Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reviews seo tools

422 views

Published on


Ga naar http://academy.imnl.nl voor mooie video's over Internet Marketing.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reviews seo tools

 1. 1. SEO Powersuite ........................................................................................................................2 Functies Rank Tracker........................................................................................................2 Website Auditor..................................................................................................................2 SEO Spyglass......................................................................................................................2 Link Assistant.....................................................................................................................3 Versies.................................................................................................................................3 Beoordeling SEO Powersuite..............................................................................................4Easy Rewriter ........................................................................................................................6 Functies Easy Rewriter.......................................................................................................6 Beoordeling Easy Rewriter.................................................................................................6International Business Promoter ...........................................................................................9 Functies IBP........................................................................................................................9 Standaard en business versie IBP......................................................................................10 Beoordeling IBP................................................................................................................11Long Tail Magic ..................................................................................................................12 Functies Long Tail Magic.................................................................................................12 Beoordeling Long Tail Magic...........................................................................................13Tweetspinner .......................................................................................................................16 Functies Tweetspinner:.....................................................................................................16 Verschillende versies Tweetspinner..................................................................................16 Beoordeling Tweetspinner................................................................................................17Web CEO ............................................................................................................................19 Functies Web CEO:..........................................................................................................19 Beoordeling Web CEO.....................................................................................................22WebLink SEO .....................................................................................................................24 Functies WebLink SEO....................................................................................................24 Beoordeling WebLink SEO..............................................................................................28Webposition 4.0 ..................................................................................................................29 Functies Webpostion 4.0...................................................................................................29 Standaard en professional versie Webpositions 4.0..........................................................33 Beoordeling Webposition 4.0...........................................................................................33
 2. 2. SEO PowersuiteSEO Powersuite is een programma om je website SEO proof temaken. Het zorgt ervoor dat je rankings in de zoekmachinesverbeterd worden. Dit zal uiteraard ook je bezoekers enuiteindelijk ook je inkomsten verhogen.SEO Powersuite bestaat uit 4 programma’s. Deze programma’szijn Rank Tracker, Website Auditor, SEO Spyglass en LinkAssistant. In deze review zullen alle 4 de programma’sbesproken worden.Functies Rank TrackerRank Tracker zoekt heel eenvoudig en snel de rankings van je website op. Dit kan voor degekozen website op de gekozen keywords. Voor elk keyword zoekt hij de ranking op voor degekozen zoekmachines. Er is een keuze uit een groot aantal zoekmachines.Als je de gekozen website, keywords en zoekmachines ingevuld hebt, gaat hij zoeken of dewebsite voor de gekozen zoekwoorden in de top 100 van de gekozen zoekmachinesvoorkomen. Hier komt uiteindelijk een overzicht uit met welke keywords op welke plaatsstaan in de zoekmachines. Ook is het mogelijk om voor de gekozen zoekwoorden een grafiekte bekijken, zodat je kan zijn of je website in de afgelopen periode is gedaald of gestegen.Rank Tracker geeft ook een report weer waarin de vergelijkingen zowel grafisch als tekstueelworden weergegeven. Ook geeft het report, waar mogelijk, de KEI aan van de keywords. KEIis de indexering hoe vaak het woord gezocht wordt, en hoe vaak het gebruikt wordt doorwebsites. Het report kan ook weergegeven worden met de informatie van het bedrijf. Op dezemanier kan je dit ook verspreiden onder de geïnteresseerden.Website AuditorMet de website auditor kan je ook advies krijgen of webpages seo proof zijn. Je vult dewebpage in die verbeterd moet worden, voegt er de keywords aan toe en Website Auditormaakt een report voor elk keyword voor je. Dat report geeft aan waar je nog het een en anderaan moet passen voor de gekozen keywords, en wat al wel geoptimaliseerd is.Op deze manier kun je snel zien wat er nog aangepast zou moeten worden aan de website, enwat juist al geoptimaliseerd is. Het aanpassen van de website kan echter niet via WebsiteAuditor en zul je moeten doen via je eigen webdesign programma.SEO SpyglassMet Seo Spyglass kan je kijken hoe de concurrentie ervoor staat. Je kan kiezen tussen eenkeyword waar je goed op wilt scoren, of je kan een website van de concurrent bekijken en hoedeze ervoor staat. Als je de gekozen keywords, of de website van de concurrent, hebtingevuld, kun je precies zien welke websites beter scoren dan de jouwe. Je kan ook zienhoeveel backlinks deze websites hebben en wat de kwaliteit van deze links zijn.Op deze manier kan je precies zien waarom je concurrent het beter doet dan je eigen website,en welke link partners je moet benaderen voor betere resultaten.
