SlideShare a Scribd company logo

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ISSEL
ISSEL

Καθώς το διαδίκτυο αποκτά ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην κοινωνία, τα υπολογιστικά συστήματα γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα, και συγχρόνως πολυπλοκότερα. Διογκώνεται έτσι η ανάγκη για γρήγορη παραγωγή αξιόπιστου λογισμικού. Μία υποσχόμενη απάντηση στην ανάγκη αυτή είναι οι μηχανισμοί αυτοματοποίησης παραγωγής κώδικα για συγκεκριμένα προβλήματα. Η χρήση των μηχανισμών αυτών, αποφέρει σημαντικά κέρδη παραγωγικότητας και ποιότητας του τελικού αποτελέσματος. Ωστόσο η ανάπτυξή τους ακολουθεί ως επί το πλείστων τον «παραδοσιακό» τρόπο ανάπτυξης και συνεπώς παρουσιάζει τα μειονεκτήματα αυτού, όπως αυξημένη προσπάθεια εκσφαλμάτωσης και μεγαλύτερη ανθρωποπροσπάθεια ενώ ταυτοχρόνως απαιτεί σημαντικές τεχνικές γνώσεις. Με στόχο να αντιμετωπιστούν οι αγκυλώσεις που παρουσιάζει η ανάπτυξη μηχανισμών αυτοματοποίησης παραγωγής κώδικα, στην παρούσα διπλωματική εργασία, αξιοποιείται η μηχανική οδηγούμενη από μοντέλα ή μοντελοστρεφής μηχανική (Model Driven Engineering ή MDE). Συγκριμένα, αφού οριστεί ένα αφαιρετικό μοντέλο, πραγματοποιείται μια σειρά από μετασχηματισμούς, με τελικό αποτέλεσμα μια πλήρως λειτουργική εφαρμογή. Με αυτό τον τρόπο, επιταχύνεται διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού και παράγεται λογισμικό με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Η παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιεί το σύστημα DeGraCom (Developing Graphical Commands). Το DeGraCom παρέχει μία φιλική γραφική διεπαφή επιτρέπει στους χρήστες του, ακόμη και αν δεν γνωρίζουν διαδικτυακό προγραμματισμό, να παράγουν διαδικτυακά τμήματα-εντολές με αυτοματοποιημένο τρόπο. Τα τμήματα αυτά ακολουθούν την αρχιτεκτονική Client-Server ούτως ώστε να είναι εύκολη η ενσωμάτωσή τους που σε υπάρχοντες διαδικτυακούς Αυτόματους Μηχανισμούς προς επέκταση των δυνατοτήτων τους. Για την δοκιμή και αξιολόγηση αυτού του συστήματος, τα τμήματα-εντολές που παράγονται δοκιμάστηκαν στην πλατφόρμα TekTrain. Το τελευταίο, παρέχει ένα σύνολο από εργαλεία και διεπαφές, παράλληλα με μία σειρά από έξυπνες συσκευές, με στόχο την διευκόλυνση την εκπαίδευσης των παιδιών στις νέες τεχνολογίες. Η βασική γραφική διεπαφή του επιτρέπει στους χρήστες της να ορίσουν ένα σύνολο από δράσεις/εντολές για τις έξυπνες συσκευές του. Το σύστημα DeGraCom στοχεύει στο να αυτοματοποιήσει την διαδικασία δημιουργίας νέων εντολών.

1 of 17
Download to read offline
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Διπλωματική Εργασία του
Πουλάκη Ευάγγελου
Α.Ε.Μ: 7515
Επιβλέποντες:
Αν. καθηγητής: Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης
Διδάκτωρ: Ζολώτας Χριστόφορος
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΙΝΗΤΡΟ
• Ραγδαία αύξηση στην ζήτηση διαδικτυακών εφαρμογών
• Αύξηση της πολυπλοκότητας των εφαρμογών αυτών
• Ανάγκη για γρήγορη παραγωγή αξιόπιστου λογισμικού
• Έλλειψη προσβασιμότητας σε άτομα που δεν έχουν
γνώσεις λογισμικού
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΣΚΟΠΟΣ
Ανάπτυξη λογισμικού μοντελοστρεφούς προσέγγισης με
τα εξής χαρακτηριστικά:
• Επιτρέπει στους χρήστες του να σχεδιάσουν και να
δημιουργήσουν διαδικτυακά τμήματα-εντολές με
αυτόματο τρόπο
• Προσβάσιμο και εύκολο στην χρήση, ακόμη και από
χρήστες που δεν έχουν γνώσεις διαδικτυακού
προγραμματισμού
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Μοντελοστρεφής Μηχανική (Model Driven Engineering):
Βασική αρχή: Όλα μπορούν να χαρακτηριστούν ως μοντέλα
• Μοντέλο: Μία απλουστευμένη αναπαράσταση ενός
αντικειμένου ή συστήματος, η οποία διατηρεί τις
βασικές ιδιότητές της, ώστε να επιτρέπει την
συστηματική ανάλυσή της για ένα συγκεκριμένο σκοπό
• Μετα-μοντέλο: Ένα σύνολο από κανόνες, σύμβολα και
περιορισμούς, που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν
προκειμένου να σχεδιαστεί ένα έγκυρο μοντέλο, το
οποίο θα συμμορφώνεται με τα στοιχεία του μετα-
μοντέλου
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (2)
High-level διάγραμμα του συστήματος DeGraCom
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (3)

