Methodologie Verbinders Jfs Definitief Purmerend V1.0

1,020 views

Published on

Informatiemanagers hebben methodologie nodig om te kunnen verbinden. Pendelen tussen ontwerpen en ontwikkelen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Methodologie Verbinders Jfs Definitief Purmerend V1.0

 1. 1. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder “Beter verbinden met een methodologie methodologie” Beelden van de verbinder Rollen en competenties van een verbinder Ir. Jacques Smeets MCM CMC 1
 2. 2. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Rollen van een verbinder Procesmanager: verkokerd denken, lopende processen koppelen en ondersteunen; Interface: strategisch samenwerken; zaken (laten) uitvoeren in de organisatie; “Teleurstellingsmanager” beter “verwachtingsmanager”: g g g g zowel slechte boodschap brengen als slechte boodschap incasseren; moet aan veel verwachtingen voldoen; Bruggenbouwer: meer ‘verbindingsofficier’; schippert tussen vele prioriteiten; omvat vele taken; vraagt telkens andere rol. Vertaler: verbinden door gesprekken, ‘ieders taal spreken’ en aan elkaar begrijpelijk maken. Oliemannetje: dagelijkse gang van zaken gesmeerd laten verlopen; ‘alwetend’ moeten zijn. Regisseur: d regie h d R i de i houden bij h t uitvoeren van processen het it Katalysator: klantperspectief staat centraal; is meer een ondernemer. Initiator/ondernemer: initiatieven nemen, nieuwe plannen ontwikkelen en motiveren van omgeving Resultaten forumdiscussie Werkconferentie “Verbinden in bedrijfsvoering”: Voorzitter pSG-beraad, pSG BZK, DG Management Openbare Sector, DG Rijksbegroting, DG Programma Andere Overheid Competenties: de duizendpoot Creëren en Activeren en Meerder ‘talen’ vasthouden verbinden keten- spreken ‘Sense of urgency’ partners Onderhandelen, overleggen, Creëren van overtuigen vertrouwen Gezamenlijke Verbinden van prestaties op arena’s agenda houden Schaken op Maken van en meerdere borden toezien Bron: Com-U graphic op afspraken Wederzijdse Schakelen tussen Doelvervlechting afhankelijkheden besturingsniveaus zichtbaar maken Ir. Jacques Smeets MCM CMC 2
 3. 3. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder De essentie van het verbinden Concurrerend waardenmodel Quinn Verschillende waarheden lopen door elkaar en zijn sterk contextgebonden… j g Ir. Jacques Smeets MCM CMC 3
 4. 4. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder MENSGERICHT Flexibiliteit OMGEVINGSGERICHT MENTOR INNOVATOR R.E. Quinn: Het concurrerende  waardenmodel STIMULATOR BEMIDDELAAR Intern Extern CONTROLEUR PRODUCENT COÖRDINATOR BESTUURDER Beheersing ORGANISATIEGERICHT RESULTAATGERICHT Flexibiliteit MENSGERICHT: OMGEVINGSGERICHT: • Gedeelde betekenissen • Leven met verandering • Participatief leiderschap  • Management van  • Effectief communiceren veranderingen • Persoonlijke ontwikkeling • Creativiteit stimuleren • Teambuilding en  • Onderhandelen conflicthantering g • Presenteren Intern Extern ORGANISATIEGERICHT: RESULTAATGERICHT: • Kernprocessen beheren •Persoonlijke productiviteit • Projectmanagement •Anderen motiveren • Taken ontwerpen •Initiatief nemen • Informatie beheersbaar maken •Doelen stellen •Delegeren Beheersing R.E. Quinn: Het concurrerende waardenmodel Ir. Jacques Smeets MCM CMC 4
 5. 5. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Verbindersrollen (1) Flexibiliteit Samenbinder Netwerker • Bruggenbouwer • Ambitieus • Toegankelijk • Creatief • Begrijpend • Sociabel • Behulpzaam • Open • Betrokken • Zelfvertrouwen Intern Extern Procesregisseur Aanjager • Nauwgezet g • Duidelijkheid j • Analytisch • Overzicht • Ordelijk • Wilskracht • Betrouwbaar • Taakgericht • Verantwoordelijk • Voortvarend Beheersing Verbindersrollen (2) De samenbinder hecht belang aan en stuurt door het stimuleren van samenwerking en gezamenlijkheid en creëert daarbinnen ruimte voor ambities van mensen. De netwerker hecht belang aan en stuurt door het crëeren van nieuwe mogelijkheden en kansen, fungeert waar nodig zelf als boegbeeld of biedt anderen de kans dat te zijn. De procesregisseur hecht belang aan en stuurt door middel van procedures en processen, heeft de regie, zorgt voor planning en structuur en ziet erop toe dat iedereen zich houdt aan de regels van het spel. De aanjager hecht belang aan en stuurt door het organiseren van visie en richting, het aangeven van duidelijke kaders en het aanspreken van mensen op realisatie van afspraken. Ir. Jacques Smeets MCM CMC 5