 3. 3. Link AssistantMet de Link Assistant kan je link partners vinden en meer backlinks naar je website krijgen.Link Assistant zoekt automatisch goede link partners voor je op. Als hij deze gevonden hebt,kan je via het programma een standaard mail sturen met de vraag of ze link partners kunnenworden. Op deze manier kan je heel snel, heel veel link partners vinden.Je hoeft je gegevens slechts 1x in te vullen, en het programma maakt automatisch eentemplate mailtje aan dat naar iedereen gestuurd kan worden. In dit mailtje staan dan gegevenszoals van welke website je bent, en wat voor link ze neer kunnen zetten op hun website.Ook is het mogelijk om via Link Assistant heel gemakkelijk een link page te maken op jewebsite. Op deze manier kan je ook naar andere websites linken die ook naar jou toe linken.VersiesEr zijn verschillende versies van de Powersuite modules. Allereerst kunnen alle modules ookapart gekocht worden. Daarnaast is er van elke module een enterprise, een pro en een gratistrial versie. Als je alle modules in 1 keer koopt, is het goedkoper dan als je deze apart koopt.Hier zullen de verschillen tussen de versies per module besproken worden.Seo Powersuite:Allereerst worden de globale verschillen besproken. Bij de gratis versie kan je de projectenniet opslaan en is het ook niet mogelijk de gegevens te exporteren naar externe bestanden,zoals Excel overzichten. Ook is het niet mogelijk de gegevens uit te printen, te mailen ofonline te publiceren. Bij de Pro versie is het wel mogelijk om op te slaan, maar nog niet om degegevens te exporteren, mailen of uit te printen. Bij de enterprise versie is dit alles welmogelijk. Bij aparte modules zijn er verder geen verschillen tussen de enterprise en de proversie.Rank Tracker:In de gratis trial versie is het niet mogelijk om het programma taken om een bepaaldtijdsinterval uit te laten voeren door middel van de scheduler. Je kan ook geen keywords vaneen extern programma importeren naar de Rank Tracker. Ook is het niet mogelijk,omdat hetprogramma geen projecten op kan slaan, om gegevens te vergelijken met eerdere taken.Website auditor:Bij de website auditor zijn er minder tips bij de trial versie van SEO Powersuite. Er zal dusminder informatie worden gegeven of je webpage seo proof is.Seo Spyglass:Bij de trial versie van Spyglass wordt er minder informatie gegeven wat betreft de backlinksvan de concurrenten. Je kan bijvoorbeeld niet zien wat de status van deze links is, en is er ookeen beperking aan het aantal links.Link Assistant:Bij Link Assistant is het aantal link partners per project beperkter bij de trial versie. Bij dezeversie kan je maar 50 links toevoegen bij een project. Bij de andere versies is dit aantalonbeperkt.