Recommended

Live_demo_tis_taxis_tou_mellontos_Papadimitriou_Isidora_InEdu_Linardatos_2013
Live_demo_tis_taxis_tou_mellontos_Papadimitriou_Isidora_InEdu_Linardatos_2013Live_demo_tis_taxis_tou_mellontos_Papadimitriou_Isidora_InEdu_Linardatos_2013
Live_demo_tis_taxis_tou_mellontos_Papadimitriou_Isidora_InEdu_Linardatos_2013Isidora Papad
 
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού ΚώδικαΕκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα
Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού ΚώδικαVasilis Drimtzias
 
ΘΜΔ - ΕΡΓ.3 - ΟΜΑΔΑ 11
ΘΜΔ - ΕΡΓ.3 - ΟΜΑΔΑ 11ΘΜΔ - ΕΡΓ.3 - ΟΜΑΔΑ 11
ΘΜΔ - ΕΡΓ.3 - ΟΜΑΔΑ 11Omada11TEI
 
Η γλώσσα προγραμματισμού C.
Η γλώσσα προγραμματισμού C.Η γλώσσα προγραμματισμού C.
Η γλώσσα προγραμματισμού C.Stathis Gourzis
 
Kagiafas Nikolaos Thesis Presentation
Kagiafas Nikolaos Thesis PresentationKagiafas Nikolaos Thesis Presentation
Kagiafas Nikolaos Thesis PresentationISSEL
 
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...ISSEL
 

More Related Content

Similar to ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...ISSEL
 
Χελωνοσελίδα_Ε_ΣΤ
Χελωνοσελίδα_Ε_ΣΤΧελωνοσελίδα_Ε_ΣΤ
Χελωνοσελίδα_Ε_ΣΤGeorgia Palapela
 
πληροφορική
πληροφορικήπληροφορική
πληροφορικήolgagr64
 
Ε.Π.Ε. παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσης
Ε.Π.Ε.  παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσηςΕ.Π.Ε.  παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσης
Ε.Π.Ε. παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσηςDimitris Kiriakos
 
Βιβλίο Β Λυκείου στην Πληροφορική
Βιβλίο Β Λυκείου στην ΠληροφορικήΒιβλίο Β Λυκείου στην Πληροφορική
Βιβλίο Β Λυκείου στην ΠληροφορικήKaloussa Nafpaktitou
 
Ενότητα 5.1 & 5.2
Ενότητα 5.1 & 5.2Ενότητα 5.1 & 5.2
Ενότητα 5.1 & 5.2makrib
 
Παιδαγωγική αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MicroWorlds Pro
Παιδαγωγική αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MicroWorlds ProΠαιδαγωγική αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MicroWorlds Pro
Παιδαγωγική αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MicroWorlds ProVasilis Drimtzias
 
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµαταΕξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµαταISSEL
 
Pliroforiki
PliroforikiPliroforiki
Pliroforikipapettas
 
Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010
Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010
Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010ISSEL
 
Salavasidis Petros (2013) - Methodology for solving exercises on the IP fragm...
Salavasidis Petros (2013) - Methodology for solving exercises on the IP fragm...Salavasidis Petros (2013) - Methodology for solving exercises on the IP fragm...
Salavasidis Petros (2013) - Methodology for solving exercises on the IP fragm...Πέτρος Σαλαβασίδης
 
Ιστορία του Προγραμματισμού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ιστορία του Προγραμματισμού των Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΙστορία του Προγραμματισμού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ιστορία του Προγραμματισμού των Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνStathis Gourzis
 
mobile learning master degree presentation Skoula Chrysanthi
mobile learning master degree presentation Skoula Chrysanthimobile learning master degree presentation Skoula Chrysanthi
mobile learning master degree presentation Skoula ChrysanthiChrissie Skoula
 
Πληροφορική.pptx
Πληροφορική.pptxΠληροφορική.pptx
Πληροφορική.pptxssuser7adf49
 
Thesis.Net Framework
Thesis.Net FrameworkThesis.Net Framework
Thesis.Net FrameworkMGAKIS
 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣathanasia trakada
 