 6. 6. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Deze rollen zijn nog niet zo makkelijk in praktijk te brengen… De rol van verbinder is kwetsbaar “De burgemeester verantwoordelijk maken voor de bestrijding van alle ellende verhoudt zich moeilijk tot de zo gewaardeerde rol van verbinder in de lokale samenleving en in het lokaal bestuur” 12 Ir. Jacques Smeets MCM CMC 6
 7. 7. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Afvoerputje…..? “Volgens de ondernemingsraad is sprake van een structurele onderbezetting en zijn computersystemen niet op orde”. “De ondernemingsraad wijt de chaos aan ‘een tekortschietend management en een afwezigheid van juist toezichthouderschap” Flexibiliteit Professionals Burger / Klant Intern Extern Hoe verbinden ??? Staf / Top Bedrijfsvoering Beheersing R.E. Quinn: Het concurrerende waardenmodel Ir. Jacques Smeets MCM CMC 7
 8. 8. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Essentieel bij het verbinden De kunst van het verbinden is het kunnen omgaan met polariteiten en paradoxen. Bij een paradox wordt het probleem niet gezien als de definitieve, maar als een schijnbare tegenstrijdigheid. Het streven is een EN-EN ofwel een WIN-WIN oplossing. Dit doet een beroep op slimheid en creativiteit. Ambiguïteit en creativiteit tegenstrijdigheid bestaan dan slechts bij oppervlakkige waarneming. Bij dieper graven blijken synergie en creatieve tussenoplossingen mogelijk. Ir. Jacques Smeets MCM CMC 8
 9. 9. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Een methodologie: Biedt handvatten om met paradoxen om te gaan g Helpt om achteraf verantwoording af te kunnen leggen over het handelen Biedt keuzes en dwingt tot bewuster kiezen Helpt om transparanter te handelen Wat is een methodologie 18 Methodologie is “de weg waarlangs” een verbinder werkt. Het is de wijze waarop hij – gelet op de aard van de vraag – kiest voor een bepaalde wijze van omgaan met die vraag (wat derhalve kan resulteren in een probleemstelling), kiest voor de manier waarop hij omgaat met de (mensen in de) organisatie waar de vraag uit afkomstig is en kiest voor zijn eigen voorkeuren en dergelijke. Methodologie M th d l i iis een vorm van h d li handelingsleer. l Handelingsleer betekent; een leer (= set van aannames, overwegingen en praktische aanwijzingen) volgens welke men handelt teneinde zijn gedrag/handelen te kunnen verantwoorden en/of transparant te maken. Bron: Jonker en Pennink Ir. Jacques Smeets MCM CMC 9
 10. 10. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Twee basale grondhoudingen 19 Onderzoek doen “aan” de organisatie › Kennen door de ogen van de verbinder g › Kennen vooraf, conceptualiseren en toetsen › Expertbenadering (positivisme) Onderzoek doen “met” de organisatie Paradigma › Kennen door de ogen van de ander › Kennen door construeren, ontdekken Methodologie › Gezamenlijke betekenisgeving Methoden › Procesadvisering (constructivisme) Technieken Bron: Jonker en Pennink De uitdaging… Van Nistelrooij en de Wilde: Voorbij verandermanagement, Whole Scale Change Ir. Jacques Smeets MCM CMC 10
 11. 11. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Ieder zijn eigen methodologie 21 IMAC methodologie(n) 22 Ir. Jacques Smeets MCM CMC 11
 12. 12. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Gedragingen bij vertrouwen 1. Rechtdoorzee zijn; 2. Respect tonen; 3. Transparantie creëren; 4. Fouten rechtzetten; 5. Loyaliteit tonen; 6. Resultaten boeken; 7. Jezelf verbeteren; 8. De realiteit onder ogen zien; 9. Duidelijkheid sc eppe o e verwachtingen; u de j e d scheppen over e ac ge ; 10. Verantwoording afleggen; 11. Eerst luisteren; 12. Toezeggingen nakomen; 13. Vertrouwen uitdragen. Bron: S.M.R. Covey Matrix van Vertrouwen 1 Goedgelovigheid Beoordelingsvermogen 2 Veel Blind vertrouwen Slim vertrouwen Mate van gemeen- schappelijke betekenis Geen vertrouwen Wantrouwen Weinig 3 Besluiteloosheid Achterdocht 4 Weinig Veel Analyse Afgeleid van S.M.R. Covey Ir. Jacques Smeets MCM CMC 12
