Social HR - Foredrag under HR-Dagen til NHO

3,020 views

Published on

Sosiale medier endrer HR-rollen og -faget.
Jeg var på besøk hos NHO under deres #HRDAGEN arrangement og foreleste om mulighetene og utfordringene HR vil møte eller møter i forholdet til den åpne og transparente hverdagen som Internett og sosiale medier har ført med seg.

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
57
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Social HR - Foredrag under HR-Dagen til NHO

 1. 1. Social'HR! @hpnhansen! Geelmuyden.Kiese!
 2. 2. Hans,Pe/er'Nygård,Hansen' hpnhansen'på' ' HansPe/er.info'på' ' hpnhansen'på!' ' hpnhansen'på' ' 'Født%og%oppvokst%med%et%tastatur%i%hånda.% 17%års%farts9d%fra%IKT=bransjen%–%primært%% %
 3. 3. Interne/'de'siste'3'=år' 1990+! 2000+! 2010+!
 4. 4. Online!hvor!som!helst,!når! som!helst!&!på!hva!som!helst!
 5. 5. 8!av!10!i!jobb!deltar!i!eB!eller! flere!sosiale!neBverk!
 6. 6. hBp://www.flickr.com/photos/loswl/3006536934/!
 7. 7. Modenhet! Følelser/Forhold! Sjokk! Fornektelse! Tvil! Aksept! Eksperimentering! Forstå! Integrere! Vi'forholder'oss'forskjellig'=l'sosiale'medier…'
 8. 8. Vi'forholder'oss'forskjellig'=l'sosiale'medier…' Lever!for!å!jobbe!Jobber!for!å!leve! Formell! Uformell!
 9. 9. Modenhet! Følelser/Forhold! Sjokk! Fornektelse! Tvil! Aksept! Eksperimentering! Forstå! Integrere! Vi'forholder'oss'forskjellig'=l'sosiale'medier…'
 10. 10. 71%!av!ledere!mener! teknologisk!utvikling!er!den!vikgste!eksterne! faktoren!som!påvirker!strategiske!valg!! de!neste!3!–!5!årene! Kilde:!IBMs!årlige!globale!lederundersøkelse!
 11. 11. Du'kan'ikke'installere'kommunikasjonsendringer….'
 12. 12. ! “12!prosent!av!norske!ledere!mener!at! internkommunikasjon!! er!vikg!for!organisasjonen”! ! *!Lederundersøkelse!BI!og!Markedshøyskolen!! ! !!
 13. 13. “I#Norge#mener#halvparten#at#bedri4ers# talspersoner#er#uærlige#og#at#mesteparten#av# kommunikasjonen#fra#bedri4er#er#løgn.”# *Trust#&#Purpose#undersøkelsen#Bl#Burson#Marsteller#2011!
 14. 14. “82#prosent#stoler#mer#på#et#selskap#hvor# administrerende#direktør#og#ledelsen#er# engasjert#i#sosiale#medier.”# *Undersøkelse#fra#BRANDFog#for#2012#!
 15. 15. “Norske#næringslivsledere#mener#at#det#er#salgsO funksjonen#som#i#størst#grad#bidrar#Bl# virksomhetens#suksess.”# *Undersøkelse#fra#BI#og#Markedshøyskolen#!
 16. 16. “80#prosent#av#toppsjefene#har#ikke#Bllit#Bl# jobben#markedssjefen#uQører.”# *Fournaise%Marke9ng%Group%i%2012%!
 17. 17. “90#prosent#av#folks#kjøpsprosesser#starter#på# InterneS.#For#B2B#er#andelen#på#hele#70# prosent.”# *Undersøkelse%fra%Fleishman=Hillard%!
 18. 18. Rune!Bjerke,!DNB!
 19. 19. 46%!vekst! 27%!vekst!
 20. 20. Posisjonering! RekruBering! Onboarding! Utvikle! Avvikle!
 21. 21. Posisjonering! RekruBering! Onboarding! Utvikle! Avvikle! Internt' Eksternt'
