beter en succesvoller van worden. Dat de investering in BI rendeert. Dat is in ieders belang – ook het onze. Tips en ervaringen Laat je niet afleiden door IT-ers die denken dat een datawarehouse alleen geaggregeerde informatie behoeft te bevatten om daar wat trendanalyses mee te doen, maar vul je datawarehouse met gegevens op het laagste detailniveau, zodat je zoveel mogelijk ad- hoc- en onderzoeksvragen kunt beantwoorden. Business Intelligence gaat ook over het bij elkaar brengen van informatie op het laagste niveau om zo kennis op te doen over je klant of je product. Frans Bruinsma Concentreer je bij een aanpak voor BI niet zozeer op infrastructuur of tools. En zelfs niet op de presentatie van informatie. Maar kijk naar de informatie-architectuur. Kijk naar de onderdelen daarvan. Overweeg bij het ontwerp modulariteit, service-orientatie, granulariteit en samenhang van informatie-objecten. Begin klein, zorg voor uitbreidbaarheid en kies een evolutionaire, incrementele ontwikkelmethode. Cornel Herremans
 2. 2. Mijn ervaring is dat bij het vormen van een integraal plan van aanpak voor een BI programma, de noodzaak van een business stuurgroep noodzakelijk is. Deze stuurgroep bepaalt de prioriteiten op basis van de business doelstellingen. De uitvoeringsopdracht ligt bij het BICC dat bestaat uit enkele (business)informatie analisten, BI/IT consultants en eindgebruikers. Joost Henskens Het tijdbesparende advies - stel jezelf bij een nieuwe informatievraag de volgende vraag: “Is er een informatievraag in het verleden geweest die hierop lijkt, zodat ik de analyse die ik al heb kan herschikken/recyclen?” Joukje de Graaf-Greidanus Zorg vanaf het eerste begin voor betrokkenheid en draagvlak bij alle mensen die met de producten in aanraking komen. Dus niet alleen managers en controllers, maar ook de toekomstige ICT-beheerders, de huidige gegevensbeheerders en eventueel andere betrokkenen. De tijd die dit in het begin kost win je (meer dan) dubbel terug bij de implementatie. Wouter Veeman Probeer voor een BI (deel)project een toekomstige gebruiker met mandaat beschikbaar te hebben gedurende het project. Op deze wijze creëer je draagvlak bij de gebruikers, omdat zij het gevoel hebben dat het ‘hun systeem’ is. Deze gebruiker(s) zullen er dan ook voor zorgen dat het binnen de afdelingen wordt gedragen. Ik heb hier zelf ervaring mee en ik moet zeggen; het werkt! Marcel Nuij Neem geen business logica op in rapporten. Een rapport dient eenvoudig te zijn en gericht te zijn op het rapporteren (selectie, presentatie, etc). Implementeer een rapportcertificatieproces bij de uitrol van (minimale) ontwikkelfunctionalieit naar eindgebruikers. Op die manier waarborg je de kwaliteit en het gebruik van de intern gehanteerde definities en voorkom je discussies. Dit betekent niet dat je alles dient te certificeren. Haye Elgersma Mijn tip is gebaseerd op een project dat ik een tijdje geleden heb gedaan. Bij deze organisatie moest de oplossing gedragen worden over verschillende disciplines, wat in de praktijk erg lastig bleek. Om draagvlak te creëren bij die verschillende disciplines heeft men er eerst voor gezorgd dat men continue met dezelfde begrippen werkt. Dat hebben zij kunnen doen door een definitiedocument te maken. In dit geval werkt men met responstijden. Voor de ene afdeling betekende dit de tijd voordat de telefoon werd opgenomen en voor de andere afdeling betekende dit de tijd vanaf de melding tot aan het ter plaatse zijn. Door te werken met het definitiedocument werden veel discussies voorkomen, waardoor er veel tijd werd gewonnen tijdens de implementatie van het project. Casper de Man Interesse om meer ervaringen te delen ? We nodigen u graag uit voor de LinkedIn Group. 2
