SlideShare a Scribd company logo
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τομέας Ηλεκτρονικής Υπολογιστών
Παρουσίαση Θεμάτων Διπλωματικών
Εργασιών για το Έτος 2010-2011
Εργαστήριο Επεξεργασίας
Πληροφορίας και Υπολογισμών (ΕΠΥ)
Information Processing Laboratory (IPL)
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 2
Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου
 Καθ. Περικλής Α. Μήτκας, Διευθυντής
 Καθ. Μιχάλης Γ. Στρίντζης
 Επ. Καθ. Αναστάσιος Ντελόπουλος
 Λέκτορας Ανδρέας Συμεωνίδης
Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 3
ΑΠΘ
ΤΗΜΜΥ
Τομέας Ηλεκτρονικής Υπολογιστών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας
και Υπολογισμών (ΕΠΥ)
Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 4
Προαπαιτούμενα
 Να έχετε περάσει 50 μαθήματα
(όπως ορίζει το Τμήμα)
 Να έχετε διάθεση για δουλειά και να επιδείξετε
συνέπεια
 Καλή γνώση προγραμματισμού και άνεση με
τους υπολογιστές
 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής
 Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 Εξοικείωση με τις λειτουργίες και τις δυνατότητες
που παρέχει το Internet.
Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 5
Τι προσφέρουμε
 Θέματα (συχνά) ερευνητικού χαρακτήρα και
αρκετά προχωρημένα
 Θέματα που (συχνά) σχετίζονται με ερευνητικά
προγράμματα
 Τι δυνατότητα να νιώσετε μέλη μιας μεγαλύτερης
ερευνητικής ομάδας
 Τι δυνατότητα να οδηγήσει η διπλωματική σας
σε ανακοίνωση ή δημοσίευση
Π.Α. Μήτκας -
Διπλωματικές 2010-11
Επίκ. Καθηγητής Α. Ντελόπουλος
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
• Χρήστος Δίου
• Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
• Χρήστος Μαραμής
• Χρήστος Παπαχρήστου
• Νίκος Δημητρίου
21/10/2010
Ανίχνευση επίπεδων αντικειμένων
 Το πρόβλημα:
 2Δ αντικείμενα
 Επιγραφές
 Λογότυπα
 Σήματα της τροχαίας, κ.λπ.
 Βρίσκονται στον 3Δ χώρο και θέλουμε να τα
εντοπίσουμε
 Απαίτηση πραγματικού χρόνου
 Απαιτήσεις:
 Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε προγραμματισμό με
C
 Γραφική με υπολογιστές ή ρομποτική
21/10/2010
Αντίστροφη σχεδίαση
 Το πρόβλημα:
2Δ ή 3Δ αντικείμενα σχεδιασμένα από τον άνθρωπο
 Π.χ. με CAD
Θέλουμε να αναλυθούν στο σύνολο των βασικών
σχημάτων τους (γραμμές, επίπεδα, κ.λπ) και να
αναπαρασταθεί ο τρόπος συναρμολόγησής τους
 Αυτόματα
 Απαιτήσεις:
 Matlab
 Γραφική με υπολογιστές ή ρομποτική
 Θεωρία Υπολογισμών και Αλγορίθμων
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010
Ομάδα Ευφυών Συστημάτων και
Τεχνολογίας Λογισμικού
 Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας
 Λέκτορας Ανδρέας Συμεωνίδης
 Επιστημονικός Συνεργάτης
 Φώτης Ψωμόπουλος
 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 Βίβια Νικολαΐδου
 Φανή Τζήμα
 Κώστας Βαβλιάκης
 Κυριάκος Χατζηδημητρίου
 Αντώνης Χρυσόπουλος
 10-15 προπτυχιακοί φοιτητές
9Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 10
Θεματικές Περιοχές για το 2010-11
 Ευφυή Συστήματα
 Εξόρυξη Δεδομένων
 Πράκτορες Λογισμικού
 Ενέργεια – Περιβάλλον
 Ηλεκτρονικό εμπόριο – Δημοπρασίες
 Παιχνίδια – Διαγωνισμοί
 Τεχνολογία Λογισμικού
 Web 2.0 – Κοινωνικά δίκτυα
 Web 3.0 – Σημασιολογικός Ιστός
 Βιοπληροφορική
Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 11
Ελεγχόμενο περιβάλλον καταγραφής και αναγνώρισης
δικτυακών επιθέσεων
Περιγραφή
 Ανάπτυξη ενός μηχανισμού για την καταγραφή και ανάλυση των ενεργειών
χαμηλού επιπέδου (π.χ. διεργασιών, πόρων συστήματος, δικτυακής
κίνησης κλπ) που συμβαίνουν σε δίκτυα υπολογιστών. Απώτερος στόχος
του συστήματος είναι η προσωποποίηση της διαδικασίας επιθέσεων.
 Η τελική υλοποίηση θα δοκιμαστεί σε πραγματικό περιβάλλον.
Προαπαιτούμενα:
 Καλή γνώση Unix-like λειτουργικών συστημάτων
 Καλή γνώση C
 Επιθυμητή η γνώση kernel development
Συνεργαζόμενος Μεταπτυχιακός: Γιώργος Μαμαλάκης
Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες
Α.Λ. Συμεωνίδης -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 12
Εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για την αναγνώριση δικτυακών
επιθέσεων για τη βελτίωση της επίδοσης συμβατικών Συστημάτων
Ανίχνευσης Εισβολής (IDS)
Περιγραφή
 Ανάπτυξη ενός μηχανισμού αναγνώρισης επίθεσης, ο οποίος θα λειτουργεί
παράλληλα με ένα συμβατικό IDS. Ο μηχανισμός θα υιοθετεί τεχνολογίες
εξόρυξης δεδομένων, με στόχο είτε την αναγνώριση των πραγματικά
κρίσιμων επιθέσεων, είτε μοτίβων (patterns) που μπορεί εν τέλει να
οδηγούν σε ουσιαστική επίθεση.
 Ο τελικός μηχανισμός απόφασης ύπαρξης επίθεσης θα είναι ένας
συνδυασμός των δυο αυτών υποσυστημάτων (IDS - Data Mining IDS)
Προαπαιτούμενα:
 Καλή γνώση Unix-like λειτουργικών συστημάτων
 Καλή γνώση C++ ή Java
Συνεργαζόμενος Μεταπτυχιακός: Γιώργος Μαμαλάκης
Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες
Α.Λ. Συμεωνίδης -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 13
Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη δημιουργία και σύνθεση UML
διαγραμμάτων σεναρίων χρήσης
Περιγραφή
 Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός
προτύπου για τη σύνθεση της πληροφορίας από σειρά από απαιτήσεις
λογισμικού, όπως αυτές είναι αποθηκευμένες σε μια σημασιολογικά
ενήμερη δομή. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός .XMI εγγράφου,
το οποίο θα μπορεί να διαβαστεί από σύγχρονα UML εργαλεία.
Εμπλεκόμενες τεχνολογίες:
 Τεχνολογία Λογισμικού
 Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών
 UML 2.0 απεικόνιση)
 Σημασιολογική απεικόνιση δεδομένων
 Προγραμματισμός σε C++ ή Java
Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες
Α.Λ. Συμεωνίδης -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 14
Περιγραφή
 Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας για την εξαγωγή της διαδικασίας
ροής από εικόνες UML διαγραμμάτων δραστηριότητας. Στα πλαίσια της
διπλωματικής θα αναπτυχθεί ο μηχανισμός αναγνώρισης και επεξεργασίας
των βασικών οντοτήτων ενός διαγράμματος δραστηριότητας, καθώς και η
διαδικασία αποθήκευσής της πληροφορίας σε μια σημασιολογικά ενήμερη
δομή.
Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:
 Τεχνολογία Λογισμικού
 Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών
 UML 2.0 απεικόνιση
 Θεωρία Γράφων
 Σημασιολογική απεικόνιση δεδομένων
 Προγραμματισμός σε C++ ή Java
Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες
Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εξαγωγή διαδικασιών λογισμικού από
εικόνες UML διαγραμμάτων δραστηριοτήτων
Α.Λ. Συμεωνίδης -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 15
Σχεδίαση ενός Avatar για την εξαγωγή απαιτήσεων χρήστη
Περιγραφή
 Ανάπτυξη ενός avatar για την εξαγωγή των πληροφοριών από τον χρήστη.
Μέσα από τη διαδικασία που θα καθοριστεί, ο/η avatar θα μπορεί να
συλλέξει πληροφορία, να συσχετίσει τις επιλογές του τελικού χρήστη με
παλιότερα έργα λογισμικού και να προτείνει εναλλακτικές. Έμφαση θα δοθεί
στη διαδικασία αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής.
Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:
 Τεχνολογία Λογισμικού
• Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών
 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής
 Σημασιολογική διαχείριση δεδομένων
 Προγραμματισμός σε C++ ή Java
Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες
Α.Λ. Συμεωνίδης -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 16
Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αναγνώριση βασικών οντοτήτων
λογισμικού από εικόνες UML διαγραμμάτων κλάσεων
Περιγραφή
 Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας για την εξαγωγή της βασικών
οντοτήτων από εικόνες UML διαγραμμάτων κλάσεων. Στα πλαίσια της
διπλωματικής θα αναπτυχθεί ο μηχανισμός αναγνώρισης και επεξεργασίας
των βασικών οντοτήτων ενός διαγράμματος κλάσεων, καθώς και η
διαδικασία αποθήκευσής της πληροφορίας σε μια σημασιολογικά ενήμερη
δομή.
Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:
 Τεχνολογία Λογισμικού
 Σχεδίαση συστήματος, Πρότυπα σχεδίασης
 UML 2.0 απεικόνιση
 Επεξεργασία Εικόνας/Κειμένου (Βασικές αρχές)
 Σημασιολογική απεικόνιση δεδομένων
 Προγραμματισμός σε C++ ή Java
Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες
Α.Λ. Συμεωνίδης -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 17
Ανάπτυξη μιας Μηχανής Αναζήτησης για Οντότητες
Λογισμικού
Περιγραφή
 Ανάπτυξη μιας μηχανής αναζήτησης για την εύρεση οντοτήτων λογισμικού.
Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα χρησιμοποιηθούν εφαρμοσμένες
τεχνικές για την επερώτηση και δεικτοδότηση πληροφορίας από
συγκεκριμένη σημασιολογική πηγή. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μιας
εύκολα επεκτάσιμης και τροποποιήσιμης αρχιτεκτονικής.
Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:
 Τεχνολογία Λογισμικού
 Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών
 Δομές Δεδομένων
 Σημασιολογική διαχείριση δεδομένων
 Προγραμματισμός σε Java
Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες
Α.Λ. Συμεωνίδης -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 18
Ανάλυση και ανάπτυξη ασφαλών δομών για την ανταλλαγή trusted
πληροφοριών σε ανοικτά δίκτυα συναλλαγών
Περιγραφή
 Μελέτη των υπαρχουσών υποδομών εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης ενός
πειραματικού πρωτοκόλλου εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πράκτορες
λογισμικού. Ένα πρωτόκολλο που θα είναι επεκτάσιμο και θα
προσαρμόζεται (με μικρές παραλλαγές) στο εκάστοτε πεδίο εφαρμογής.
 Στα πλαίσια της διπλωματικής θα αναπτυχθεί και μικρή εφαρμογή με στόχο
την επίδειξη της χρησιμότητας του πρωτοκόλλου.
Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:
 Συστήματα Εμπιστοσύνης και Φήμης
 Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων
 Θεωρία βελτιστοποίησης
Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες
Α.Λ. Συμεωνίδης -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 19
Ανάλυση και ανάπτυξη στρατηγικών συνεχών διμερών
δημοπρασιών με εφαρμογή στον διαγωνισμό TAC Energy
Περιγραφή
 Εφαρμογή μιας σειράς από υπάρχουσες στρατηγικές σε ένα ελεγχόμενο
περιβάλλον συνεχών διμερών δημοπρασιών, το TAC Energy
(http://www.tacenergy.org/), το οποίο πραγματεύεται την αγοραπωλησία
αγαθών (commodities) ηλεκτρικής ενέργειας. Θα γίνει ανάλυση των
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε μιας από αυτές και θα
διερευνηθεί η περίπτωση σχεδίαση μιας νέας, πιο αποδοτικής στρατηγικής.
Προαπαιτούμενα:
 Συστήματα Δημοπρασιών
 Πράκτορες Λογισμικού
 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα
 Εξελικτική Υπολογιστική
Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 7 Μήνες
Άμεση Έναρξη!!!
Α.Λ. Συμεωνίδης -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 20
Εξόρυξη Δεδομένων και Γνώσης
1. Ανάλυση δεδομένων χρήσης του eΤΗΜΜΥ και του
thmmy.gr
 Ανάλυση τάσεων, κανόνες συσχέτισης, ομαδοποίηση και
κατάταξη των χρηστών και των ενεργειών τους
Υπεύθυνος: Μήτκας Περικλής
2. Διαχείριση περιεχομένου σε κείμενα νομοθεσίας
σχετικής με τα ΑΕΙ
 Ενσωμάτωση νέων τεχνικών σημασιολογικής δεικτοδότησης
και αναζήτησης σε κείμενα νομοθεσίας σχετικά με ΑΕΙ.
Υπεύθυνος: Μήτκας Περικλής
3. Web portal για τους αποφοίτους του ΤHMMY
 Ανάπτυξη διαδικτυακής βάσης δεδομένων
Υπεύθυνος: Μήτκας Περικλής
Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 21
Σχεδίαση πράκτορα για τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό TAC Market Design 2011 (CAT)
 Ανταγωνισμός για την προσέλκυση πωλητών και αγοραστών
σε μια αγορά διμερών δημοπρασιών
 Επιμέρους στόχοι:
 Ταίριασμα πωλητών και αγοραστών
 Τιμολόγηση υπηρεσιών για δημιουργία κέρδους
 Θέσπιση κανόνων λειτουργίας της αγοράς
Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 22
Προηγμένες μέθοδοι ταξινόμησης για την πρόβλεψη
και την ανίχνευση μοτίβων σε δεδομένα ωοπαραγωγής
 Η συνεχής παρακολούθηση της ωοπαραγωγής σε μεγάλες
πτηνοτροφικές μονάδες είναι πολύ σημαντική τόσο από πλευράς
διαχείρισης όσο και από πλευράς γενετικής βελτίωσης.
 Στόχος της διπλωματικής είναι η εφαρμογή προηγμένων
μεθόδων ταξινόμησης (classification) σε δεδομένα
ωοπαραγωγής που θα διατεθούν από την εταιρεία Aviagen
για:
 Την πρόβλεψη της συνολικής ωοπαραγωγής
χρησιμοποιώντας τη μερική παραγωγή των
Χ πρώτων ημερών
 Την ανίχνευση και ανάλυση μοτίβων
ωοπαραγωγής
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 23
Genome #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
Gene 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Gene 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
Gene 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
Gene 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
Συσχέτιση φυλογενετικών προφίλ με μεταβολικά
μονοπάτια για την εξαγωγή εξελικτικών μοτίβων (1/2)
Φυλογενετικά Προφίλ (phylogenetic profiles)
Μεταβολικά Μονοπάτια
(metabolic pathways)
Φυλογενετικά προφίλ
 εκπροσωπούν το υποσύνολο των οργανισμών που περιέχουν κάποιο ομόλογο μιας
συγκεκριμένης πρωτεΐνης
 Δυαδικά διανύσματα n bits, όπου n το πλήθος των οργανισμών (243 στη ΒΔ ProfUse)
 Παρόμοια προφίλ υποδηλώνουν την ύπαρξη κάποιου μοτίβου εξελικτικής
κληρονομικότητας  λειτουργικής συσχέτισης των αντίστοιχων γονιδίων
Μεταβολικά μονοπάτια
 Αλληλουχία χημικών αντιδράσεων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός ενός κυττάρου
 Σε κάθε μονοπάτι ορίζεται ένα κεντρικό (ή πρωτεύον)
χημικό συστατικό
Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 24
Συσχέτιση φυλογενετικών προφίλ με μεταβολικά
μονοπάτια για την εξαγωγή εξελικτικών μοτίβων (2/2)
Στόχοι της διπλωματικής:
1. Σύνδεση δεδομένων φυλογενετικών προφίλ και μεταβολικών μονοπατιών σε
επίπεδο γονιδίων
2. Ομαδοποίηση φυλογενετικών προφίλ με χρήση εκ των προτέρων γνώσης
μεταβολικών μονοπατιών
3. Εφαρμογή αλγορίθμων ομαδοποίησης και συσχέτισης για την εξαγωγή
μοτίβων
Genes
Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 25
Εξόρυξη
Γνώσης
Εξελικτική
Υπολογιστική
Ασαφή
Συστήματα
Γενετικά Ασαφή Συστήματα
Βασισμένα σε Κανόνες
(Genetic Fuzzy Rule-Based
Systems - GFRBSs)
Εξόρυξη ασαφών κανόνων κατηγοριοποίησης με
χρήση γενετικών αλγορίθμων
