Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Szemantikus web és a könyvtárak

228 views

Published on

Bevezetés a szemantikus web világába

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Szemantikus web és a könyvtárak

 1. 1. Szemantikus web és aSzemantikus web és a könyvtárakkönyvtárak HorváthHorváth ÁdámÁdám Országgyűlési KönyvtárOrszággyűlési Könyvtár Budapest, 2012. március 19Budapest, 2012. március 19
 2. 2. TartalomTartalom Mi a szemantikus webMi a szemantikus web A szemantikus web jelentőségeA szemantikus web jelentősége A szemantikus web és a könyvtárakA szemantikus web és a könyvtárak OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben Hasznos olvasmányokHasznos olvasmányok
 3. 3. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Összekötött állítások halmazaÖsszekötött állítások halmaza Az állításokat RDF nyelvenAz állításokat RDF nyelven fogalmazzuk megfogalmazzuk meg – RDF = Resorce Description FrameworkRDF = Resorce Description Framework Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 4. 4. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Egy RDF állításEgy RDF állítás – Elvont példaElvont példa • A könyvA könyv címecíme DekameronDekameron • AlanyAlany ÁllítmányÁllítmány TárgyTárgy – Konkrétabb példaKonkrétabb példa • AlanyAlany – http://nektar.oszk.hu/resource/manifestation/2645471http://nektar.oszk.hu/resource/manifestation/2645471 • ÁllítmányÁllítmány – <dcterms:title><dcterms:title> • TárgyTárgy – DekameronDekameron Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 5. 5. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Még konkrétabb példaMég konkrétabb példa – RDF/XMLRDF/XML – <bibo:Document<bibo:Document rdf:about="rdf:about="http://nektar.oszk.hu/resource/http://nektar.oszk.hu/resource/ manifestation/3078548manifestation/3078548">"> – <<dcterms:titledcterms:title>>Dekameron, melyben hétDekameron, melyben hét bájos firenzei hölgy és három ifjú százbájos firenzei hölgy és három ifjú száz tarka mesét kötött a szerelemtarka mesét kötött a szerelem hervadhatatlan örökifjan virágzóhervadhatatlan örökifjan virágzó csokrábacsokrába</dcterms:title></dcterms:title> Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 6. 6. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Az alany, állítmány és tárgy helyén URI-Az alany, állítmány és tárgy helyén URI- k állnak (tárgy lehet literál is)k állnak (tárgy lehet literál is) – <bibo:Document<bibo:Document rdf:about="rdf:about="http://nektar.oszk.hu/resource/http://nektar.oszk.hu/resource/ manifestation/3078548manifestation/3078548">"> – <http://purl.org/dc/terms/<http://purl.org/dc/terms/crecreatorator rdf:resource="rdf:resource="http://nektar.oszk.hu/resourchttp://nektar.oszk.hu/resourc e/auth/122083e/auth/122083""/>/> – <<http://purl.org/dc/elements/1.1/creatorhttp://purl.org/dc/elements/1.1/creator>>BoBo ccaccio, Giovanni (1313-1375)</dc:creatorccaccio, Giovanni (1313-1375)</dc:creator>> Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 7. 7. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Az alany, állítmány és tárgy helyén URI-kAz alany, állítmány és tárgy helyén URI-k állnak (tárgy lehet literál is)állnak (tárgy lehet literál is) – <bibo:Document<bibo:Document rdf:about="rdf:about="http://nektar.oszk.hu/resource/manifeshttp://nektar.oszk.hu/resource/manifes tation/3078548tation/3078548">"> – <<http://purl.org/dc/termshttp://purl.org/dc/terms/creatorcreator rdf:resource="rdf:resource="http://nektar.oszk.hu/resource/auth/http://nektar.oszk.hu/resource/auth/ 122083122083""/>/> – <<http://purl.org/dc/elements/1.1/http://purl.org/dc/elements/1.1/ creatorcreator>>Boccaccio, Giovanni (1313-Boccaccio, Giovanni (1313- 1375)</dc:creator1375)</dc:creator>> Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 8. 8. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Az adatokat nagyon könnyűAz adatokat nagyon könnyű egymáshoz kapcsolniegymáshoz kapcsolni – Ami az egyik állítás tárgya az lehet a másikAmi az egyik állítás tárgya az lehet a másik állítás alanyaállítás alanya Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 9. 9. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 10. 