 3. 3. Context: “Een gebruiker kan meer vragen dan 10 ontwikkelaars kunnen bouwen” Tip: “Zorg dat de definities bij de gebruiker en de ontwikkelaar voor 1 uitleg vatbaar zijn” Fred Westerink Mijn BI-tip: zorg ervoor dat voor iedereen heel duidelijk is wat er wordt verstaan onder een bepaald begrip en leg de definities van begrippen goed vast, zodat er geen interpretatieverschillen ontstaan. Achtergrond: bij de KNVB hebben we n.a.v. de vraag: “Hoe zetten we onze BI-omgeving zo op dat we goed inzicht krijgen in de ontwikkeling van onze ledenaantallen?” dagenlang gediscussieerd over het begrip lid. We kwamen er niet uit. Intussen hebben we al minstens 8 verschillende typen leden onderkend en de discussie is nog niet afgerond. We zijn er wel uit dat het kale begrip ‘KNVB-lid’ niet bestaat. Gertjan Broere Zorg eerst dat je brondata correct is door het opschonen van de reeds voorhanden data en het valideren van de in de toekomst aan te leveren data. Daarmee zorg je ervoor dat het eerste rapport (proof of concept) de juiste informatie bevat, waardoor draagvlak in de organisatie wordt gecreëerd. Marco van Dijke BI moet voor de gebruiker flexibel en snel zijn, wil het Excel kunnen vervangen. Ik zie voordelen van een integratie. Full Orbit Neem een half uurtje meer tijd om je LinkedIn profiel te completeren met de bedrijven waar je hebt gewerkt en de (kern)studies die je hebt gevolgd. Je zult verrast zijn welke oud collega's en studiegenoten -die je misschien wel 20 jaar niet gesproken hebt- je terug zal vinden. Jeffrey Zorg voor een sponsor op directieniveau en houd die op de hoogte van je activiteiten. Je bestaansrecht is afhankelijk van je (interne) klanten, zij bepalen en niet jouw ICT- speeltje. W.G.M. van Weert Begin klein en overzichtelijk en modulair. Dit leidt tot succes vanaf de start. Geeft vertrouwen en de BI oplossing zal worden gebruikt. Bontko BI en/of DWH is GEEN product maar een PROCES dat eenmaal begonnen eindeloos in alle geledingen van de organisatie zal moeten worden verankerd. Tip 2: Bij het ontwerpen/bouwen van ETL datawarehouse processen moet men in ‘gegevensverzamelingen’ denken en NIET ‘row-at-a-time’ proberen de onderliggende database te wijzigen. Huub Hillege Interesse om meer ervaringen te delen ? We nodigen u graag uit voor de LinkedIn Group. 3
 4. 4. Zorg dat er voor alle data, data-eigenaars (data owners) worden aangewezen. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke datakwaliteit (het datawarehouse is verantwoordelijk voor de technische datakwaliteit) en zij bepalen, tezamen met de wetgeving, hoe lang de historie van data bewaard moet blijven. Een tip (die eigenlijk al een beetje werd gegeven). Probeer voor het BI project een ‘Business Sponsor’ te krijgen, liefst zo hoog mogelijk in hiërarchie. Dit maakt beslissen, doordrukken en vrijspelen van resources aanzienlijk eenvoudiger. Met name van de Business Sponsor heb ik zelf al veel gemak ondervonden. Marcel Nuij Betrek de eindgebruikers bij de rapportages, laat ze een voorbeeld bouwen in Excel van wat ze willen, zij hebben er dan actief over moeten nadenken en jij weet wat ze van je verwachten. Eva de Moor Benader je BI project liefdevol: KISS SMART! Waarbij de letters in dit geval staan voor: Kwaliteit: wat je maakt moet goed zijn, technisch en inhoudelijk. Inspirerend: in je team moet het project leven, de deelnemers hebben 'drive'. Stevig: bouw robuust. Voor je het weet wijzigt de doelgroep van gebruikers en worden het er meer. Ook zij willen performance! Simpel: klinkt raar, maar werkt wel. Samen: werk mét en niet tegen elkaar, zeker met verschillende disciplines binnen een bedrijf. Materie: kennis van... Weet waar je het over hebt. Actie: concretiseer je plan tot kleine eenheden en kleine acties, zodat afronding en voortgang gevisualiseerd kan worden. Werkt weer ...Inspirerend, inderdaad! Reclame: communiceer over je project! Maak