Εφαρμογή σε δεδομένα ποιότητας αέρα από την περιοχή της Θεσσαλονίκης
Συστήματα
Ταξινόμησης
(Learning Classifier
Systems)
•Βασισμένα στην δύναμη
των κανόνων
•Βασισμένα στην ακρίβεια
των κανόνων
Γενετικοί Αλγόριθμοι
με χρήση Μεθόδων
Niching
•Σειριακό niching
•Δυναμική μέθοδος
ομαδοποίησης
•Νέα μέθοδος
ομαδοποίησης
•Ομαδοποίηση Κ-μέσων
Π.Α. Μήτκας -
Συνεργαζόμενος
Μεταπτυχιακός:
Τζήμα Φανή
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 26
 Ο Σημασιολογικός ιστός, αποτελεί μια επέκταση του WWW που επιτρέπει τα δεδομένα να
εκφραστούν με τρόπο κατανοητό στον υπολογιστή. Αποτελεί όραμα του Tim Berners-Lee,
πρωτεργάτη στην δημιουργία του WWW.
 Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να βελτιώσει ένα μηχανισμό
μετασχηματισμού πολλαπλών Βάσεων Δεδομένων σε σημασιολογικά δεδομένα και να
βελτιώσει το γραφικό περιβάλλον το οποίο θα υποστηρίζει την όλη διαδικασία. Η
διπλωματική αυτή αποτελεί επέκταση ήδη εκπονημένης διπλωματικής εργασίας.
Μετασχηματισμός Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων σε
Σημασιολογικά Δεδομένα
Π.Α. Μήτκας -
Συνεργαζόμενος Μεταπτυχιακός: Βαβλιάκης Κωνσταντίνος
Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:
 Σημασιολογικός Ιστός
 Βάσεις Δεδομένων
 Προγραμματισμός σε Java
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 27
Περιγραφή:
Στόχος της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη τεχνικών για την αξιολόγηση της
αξιοπιστίας των αναρτήσεων σε ιστολόγια (blogs). Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να
γίνει με βάση:
1. τη «θέση» του blog στο διαδίκτυο,
2. τα χαρακτηριστικά του συγγραφέα της ανάρτησης και
3. το περιεχόμενο της ίδιας της ανάρτησης
Ανάλυση Αξιοπιστίας σε Blogs
Π.Α. Μήτκας -
Συνεργαζόμενος Μεταπτυχιακός: Βαβλιάκης Κωνσταντίνος
Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:
 Ανάλυση Γράφων
 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 Τεχνικές υπολογισμού της εμπιστοσύνης
 Προγραμματισμός σε Java
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 28
Εξομοίωση Διαδικτυακής Κοινότητας
Περιγραφή:
Στόχος της διπλωματικής είναι να μοντελοποιήσει και να υλοποιήσει μια εικονική
διαδικτυακή κοινότητα. Η κοινότητα θα αποτελείται από άτομα τα οποία θα
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, θα μπορούν να ορίσουν σχέσεις φιλίας, να δημιουργήσουν
και να ανεβάσουν ψηφιακά αρχεία, ή ακόμα και να διαγραφούν από την κοινότητα. Με
τον τρόπο αυτό η κοινότητα θα εξελίσσεται, αλλάζοντας την αρχική της κατάσταση.
Η μοντελοποίηση του συστήματος θα γίνει με βάση κάποιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο
(πχ. Facebook, YouTube, Flickr, κλπ) το οποίο θα μελετηθεί ώστε με βάση αυτό να οριστεί
η αρχική κατάσταση του συστήματος αλλά και να επικυρωθεί ο τρόπος εξέλιξης της
εικονικής κοινότητας.
Π.Α. Μήτκας -
Συνεργαζόμενος Μεταπτυχιακός: Βαβλιάκης Κωνσταντίνος
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 29
Σύστημα Υπόδειξης Tweets με Βάση το Προφίλ
του Χρήστη
Στόχος:
Η ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος το οποίο προτείνει στο χρήστη
ενδιαφέροντα tweets. Το σύστημα θα μαθαίνει τις προτιμήσεις του χρήστη με
κάποιον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης και στη συνέχεια θα προτείνει στο
χρήστη tweets που εμπίπτουν στα ενδιαφέροντά του.
Π.Α. Μήτκας -
Συνεργαζόμενοι Μεταπτυχιακοί: Βαβλιάκης Κωνσταντίνος
Χατζηδημητρίου Κυριάκος
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 30
Ανάλυση Χρονοσειρών σε δεδομένα
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Database
Data Mining
Χρηματιστηρίο
Ενέργειας
Happy
Investor
Pattern Analysis
Περιγραφή
Ανάλυση δεδομένων από το
Χρηματιστήριο Ενέργειας με χρήση τεχνικών
Εξόρυξης Δεδομένων σε χρονοσειρές
για:
α) να αναλύσουμε ιστορικά δεδομένα από
παρελθούσες δημοπρασίες και να προβλέψουμε
τις μελλοντικές τιμές των αγαθών που μας
ενδιαφέρουν και,
β) να εξάγουμε μοντέλα συμπεριφοράς και να τα
ενσωματώσουμε σε πράκτορες, ώστε να τους
δώσουμε πλεονέκτημα στις προβλέψεις τους
έναντι του ανταγωνισμού.
Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:
• Ανάλυση Χρονοσειρών
• Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
• Νευρωνικά Δίκτυα και Αποθήκες Νευρώνων
• Προγραμματισμός σε Java
Εκτιμώμενος
Χρόνος Περάτωσης: 6 μήνες full-time
Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 31
Ανάπτυξη πρακτόρων λογισμικού για
την εξομοίωση παραγωγών και
καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας
Περιγραφή
Με την χρήση της πλατφόρμας
Repast, που είναι ένα εύχρηστο
Java-based framework για την
ανάπτυξη πολυπρακτορικών
συστημάτων, θέλουμε να
αναπτύξουμε μοντέλα για την
εξομοίωση των παραγωγών, των
καταναλωτών και των υπόλοιπων
οντοτήτων που εμφανίζονται στην
Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:
• Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων
• Flow Chart Modeling
• Προγραμματισμός Java
Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 6-9 μήνες
Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 32
Αλγόριθμοι μεγιστοποίησης κέρδους
για πράκτορες εμπορίου σε
περιβάλλοντα πραγματικού χρόνου
 Ραχοκοκαλιά ενός πράκτορα εμπορίου
 Ζητούμενο: Σετ πλειοδοσιών επόμενης μέρας
 Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εξέλιξη
αγοράς
 Γραμμικός/δυναμικός προγραμματισμός
χρονοβόρος
 Near-real time response needed
 Greedy-heuristic
 Local search
 Bio-inspired search
Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 33
 Οι καταναλωτές επιλέγουν την αγορά ενός
προϊόντος, ανακυκλωμένου ή όχι
 Οι καταναλωτές ανακυκλώνουν μέρος των
απορριμμάτων τους, σε συνδυασμό και με
άλλους παράγοντες (π.χ. διαφήμιση)
 Οι τιμές ρυθμίζονται ανάλογα με τη ζήτηση,
καθώς και με τη διαθεσιμότητα του
ανακυκλωμένου προϊόντος
 Πώς σχετίζεται η τιμή με την ανακύκλωση;
Πολυπρακτορικό σύστημα για τη μελέτη
της επίδρασης της ανακύκλωσης στην
τιμή ενός προϊόντος
Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 34
Πολυπρακτορικό σύστημα για την ανάλυση της
σχέσης μεταξύ της γεωργικής παραγωγής και της
τιμής των καλλιεργειών
 Οι αγρότες επιλέγουν μονοετείς καλλιέργειες
με βάση, μεταξύ άλλων, την τιμή τους
την περασμένη χρονιά
 Οι τιμές κάθε χρονιά ρυθμίζονται ανάλογα
με την προσφορά και τη ζήτηση
 Εξωτερικοί παράγοντες,
π.χ., καιρικά φαινόμενα, επιδοτήσεις
 Πώς επιδρούν οι διακυμάνσεις στην τελική τιμή;
 Τι επίδραση έχει η στρατηγική επιλογής της καλλιέργειας;
Π.Α. Μήτκας -
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 35
Υπολογιστική Νοημοσύνη
για Παιχνίδια
http://issel.ee.auth.gr/doku.php/gr/diplomatheses/available/cig
 StarCraft
 Mario
 Pac-Man
 Car Racing
 Unreal Tournament
 DEFCON
 and more…
Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών
Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών
21/10/2010 36
Τα θέματα των διπλωματικών
βρίσκονται στο νέο site του ISSEL
http://issel.ee.auth.gr
Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον
συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα
Π.Α. Μήτκας -