 22. 22. Posisjonering! RekruBering! Onboarding! Utvikle! Avvikle!
 23. 23. Troverdig'synlighet'='Tillit'
 24. 24. Tid# Endring# STOR% LITEN% Holdning# Kjennskap# Kunnskap# Handling# Hvilke'endringer'er'man'på'jakt'e/er?'
 25. 25. S E N S E M A K I N G ! S T O R Y M A K I N G ! S T O R Y T E L L I N G ! Research'og' analyse' Hoved, uJordringer' Tiltak'Veivalg' Arena' Rolle' Historie' Regi' Dramaturgi' ©!Geelmuyden.Kiese!1999!
 26. 26. Bilde:!Yvonne!Fosser,!HRiDir!i!HewleBiPackard!Norge! 75%prosent%av%HR=ledere% mener%deres%selskaper% henger%eQer%når%det% kommer%9l%å%utnyQe% sosiale%mekanismer%for% interne%og%eksterne%formål.% Kilde:!Silkroad!TalentTalk!
 27. 27. For%HP%Norge%har%«Sosiale% Medier»%ført%9l%bla%400%ekstra% posi9ve%medieoppslag%i% tradisjonell%presse%i%løpet%av% noen%måneder.%% Vi%er%på%banen,%folk%vet%hvem% og%hva%HP%er.%% Mange%sier%vi%har%gåQ%fra%å% være%usynlige%9l%synlige%i%løpet% av%eQ%år.%Vi%har%taQ%i%bruk%våre% gode%gamle%verdier%og%viser%vår% historie%og%vår%hverdag%på%en% ny%måte.%% DeQe%er%branding%med%en%helt% ny%verktøykasse.'
 28. 28. Kriseplan!først!eBer!krisen..!
 29. 29. Logisk'for'bedriNen' Logisk'for'media' Personvern' ”Er'det'hemmelig'er'det'noe'skummelt'på'gang…”' Størst'er'all=d'best' David'mot'Goliat' Rasjonell' Emosjonell' Saksspørsmål' Personspørsmål' Posi=vt'fokus' Kri=sk'fokus' Abstrakt,'generelt' Spesifikt,'eksempler' Helhet' Bruddstykker'
 30. 30. Posisjonering! RekruBering! Onboarding! Utvikle! Avvikle!
 31. 31. Forskjellige'flater'har'forskjellig'lese,'og'bruksmønstre…' 06:00! 24:00! Image(s):!FreeDigitalPhotos.net!
 32. 32. Vi!googler!10i15! millioner!ganger! hver!dag!
 33. 33. Mobilsøk'er'en'trussel'for' norsk'næringsliv' •  95'prosent'av!norske!annonsører! har!ikke!mobile!neBsider!! •  34'prosent'av!den!norske! befolkningen!bruker!daglig!en! kombinasjon!av!mobil,!desktop!og! neBbreB! •  Andelen!smarBelefoner!i! mobilmarkedet!har!steget!fra!33! prosent!i!Q1!2011!l!over!70' prosent'Q2'2013.! •  67'prosent'av!den!norske! befolkning!går!aldri!hjemmefra! uten!mobilen!
 34. 34. Posisjonering! RekruBering! Onboarding! Utvikle! Avvikle!
 35. 35. Posisjonering! RekruBering! Onboarding! Utvikle! Avvikle!
 36. 36. Informasjon! Kunnskap! Erfaring!
 37. 37. Bedre'informasjon'gir' bedre'beslutninger'gir' bedre'virksomheter' '''''(og'samfunn)' •  42%'bruker!feil! informasjon!når!de!gjør!en! beslutning.! •  AnsaBe!bruker!oppl!25%' av!arbeidsden!l!å!søke! eBer!rikg!informasjon.! •  Ineffekve!prosesser!stjeler! over!5'=mer'i!løpet!av!en! arbeidsuke,!og! •  91%'av!ledere!erkjenner!at! de!må!restrukturere! virksomheten!sin!for!å!bli! mer!effekv.!
 38. 38. Ledelse'gjennom'dialog,'nærhet'&'=lstedeværelse' 2012! 2!l!4!år!