10. http://http://nektar.oszk.hu/resource/manifestation/2645471nektar.oszk.hu/resource/manifestation/2645471 http://nektar.oszk.hu/data/manifestation/2645471http://nektar.oszk.hu/data/manifestation/2645471 Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 11. 11. Content negotiation: http://dev.oszkdk.oszk.hu/re source/DRJ/404 GET RESOURCE/DRJ/404 Host: dev.oszkdk.oszk.hu Accept: text/html Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 12. 12. Content negotiation: http://dev.oszkdk.oszk.hu/res ource/DRJ/404 GET RESOURCE/DRJ/404 Host: dev.oszkdk.oszk.hu Accept: application/rdf+xml Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 13. 13. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Van Gogh impresszionista festőVan Gogh impresszionista festő – Wikipedia állításWikipedia állítás A Napraforgó című képet Von Gogh festetteA Napraforgó című képet Von Gogh festette – A múzeum állítása, aki a képet birtokoljaA múzeum állítása, aki a képet birtokolja KeresésKeresés – Impresszionista műveket keresekImpresszionista műveket keresek – A Napraforgó is találat lesz a szemantikus weben,A Napraforgó is találat lesz a szemantikus weben, holott senki nem mondta, hogy a Napraforgó egyholott senki nem mondta, hogy a Napraforgó egy impresszionista festményimpresszionista festmény Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 14. 14. Egy kis terminológiaEgy kis terminológia A szemantikus webet gyakran hívjákA szemantikus webet gyakran hívják – Open Linked DataOpen Linked Data – Linked Open Data (LOD)Linked Open Data (LOD) – the web of Linked Open Datathe web of Linked Open Data Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 15. 15. WebWeb és a szemantikusés a szemantikus webweb A web oldalakat köt összeA web oldalakat köt össze A szemantikus web adatokat köt összeA szemantikus web adatokat köt össze A web olyan, mint egy dokumentumA web olyan, mint egy dokumentum A szemantikus web olyan, mint egy adatbázisA szemantikus web olyan, mint egy adatbázis – RDFRDF az adatbázis adatformátumaaz adatbázis adatformátuma – Ez az adatbázis független minden alkalmazástólEz az adatbázis független minden alkalmazástól A webet az emberek számára hozták létreA webet az emberek számára hozták létre A szemantikus webet a gépek számáraA szemantikus webet a gépek számára hozták létrehozták létre Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 16. 16. A szemantikus web előnyeiA szemantikus web előnyei Az összekötött adatok (linked data) egyAz összekötött adatok (linked data) egy egyetemleges elérési mechanizmustegyetemleges elérési mechanizmust tesznek lehetővétesznek lehetővé – Az összekötött adatokra, mint egyAz összekötött adatokra, mint egy világméretű, egyetemleges API-ra lehetvilágméretű, egyetemleges API-ra lehet gondolnigondolni Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 17. 17. A szemantikus webtechnológiákA szemantikus webtechnológiák előnyeielőnyei Bizonyos feladatok szemantikus webBizonyos feladatok szemantikus web technológiákkal könnyebbentechnológiákkal könnyebben megoldhatókmegoldhatók – RDF adatbázissal és a SPARQL nyelvvelRDF adatbázissal és a SPARQL nyelvvel egyszerűen lehet bonyolult lekérdezéseketegyszerűen lehet bonyolult lekérdezéseket végrehajtanivégrehajtani Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 18. 18. A szamantikus web és a könyvtárakA szamantikus web és a könyvtárak A könyvtárak megoszthatják adataikatA könyvtárak megoszthatják adataikat egy általánosan (nem csak aegy általánosan (nem csak a könyvtárak által) használt eszközkönyvtárak által) használt eszköz segítségévelsegítségével A könyvtári adatok új jelentéstA könyvtári adatok új jelentést nyerhetnek ebben az új, nem csaknyerhetnek ebben az új, nem csak könyvtárakat tartalmazó környezetbenkönyvtárakat tartalmazó környezetben A könyvtári adatokat viszonylagA könyvtári adatokat viszonylag könnyű átalakítani RDF állításokkákönnyű átalakítani RDF állításokká Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 19. 19. A könyvtárak szerepe a szemantikusA könyvtárak szerepe a szemantikus web építésébenweb építésében A fő feladat az adatok publikálásaA fő feladat az adatok publikálása A szoftverfejlesztők feladata olyanA szoftverfejlesztők feladata olyan alkalmazások fejlesztése, melyekalkalmazások fejlesztése, melyek képesek felhasználni az adatainkatképesek felhasználni az adatainkat Könyvtárak fel tudják majd használni aKönyvtárak fel tudják majd használni a szemantikus web technológiákatszemantikus web technológiákat A könyvtári rendszerek szállítóiA könyvtári rendszerek szállítói segítséget adhatnak mindkét oldalonsegítséget adhatnak mindkét oldalon Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 20. 