More Related Content

What's hot

Giannopoulos Nikolaos: Ανάπτυξη Τεχνικών Εξατομίκευσης Διαφημιστικών Προβολών...
Giannopoulos Nikolaos: Ανάπτυξη Τεχνικών Εξατομίκευσης Διαφημιστικών Προβολών...Giannopoulos Nikolaos: Ανάπτυξη Τεχνικών Εξατομίκευσης Διαφημιστικών Προβολών...
Giannopoulos Nikolaos: Ανάπτυξη Τεχνικών Εξατομίκευσης Διαφημιστικών Προβολών...
Manos Tsardoulias
 
Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES
Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDESΑνάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES
Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES
ISSEL
 
προσομοιωση, μοντελοποιηση
προσομοιωση, μοντελοποιησηπροσομοιωση, μοντελοποιηση
προσομοιωση, μοντελοποιησηlelman
 
Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...
Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...
Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...
ISSEL
 
Machine learning
Machine learningMachine learning
Machine learning
Konstantinos Demertzis
 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...
ISSEL
 
Alexandros Delitzas Diploma Thesis presentation
Alexandros Delitzas Diploma Thesis presentationAlexandros Delitzas Diploma Thesis presentation
Alexandros Delitzas Diploma Thesis presentation
ISSEL
 
Γεροκώστα
ΓεροκώσταΓεροκώστα
Γεροκώστα
ISSEL
 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
3lykgala
 
PPK-RCM E3 Software technologies and software for knowledge management
PPK-RCM E3 Software technologies and software for knowledge managementPPK-RCM E3 Software technologies and software for knowledge management
PPK-RCM E3 Software technologies and software for knowledge management
URENIO Research Unit
 

What's hot (10)

Giannopoulos Nikolaos: Ανάπτυξη Τεχνικών Εξατομίκευσης Διαφημιστικών Προβολών...
Giannopoulos Nikolaos: Ανάπτυξη Τεχνικών Εξατομίκευσης Διαφημιστικών Προβολών...Giannopoulos Nikolaos: Ανάπτυξη Τεχνικών Εξατομίκευσης Διαφημιστικών Προβολών...
Giannopoulos Nikolaos: Ανάπτυξη Τεχνικών Εξατομίκευσης Διαφημιστικών Προβολών...
 
Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES
Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDESΑνάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES
Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων με τη χρήση του συστήματος REMEDES
 
προσομοιωση, μοντελοποιηση
προσομοιωση, μοντελοποιησηπροσομοιωση, μοντελοποιηση
προσομοιωση, μοντελοποιηση
 
Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...
Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...
Συνεχής έµµεση αυθεντικοποίηση χρηστών κινητού τηλεφώνου µέσω ανάλυσης συµπερ...
 
Machine learning
Machine learningMachine learning
Machine learning
 
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚ...
 
Alexandros Delitzas Diploma Thesis presentation
Alexandros Delitzas Diploma Thesis presentationAlexandros Delitzas Diploma Thesis presentation
Alexandros Delitzas Diploma Thesis presentation
 
Γεροκώστα
ΓεροκώσταΓεροκώστα
Γεροκώστα
 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
PPK-RCM E3 Software technologies and software for knowledge management
PPK-RCM E3 Software technologies and software for knowledge managementPPK-RCM E3 Software technologies and software for knowledge management
PPK-RCM E3 Software technologies and software for knowledge management
 

Similar to Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010

Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
ISSEL
 
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
ISSEL
 
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...
ISSEL
 
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...
ISSEL
 
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenationKonstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
ISSEL
 
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
ISSEL
 
Kagiafas Nikolaos Thesis Presentation
Kagiafas Nikolaos Thesis PresentationKagiafas Nikolaos Thesis Presentation
Kagiafas Nikolaos Thesis Presentation
ISSEL
 
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
ISSEL
 
Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων
Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής ΣυστημάτωνΕργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων
Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων
ΤΕΙ Κρήτης - Technological Educational Institute of Crete
 
Eισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των HY κεφ 1
Eισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των HY κεφ 1Eισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των HY κεφ 1
Eισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των HY κεφ 1
Ιωάννου Γιαννάκης
 
Ε.Π.Ε. παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσης
Ε.Π.Ε.  παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσηςΕ.Π.Ε.  παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσης
Ε.Π.Ε. παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσης
Dimitris Kiriakos
 
KanoutasThomasThesis
KanoutasThomasThesisKanoutasThomasThesis
KanoutasThomasThesis
ThomasKanoutas
 
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος βέλτιστης διαδρομής συνεπιβ...
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος βέλτιστης διαδρομής συνεπιβ...Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος βέλτιστης διαδρομής συνεπιβ...
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος βέλτιστης διαδρομής συνεπιβ...
Eleni Sakeroglou
 
Thesis.Net Framework Training
Thesis.Net Framework TrainingThesis.Net Framework Training
Thesis.Net Framework Trainingpdalianis
 
Thesis.Net - Training
Thesis.Net - TrainingThesis.Net - Training
Thesis.Net - Training
Anna Tsolakou
 
BITOOLS - DIGITAL TRANSFORMATION AND STRATEGY
BITOOLS - DIGITAL TRANSFORMATION AND STRATEGYBITOOLS - DIGITAL TRANSFORMATION AND STRATEGY
BITOOLS - DIGITAL TRANSFORMATION AND STRATEGY
GeorgeDiamandis11
 
Design and development of a Machine Learning based attack detection system fo...
Design and development of a Machine Learning based attack detection system fo...Design and development of a Machine Learning based attack detection system fo...
Design and development of a Machine Learning based attack detection system fo...
ISSEL
 
Γκιλίρης Ιωάννης 7419
Γκιλίρης Ιωάννης 7419Γκιλίρης Ιωάννης 7419
Γκιλίρης Ιωάννης 7419
ISSEL
 
Detection Of Abnormal User Behavior In Web Applications Using Sequence Class...
Detection Of Abnormal User Behavior In Web Applications Using Sequence Class...Detection Of Abnormal User Behavior In Web Applications Using Sequence Class...
Detection Of Abnormal User Behavior In Web Applications Using Sequence Class...
ISSEL
 

Similar to Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010 (20)

Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
Ανάπτυξη Εφαρµογής Προφίλ Μηχανικών Λογισµικού από ∆εδοµένα Αποθετηρίων Λογισ...
 
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
Applying Data Mining Techniques to Extract Fix Patterns for Static Analysis V...
 