reclame, want als jij het niet doet, wie doet het dan wel? Tijdig: Klaar binnen de deadlines en op de afgesproken datum. Geen smoesjes, geen uitvluchten. Plan reëel en lever ook gewoon op. Gabriëlla van Vuure-Velzeboer Pak een BI project net zo aan als een ‘gewoon’ Informatisering-/automatiseringproject. Maak een kosten-baten analyse, formuleer een projectdoel, maak een projectplan en stuur daarop. Ik ben ervan overtuigd dat BI niet speciaal is en bij een gelijke aanpak de kans van slagen net zo groot is als bij ieder ander informatisering-/automatiseringproject. Wat mij opvalt bij BI is dat de projecten vaak zo gericht zijn op interne informatievoorziening. Zouden BI projecten niet veel nuttiger zijn voor bedrijven indien het onderdeel zou zijn van het product van het bedrijf en ter beschikking zou komen van klanten? Wordt de kans van slagen daar niet sowieso veel groter van? Bart Kraan Interesse om meer ervaringen te delen ? We nodigen u graag uit voor de LinkedIn Group. 4
 5. 5. Breng focus aan bij een BI-project en voer de verbetering van de managementinformatievoorziening in stappen door. In het project waar ik momenteel aan werk is een focus aangebracht door te beperken op 4 hoofdprocessen binnen /producten van de organisatie. In het project blijkt dit zelfs al te veel en wordt er vanwege de opgedane ervaringen voor gekozen om de implementatie per hoofdproces te doen. Hierdoor ontstaat een scherpere focus van alle betrokkenen. Maak het BI-project niet tot een ICT-project; blijf het management en de informatiebehoefte als uitgangspunt hanteren. Betrek in het project wel alle disciplines (management / business / techniek / informatieanalyse) zodat er een goed product wordt opgeleverd waarin het management zich herkent. Corné Kuijpers Steek veel tijd en effort in het opzetten van een goede basis voor een BI-omgeving. Zaken als eenduidige bedrijfsdefinities en een goede architectuurkeuze bepalen niet alleen het eindresultaat maar ook de toekomstige flexibiliteit. Dennis van Dam Een nieuwe brandweer, een nieuw bedrijf. Opbouwen van de grond. Alle systemen (HRM, Financieel, DIV, Fmis, enz) worden nieuw ingeregeld. Is het verstandig om BI gelijk mee te laten groeien? Wat is een mooiere manier om BI bij de brandweer te introduceren? Arthur Haasbroek Als je end user requirements gaat verzamelen, als één van de eerste stappen in een BI initiatief, is het noodzakelijk dat je zelf een goed begrip hebt van de mogelijkheden en beperkingen van de gekozen tool. Dit om al meteen de meest onrealistische verwachtingen van tafel te kunnen vegen. Als je dat niet doet, dan kan bij de gebruiker de illusie ontstaan dat alles wat hij vraagt mogelijk is. Als je daar dan later op moet terugkomen lijkt het alsof je op je beloftes terugkomt en dat creëert niet meteen goodwill voor je project. Als je daarentegen al meteen een realistisch beeld van de tool kan meegeven en achteraf ook alle (of toch de meeste) besproken requirements kan invullen, dan heb je opgeleverd in lijn met de verwachtingen en dat maakt de meeste eindgebruikers wel blij. Nathalie Rigouts Hierbij een tip van mij voor het goed laten verlopen van BI-projecten. Een open deur, die toch vaak vergeten wordt. Steek tijd in het krijgen van door gebruikers gedragen eenduidige definities. Petra Geenen Periodiek systeem van ‘business analytics’, is een aardig idee voor welk type analytic te gebruiken. http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.html Gerrit Vis Interesse om meer ervaringen te delen ? We nodigen u graag uit voor de LinkedIn Group. 5