20. Könyvtárak a szemantikus webenKönyvtárak a szemantikus weben Teljes könyvtári tartalomTeljes könyvtári tartalom – LIBRISLIBRIS – Országos Széchényi KönyvtárOrszágos Széchényi Könyvtár • OPAC és OSZKDKOPAC és OSZKDK Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 21. 21. Könyvtárak a szemantikus webenKönyvtárak a szemantikus weben Bibliográfiai adatokBibliográfiai adatok – British LibraryBritish Library – Deutsche National BibliothekDeutsche National Bibliothek – Biblioteca Nacional de EspaBiblioteca Nacional de Españñaa Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 22. 22. Egységesített besorolási adatokEgységesített besorolási adatok – Library of CongressLibrary of Congress • TárgyszavakTárgyszavak SKOSSKOS formátumbanformátumban – Német Nemzeti KönyvtárNémet Nemzeti Könyvtár • Név és tárgyi besorolási adatok sajátNév és tárgyi besorolási adatok saját formátumban támaszkodva az RDA-raformátumban támaszkodva az RDA-ra – Biblioteca Nacional de EspaBiblioteca Nacional de Españñaa Könyvtárak a szemantikus webenKönyvtárak a szemantikus weben Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 23. 23. Könyvtárak a szemantikus webenKönyvtárak a szemantikus weben Egységesített besorolási adatok (folyt.)Egységesített besorolási adatok (folyt.) – VIAF (Virtual International Authority File)VIAF (Virtual International Authority File) • MARCMARC alapú, de egyúttal közli az adatokatalapú, de egyúttal közli az adatokat FOAF és SKOS formátumban isFOAF és SKOS formátumban is • OSZK ad adatokat a VIAF számára és azOSZK ad adatokat a VIAF számára és az adataink össze vannak kötve a szemantikusadataink össze vannak kötve a szemantikus weben isweben is Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 24. 24. FOAF példa (HTML 2009-ből)FOAF példa (HTML 2009-ből) Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 25. 25. FOAF példa (HTML 2011-ből)FOAF példa (HTML 2011-ből) Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 26. 26. FOAF példa (XML 2011-ből)FOAF példa (XML 2011-ből) VIAF-ra való rámutatásVIAF-ra való rámutatás Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 27. 27. FOAF példa (XML 2011-ből)FOAF példa (XML 2011-ből) VIAF OSZK-ra való rámutatásaVIAF OSZK-ra való rámutatása Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 28. 28. Könyvtárak aKönyvtárak a W3CW3C szervezetébenszervezetében W3C Library Linked Data Incubator GroupW3C Library Linked Data Incubator Group – http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/ – ChairsChairs • Tom BakerTom Baker • Emmanuelle BermesEmmanuelle Bermes • Antoine IsaacAntoine Isaac Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 29. 29. EuropeanaEuropeana Europeana Data Model (EDM)Europeana Data Model (EDM) – Szemantikus alapokon nyugszikSzemantikus alapokon nyugszik – Az Europeana Semantic Elements (ESE)Az Europeana Semantic Elements (ESE) utódjautódja – Megvalósítása: Europeana Linked Data PilotMegvalósítása: Europeana Linked Data Pilot • data.europeana.eudata.europeana.eu – Technikai leírásaTechnikai leírása • http://http://pro.europeana.eupro.europeana.eu/web//web/guestguest//tech-detailstech-details Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 30. 30. Szemantikus web alkalmazásokSzemantikus web alkalmazások Szemantikus keresésSzemantikus keresés Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 31. 31. Semantic web applicatonsSemantic web applicatons
 32. 32. Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 33. 33. Semantic web applicationsSemantic web applications works showing matching personworks showing matching person works showing locationworks showing location works showing conceptworks showing concept works titledworks titled works created fromworks created from works with matching locationworks with matching location works showing a more specific locationworks showing a more specific location Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 34. 34. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben (saját fejlesztés)(saját fejlesztés) Könyvtári OPAC (Nektár) és digitálisKönyvtári OPAC (Nektár) és digitális könyvtári OPAC (OSZKDK) RDFDCkönyvtári OPAC (OSZKDK) RDFDC formátumbanformátumban Név besorolási adatok FOAFNév besorolási adatok FOAF formátumbanformátumban Thesaurus SKOS formátumbanThesaurus SKOS formátumban Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 35. 35. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/