Software Costing
Software CostingSoftware Costing
Software Costing
 
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...
Employing Machine Learning and Intelligent Information Management Techniques ...
 
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...
Εφαρµογή τεχνικών µηχανικής µάθησης και ευφυούς διαχείρισης πληροφορίας για τ...
 
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenationKonstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
Konstantinos Papadopoulos Diploma Thesis presenation
 
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
Applying Data Mining Techniques on Software Repositories to Extract Design an...
 
Kagiafas Nikolaos Thesis Presentation
Kagiafas Nikolaos Thesis PresentationKagiafas Nikolaos Thesis Presentation
Kagiafas Nikolaos Thesis Presentation
 
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
Εφαρμογή Τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε Αποθήκες Λογισμικού με σκοπό την Εξα...
 
Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων
Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής ΣυστημάτωνΕργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων
Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων
 
Eισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των HY κεφ 1
Eισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των HY κεφ 1Eισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των HY κεφ 1
Eισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των HY κεφ 1
 
Ε.Π.Ε. παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσης
Ε.Π.Ε.  παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσηςΕ.Π.Ε.  παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσης
Ε.Π.Ε. παρουσίαση πληροφορικής αγοράς και εκπαίδευσης
 
KanoutasThomasThesis
KanoutasThomasThesisKanoutasThomasThesis
KanoutasThomasThesis
 
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος βέλτιστης διαδρομής συνεπιβ...
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος βέλτιστης διαδρομής συνεπιβ...Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος βέλτιστης διαδρομής συνεπιβ...
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος βέλτιστης διαδρομής συνεπιβ...
 
Thesis.Net Framework Training
Thesis.Net Framework TrainingThesis.Net Framework Training
Thesis.Net Framework Training
 
Thesis.Net - Training
Thesis.Net - TrainingThesis.Net - Training
Thesis.Net - Training
 
BITOOLS - DIGITAL TRANSFORMATION AND STRATEGY
BITOOLS - DIGITAL TRANSFORMATION AND STRATEGYBITOOLS - DIGITAL TRANSFORMATION AND STRATEGY
BITOOLS - DIGITAL TRANSFORMATION AND STRATEGY
 
Design and development of a Machine Learning based attack detection system fo...
Design and development of a Machine Learning based attack detection system fo...Design and development of a Machine Learning based attack detection system fo...
Design and development of a Machine Learning based attack detection system fo...
 
Γκιλίρης Ιωάννης 7419
Γκιλίρης Ιωάννης 7419Γκιλίρης Ιωάννης 7419
Γκιλίρης Ιωάννης 7419
 
Detection Of Abnormal User Behavior In Web Applications Using Sequence Class...
Detection Of Abnormal User Behavior In Web Applications Using Sequence Class...Detection Of Abnormal User Behavior In Web Applications Using Sequence Class...
Detection Of Abnormal User Behavior In Web Applications Using Sequence Class...
 

More from ISSEL

Implementation of a platform for assessing indoor spaces regarding their frie...
Implementation of a platform for assessing indoor spaces regarding their frie...Implementation of a platform for assessing indoor spaces regarding their frie...
Implementation of a platform for assessing indoor spaces regarding their frie...
ISSEL
 
Autonomous car position calculation with particle filters using traffic data ...
Autonomous car position calculation with particle filters using traffic data ...Autonomous car position calculation with particle filters using traffic data ...
Autonomous car position calculation with particle filters using traffic data ...
ISSEL
 
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
ISSEL
 
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
ISSEL
 
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής ΝοημοσύνηςΑνάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
ISSEL
 
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptxΑνάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
ISSEL
 
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
ISSEL
 
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
ISSEL
 
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
ISSEL
 
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
ISSEL
 
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας ΙσχυρισμώνΔημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
ISSEL
 
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµαταΕξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
ISSEL
 
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
ISSEL
 
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
ISSEL
 
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
ISSEL
 
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικούΕξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
ISSEL
 
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία ΕφαρµογήςΑνάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
ISSEL
 
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
ISSEL
 
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
ISSEL
 
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
ISSEL
 

More from ISSEL (20)

Implementation of a platform for assessing indoor spaces regarding their frie...
Implementation of a platform for assessing indoor spaces regarding their frie...Implementation of a platform for assessing indoor spaces regarding their frie...
Implementation of a platform for assessing indoor spaces regarding their frie...
 
Autonomous car position calculation with particle filters using traffic data ...
Autonomous car position calculation with particle filters using traffic data ...Autonomous car position calculation with particle filters using traffic data ...
Autonomous car position calculation with particle filters using traffic data ...
 
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
Ανίχνευση αντικειµένων από λίγα δείγµατα µε χρήση γραφηµάτων και τεχνικών ΜΕΤ...
 
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
Ανάπτυξη ∆υναµικού και Προσωποποιηµένου Συστήµατος Ερωταπαντήσεων µε Πηγή το ...
 
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής ΝοημοσύνηςΑνάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη Φίλτρων Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων με Χρήση Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης
 
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptxΑνάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
Ανάπτυξη Ελληνικών Μοντέλων Εντοπισμού Ρητορικής Μίσους.pptx
 
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
Σχεδιασμός και υλοποίηση πλήρους και αυτοματοποιημένου εργαλείου ελέγχων ασφά...
 
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
Εφαρµογή Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Αλλαγών Κώδικα µε στόχο τ...
 
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
Ανάπτυξη συστήματος ιεραρχικής ομαδοποίησης και διαχείρισης κειμένων για αποκ...
 
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
Ανάπτυξη γραφικής διεπαφής σε σύστημα προσομοίωσης ηλεκτρονικών αγορών με στό...
 
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας ΙσχυρισμώνΔημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαλήθευσης Ορθότητας Ισχυρισμών
 
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµαταΕξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
Εξόρυξη δεδοµένων για τη δυναµική ενσωµάτωση γνώσης σε πολυπρακτορικά συστήµατα
 
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
Ανάπτυξη Μηχανισμών Αυτοματοποίησης των διαδικασιών κατασκευής συστημάτων λο...
 
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
ΕΥΦΥΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ...
 
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
Μηχανισμοί αυτοματοποίησης διαδικασιών σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης λο...
 
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικούΕξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
Εξόρυξη δεδομένων τεχνολογίας λογισμικού για επαναχρησιμοποίηση λογισμικού
 
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία ΕφαρµογήςΑνάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
Ανάλυση ∆εδοµένων ΄Εργων Λογισµικού για Ανάπτυξη σε Νέα Πεδία Εφαρµογής
 
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environmentsCamera-based localization of annotated objects in indoor environments
Camera-based localization of annotated objects in indoor environments
 
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
Εντοπισμός θέσης επισημασμένου αντικειμένου σε εσωτερικό χώρο με χρήση πολλαπ...
 
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
Design and implementation of an automation mechanism to automatically develop...
 