 6. 6. Mijn BI tip is het goed bijhouden van de documentatie. Wanneer dit niet gebeurt, kun je soms enorm op zoek gaan naar redenen waarom bepaalde beslissingen zijn gemaakt. Het kost even wat tijd, maar die bespaar je altijd weer op een later moment! Janneke Lumer BI is een middel om de doelstellingen van de business te (helpen) realiseren. Bij de implementatie van een BI traject MOET de business in de lead zijn. Paul van de Weerd In de fase van de info analyse loop je er vaak tegen aan dat dezelfde data voor verschillende afdelingen / betrokkenen een verschillende betekenis heeft. Dat kan nogal forse gevolgen hebben voor de levensloop van entiteiten. Voor de operationele afdeling worden bepaalde gegevens bevroren als de behandeling is afgerond, voor de financiële afdeling pas als de betalingsprocedure is afgerond. Dat heeft soms akelige gevolgen voor de betrouwbaarheid van statistieken. Ga niet schelden, dit soort verschijnselen hoort gewoon. Zie het als een uitdaging om hier iets creatiefs mee te doen. Bert Schmaal Verder zou ik als tip willen voorstellen dat een ieder zijn top 5 lessons-learned voor een succesvol BI-project via de BI-groep op LinkedIn bekend maakt. Eventueel ook een TOP 5 do's en don'ts! Matthew Hemmes Een datawarehouse is dienend aan de gebruikers en de sturing van de processen. In het verlengde daarvan is ons BIcc faciliterend aan de gebruikers en managers die de data nodig hebben voor hun taken en de controle van de processen. Maar omdat onze ontwikkelaars en informatie-analysten vaak een beter inzicht hebben in de data: de mogelijkheden en de valkuilen daarvan, is het beter het BIcc te positioneren als een partner van de gebruikers. Het BIcc kan samen met de gebruikers aan nieuwe ontwikkelingen werken en samen met de gebruikers de processen daarvoor ontwerpen. Uiteraard doet ons BIcc dit al wel, maar "c'est le ton qui fait la musique". Anne-Christien de Zwart De tip die ik wil delen betreft een handvat om gesprekken tussen de business en BI te leiden. Ik heb in de loop der jaren binnen verschillende organisaties veel collega's vanuit alle lagen binnen de organisatie in mijn kantoor gehad met (al dan niet digitale) brochures met mooie plaatjes van grafieken en tabellen. "Dit wil ik..." werd me dan gemeld. Op andere momenten werd (veelal last minute) nog bedacht dat een gestart marketinginitiatief ook op één of andere manier gemeten moest worden en kwam het verzoek hier measures voor te bedenken. De link met de business doelstelling/strategie, prioriteiten etc. is dan ver te zoeken. Ik trek op dat moment, en aan het begin van meetings over bovenstaande onderwerpen, dan vaak het voorbeeld van Alice in Wondeland uit de kast. - “Would you tell me, please, which way I ought to go from here?” Interesse om meer ervaringen te delen ? We nodigen u graag uit voor de LinkedIn Group. 6
 7. 7. - "That depends a good deal on where you want to get to”, said the Cat. - "I don't much care where...", said Alice. - "Then it doesn't matter which way you go”, said the Cat. - "...so long as I get SOMEWHERE", Alice added as an explanation. - "Oh, you're sure to do that", said the Cat, "if you only walk long enough." Het beginnen met het einddoel van de organisatie, leidt tot gefocuste discussies, waarbij de kern van een probleem /informatiebehoefte naar boven komt. Dit leidt tot de juiste BI investeringen op het juiste moment, die allen de bedrijfsstrategie ondersteunen. Eigenlijk een heel simpele tip, maar ik heb er veel aan gehad. Ik hoop dat jullie er ook wat mee kunnen. Djurre B. Kroon De inregeling van operationele systemen zal ongetwijfeld enige tijd duren. Het is belangrijk om de BI onafhankelijk van je operationele systemen in te richten, zodat je niet verstoken blijft van managementinformatie tijdens de transitie. M.b.t. introductie: Vond ik de tip van Michael Gomes (NVM presentatie) erg nuttig, begin klein je kunt niet alles in een keer. Bij de NVM is gekozen voor een onderwerp (BOG) wat ze nog niet hadden, doordat te leveren vielen ze in ieder geval op… Edwin Peters