 36. 36. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 37. 37. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 38. 38. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben Linkeket biztosítLinkeket biztosít – RDFDC-ből SKOS és FOAF adatok feléRDFDC-ből SKOS és FOAF adatok felé – DbpediaDbpedia – VIAF felé (kölcsönös)VIAF felé (kölcsönös) Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 39. 39. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben SPARQL endpointSPARQL endpoint – Virtuoso Jena helyettVirtuoso Jena helyett Link rel metategLink rel metateg További információkTovábbi információk – http://nektar.oszk.hu/wiki/Szemantikus_webhttp://nektar.oszk.hu/wiki/Szemantikus_web Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 40. 40. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben SKOS adatai részesei lettek EuropeanaSKOS adatai részesei lettek Europeana szemantikus rétegének az Europeanaszemantikus rétegének az Europeana Connect projekt keretébenConnect projekt keretében – http://http://www.europeanaconnect.euwww.europeanaconnect.eu// documentsdocuments/D1.1.2_/D1.1.2_eConnecteConnect__SemanticSemantic__ LayerLayer_v1.0__v1.0_UVA.pdfUVA.pdf Europeana Linked Data pilotEuropeana Linked Data pilot – OSZKOSZK – Békés Megyei Tudásház és KönyvtárBékés Megyei Tudásház és Könyvtár Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 41. 41. További tervekTovábbi tervek OAI-OREOAI-ORE használata összetetthasználata összetett dokumentumok leírásáradokumentumok leírására Az OPAC részleges FRBRosításaAz OPAC részleges FRBRosítása – Mű fájának megmutatása az OPAC-banMű fájának megmutatása az OPAC-ban Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 42. 42. Mű fa a NEKTÁR-banMű fa a NEKTÁR-ban Utólagos FRBRosításról van szóUtólagos FRBRosításról van szó Nyomtatott monográfiákNyomtatott monográfiák NEKTÁR/Teljes nézet/Link a mű fáraNEKTÁR/Teljes nézet/Link a mű fára Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 43. 43. Olvasnivaló az adatokOlvasnivaló az adatok publikálásáhozpublikálásához Cool URIs for the Semantic WebCool URIs for the Semantic Web – http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-cooluris-http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-cooluris- 20080331/20080331/ How to Publish Linked Data on the WebHow to Publish Linked Data on the Web – http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/pub/Linkehttp://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/pub/Linke Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 44. 44. Egyéb hasznos forrásokEgyéb hasznos források A legfontosabbA legfontosabb Linked Open DataLinked Open Data levelező listalevelező lista – public-lod@w3.orgpublic-lod@w3.org Linking Open Data on the SemanticLinking Open Data on the Semantic Web: list of datasetsWeb: list of datasets • http://esw.w3.org/TaskForces/CommunityProjects/Lhttp://esw.w3.org/TaskForces/CommunityProjects/L Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 45. 45. Könyvtárak által használhatóKönyvtárak által használható szótárakszótárak Dublin Core (Dublin Core (DCDC)) leíró bibliográfiai adatokleíró bibliográfiai adatok Friend-of-a-Friend (Friend-of-a-Friend (FOAFFOAF)) emberekemberek leírásáraleírására Simple Knowledge Organization SystemSimple Knowledge Organization System ((SKOSSKOS)) osztályozási adatok, tárgyszavakosztályozási adatok, tárgyszavak Bibliographic Ontology (Bibliographic Ontology (BIBOBIBO)) bibliográfiaibibliográfiai leírásban használt fogalmak megadásáraleírásban használt fogalmak megadására Expression of Core FRBR Concepts in RDFExpression of Core FRBR Concepts in RDF Resource Description and Access (Resource Description and Access (RDARDA)) Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 46. 