Παρουσίαση θεμάτων διπλωματικών 2010

 • 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής Υπολογιστών Παρουσίαση Θεμάτων Διπλωματικών Εργασιών για το Έτος 2010-2011 Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών (ΕΠΥ) Information Processing Laboratory (IPL)
 • 2. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 2 Μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου  Καθ. Περικλής Α. Μήτκας, Διευθυντής  Καθ. Μιχάλης Γ. Στρίντζης  Επ. Καθ. Αναστάσιος Ντελόπουλος  Λέκτορας Ανδρέας Συμεωνίδης Π.Α. Μήτκας -
 • 3. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 3 ΑΠΘ ΤΗΜΜΥ Τομέας Ηλεκτρονικής Υπολογιστών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών (ΕΠΥ) Π.Α. Μήτκας -
 • 4. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 4 Προαπαιτούμενα  Να έχετε περάσει 50 μαθήματα (όπως ορίζει το Τμήμα)  Να έχετε διάθεση για δουλειά και να επιδείξετε συνέπεια  Καλή γνώση προγραμματισμού και άνεση με τους υπολογιστές  Πολύ καλή γνώση της αγγλικής  Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας  Εξοικείωση με τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που παρέχει το Internet. Π.Α. Μήτκας -
 • 5. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 5 Τι προσφέρουμε  Θέματα (συχνά) ερευνητικού χαρακτήρα και αρκετά προχωρημένα  Θέματα που (συχνά) σχετίζονται με ερευνητικά προγράμματα  Τι δυνατότητα να νιώσετε μέλη μιας μεγαλύτερης ερευνητικής ομάδας  Τι δυνατότητα να οδηγήσει η διπλωματική σας σε ανακοίνωση ή δημοσίευση Π.Α. Μήτκας -
 • 6. Διπλωματικές 2010-11 Επίκ. Καθηγητής Α. Ντελόπουλος Μεταπτυχιακοί Φοιτητές • Χρήστος Δίου • Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος • Χρήστος Μαραμής • Χρήστος Παπαχρήστου • Νίκος Δημητρίου
 • 7. 21/10/2010 Ανίχνευση επίπεδων αντικειμένων  Το πρόβλημα:  2Δ αντικείμενα  Επιγραφές  Λογότυπα  Σήματα της τροχαίας, κ.λπ.  Βρίσκονται στον 3Δ χώρο και θέλουμε να τα εντοπίσουμε  Απαίτηση πραγματικού χρόνου  Απαιτήσεις:  Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε προγραμματισμό με C  Γραφική με υπολογιστές ή ρομποτική
 • 8. 21/10/2010 Αντίστροφη σχεδίαση  Το πρόβλημα: 2Δ ή 3Δ αντικείμενα σχεδιασμένα από τον άνθρωπο  Π.χ. με CAD Θέλουμε να αναλυθούν στο σύνολο των βασικών σχημάτων τους (γραμμές, επίπεδα, κ.λπ) και να αναπαρασταθεί ο τρόπος συναρμολόγησής τους  Αυτόματα  Απαιτήσεις:  Matlab  Γραφική με υπολογιστές ή ρομποτική  Θεωρία Υπολογισμών και Αλγορίθμων
 • 9. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 Ομάδα Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού  Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας  Λέκτορας Ανδρέας Συμεωνίδης  Επιστημονικός Συνεργάτης  Φώτης Ψωμόπουλος  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές  Βίβια Νικολαΐδου  Φανή Τζήμα  Κώστας Βαβλιάκης  Κυριάκος Χατζηδημητρίου  Αντώνης Χρυσόπουλος  10-15 προπτυχιακοί φοιτητές 9Π.Α. Μήτκας -
 • 10. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 10 Θεματικές Περιοχές για το 2010-11  Ευφυή Συστήματα  Εξόρυξη Δεδομένων  Πράκτορες Λογισμικού  Ενέργεια – Περιβάλλον  Ηλεκτρονικό εμπόριο – Δημοπρασίες  Παιχνίδια – Διαγωνισμοί  Τεχνολογία Λογισμικού  Web 2.0 – Κοινωνικά δίκτυα  Web 3.0 – Σημασιολογικός Ιστός  Βιοπληροφορική Π.Α. Μήτκας -
 • 11. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 11 Ελεγχόμενο περιβάλλον καταγραφής και αναγνώρισης δικτυακών επιθέσεων Περιγραφή  Ανάπτυξη ενός μηχανισμού για την καταγραφή και ανάλυση των ενεργειών χαμηλού επιπέδου (π.χ. διεργασιών, πόρων συστήματος, δικτυακής κίνησης κλπ) που συμβαίνουν σε δίκτυα υπολογιστών. Απώτερος στόχος του συστήματος είναι η προσωποποίηση της διαδικασίας επιθέσεων.  Η τελική υλοποίηση θα δοκιμαστεί σε πραγματικό περιβάλλον. Προαπαιτούμενα:  Καλή γνώση Unix-like λειτουργικών συστημάτων  Καλή γνώση C  Επιθυμητή η γνώση kernel development Συνεργαζόμενος Μεταπτυχιακός: Γιώργος Μαμαλάκης Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες Α.Λ. Συμεωνίδης -
 • 12. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 12 Εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για την αναγνώριση δικτυακών επιθέσεων για τη βελτίωση της επίδοσης συμβατικών Συστημάτων Ανίχνευσης Εισβολής (IDS) Περιγραφή  Ανάπτυξη ενός μηχανισμού αναγνώρισης επίθεσης, ο οποίος θα λειτουργεί παράλληλα με ένα συμβατικό IDS. Ο μηχανισμός θα υιοθετεί τεχνολογίες εξόρυξης δεδομένων, με στόχο είτε την αναγνώριση των πραγματικά κρίσιμων επιθέσεων, είτε μοτίβων (patterns) που μπορεί εν τέλει να οδηγούν σε ουσιαστική επίθεση.  Ο τελικός μηχανισμός απόφασης ύπαρξης επίθεσης θα είναι ένας συνδυασμός των δυο αυτών υποσυστημάτων (IDS - Data Mining IDS) Προαπαιτούμενα:  Καλή γνώση Unix-like λειτουργικών συστημάτων  Καλή γνώση C++ ή Java Συνεργαζόμενος Μεταπτυχιακός: Γιώργος Μαμαλάκης Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες Α.Λ. Συμεωνίδης -
 • 13. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 13 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη δημιουργία και σύνθεση UML διαγραμμάτων σεναρίων χρήσης Περιγραφή  Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προτύπου για τη σύνθεση της πληροφορίας από σειρά από απαιτήσεις λογισμικού, όπως αυτές είναι αποθηκευμένες σε μια σημασιολογικά ενήμερη δομή. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία ενός .XMI εγγράφου, το οποίο θα μπορεί να διαβαστεί από σύγχρονα UML εργαλεία. Εμπλεκόμενες τεχνολογίες:  Τεχνολογία Λογισμικού  Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών  UML 2.0 απεικόνιση)  Σημασιολογική απεικόνιση δεδομένων  Προγραμματισμός σε C++ ή Java Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες Α.Λ. Συμεωνίδης -
 • 14. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 14 Περιγραφή  Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας για την εξαγωγή της διαδικασίας ροής από εικόνες UML διαγραμμάτων δραστηριότητας. Στα πλαίσια της διπλωματικής θα αναπτυχθεί ο μηχανισμός αναγνώρισης και επεξεργασίας των βασικών οντοτήτων ενός διαγράμματος δραστηριότητας, καθώς και η διαδικασία αποθήκευσής της πληροφορίας σε μια σημασιολογικά ενήμερη δομή. Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:  Τεχνολογία Λογισμικού  Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών  UML 2.0 απεικόνιση  Θεωρία Γράφων  Σημασιολογική απεικόνιση δεδομένων  Προγραμματισμός σε C++ ή Java Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εξαγωγή διαδικασιών λογισμικού από εικόνες UML διαγραμμάτων δραστηριοτήτων Α.Λ. Συμεωνίδης -
 • 15. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 15 Σχεδίαση ενός Avatar για την εξαγωγή απαιτήσεων χρήστη Περιγραφή  Ανάπτυξη ενός avatar για την εξαγωγή των πληροφοριών από τον χρήστη. Μέσα από τη διαδικασία που θα καθοριστεί, ο/η avatar θα μπορεί να συλλέξει πληροφορία, να συσχετίσει τις επιλογές του τελικού χρήστη με παλιότερα έργα λογισμικού και να προτείνει εναλλακτικές. Έμφαση θα δοθεί στη διαδικασία αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής. Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:  Τεχνολογία Λογισμικού • Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής  Σημασιολογική διαχείριση δεδομένων  Προγραμματισμός σε C++ ή Java Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες Α.Λ. Συμεωνίδης -