 4. 4. Kosten versies: Pro versie Enterprise versieSEO Powersuite €249,- €599,-Rank Tracker €99,75 €249,75SEO Spyglass €99,75 €249,75Website Auditor €99,75 €249,75Link Assistant €99,75 €249,75Beoordeling SEO PowersuiteSEO Powersuite beschikt over krachtige software om je website te beoordelen, aan te passen,linkpartners aan te vragen en kijken hoe je concurrentie het doet. Ook is het makkelijk ingebruik. Een aantal gegevens, zoals bedrijfsgegevens, hoeven maar 1 keer ingevuld te wordenbij de settings en kunnen vervolgens meerdere keren gebruikt worden.Voordelen SEO Powersuite: - Link Assistant heeft veel link partners. - Rank Tracker geeft ook de KEI per keyword weer en laat je rankings in verschillende zoekmachines zien. - Mogelijkheid om de backlinks van je concurrenten te achterhalen, zodat je mogelijk ook backlinks van hun kunt krijgen. - Via Link Assistant is het redelijk eenvoudig om link partners aan te vragen met behulp van template mails. - Goede help functie met web support.Nadelen SEO Powersuite: - Helaas maar 1 kopie mogelijk op je licentie. Je kan het programma dus niet op meerdere computers gebruiken. - De kosten voor het volledige pakket kunnen oplopen tot €600,-Interface:Het programma is gebruikersvriendelijk. Alle 4 de modules wijzen voor zich. Allereerst vul jede website van het project in, vervolgens de keywords voor de Rank Checker, de website vande concurrent voor de Spy Glass, of het aantal links voor Link Assistant. Vervolgens spreektalles eigenlijk voor zich, anders is er altijd de help functie.Beoordeling Interface/Gebruiksvriendelijk: 7/10Support:De help functie is goed. Er is niet echt een duidelijke tutorial hoe het precies werkt, maar alleswerkt redelijk vanzelfsprekend dus is wellicht ook niet nodig. Daarnaast is er wel een goedesupport functie, waar snel gereageerd wordt op de help tickets.Beoordeling Support: 9/10Kwaliteit:De kwaliteit van SEO Powersuite is goed. De keywords worden weergegeven met KEI, en opwelke rank je website staat in verschillende zoekmachines. Bij Link Assistant kan je op zoek
 5. 5. gaan naar link partners. Deze link partners kan je dan ook allemaal via het programma eenlink request versturen, zodat je heel snel veel parnters bereikt hebt.Beoordeling Kwaliteit: 8/10De eindbeoordeling van SEO Powersuite is 8/10. Er is helaas geen geweldige tutorial over hetprogramma, maar de support functie is verder wel goed. De kwaliteit van de software is erggoed. Het is mogelijk om je rankings te checken, je webpages aan te passen, te kijken hoe jeconcurrentie het doet en om links partners te vinden via Link Assistant. Het is ook mogelijkom met behulp van Link Assistant een link page te maken voor op je website. Hier kun je danerg eenvoudig andere links toevoegen.
 6. 6. Easy RewriterEasy Rewriter is een programma waarmee je de artikelenop je website kan herschrijven. Dit programma pakt hetoriginele artikel en herschrijft dit in een net andere stijl.Het is mogelijk om drie verschillende kopieën te makenvan het originele artikel.Het is ook mogelijk een willekeurig artikel van eenconcurrent te gebruiken en die in het programma tekopiëren. Easy Rewriter herschrijft het artikel zodanig,dat het niet meer te achterhalen is waar het origineelvandaan komt.Het is ook mogelijk om vanuit een andere taal een artikelin het programma te kopiëren. Easy Rewriter vertaalt hetartikel, al is dit niet optimaal. Omdat het een vertalingvan een programma is, kunnen sommige zinsdelen andersbedoeld worden.Functies Easy RewriterEasy Rewriter heeft slechts 1 echte functie, dat is het herschrijven van artikelen. Je voert hetgewenste artikel in, en Easy Rewriter maakt desgewenst 1, 2 of 3 herschreven artikelen. Alsdeze herschreven zijn, kan je het gewenste herschreven artikel in de Article Spinner laden.Het programma heeft ook een spellingscontrole. Dit is dezelfde spellingscontrole als eentekstverwerker als Word heeft.De Article Spinner laat zien wat het verschil is tussen de originele tekst en de herschreventekst. Op deze manier kan je dus zien wat er veranderd is in de herschreven tekst. Je kan ookalle werkwoorden en onderwerpen onderstrepen. Voor al deze woorden stelt Easy Rewritereen synoniem voor. Op deze manier kan je de tekst dus alsnog aanpassen als het niet bevalt.Op deze manier wordt ook uitgelegd wat het woord betekend.Het resultaat van de herschreven tekst is altijd in het Engels. Het is echter wel mogelijk omeen tekst vanuit een andere taal in te voeren in Easy Rewriter. Het programma vertaald detekst dan volgens Google Translations. Dit is echter niet optimaal, omdat er dan wel een hoopgrammatica fouten in blijven zitten. Ook kunnen sommige zinsdelen anders opgeschrevenworden in het Engels, dan ze in je eigen taal bedoeld zijn.Beoordeling Easy RewriterEasy Rewriter is een programma om je artikelen te herschrijven voor je eigen website. Detekst wordt zo aangepast dat het niet meer op het origineel lijkt, waardoor je dus ook artikelenvan anderen kunt gebruiken en aanpassen.Het programma is niet webbased. Je moet dus een programma downloaden en installeren opje computer. Daarbij is het wel mogelijk om het programma op twee computers te installerenmet dezelfde registratie. Hierdoor kan je het programma dus op twee computers, bijvoorbeeldthuis en op het werk, gebruiken.