46. Az RDA helyzeteAz RDA helyzete Library of Congress: BibliographicLibrary of Congress: Bibliographic Framework Initiative General PlanFramework Initiative General Plan (2011-10-(2011-10- 31)31) – AACR2 helyett RDAAACR2 helyett RDA – MARC helyett valami másMARC helyett valami más • The new bibliographic framework project will beThe new bibliographic framework project will be focused on the Web environment, Linked Datafocused on the Web environment, Linked Data principles and mechanisms, and the Resourceprinciples and mechanisms, and the Resource Description Framework (RDF) as a basic data model.Description Framework (RDF) as a basic data model. Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 47. 47. Könyvtárak által használhatóKönyvtárak által használható szótárakszótárak Open Archive Initiative – Object Reuse andOpen Archive Initiative – Object Reuse and Exchange (Exchange (OAI-OREOAI-ORE) összetett dokumentumok) összetett dokumentumok leírásaleírása Metadata Authority Description Schema in RDFMetadata Authority Description Schema in RDF ((MADS/RDFMADS/RDF)) MODS és MARC21 elkezdődött az építésükMODS és MARC21 elkezdődött az építésük UdcSummary (hamarosan)UdcSummary (hamarosan) eXtensible Metadata Platform (eXtensible Metadata Platform (XMPXMP)) Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 48. 48. Könyvtárak által használhatóKönyvtárak által használható szótárakszótárak ISBDISBD elementselements FRBRerFRBRer modemodell LexvoLexvo (nyelvek, írásrendszerek, karakterek,(nyelvek, írásrendszerek, karakterek, földrajzi régiók)földrajzi régiók) Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 49. 49. Szótárakra vonatkozó forrásokSzótárakra vonatkozó források  SKOS Simple Knowledge Organization SystemSKOS Simple Knowledge Organization System ReferenceReference – http://www.w3.org/TR/skos-reference/http://www.w3.org/TR/skos-reference/  SKOS Simple Knowledge Organization SystemSKOS Simple Knowledge Organization System PrimerPrimer – http://www.w3.org/TR/skos-primer/http://www.w3.org/TR/skos-primer/  SKOS implementation reportsSKOS implementation reports – http://www.w3.org/2006/07/SWD/SKOS/reference/20090315/ihttp://www.w3.org/2006/07/SWD/SKOS/reference/20090315/i mplementation.htmlmplementation.html – http://www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS/Datasetshttp://www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS/Datasets  SKOS listSKOS list – public-esw-thes@w3.orgpublic-esw-thes@w3.org Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 50. 50. Szótárakra vonatkozó forrásokSzótárakra vonatkozó források FOAF (Friends Of Friends)FOAF (Friends Of Friends) – FOAF Vocabulary Specification 0.98FOAF Vocabulary Specification 0.98 • http://xmlns.com/foaf/spec/http://xmlns.com/foaf/spec/ FRBRFRBR – Expression of Core FRBR Concepts in RDFExpression of Core FRBR Concepts in RDF (Ian(Ian Davis, Talis)Davis, Talis) • http://vocab.org/frbr/core.htmlhttp://vocab.org/frbr/core.html – FRBRer model (IFLA)FRBRer model (IFLA) • http://metadataregistry.org/schema/show/id/5.htmlhttp://metadataregistry.org/schema/show/id/5.html BIBO (Bibliographic Ontology)BIBO (Bibliographic Ontology) – WebsiteWebsite • http://bibliontology.com/http://bibliontology.com/ Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 51. 51. Szótárakra vonatkozó forrásokSzótárakra vonatkozó források MADS/RDF (Metadata AuthorityMADS/RDF (Metadata Authority Description Schema in RDF)Description Schema in RDF) – http://www.loc.gov/standards/mads/rdf/v1.http://www.loc.gov/standards/mads/rdf/v1. html#link_tophtml#link_top XMP (Extensible Matadata Platform)XMP (Extensible Matadata Platform) – http://www.adobe.com/products/xmp/http://www.adobe.com/products/xmp/ ISBDISBD elementselements – http://metadataregistry.org/schema/show/ihttp://metadataregistry.org/schema/show/i d/25.htmld/25.html Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 52. 52. Szótárakra vonatkozó forrásokSzótárakra vonatkozó források RDARDA – http://metadataregistry.org/rdabrowse.htmhttp://metadataregistry.org/rdabrowse.htm LexvoLexvo – http://www.lexvo.org/index.htmlhttp://www.lexvo.org/index.html Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 53. 53. horvhorvadam@adam@gmail.com 30 639 4557gmail.com 30 639 4557 Köszönöm a figyelmetKöszönöm a figyelmet

×