 • 16. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 16 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αναγνώριση βασικών οντοτήτων λογισμικού από εικόνες UML διαγραμμάτων κλάσεων Περιγραφή  Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μεθοδολογίας για την εξαγωγή της βασικών οντοτήτων από εικόνες UML διαγραμμάτων κλάσεων. Στα πλαίσια της διπλωματικής θα αναπτυχθεί ο μηχανισμός αναγνώρισης και επεξεργασίας των βασικών οντοτήτων ενός διαγράμματος κλάσεων, καθώς και η διαδικασία αποθήκευσής της πληροφορίας σε μια σημασιολογικά ενήμερη δομή. Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:  Τεχνολογία Λογισμικού  Σχεδίαση συστήματος, Πρότυπα σχεδίασης  UML 2.0 απεικόνιση  Επεξεργασία Εικόνας/Κειμένου (Βασικές αρχές)  Σημασιολογική απεικόνιση δεδομένων  Προγραμματισμός σε C++ ή Java Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες Α.Λ. Συμεωνίδης -
 • 17. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 17 Ανάπτυξη μιας Μηχανής Αναζήτησης για Οντότητες Λογισμικού Περιγραφή  Ανάπτυξη μιας μηχανής αναζήτησης για την εύρεση οντοτήτων λογισμικού. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής θα χρησιμοποιηθούν εφαρμοσμένες τεχνικές για την επερώτηση και δεικτοδότηση πληροφορίας από συγκεκριμένη σημασιολογική πηγή. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μιας εύκολα επεκτάσιμης και τροποποιήσιμης αρχιτεκτονικής. Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:  Τεχνολογία Λογισμικού  Ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών  Δομές Δεδομένων  Σημασιολογική διαχείριση δεδομένων  Προγραμματισμός σε Java Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες Α.Λ. Συμεωνίδης -
 • 18. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 18 Ανάλυση και ανάπτυξη ασφαλών δομών για την ανταλλαγή trusted πληροφοριών σε ανοικτά δίκτυα συναλλαγών Περιγραφή  Μελέτη των υπαρχουσών υποδομών εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης ενός πειραματικού πρωτοκόλλου εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πράκτορες λογισμικού. Ένα πρωτόκολλο που θα είναι επεκτάσιμο και θα προσαρμόζεται (με μικρές παραλλαγές) στο εκάστοτε πεδίο εφαρμογής.  Στα πλαίσια της διπλωματικής θα αναπτυχθεί και μικρή εφαρμογή με στόχο την επίδειξη της χρησιμότητας του πρωτοκόλλου. Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:  Συστήματα Εμπιστοσύνης και Φήμης  Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων  Θεωρία βελτιστοποίησης Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 9 μήνες Α.Λ. Συμεωνίδης -
 • 19. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 19 Ανάλυση και ανάπτυξη στρατηγικών συνεχών διμερών δημοπρασιών με εφαρμογή στον διαγωνισμό TAC Energy Περιγραφή  Εφαρμογή μιας σειράς από υπάρχουσες στρατηγικές σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον συνεχών διμερών δημοπρασιών, το TAC Energy (http://www.tacenergy.org/), το οποίο πραγματεύεται την αγοραπωλησία αγαθών (commodities) ηλεκτρικής ενέργειας. Θα γίνει ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων κάθε μιας από αυτές και θα διερευνηθεί η περίπτωση σχεδίαση μιας νέας, πιο αποδοτικής στρατηγικής. Προαπαιτούμενα:  Συστήματα Δημοπρασιών  Πράκτορες Λογισμικού  Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα  Εξελικτική Υπολογιστική Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 7 Μήνες Άμεση Έναρξη!!! Α.Λ. Συμεωνίδης -
 • 20. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 20 Εξόρυξη Δεδομένων και Γνώσης 1. Ανάλυση δεδομένων χρήσης του eΤΗΜΜΥ και του thmmy.gr  Ανάλυση τάσεων, κανόνες συσχέτισης, ομαδοποίηση και κατάταξη των χρηστών και των ενεργειών τους Υπεύθυνος: Μήτκας Περικλής 2. Διαχείριση περιεχομένου σε κείμενα νομοθεσίας σχετικής με τα ΑΕΙ  Ενσωμάτωση νέων τεχνικών σημασιολογικής δεικτοδότησης και αναζήτησης σε κείμενα νομοθεσίας σχετικά με ΑΕΙ. Υπεύθυνος: Μήτκας Περικλής 3. Web portal για τους αποφοίτους του ΤHMMY  Ανάπτυξη διαδικτυακής βάσης δεδομένων Υπεύθυνος: Μήτκας Περικλής Π.Α. Μήτκας -
 • 21. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 21 Σχεδίαση πράκτορα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό TAC Market Design 2011 (CAT)  Ανταγωνισμός για την προσέλκυση πωλητών και αγοραστών σε μια αγορά διμερών δημοπρασιών  Επιμέρους στόχοι:  Ταίριασμα πωλητών και αγοραστών  Τιμολόγηση υπηρεσιών για δημιουργία κέρδους  Θέσπιση κανόνων λειτουργίας της αγοράς Π.Α. Μήτκας -
 • 22. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 22 Προηγμένες μέθοδοι ταξινόμησης για την πρόβλεψη και την ανίχνευση μοτίβων σε δεδομένα ωοπαραγωγής  Η συνεχής παρακολούθηση της ωοπαραγωγής σε μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες είναι πολύ σημαντική τόσο από πλευράς διαχείρισης όσο και από πλευράς γενετικής βελτίωσης.  Στόχος της διπλωματικής είναι η εφαρμογή προηγμένων μεθόδων ταξινόμησης (classification) σε δεδομένα ωοπαραγωγής που θα διατεθούν από την εταιρεία Aviagen για:  Την πρόβλεψη της συνολικής ωοπαραγωγής χρησιμοποιώντας τη μερική παραγωγή των Χ πρώτων ημερών  Την ανίχνευση και ανάλυση μοτίβων ωοπαραγωγής
 • 23. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 23 Genome #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 Gene 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 Gene 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 Gene 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Gene 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 Συσχέτιση φυλογενετικών προφίλ με μεταβολικά μονοπάτια για την εξαγωγή εξελικτικών μοτίβων (1/2) Φυλογενετικά Προφίλ (phylogenetic profiles) Μεταβολικά Μονοπάτια (metabolic pathways) Φυλογενετικά προφίλ  εκπροσωπούν το υποσύνολο των οργανισμών που περιέχουν κάποιο ομόλογο μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης  Δυαδικά διανύσματα n bits, όπου n το πλήθος των οργανισμών (243 στη ΒΔ ProfUse)  Παρόμοια προφίλ υποδηλώνουν την ύπαρξη κάποιου μοτίβου εξελικτικής κληρονομικότητας  λειτουργικής συσχέτισης των αντίστοιχων γονιδίων Μεταβολικά μονοπάτια  Αλληλουχία χημικών αντιδράσεων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός ενός κυττάρου  Σε κάθε μονοπάτι ορίζεται ένα κεντρικό (ή πρωτεύον) χημικό συστατικό Π.Α. Μήτκας -
 • 24. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 24 Συσχέτιση φυλογενετικών προφίλ με μεταβολικά μονοπάτια για την εξαγωγή εξελικτικών μοτίβων (2/2) Στόχοι της διπλωματικής: 1. Σύνδεση δεδομένων φυλογενετικών προφίλ και μεταβολικών μονοπατιών σε επίπεδο γονιδίων 2. Ομαδοποίηση φυλογενετικών προφίλ με χρήση εκ των προτέρων γνώσης μεταβολικών μονοπατιών 3. Εφαρμογή αλγορίθμων ομαδοποίησης και συσχέτισης για την εξαγωγή μοτίβων Genes Π.Α. Μήτκας -