Similar to ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (20)

Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
 
KanoutasThomasThesis
KanoutasThomasThesisKanoutasThomasThesis
KanoutasThomasThesis
 
Χελωνοσελίδα_Ε_ΣΤ
Χελωνοσελίδα_Ε_ΣΤΧελωνοσελίδα_Ε_ΣΤ
Χελωνοσελίδα_Ε_ΣΤ
 
Ppt.csd.auth
Ppt.csd.authPpt.csd.auth
Ppt.csd.auth
 
πληροφορική
πληροφορικήπληροφορική
πληροφορική
 
Fyllo_ergasias_e_class
Fyllo_ergasias_e_classFyllo_ergasias_e_class
Fyllo_ergasias_e_class
 
Ε.Π.Ε. παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσης
Ε.Π.Ε.  παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσηςΕ.Π.Ε.  παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσης
Ε.Π.Ε. παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσης
 
Βιβλίο Β Λυκείου στην Πληροφορική
Βιβλίο Β Λυκείου στην ΠληροφορικήΒιβλίο Β Λυκείου στην Πληροφορική
Βιβλίο Β Λυκείου στην Πληροφορική
 
Ενότητα 5.1 & 5.2
Ενότητα 5.1 & 5.2Ενότητα 5.1 & 5.2
Ενότητα 5.1 & 5.2
 
Παιδαγωγική αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MicroWorlds Pro
Παιδαγωγική αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MicroWorlds ProΠαιδαγωγική αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MicroWorlds Pro
Παιδαγωγική αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος MicroWorlds Pro
 
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµαταΕξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
 
Pliroforiki
PliroforikiPliroforiki
Pliroforiki
 
Πληροφορική
ΠληροφορικήΠληροφορική
Πληροφορική
 
Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010
Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010
Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010
 
Salavasidis Petros (2013) - Methodology for solving exercises on the IP fragm...
Salavasidis Petros (2013) - Methodology for solving exercises on the IP fragm...Salavasidis Petros (2013) - Methodology for solving exercises on the IP fragm...
Salavasidis Petros (2013) - Methodology for solving exercises on the IP fragm...
 
Ιστορία του Προγραμματισμού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ιστορία του Προγραμματισμού των Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΙστορία του Προγραμματισμού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ιστορία του Προγραμματισμού των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 
mobile learning master degree presentation Skoula Chrysanthi
mobile learning master degree presentation Skoula Chrysanthimobile learning master degree presentation Skoula Chrysanthi
mobile learning master degree presentation Skoula Chrysanthi
 
Πληροφορική.pptx
Πληροφορική.pptxΠληροφορική.pptx
Πληροφορική.pptx
 
Thesis.Net Framework
Thesis.Net FrameworkThesis.Net Framework
Thesis.Net Framework
 
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ
 

More from ISSEL

Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...ISSEL
 
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...ISSEL
 
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...ISSEL
 
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής ΝοημοσύνηςΑνάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής ΝοημοσύνηςISSEL
 
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptxΑνάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptxISSEL
 
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...ISSEL
 
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...ISSEL
 
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...ISSEL
 
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...ISSEL
 
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας ΙσχυρισμώνΔημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας ΙσχυρισμώνISSEL
 
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...ISSEL
 
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...ISSEL
 
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...ISSEL
 
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικούΕξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικούISSEL
 
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία ΕφαρµογήςΑνάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία ΕφαρµογήςISSEL
 
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsISSEL
 
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...ISSEL
 
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...ISSEL
 
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...ISSEL
 
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...ISSEL
 

More from ISSEL (20)

Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
 
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
 
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
 
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής ΝοημοσύνηςΑνάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
 
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptxΑνάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
 
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
 
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
 
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
 
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
 
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας ΙσχυρισμώνΔημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
 
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
 
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
 
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
 
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικούΕξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
 
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία ΕφαρµογήςΑνάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
 
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
 
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
 
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
 
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
Static Analysis of Python code and Identification of Potential Security Vulne...
 