Delen is vermenigvuldigen: Een BI systeem verkopen en bouwen kan iedereen, het implementeren bijna niemand. Karien Verhagen We staan nog maar aan het begin van een dergelijk traject. We zijn een groep van bedrijven. Met alle verschillen in gebruikte systemen en gehanteerde definities van dien. Kortom een geweldige uitdaging! Zoals gezegd staan we aan het begin van BI, ik heb dus nog geen echte ervaring (terugkijkend), maar wil wel graag onze eerste ervaringen delen. Gezien de organisatiestructuur en -historie was ons al snel duidelijk dat om tot iets te komen dat op BI lijkt, het vóór alles van belang is om dezelfde definities te hanteren. Wat is een klant, wat is afzet (netto/bruto), wat is bruto marge, wat is een week, etc, etc. Ben volop bezig op alle niveaus dit besef te creëren. Dus geen strijd voeren om de juiste definitie (welke is beter), maar om het nut van eenduidigheid te benadrukken. Wat daarbij opvalt is dat een aantal disciplines er kennelijk belang bij heeft om verschillen te laten bestaan en die een ‘eigen’ waarheid lijken te koesteren. Eenzelfde probleem doet zich voor tussen de verschillende bedrijven binnen de groep. Al met al een hele uitdaging om het niet alleen een BI tool van de holding te laten worden. Vond de tip gisteren wel mooi om bonussen e.d. afhankelijk te maken van waarden uit het nieuwe BI systeem. Maar zover zijn wij nog niet …Andere ervaring waar we tegenaan gelopen zijn is de (soms matige) datakwaliteit. Enerzijds hebben we als uitgangspunt dat in het datawarehouse (DW) alleen data binnenkomst die correct is, anderzijds is het begrip ‘tijd’ een dusdanig Interesse om meer ervaringen te delen ? We nodigen u graag uit voor de LinkedIn Group. 7
 8. 8. belangrijke factor dat het niet mogelijk is om eerst correcties in de bronsystemen door te voeren alvorens data in het DW toe te laten. En conflict waar we nog niet uit zijn. Wat we overwegen is om ‘mogelijk onjuiste data’ een marker mee te geven en dus onderscheid te maken tussen ‘koosjere’ en ‘niet-koosjere’ data in het DW. Maar hierdoor wordt het mogelijk al snel complex en dat is nu ook niet wat we willen. Kortom: we zijn er nog niet uit. Derde ervaring tot nu toe is dat aandacht al snel uitgaat naar ‘tools’ en mooie overzichten. Terwijl bezinning over voorgaande 2 zaken hierdoor snel als minder belangrijk wordt ervaren. Oftewel: Hou de boel scherp en on-focus! Evert Nijkamp Stel haalbare doelen. Je kunt niet alles in 1 keer realiseren. Datakwaliteit is essentieel voor het slagen van het project. Acceptatie gebruikers: • Juiste getallen rapporteren • Meerwaarde bieden Acceptatie management: • ROI / kosten besparend Michael Gomes Probeer BI projecten zo snel mogelijk bruikbare producten op te laten leveren. Dit kan het draagvlak binnen de organisatie enorm vergroten. Door lange tijd door te ontwikkelen buiten het zicht van de eindgebruiker verlies je het momentum. Robert van Rossum Bedenk bij het maken van dashboards altijd: Meet ik voor verschillende afdelingen wel hetzelfde. Misschien kan ik dit beter met een voorbeeld toelichten. Ik heb voor de postregistratie overzichten moeten maken waarin het percentage op tijd afgedane brieven werd getoond. Voor twee onderdelen van de organisatie bleken de percentages enorm af te wijken. De ene afdeling haalde de norm niet terwijl er enorm op de afdoening ‘gejaagd’ werd, terwijl de andere afdeling moeiteloos in de veilige zone bleef. Waarom? Deze afdeling, Burgerzaken, stuurt dezelfde dag een brief terug: zodra u de leges heeft betaald, ontvangt u de gevraagde gegevens. Daarmee wordt de ingekomen brief afgedaan en zo is men dus altijd op tijd. Hoe lang het duurt voor de burger zijn/haar gegevens ontvangt, nadat men betaalt heeft, wordt niet (in dit systeem) vastgelegd. Jan-Arjen Voskuilen Zorg ervoor dat er direct generieke dimensies worden ingevoerd, dit is vooral belangrijk als jouw bedrijf meerdere primaire systemen heeft. Joke de Boer Interesse om meer ervaringen te delen ? We nodigen u graag uit voor de LinkedIn Group. 8