 • 25. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 25 Εξόρυξη Γνώσης Εξελικτική Υπολογιστική Ασαφή Συστήματα Γενετικά Ασαφή Συστήματα Βασισμένα σε Κανόνες (Genetic Fuzzy Rule-Based Systems - GFRBSs) Εξόρυξη ασαφών κανόνων κατηγοριοποίησης με χρήση γενετικών αλγορίθμων Εφαρμογή σε δεδομένα ποιότητας αέρα από την περιοχή της Θεσσαλονίκης Συστήματα Ταξινόμησης (Learning Classifier Systems) •Βασισμένα στην δύναμη των κανόνων •Βασισμένα στην ακρίβεια των κανόνων Γενετικοί Αλγόριθμοι με χρήση Μεθόδων Niching •Σειριακό niching •Δυναμική μέθοδος ομαδοποίησης •Νέα μέθοδος ομαδοποίησης •Ομαδοποίηση Κ-μέσων Π.Α. Μήτκας - Συνεργαζόμενος Μεταπτυχιακός: Τζήμα Φανή
 • 26. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 26  Ο Σημασιολογικός ιστός, αποτελεί μια επέκταση του WWW που επιτρέπει τα δεδομένα να εκφραστούν με τρόπο κατανοητό στον υπολογιστή. Αποτελεί όραμα του Tim Berners-Lee, πρωτεργάτη στην δημιουργία του WWW.  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να βελτιώσει ένα μηχανισμό μετασχηματισμού πολλαπλών Βάσεων Δεδομένων σε σημασιολογικά δεδομένα και να βελτιώσει το γραφικό περιβάλλον το οποίο θα υποστηρίζει την όλη διαδικασία. Η διπλωματική αυτή αποτελεί επέκταση ήδη εκπονημένης διπλωματικής εργασίας. Μετασχηματισμός Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων σε Σημασιολογικά Δεδομένα Π.Α. Μήτκας - Συνεργαζόμενος Μεταπτυχιακός: Βαβλιάκης Κωνσταντίνος Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:  Σημασιολογικός Ιστός  Βάσεις Δεδομένων  Προγραμματισμός σε Java
 • 27. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 27 Περιγραφή: Στόχος της διπλωματικής είναι η ανάπτυξη τεχνικών για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αναρτήσεων σε ιστολόγια (blogs). Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει με βάση: 1. τη «θέση» του blog στο διαδίκτυο, 2. τα χαρακτηριστικά του συγγραφέα της ανάρτησης και 3. το περιεχόμενο της ίδιας της ανάρτησης Ανάλυση Αξιοπιστίας σε Blogs Π.Α. Μήτκας - Συνεργαζόμενος Μεταπτυχιακός: Βαβλιάκης Κωνσταντίνος Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες:  Ανάλυση Γράφων  Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας  Τεχνικές υπολογισμού της εμπιστοσύνης  Προγραμματισμός σε Java
 • 28. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 28 Εξομοίωση Διαδικτυακής Κοινότητας Περιγραφή: Στόχος της διπλωματικής είναι να μοντελοποιήσει και να υλοποιήσει μια εικονική διαδικτυακή κοινότητα. Η κοινότητα θα αποτελείται από άτομα τα οποία θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, θα μπορούν να ορίσουν σχέσεις φιλίας, να δημιουργήσουν και να ανεβάσουν ψηφιακά αρχεία, ή ακόμα και να διαγραφούν από την κοινότητα. Με τον τρόπο αυτό η κοινότητα θα εξελίσσεται, αλλάζοντας την αρχική της κατάσταση. Η μοντελοποίηση του συστήματος θα γίνει με βάση κάποιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο (πχ. Facebook, YouTube, Flickr, κλπ) το οποίο θα μελετηθεί ώστε με βάση αυτό να οριστεί η αρχική κατάσταση του συστήματος αλλά και να επικυρωθεί ο τρόπος εξέλιξης της εικονικής κοινότητας. Π.Α. Μήτκας - Συνεργαζόμενος Μεταπτυχιακός: Βαβλιάκης Κωνσταντίνος
 • 29. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 29 Σύστημα Υπόδειξης Tweets με Βάση το Προφίλ του Χρήστη Στόχος: Η ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος το οποίο προτείνει στο χρήστη ενδιαφέροντα tweets. Το σύστημα θα μαθαίνει τις προτιμήσεις του χρήστη με κάποιον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης και στη συνέχεια θα προτείνει στο χρήστη tweets που εμπίπτουν στα ενδιαφέροντά του. Π.Α. Μήτκας - Συνεργαζόμενοι Μεταπτυχιακοί: Βαβλιάκης Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου Κυριάκος
 • 30. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 30 Ανάλυση Χρονοσειρών σε δεδομένα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Database Data Mining Χρηματιστηρίο Ενέργειας Happy Investor Pattern Analysis Περιγραφή Ανάλυση δεδομένων από το Χρηματιστήριο Ενέργειας με χρήση τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων σε χρονοσειρές για: α) να αναλύσουμε ιστορικά δεδομένα από παρελθούσες δημοπρασίες και να προβλέψουμε τις μελλοντικές τιμές των αγαθών που μας ενδιαφέρουν και, β) να εξάγουμε μοντέλα συμπεριφοράς και να τα ενσωματώσουμε σε πράκτορες, ώστε να τους δώσουμε πλεονέκτημα στις προβλέψεις τους έναντι του ανταγωνισμού. Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες: • Ανάλυση Χρονοσειρών • Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων • Νευρωνικά Δίκτυα και Αποθήκες Νευρώνων • Προγραμματισμός σε Java Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 6 μήνες full-time Π.Α. Μήτκας -
 • 31. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 31 Ανάπτυξη πρακτόρων λογισμικού για την εξομοίωση παραγωγών και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας Περιγραφή Με την χρήση της πλατφόρμας Repast, που είναι ένα εύχρηστο Java-based framework για την ανάπτυξη πολυπρακτορικών συστημάτων, θέλουμε να αναπτύξουμε μοντέλα για την εξομοίωση των παραγωγών, των καταναλωτών και των υπόλοιπων οντοτήτων που εμφανίζονται στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εμπλεκόμενες Τεχνολογίες: • Τεχνικές Εξόρυξης Δεδομένων • Flow Chart Modeling • Προγραμματισμός Java Εκτιμώμενος Χρόνος Περάτωσης: 6-9 μήνες Π.Α. Μήτκας -
 • 32. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 32 Αλγόριθμοι μεγιστοποίησης κέρδους για πράκτορες εμπορίου σε περιβάλλοντα πραγματικού χρόνου  Ραχοκοκαλιά ενός πράκτορα εμπορίου  Ζητούμενο: Σετ πλειοδοσιών επόμενης μέρας  Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εξέλιξη αγοράς  Γραμμικός/δυναμικός προγραμματισμός χρονοβόρος  Near-real time response needed  Greedy-heuristic  Local search  Bio-inspired search Π.Α. Μήτκας -
 • 33. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 33  Οι καταναλωτές επιλέγουν την αγορά ενός προϊόντος, ανακυκλωμένου ή όχι  Οι καταναλωτές ανακυκλώνουν μέρος των απορριμμάτων τους, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες (π.χ. διαφήμιση)  Οι τιμές ρυθμίζονται ανάλογα με τη ζήτηση, καθώς και με τη διαθεσιμότητα του ανακυκλωμένου προϊόντος  Πώς σχετίζεται η τιμή με την ανακύκλωση; Πολυπρακτορικό σύστημα για τη μελέτη της επίδρασης της ανακύκλωσης στην τιμή ενός προϊόντος Π.Α. Μήτκας -
 • 34. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 34 Πολυπρακτορικό σύστημα για την ανάλυση της σχέσης μεταξύ της γεωργικής παραγωγής και της τιμής των καλλιεργειών  Οι αγρότες επιλέγουν μονοετείς καλλιέργειες με βάση, μεταξύ άλλων, την τιμή τους την περασμένη χρονιά  Οι τιμές κάθε χρονιά ρυθμίζονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση  Εξωτερικοί παράγοντες, π.χ., καιρικά φαινόμενα, επιδοτήσεις  Πώς επιδρούν οι διακυμάνσεις στην τελική τιμή;  Τι επίδραση έχει η στρατηγική επιλογής της καλλιέργειας; Π.Α. Μήτκας -
 • 35. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 35 Υπολογιστική Νοημοσύνη για Παιχνίδια http://issel.ee.auth.gr/doku.php/gr/diplomatheses/available/cig  StarCraft  Mario  Pac-Man  Car Racing  Unreal Tournament  DEFCON  and more…
 • 36. Νέα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών 21/10/2010 36 Τα θέματα των διπλωματικών βρίσκονται στο νέο site του ISSEL http://issel.ee.auth.gr Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα Π.Α. Μήτκας -