 13. 13. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder 25 Werken aan taaie vraagstukken “Vertrouwen komt te voet en “V t k tt t gaat te paard” Ontwerpen volstaat niet Het klassieke command & control volstaat niet wanneer vraagstukken ongestructureerd zijn, er vele kk d ij l meningen over bestaan en oorzaken slecht te duiden zijn. Voor deze wicked problems is een andere aanpak nodig…. Een ontwikkelgerichte aanpak: ‘nemen van besluiten in overleg met partijen uit de omgeving van de organisatie’ Vind de balans tussen ontwerpen en ontwikkelen Ir. Jacques Smeets MCM CMC 13
 14. 14. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Het spel spelen! Sociaal constructivisme 28 Ir. Jacques Smeets MCM CMC 14
 15. 15. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder De spelers In het speelveld laten partijen vaak niet het achterste van h tong zien maar er zijn well een aantall hun t i ij t kenmerken waar te nemen: 1. De machtspositie van een speler. Een partij die over geld of kennis beschikt heeft productiemacht. Een partij die niet iets kan creëren maar wel iets kan tegenhouden is een blokkademacht. 2. Elke speler stelt zichzelf de vraag: ‘what’s in it for me?’ 3. Spelers vertonen strategisch gedrag. Dit betekent dat ze niet alleen een inhoudelijk standpunt hebben maar ook het spel van de besluitvorming spelen Het speelveld Elk veranderingsproces kent vele stakeholders (politieke besluitvormers, ketenpartners, leveranciers, afnemers, brancheorganisaties, etc). leveranciers afnemers brancheorganisaties etc) Inschatting van de machtverhoudingen vergt inzicht in de op handen zijnde machtsmiddelen: 1. Formele machtsmiddelen: bevoegdheden en positie van de partijen (denk aan de Top) 2. Financiële machtsmiddelen. Wie beschikt over de middelen en stelt budget beschikbaar 3. Reputatie- of referentiemacht. Sommige partijen hebben meer invloed op basis van een verworven reputatie 4. Expertisemacht. Kennis als macht (denk aan Informatiemanagers) Ir. Jacques Smeets MCM CMC 15
 16. 16. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Eisen aan de spelleider Een verandermanager moet leren om het spel te spelen. P l Procesmanagement vraagt daarbij om hele t td bij h l andere competenties dan projectmanagement. Om tot verandering te komen creëren projectleiders scherpe en precisie analyses, en zorgen voor afgebakende en gefocuste doelen binnen zo helder mogelijke randvoorwaarden. Verandering doorzetten met een procesmatig karakter vergt vooral begrip van de inrichting van de interactie tussen de spelers in het veld. Projectbenadering vs procesbenadering Probleem; helder, nauw en scherp vs ruim met elementen voor alle stakeholders l t ll t k h ld Doel; SMART vs Multi-issue met aandacht voor ‘naming’en ‘framing’ Informatie; Need-to-know vs nice-to-know Besluitvorming; besluitvorming belangrijk op één moment (go/no-go) vs besluitvorming als proces en slechts op enkele momenten formeel ‘aftikken’ Evaluatie; doelrationeel (effectiviteit en efficiëntie) vs toetsing op tevredenheid met oplossing en proces en toetsing op relationele aspecten (duurzaamheid) en het leerproces. Ir. Jacques Smeets MCM CMC 16
 17. 17. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Het spel spelen: integreer benaderingen Vanuit een procesbenadering projecten initiëren › Zorgen dat er concrete resultaten worden geboekt Een projectbenadering starten om tot een goede procesaanpak te komen › De ‘knuppel in het hoenderhok’. Het kan effectief zijn om eerst knuppel hoenderhok een kant-en-klaar plan neer te leggen om (door verzet) alle juiste spelers aan tafel te krijgen. Dit is een strategische afweging. Dus… verbinden van waarheden en paradoxen Flexibiliteit Samenbinder Netwerker • Bruggenbouwer • Ambitieus • Toegankelijk • Creatief • Begrijpend • Sociabel • Behulpzaam • Open • Betrokken • Zelfvertrouwen Intern Extern Procesregisseur g Aanjager j g • Nauwgezet • Duidelijkheid • Analytisch • Overzicht • Ordelijk • Wilskracht • Betrouwbaar • Taakgericht • Verantwoordelijk • Voortvarend Beheersing Ir. Jacques Smeets MCM CMC 17
 18. 18. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder DE ORGANISATIE • missie en doel DE VERBINDER • zelf – “IKKE” • rol/positie Inhoud cultuur Relatie Proces “sensemaking” Ir. Jacques Smeets MCM CMC 18