 9. 9. Bij vernieuwingstraject voor distributie/beschikbaarstelling van Management Informatie wordt gekozen voor een nieuwe BI tool/omgeving. In de bestaande situatie wordt uitgebreid/ongebreideld gebruik gemaakt van Excel. Dit willen we uitbannen. Maak voor prototyping van de nieuwe situatie GEEN gebruik (meer) van Excel. Risico's van mismatch tussen Excel en de nieuwe situatie worden daarmee vermeden. De verwachtingen kunnen beter worden gemanaged. De mind set in de organisatie moet echt om! Dirk Bouwman Om sneller de eerste resultaten van een BI traject te zien, dient men bij de implementatie van een BI traject stap voor stap te werken. Erik Rustenburg Het komt helaas maar al te vaak voor dat kostbare MI-rapportages worden opgeleverd, die bij (vermeende) afnemers in de la of prullenbak verdwijnen. Een requirement in de trant van 'doe mij maar alles' is onaanvaardbaar. Maak MI altijd actionable. KPI's zonder beschreven stuur-acties zijn geen KPI's. Dirk Bouwman In enkele andere sessies is Excel als BI-tool ter sprake gebracht en ook het betrekken van de eindgebruikers bij het bepalen van hetgene opgeleverd gaat worden. Mijn ervaring betreft het combineren van die twee in BI-trajecten. Uitgangspunt hierbij is dat de eindgebruikers verantwoordelijk worden voor de definitie van de gewenste rapportages en uitgedaagd worden om middels Excel deze rapporten te prototypen. Hierbij mogen ze helemaal los gaan op de gewenste data-objecten, layout en onderliggende calculaties. Voordelen hierbij: • Iedereen kent Excel en kan gelijk aan de slag • De betrokkenheid in het traject wordt sterk verbeterd – men voelt zich meer ‘eigenaar’ van de toekomstige oplossing • Communicatie tussen project team en gebruiksorganisatie wordt geïnitieerd en gevoed door deze aanpak • Data definitie issues worden vroegtijdig boven water getrokken en kunnen beslecht worden in het voortraject • Gebouwde Excel prototypes zijn goede basis voor inrichting van de (acceptatie- )testtrajecten Roald Busser Interesse om meer ervaringen te delen ? We nodigen u graag uit voor de LinkedIn Group. 9
 10. 10. Er wordt vaak gezegd dat één van de belangrijkste voorwaarden voor een BI-traject is om commitment te hebben vanuit (top)management. Dit is wat mij betreft een 'open deur' maar daardoor niet minder waar. Echter, vaak blijft deze opmerking bij woorden en wordt vervolgens 'verongelijkt' gekeken als deze commitment er niet is (of niet lijkt te zijn). Wat mij betreft moet het creëren van commitment dan ook onderdeel zijn van het hele BI- traject (in plaats van een voorwaarde vóór een BI-traject). Dit kan (en zal vaak) zelfs betekenen dat de projectleider / initiator van het hele traject in deze eerste fase (commitment creëren) andere competenties moet bezitten dan in vervolgfasen (implementatie). Een andere stap vervolgens die vaak niet wordt opgenomen in het hele BI-traject is één van de laatste; op het moment dat informatie beschikbaar is gesteld en/of een BI-tool is geïmplementeerd, dan wordt het project vaak als succesvol beschouwd. Echter, het succes zit volgens mij veel meer in de mate waarin de tool / informatie ook daadwerkelijk wordt gebruikt en tot resultaten leidt. Ook deze fase zou wat mij betreft onderdeel moeten zijn van het gehele BI-implementatietraject. Deze laatste fase zou 'execute' kunnen heten, en kan o.a. de volgende zaken omvatten: training (on the job), monitoring van gebruik, herhalen van redenen waarom de gebruikers zelf hebben gevraagd om deze tool, gebruikers verantwoordelijk maken voor het behalen van de in de initiële businesscase beschreven