Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cloud computing en de toekomst van de IT-afdeling

925 views

Published on

Presentation (in Dutch) delivered at "Apeldoorn IT" 2011, a symposium for IT professionals in the Apeldoorn area in The Netherlands.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cloud computing en de toekomst van de IT-afdeling

 1. 1. CLOUD COMPUTING EN DE TOEKOMST VAN DEIT-AFDELINGPASCAL VAN ECK
 2. 2. Voorspellen is moeilijk, en al helemaal als het over detoekomst gaat! Simon Newcomb over de onmogelijkheid van “flying machines”, 1901/1903: “Imagine the proud possessor of the aeroplane darting through the air at a speed of several hundred feet per second! It is the speed alone that sustains him. How is he ever going to stop?”2
 3. 3. Door Cloud Computing en SaaS wordt deIT-afdeling leverancier van een platformPascal van EckLeerstoel InformatiesystemenUniversiteit Twente3 februari 2011
 4. 4. De toekomst van de IT-afdeling gaat veranderen, maar daarbent U zelf bij Cloud Computing, SaaS, BYOD: uw gebruikers veranderen, en daarom U ook Be pro-active! Deze presentatie: drie modellen om rol & inrichting IT-afdeling mee te bepalen4
 5. 5. Cloud computing betekent in deze presentatie: flexibelinhuren van IT-diensten Op elk niveau: - Infrastructuur - Platform - Applicaties (SaaS) Er zijn twee consequenties: - Gegevens komen terecht in `the cloud’ - Allerlei Web 2.0 functionaliteit mogelijk5
 6. 6. ConsumentismeWerknemer maakt in werksituatie gebruik vandevices en IT-diensten die hij/zij als consument (niet-werknemer) kent en/of verworven heeft.
 7. 7. !
 8. 8. !
 9. 9. De IT-manager heeft 3 taken bij het bepalen van de positievan zijn/haar afdeling Taak 1: bepaal de strategische positie van de IT-afdeling Taak 2: herontwerp de IT-afdeling als een platform-organisatie Taak 3: ontwerp het waardenetwerk11
 10. 10. Pro-actief benaderen van CC/SaaS/Web 2.0 begint met hetbepalen van de positie van de IT-afdeling - Technologisch bereik - Systemische Bedrijfsstrategie IT-strategie competenties nr et xE - IT governance Organisatie- IT - Architectuur infrastructuur en infrastructuur en - Processen -processen -processen - Vaardigheden nr et n I IT-vraag IT-aanbod12 Henderson & Venkatraman (1993)
 11. 11. Taak 1: bepaal impact CC/SaaS/Web 2.0 op het alignment-perspectief Perspectief Prestatiekenmerk (doel) Bijdrage CC/SaaS (voorb.!) (Kosten)efficiëntie Opvangen pieken in vraag … Mate van tevredenheid - Anytime, anyplace (interne) klanten - ‘Marginale’ functionaliteit … Mate waarin IT-afdeling in Verlagen van time-to-market staat is strategische … initiatieven te ondersteunen Mate waarin IT-afdeling VerSaaSsen bestaande eigen nieuwe strategie mogelijk IT-diensten maakt …13
 12. 12. Taak 2: herontwerp de IT-afd. als een platform-org. Identificeer Ontwerp Ontwerp relatie- kritische IT- integratie- architecturen capabilities architecturen14
 13. 13. Taak 2: herontwerp de IT-afd. als een platform-org. Identificeer Ontwerp Ontwerp relatie- kritische IT- integratie- architecturen capabilities architecturen IT capability Description Bijdrage CC/SaaS Value innovation Promote IT-based business … Knowledge work Develop collaborative relations IT <-> … leverage business IT-enabled business Develop IT infra to enable current … platform and future products Operational Enable BUs to meet needs cost- … excellence effectively Value chain Implement adaptable internal and … extension external business processes15 Solutions delivery Ensure continuous support for bus. …
 14. 14. IT-capabilities en de vier alignment perspectives IT va -e lu ei kn nab op s ol u o w le a m pr l. w d b er. e tion llia ov or us. xce de nce em kl p l li m en ev lat lenc ver ng t . f. e y t. Perspectief Prestatiekenmerk (doel) VI KW BP OE SD AM (Kosten)efficientie Klanttevredenheid Technologieleiderschap Productleiderschap16
 15. 15. Taak 2: richt een platform in De inrichting van de ‘relational architecture’ is gericht op relatie met interne en externe klanten • Met partijen binnen en buiten de organisatie • Sommige van lange duur, andere voor korte tijd Identificeer Ontwerp Ontwerp relatie- kritische IT- integratie- architecturen capabilities architecturen De ‘integration architecture’ is gericht op samenhang en besturing • Schaalgrootte voor efficientie waar mogelijk • Monitoring van de (vele) relatie-structuren • Security en risk management17 Sambamurthy & Zmud (2000)
 16. 16. Samenvattend: CC/SaaS verandert de IT-afdeling in eenintegrator in een web van interne en externe relaties Passend bij strategisch perspectief Identificeer Ontwerp Ontwerp relatie- kritische IT- integratie- architecturen capabilities architecturen Karakter moderne IT-afdeling Benodigde skills: • Kenniscentrum i.p.v. • Partnerselectie (leveranciers) transactie-fabriek • Co-development met R&D- • Ondersteuner van BUs, afdelingen van leveranciers gericht op integratie en best • Managen van de relatie met practices de interne klant • Pro-actieve relatie-managers, • Bepalen en handhaven van zowel intern als extern regels en richtlijnen IT-gebruik
 17. 17. Taak 3: ontwerp het waarde-netwerk Take-home message Jaap Gordijn: “IT managers will become commercial & business managers as IT will be the commercial service” De e3-value methodiek biedt hiervoor een hulpmiddel19
 18. 18. What’s in it? voor elke partnerVoorbeeld:• Eerderstoppen.com berekent (betaald) fiscale jaarruimte• Belastingdienst levert inkomensgegevens• Pensioenfonds levert factor A eerderstoppen.com
 19. 19. What’s in it? voor elke partnerVoorbeeld:• Eerderstoppen.com berekent (betaald) fiscale jaarruimte• Belastingdienst levert inkomensgegevens• Pensioenfonds levert factor A eerderstoppen.com
 20. 20. Een e3-value waardemodel kijkt alleen naar waarde-uitwisseling enis niet een procesmodel Hiervoor is een proces nodig Alternatieven: • Op rekening • Vooruitbetaling (abonnement, credits) • Transactie (iDEAL, Paypal, creditcard) Modelleren met bijv. Testbed
 21. 21. Als voor een proces een extra partij nodig is, dan kan dezeaan het waardenetwerk worden toegevoegd
 22. 22. Samenvattend: Cloud Computing en SaaS maken van de IT-afdeling een relatie-partner en platform-leverancierVeranderendegebruikerspopulatie eist andereIT-dienstverleningCloud Computing creëertcapaciteit en flexibiliteit om hierop in te spelen24
 23. 23. Pascal van EckUniversiteit TwenteAfd. Informaticap.vaneck@utwente.nlhttp://www.linkedin.com/in/pascalvaneck

×