 19. 19. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder www.jaapboonstra.nl Meaning g g gaat voor mij over de betekenis die ik wil hebben voor j anderen en waar ik professioneel en maatschappelijk aan wil bijdragen. Vanzelfsprekend gaat het dan ook over wat me raakt en beweegt. Met mijn kennis en ervaring lever ik vooral bijdragen aan…………………… zodanig dat klanten, burgers en medewerkers daar positieve effecten van merken. Being gaat over de ‘zijnsvraag’: Wat fascineert me, wat zijn inspiratiebronnen, wat en wie ben ik. De zijnsvraag is voor mij relevant omdat het de manier kleurt waarop ik naar de werkelijkheid kijk. Wat ik waarneem en vervolgens voor waar aanneem. Het geeft richting aan mijn handelen. Engaging gaat over mijn betrokkenheid bij …………..maatschappelijke en culturele problemen. Mijn kijk op organisaties 38 De kudde buffels De vlucht ganzen Loyaal aan en afhankelijk van de leider; Doe precies wat je gezegd wordt, stel geen vragen; Wacht op instructies, doe niets totdat je gezegd is wat je moet doen. Ir. Jacques Smeets MCM CMC 19
 20. 20. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder De vlucht 39 Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf en bepaalt wat te doen tijdens de vlucht Iedere deelnemer weet waar de vlucht heen gaat Door vlucht. gaat. die eensgezinde richtingsbepaling kan het leiderschap makkelijker aanvaard worden. Een ieder wil het leiderschap op zich nemen als dat voor de groep nodig is; als de voorste gans moe wordt, komt er een frisse achter uit de vlucht naar voren om het leiderschap over te nemen. Dit systeem garandeert een hoog tempo. De volgelingen achter in de vlucht moedigen de leider aan, ook dit garandeert een hoog tempo. Deelnemers zorgen voor elkaar. Z blijft iedereen gecommitteerd aan het D l lk Zo i d itt d h t gemeenschappelijke doel. Als een gewonde gans moet neerdalen, gaan er twee gezonde mee om hem te verzorgen en voeden totdat de zieke weer verder kan of sterft. Zij voegen zich dan bij de oorspronkelijke vlucht of bij een volgende. Als de aard van de activiteit verandert, dan reorganiseren de leden van de groep zich moeiteloos. Vliegen doen ganzen in een V-vorm, landen in golven en foerageren in viertallen. TELL ME AND I WILL FORGET SHOW ME AND I WILL REMEMBER INVOLVE ME AND I WILL UNDERSTAND (Confucius) Ir. Jacques Smeets MCM CMC 20
 21. 21. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder 41 Mensen met belang in een bepaald vraagstuk. ARE-IN • A = authority • R = resources • E = expertise • I = informatie • N = need Ir. Jacques Smeets MCM CMC 21
 22. 22. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Alles is met elkaar verbonden Éen onderwerp onderzoeken in isolement levert weinig op Iedere deelnemer kan zijn ij visie inbrengen Ontdekken van het gemeenschappelijke; Verkennen van brandende vragen; Genereren van input, kennis delen; Mogelijke acties ij i verkennen; Ir. Jacques Smeets MCM CMC 22
 23. 23. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Appreciative inquiry 45 Waar is nu behoefte aan? Verkennen TOEKOMST Ambiëren WAT WIE Analyseren HEDEN/VERLEDEN Doorleven Ir. Jacques Smeets MCM CMC 23
 24. 24. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Alterna- toekomst Aspiraties tieven Verkennen Ambiëren WAT zakelijk persoonlijk WIE Analyseren Doorleven Inzicht Bewust- heden zijn Visie Betekenis Verkennen Ambiëren bepalen Keuze Intenties Bewe- Plan bepalen bepalen ging Analyseren Positie  Doorleven bepalen Beeld Ir. Jacques Smeets MCM CMC 24
 25. 25. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder De lerende organisatie 49 Contact maken Loslaten & afscheid nemen Heldere afspraken maken METHODOLOGIE Tijdelijk Werkbare Ondernemende Vraag scherp Overeen-komsten en alpartijdige maken en waar- proces-advisering nemen Betekenis geven aan de opdracht Actie-gericht betekenis & zingeven Ir. Jacques Smeets MCM CMC 25
 26. 26. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder Wat willen we bereiken? Hoe gaan we de doelen bereiken? Wat Waar zijn vraagt de we goed omgeving in? van ons? 51 respect onbevooroordeeld onbevangen vertrouwen oprecht veiligheid Jij Ik open minded verlangens Wij onvoorwaardelijk versterking verbondenheid verandervermogen Advanced organizer Jacques Smeets Ir. Jacques Smeets MCM CMC 26
 27. 27. IMAC module 6: 14-4-2010 Methodologie van een verbinder 53 VRAGEN Ir. Jacques Smeets MCM CMC 27

×