voordelen etc. Kortom, een BI-implementatietraject bestaat uit meer dan het technisch beschikbaar stellen van een tooling (zelfs als deze volledig voldoet aan de behoefte). Ruben Ogink Betreft mijn bevindingen in BI van de laatste jaren. Succes is afhankelijk van een goede mix tussen: - Voldoende resources / financiering - Backing en enthousiasme hoger management - Gevoelde behoefte bij middel management en eind gebruikers - Realistische en gefaseerde aanpak - Veel communicatie Ruud Kompier Het BI product kan heel mooi zij. Dit is niet voldoende Het gemak van gebruik is essentieel voor succes: denk aan distributie (autorisatie, toegang) maar ook aan eerst hulp bij gebruik. Olivier Marchesini Interesse om meer ervaringen te delen ? We nodigen u graag uit voor de LinkedIn Group. 10
 11. 11. Bij het initiëren van toekomstvaste BI-projecten heb ik zeer goede ervaringen met het organiseren van zogeheten inspirerende ‘pressure cooker’-sessies. Vanuit diverse geledingen van de organisatie wordt in een tijdsbestek van een dagdeel/dag een visie, doelstelling en volledige aanpak neergezet. Pressure cooker-sessies creëren draagvlak, eigenaarschap en enthousiasme om het gezamenlijk gestelde doel in een kort tijdsbestek ook daadwerkelijk te realiseren. Eén van de onderdelen is het kenniscafé. Dit kenniscafé biedt een gezamenlijk vertrekpunt van begripsvorming en input vanuit eerdere succesvolle projectervaringen bij andere bedrijven. U kunt dit ook zien als een kennis-shot. Het zet de deelnemers aan het denken en zorgt voor versnelling in het proces van de sessie. Mijn ervaring is dat pressure cooker- sessies enorm veel resultaten boeken in een zeer korte tijd. Een investering die zich 3x terugverdient in de realisatie van het BI-project. Angela Bouckaert Duivelsdilemma in onze (en ik denk vele andere) organisaties: IT mag geen kant-en-klaar Dashboard c.q. BI-presentatievorm voorleggen aan management en lijnfunktionarissen. De opdrachtgever moet zelf zijn informatiebehoeften (KPI’s etc.) kenbaar maken omdat het dan gaat leven, draagvlak creëert en niet gezien wordt als een opgelegd iets. Echter als je een opdrachtgever vraagt om zijn informatiebehoeften dan wordt er meestal niet thuis gegeven, terwijl ze wel stikken in de spreadsheets. Hoe doorbreek je die cirkel?? Jan Croymans Zelf als BA liep ik in het begin vaak tegen het probleem aan dat de managers hun rapportage wensen niet goed konden definiëren waardoor ik vaak rapporten moest aanpassen. Wat eigenlijk voor de hand ligt is dat je het probleem analyseert en daarop je rapport maakt. Grondig doorvragen want vaak is het probleem een totaal ander probleem. Ten tweede werk ik in een organisatie waar totaal geen BI werd gebruikt voordat ik er kwam werken. Rapportage verzoeken werden door programmeurs gemaakt. Hier moest een omslag inkomen waardoor we genoodzaakt waren een vraag te creëren. Dit deden we door voorbeeld rapportages etc. Doordat we de vele mogelijkheden lieten inzien bij de managers kwamen er steeds meet verzoeken en dat is het punt waar je uit de ad-hoc sfeer moet komen en gestandaardiseerde dashboard moet gaan werken. René Keijzer Interesse om meer ervaringen te delen ? We nodigen u graag uit voor de LinkedIn Group. 11
 12. 12. Tip (doorbreken van de cirkel) Rustig gaan zitten met die mensen en 1 vraag stellen; Wanneer weet jij dat je een goed stuk werk heb geleverd.Dit kan de gebruiker in de juiste richting bewegen om een goede informatiebehoefte te starten. Marcel Nuij Interesse om meer ervaringen te delen ? We nodigen u graag uit voor de LinkedIn Group : BI: strategisch stuurwiel voor het management? Meer informatie over Kadenza+, vindt u binnenkort op www.kadenza.nl. Of bel 035 - 539 44 90. Interesse om meer ervaringen te delen ? We nodigen u graag uit voor de LinkedIn Group. 12

×