 7. 7. Met de artikelen die Easy Rewriter herschrijft kan je meer informatie op je website zetten. Hetkost minder tijd om een bestaand artikel te laten herschrijven, dan het volledig zelf teschrijven. Het constant veranderen van je website is ook goed voor de SEO van je website.Het is echter alleen mogelijk artikelen in het Engels te herschrijven.Voordelen Easy Rewriter: - Mogelijkheid op twee computers te installeren. - Herschreven teksten worden ook door search engines als originele teksten gezien, wat een hogere ranking oplevert. - Mogelijkheid meerdere talen, 41 stuks, in het programma in te voeren - Herschreven teksten kunnen volledig aangepast worden naar eigen wensen - Engels woordenboek voor de betekenis of synoniemen van bepaalde woorden. - Goede help functieNadelen Easy Rewriter: - Vertaling werkt niet optimaal. - Grammaticaal kan het anders zijn dan dat je bedoeld hebt. - Herschreven teksten enkel in het Engels beschikbaar.Interface:Het programma is gebruiksvriendelijk. Er staat duidelijk weergegeven waar je de tekst moetinvoegen. Met 1 druk op de knop kunnen er desgewenst 1, 2 of 3 herschreven tekstenuitkomen. Je kan de herschreven tekst ook zeer eenvoudig naar de Article Spinner overzetten.Alles werkt eigenlijk met de rechter muisknop en 1 druk op de knop.Beoordeling Interface/Gebruiksvriendelijk: 8/10Support:De help functie is erg goed. Er is een duidelijke tutorial die precies uitlegt hoe het programmawerkt. Dit voor zover het nog niet duidelijk was, omdat het programma erggebruiksvriendelijk is. Er is ook een korte FAQ lijst. Daarnaast kan je ook altijd met vragenmailen naar de support.Beoordeling Support: 9/10Kwaliteit:De kwaliteit van Easy Rewriter laat wel wat te wensen over. Allereerst is het alleen mogelijkom hergeschreven teksten in het Engels te maken. Er zit wel een vertaalfunctie in hetprogramma die teksten van een andere taal vertaald in het Engels. Deze functie werkt echterniet optimaal, omdat dit een computervertaling is. De computer weet niet precies wat je metsommige zinsdelen bedoeld hebt, waardoor er soms vreemde zinnen uitkomen. Ook hetherschrijven van Engels naar Engels is niet optimaal, alhoewel deze later nog wel aan jewensen aangepast kan worden.Beoordeling Kwaliteit: 4/10De eindbeoordeling van Easy Rewriter is een 6/10. Het is een goed bruikbare tool om Engelseteksten te laten herschrijven in het Engels. De herschreven tekst kan je desgewenst nog ietsaanpassen aan je eigen wensen. De herschreven tekst is ook geoptimaliseerd voor searchengines, waardoor deze niet door hebben dat het een kopie is van een bestaande tekst. Deze
 8. 8. tool is echter zeer slecht te gebruiken voor het vertalen van een tekst uit een andere taal naarhet Engels. Dit wordt vertaald door Google Translation maar er zitten te veel fouten indoordat het door een computer wordt vertaald. Deze kan niet volledig de betekenis lezen vanalle zinsdelen. Voor het herschrijven van artikelen uit het Engels, in het Engels adviseertStershop deze tool te gebruiken.
 9. 9. International Business PromoterInternational Business Promoter is een software tool om websites tepromoten. Allereerst helpt het programma om je website in de top vande rankings op zoekmachines te krijgen. Vervolgens helpt het om jewebsite te promoten. En uiteindelijk kan je met dit programma deresultaten ook analyseren. Via de ingebouwde checklist in hetprogramma, kan je ook precies zien wat je al gedaan hebt en wat jenog moet doen.Functies IBPIBP heeft meerder functies. Hieronder worden de functies eerst opgesomd, en vervolgenswordt er een beschrijving per functie gegeven: - Checklist - Keywords - Optimization - Links - Submission - Rankings - Analyser ToolsChecklist:IBP heeft een ingebouwde checklist, zodat je precies kan zien wat je al gedaan hebt om jewebsite te optimaliseren en wat nog niet. Dit is een handige functie, als er bijvoorbeeld tweemensen aan een website werken. Op deze manier kan de ene precies zien waar de andergebleven is en hier op verder gaan.Keywords:Zoals het word al zegt, kan je hier onderzoek doen naar de keywords die betrekking hebbentot de website. Bij het intikken van het onderwerp van de website, stelt IBP keywords voordie mogelijk gebruikt kunnen worden. De gekozen keywords kunnen vervolgens ook noggeanalyseerd worden. IBP geeft per keyword aan hoe vaak er naar gezocht wordt, wat deKEI1 is en zelfs een grafische weergave wat de trend is van een periode. Deze keywordskunnen ook nog per groep ingedeeld worden.OptimizationHier krijg je een rapport hoe de site er op dit moment voor staat en wat er aan moet gebeurenom meer bezoekers te genereren. Je kan dit report ook opslaan op je computer en zelfs via demail sturen naar degenen die daar geïnteresseerd in zijn. Ook kan je via de scheduler ditrapport wekelijks of maandelijks uit laten voeren en deze sturen naar de gekozen e-mailadressen of opslaan op je computer.1 KEI betekent hoe populair een keyword is ten opzichte van hoe vaak deze door de concurrent gebruikt wordt.Als de KEI tussen de 100 en 400 is, is dit een erg goed keyword om te gebruiken. Als de KEI tussen de 10 en de100 zit, is het een goed keyword om te gebruiken en onder de 10 kan je het beter niet gebruiken.
 10. 10. Het is een zeer uitgebreid rapport. Er wordt onder andere weergegeven wie de concurrentie isen hoe je webpage op dit moment geoptimaliseerd is volgens 35 factoren.Links:Via deze optie is het mogelijk om link partners te vinden. Hoe meer andere websites naar jepage linken, hoe beter de zoekmachines dit zullen belonen met hogere rankings. IBP zoektvoor je naar mogelijke link partners.Submission:Na verloop van tijd vinden de zoekmachines je website ook wel, maar het gaat altijd nogsneller als je de website aanmeldt bij de zoekmachines. Ook IBP biedt hiervoor eenmogelijkheid om automatisch, semiautomatisch en handmatig aan te melden bij allezoekmachines.Rankings:Daarnaast is het ook mogelijk om een uitgebreid rapport te krijgen over de rankings perkeyword.Tools:Er zijn ook nog een groot aantal analyser tools: - Website optimization editor, hier kan je de webpage optimaliseren volgens de eerder verkregen gegevens. - HTML validator, hier kan je kijken of er fouten in de html code van de website zitten waardoor zoekmachines niet alles kunnen zien. - Search Engine Spider Simulator, hiermee kan je zien wat de spiders van de zoekmachines zien op je website. - Keyword Density Analyser, oftewel hoe vaak je keyword op de site wordt genoemd ten opzicht van de andere tekst. - Broken Link Checker, deze controleert of alle link op je webpage werkend zijn en goed linken.Naast deze mogelijkheden zijn er ook nog een aantal mogelijkheden om je betaalde onlinecampagnes zoals adwords te beheren.Standaard en business versie IBPEr zijn twee verschillende versies van IBP, namelijk de Standaard versie en de Businessversie. De business versie heeft alle features van IBP. Hieronder staat weergegeven welkefeatures de business versie wel heeft, maar de standaard versie niet. - Een ongelimiteerd aantal projecten ten opzichte van de 5 bij de standaard versie. - Het maken van SEO rapporten over je website voor je cliënten. - De SEO rapporten kunnen ook met eigen logo gemaakt worden, zodat derden niet weten hoe het rapport gemaakt is. - Alle opties in IBP zijn mogelijk.De standaard versie kost €249,95 en de professional versie kost €499,95.Naast deze versies is er ook een nog een free demo. Hiermee zijn er uiteraard een stuk minderfeatures mogelijk.
 11. 11. Beoordeling IBPInternational Buseniss Promoter iVoordelen IBP: - Een zeer uitgebreid rapport van je website mogelijk. - Ranking rapporten mogelijk. - Een handige keyword functie met onder andere KEI indexering. - Live product support en updates.Nadelen IBP: - Prijskaartje van €249,95 voor de standaard versie en €499,95 voor de business versie. - Link functie werkt helaas niet optimaal.Interface:De interface van het programma is zeer gebruiksvriendelijk. Veel opties zijn meteen duidelijk.Daarnaast is er ook nog een quick tour, voor de eerste keer dat je het programma gebruikt. Eris ook een erg handige checklist die je precies verteld wat je het beste kan doen en in welkevolgorde. Ook kan je op deze manier snel zien waar je de vorige keer gebleven ben en gelijkverder gaan.Beoordeling Interface/Gebruiksvriendelijk: 9/10Support:De support over het programma is ook erg goed. Er is een FAQ2 lijst op de websitebeschikbaar. Op de website staat er ook per onderdeel kort beschreven hoe het werkt. Ditgeeft een antwoord op een hoop eventuele vragen, zonder te hoeven wachten op een antwoordop de mail. Echter staat ook een duidelijk emailadres, mochten er toch vragen zijn die nietdoor de FAQ discussie kan worden opgelost. De vraag over de mail wordt binnen 24 uurbeantwoord.Beoordeling Support: 8/10Kwaliteit:De kwaliteit van het programma is goed. Er is een handige checklist waar je kan zien waar jegebleven bent. Ook zijn er zeer uitgebreide rapporten over je website mogelijk. Daarnaast kanje de website ook aanmelden bij bijna alle zoekmachines in ook verschillende talen.Daarbuiten zijn er ook nog een aantal handige tool zoals broken link checker en htmlvalidator.Beoordeling Kwaliteit: 8/10De eindbeoordeling van IBP is dus een 8/10. Het is een goede bruikbare tool, om je websitezo goed SEO te maken. Helaas zijn hier wel wat kosten aan verbonden, maar die zijn in feiteeenmalig. Deze tool wordt door Stershop dus zeker aanbevolen voor het verbeteren van jewebsite.2 FAQ is Frequently Asked Questions. Dit zijn veelgestelde vragen over een product of dienst, waarbij eenantwoord gegeven wordt.
 12. 12. Long Tail MagicLong Tail Magic is een programma om je website te analyseren. Hetprogramma laat zien hoeveel gebruikers je website bezoeken en ook wat dezegebruikers precies op je website doen.Als je Long Tail Magic voor het eerst voor je website gebruikt, zul je eerst een campagnemoeten starten. Deze campagne bevat de website waar je de analyses over wilt uitvoeren. Ophet moment dat deze toegevoegd is, hoef je alleen maar een simpele code die je dan verkrijgtop je site toe te voegen. Dan is je website volledig klaar om te worden geanalyseerd.Functies Long Tail MagicLong Tail Magic heeft vijf verschillende soorten reports. Voor alle reports heb je een aantalfilters. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om verschillende campagnes op verschillende websiteste starten. De reports kunnen over al je websites worden gemaakt. Ook is het mogelijk dereports over een bepaald tijdstip, zoals vorige week, aan te maken. Alle reports zijn ook in eenExcel of tekstbestand te converteren. Hiermee kan je later alle gegevens op je eigen computernog eens opzoeken om analyses te maken.De verschillende reports zijn: - Search Terms Reports. - Footprint Reports. - Referring Domain. - Web Browser Reports. - Entry Pages Reports.Search Terms Reports:Bij deze reports kan je zien waar de bezoekers vandaan komen. Komen ze via een searchengine, via een externe link of tikken ze gewoon zelf het adres in hun browser. Op hetmoment dat ze via een search engine komen, kan je ook zien op welke keyword(s) dezegebruiker gezocht heeft om op je website te komen. Ook kan je nagaan wat de precieze URLis waar de gebruiker vandaan komt. Dit kan zijn de URL van de website waarvandaan gelinktis, of de URL van de search engine. Hiermee kan je dus snel zien wat de meest gebruiktekeyword(s) waar de gebruikers op zoeken om naar de website te komen.Footprint Reports:Bij deze report laat de gebruiker eigenlijk zijn ‘footprint’ achter op de website. Hierin staanalles vermeldt wat de gebruiker op de site gedaan heeft. De meest belangrijke zijn de pagewaarop de gebruiker de site verlaten heeft, en hoeveel page views en clicks de gebruiker heeftgemaakt. Op de volgende pagina staat een printscreen welke gegevens er weergegevenworden bij Long Tail Magic Footprint reports.
 13. 13. User Footprint voorbeeldReferring Domain:Bij Referring Domain kan je nagaan wat de domeinnaam is waar de gebruikers vandaankomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn google.nl. Als de gebruiker direct het adres in de browserheeft ingetikt, dan komt er gewoon je eigen domeinnaam te staan. De gebruiker heeft danimmers nergens vandaan gelinkt. Op deze manier kan je dus nagaan welke websites een linkhebben naar deze website.Web Browser Reports:Hier kan je zien met welke browsers de gebruikers je website hebben bekeken, en hoe vaakmet elke browser. Voorbeelden hiervan zijn internet explorer, firefox of opera. Dit kan handigzijn, omdat sommige browsers je website net weer iets anders laten zien. Als je bijvoorbeeldalleen firefox gebruikters hebt, kan je de website hierop aanpassen.Entry Pages Reports:Met deze reports kan je zien hoeveel unieke clicks en page views er op je webpage gemaaktzijn. Op deze manier kan je dus snel zien welke pages van je website veelgebruikt zijn enwelke niet.Beoordeling Long Tail MagicLong Tail Magic is een programma ontwikkeld om de gebruikers van je website teanalyseren. Via dit programma kan je precies te weten komen waar je gebruikers vandaag
 14. 14. komen en waar ze op je website geweest zijn. De verschillende reports geven je een goedbeeld hierover. Op basis van deze gegevens kan je eventueel je website aanpassen, of contactopnemen met de webmasters van websites waarvandaan je bezoekers doorlinken voor nogbetere resultaten.Een ander groot voordeel is dat het programma volledig webbased is. Dit betekend dat je dusoveral in het programma kan, waar je ook internetverbinding hebt. Dit is erg handig als jeoveral de gegevens wilt analyseren. Je hoeft ook niks te installeren op je computer.Met de reports van dit programma kan je de PPC campagnes beter aanpassen aan je website.Je weet beter waar de gebruiker op zoekt in search engines, en waar de gebruikers vandaankomen.Voordelen Long Tail Magic: - Webbased, dus geen ingewikkelde installaties op je computer. - Mogelijkheid tot importeren in Excel of tekstbestand voor later gebruik. - Verlaging kosten van de PPC campagnes. - Mogelijkheid om meerdere websites te analyseren.Nadelen Long Tail Magic: - De kosten zijn $97,- (ca €70,-). - Wel een korte FAQ, maar geen duidelijke help functie of live support.Interface:Het programma is gebruiksvriendelijk. Als je op het beginscherm staat, staat een kortebeschrijving hoe je de campagnes aanmaakt en welke code je in je website implementeert.Voor de rest wijst het programma zich voor zich. Met een beetje rondklikken zijn de functiesal snel duidelijk. En het is webbased, dus geen installaties nodig.Beoordeling Interface/Gebruiksvriendelijk: 8/10Support:Ondanks dat het programma erg gebruiksvriendelijk is, is er maar een zeer beperkte helpfunctie. In deze functie zit een korte FAQ lijst, maar verder is er geen hulp mogelijk. Ook is erop de website geen mogelijkheid voor support.Beoordeling Support: 4/10Kwaliteit:Als je wilt weten wat de gebruikers precies op je website doen en waar ze vandaan komen danis dit een handige tool. In de reports staan al deze gegevens. Alle reports kunnen ook in eenexcel sheet of in een tekst bestand geïmporteerd worden voor later gebruik. Op deze manierkan je een goed overzicht houden en kijken of er grote veranderingen plaatsvinden. Het isechter niet mogelijk op de gegevens direct te importeren in andere programma’s.Beoordeling Kwaliteit: 6/10De eindbeoordeling van Long Tail Magic is een 6/10. Het is een goed bruikbare tool om eenoverzicht te krijgen wat de bezoekers van je website doen en waar ze vandaag komen. Het isechter niet mogelijk om deze gegevens te importeren in andere programma’s dan excel of
 15. 15. tekstverwerkingsprogramma’s. Als je enkel wilt weten wat het gedrag van je bezoekers is ende analyses bekijkt in enkel excel, raadt Stershop deze tool aan. Als je de website wiltverbeteren volgens de SEO technieken, dan is dit niet de juiste tool.

×