 39. 39. Toppsjefen! Andreas!Wabø! Selskapsi! kommunikasjon! Morten!H.!Jørstad! Markedsi! kommunikasjon! Christopher!Mortensen! Samfunnsi! kommunikasjon! Even!Westerveld! Digitali! kommunikasjon! HansiPeBer!NygårdiHansen! HenrieBe!Hedløv! Jorunn!Flydal! Marius!Eriksen! Administrasjon! Nina!Riibe! Det'er'oNe'begrenset'kommunikasjon'mellom'ledelse' og'ansa/e,'avdelinger'og'kunder'
 40. 40. Toppsjefen! Andreas!Wabø! Selskapsi! kommunikasjon! Morten!H.!Jørstad! Markedsi! kommunikasjon! Christopher!Mortensen! Samfunnsi! kommunikasjon! Even!Westerveld! Digitali! kommunikasjon! HansiPeBer!NygårdiHansen! HenrieBe!Hedløv! Jorunn!Flydal! Marius!Eriksen! Administrasjon! Nina!Riibe! Det'er'oNe'begrenset'kommunikasjon'mellom'ledelse' og'ansa/e,'avdelinger'og'kunder'
 41. 41. Toppsjefen! Andreas!Wabø! Selskapsi! kommunikasjon! Morten!H.!Jørstad! Markedsi! kommunikasjon! Christopher!Mortensen! Samfunnsi! kommunikasjon! Even!Westerveld! Digitali! kommunikasjon! HansiPeBer!NygårdiHansen! HenrieBe!Hedløv! Jorunn!Flydal! Marius!Eriksen! Administrasjon! Nina!Riibe! Det'er'oNe'begrenset'kommunikasjon'mellom'ledelse' og'ansa/e,'avdelinger'og'kunder'
 42. 42. Toppsjefen! Andreas!Wabø! Selskapsi! kommunikasjon! Morten!H.!Jørstad! Markedsi! kommunikasjon! Christopher!Mortensen! Samfunnsi! kommunikasjon! Even!Westerveld! Digitali! kommunikasjon! HansiPeBer!NygårdiHansen! HenrieBe!Hedløv! Jorunn!Flydal! Marius!Eriksen! Administrasjon! Nina!Riibe! Åpne'virksomheter'slipper'informasjon,'kompetanse'og' erfaring'fri'internt…' Internt'
 43. 43. Toppsjefen! Andreas!Wabø! Selskapsi! kommunikasjon! Morten!H.!Jørstad! Markedsi! kommunikasjon! Christopher!Mortensen! Samfunnsi! kommunikasjon! Even!Westerveld! Digitali! kommunikasjon! HansiPeBer!NygårdiHansen! HenrieBe!Hedløv! Jorunn!Flydal! Marius!Eriksen! Administrasjon! Nina!Riibe! Åpne'virksomheter'slipper'informasjon,'kompetanse'og' erfaring'fri'internt…' Internt' Eksternt'
 44. 44. Toppsjefen! Andreas!Wabø! Selskapsi! kommunikasjon! Morten!H.!Jørstad! Markedsi! kommunikasjon! Christopher!Mortensen! Samfunnsi! kommunikasjon! Even!Westerveld! Digitali! kommunikasjon! HansiPeBer!NygårdiHansen! HenrieBe!Hedløv! Jorunn!Flydal! Marius!Eriksen! Administrasjon! Nina!Riibe! Åpne'virksomheter'slipper'informasjon,'kompetanse'og' erfaring'fri'internt…' Internt' Eksternt'
 45. 45. 35%!l!kompetanse! 60%!l!jobbkommunikasjon! 80%!l!neBverksbygging!&!relasjoner!
 46. 46. 50%!bruker!over!en!me!hver!dag! 82%!mindre!enn!et!kvarter!om!dagen…! 20%!bruker!mer!enn!30!minuBer!hver!dag…!
 47. 47. Posisjonering! RekruBering! Onboarding! Utvikle! Avvikle!
 48. 48. Vi'forholder'oss'forskjellig'=l'sosiale'medier…' Lever!for!å!jobbe!Jobber!for!å!leve! Formell! Uformell!
 49. 49. Harold!Burson!
 50. 50. hBp://www.flickr.com/photos/loswl/3006536934/!
 51. 51. Social'HR! @hpnhansen! Geelmuyden.Kiese!

×