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
Στατική Ανάλυση Κώδικα Python και Αναγνώριση Πιθανών Ευπαθειών Ασφαλείας για ...
 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 • 1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διπλωματική Εργασία του Πουλάκη Ευάγγελου Α.Ε.Μ: 7515 Επιβλέποντες: Αν. καθηγητής: Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης Διδάκτωρ: Ζολώτας Χριστόφορος ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 • 2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΡΟ • Ραγδαία αύξηση στην ζήτηση διαδικτυακών εφαρμογών • Αύξηση της πολυπλοκότητας των εφαρμογών αυτών • Ανάγκη για γρήγορη παραγωγή αξιόπιστου λογισμικού • Έλλειψη προσβασιμότητας σε άτομα που δεν έχουν γνώσεις λογισμικού
 • 3. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΚΟΠΟΣ Ανάπτυξη λογισμικού μοντελοστρεφούς προσέγγισης με τα εξής χαρακτηριστικά: • Επιτρέπει στους χρήστες του να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν διαδικτυακά τμήματα-εντολές με αυτόματο τρόπο • Προσβάσιμο και εύκολο στην χρήση, ακόμη και από χρήστες που δεν έχουν γνώσεις διαδικτυακού προγραμματισμού
 • 4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Μοντελοστρεφής Μηχανική (Model Driven Engineering): Βασική αρχή: Όλα μπορούν να χαρακτηριστούν ως μοντέλα • Μοντέλο: Μία απλουστευμένη αναπαράσταση ενός αντικειμένου ή συστήματος, η οποία διατηρεί τις βασικές ιδιότητές της, ώστε να επιτρέπει την συστηματική ανάλυσή της για ένα συγκεκριμένο σκοπό • Μετα-μοντέλο: Ένα σύνολο από κανόνες, σύμβολα και περιορισμούς, που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να σχεδιαστεί ένα έγκυρο μοντέλο, το οποίο θα συμμορφώνεται με τα στοιχεία του μετα- μοντέλου
 • 5. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (2) High-level διάγραμμα του συστήματος DeGraCom
 • 6. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (3)
 • 7. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (4) Το Σύστημα TekTrain • Πλατφόρμα η οποία παρέχει μία σειρά από έξυπνες συσκευές και διεπαφές ώστε η εκπαίδευση παιδιών και νέων σε τεχνολογίες αιχμής να είναι εύκολη και γρήγορη. • Μέσω της γραφικής της διεπαφής, επιτρέπει στους χρήστες της να ορίσουν ένα σύνολο από δράσεις/εντολές που θέλουν να πραγματοποιήσει το ρομπότ της TekTrain. Οι εντολές αυτές αναπαρίστανται από μπλοκ, καθένα από τα οποία αντιστοιχίζεται σε μία δράση.
 • 8. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (5) Μπλοκ Δράσης Μπλοκ Απόφασης Μπλοκ Αναφοράς Τα μπλοκ-εντολές του TekTrain
 • 9. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (6) Αναδυόμενο Παράθυρο Ρύθμισης Αναδυόμενο Παράθυρο Διαμόρφωσης Στοιχεία Εισόδου Συστατικά στοιχεία των μπλοκ του TekTrain
 • 10. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (7)
 • 11. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (8) DeGraCom - Υποσύστημα Γραφικής Διεπαφής
 • 12. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (9) DeGraCom – Endpoints • /reference-block • /decision-block • /action-block • /deploy-reference-block • /deploy-decision-block • /deploy-action-block • /image-upload • /download/{filename}
 • 13. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (10) DeGraCom - Acceleo
 • 14. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ DeGraCom – Summary Βασικός στόχος της διπλωματικής ήταν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα στο οποίο θα έχουν πρόσβαση χρήστες που δεν γνωρίζουν διαδικτυακό προγραμματισμό, ή γενικότερα, δεν έχουν υψηλές τεχνολογικές γνώσεις. Αυτό το πετύχαμε με δύο τρόπους: πρώτον το σύστημα της διπλωματικής είναι διαδικτυακό, άρα οι χρήστες του δεν χρειάζεται να το εγκαταστήσουν και παράλληλα έχουν πρόσβαση σε αυτό από οποιοδήποτε μηχάνημα, και δεύτερον η γραφική διεπαφή του είναι απλή στην χρήση και εύκολα κατανοητή.
 • 15. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ DeGraCom – Expanding • Επέκταση της γκάμας των μπλοκ που μοντελοποιούνται από το σύστημα, με απώτερο σκοπό την επέκταση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας TekTrain • Επέκταση έτσι ώστε να παράγει τμήματα κώδικα και για άλλες, παρεμφερείς πλατφόρμες • Άμεση σύνδεσή του παραγόμενου κώδικα με της πλατφόρμες/συστήματα με τα οποία συσχετίζεται
 • 16. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά τον κ. Ανδρέα Συμεωνίδη, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπο μου, αναθέτοντας μου την παρούσα διπλωματική εργασία, καθώς και για την ευκαιρία που μου έδωσε να ανακαλύψω νέες ενδιαφέρουσες πτυχές της επιστήμης λογισμικού. Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διδάκτορα Χριστόφορο Ζολώτα, για την άριστη συνεργασία, την υπομονή και την καθοδήγησή του, καθώς ακόμη και για τις παρατηρήσεις και τη βοήθεια που μου προσέφερε.
 • 17. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Είμαι διαθέσιμος για τυχόν ερωτήσεις/απορίες Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας