SlideShare a Scribd company logo
Szemantikus web és aSzemantikus web és a
könyvtárakkönyvtárak
HorváthHorváth ÁdámÁdám
HUNTÉKA KlubHUNTÉKA Klub
Budapest, 2012. március 1Budapest, 2012. március 1
TartalomTartalom
Mi a szemantikus webMi a szemantikus web
A szemantikus web jelentőségeA szemantikus web jelentősége
A szemantikus web és a könyvtárakA szemantikus web és a könyvtárak
OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben
Hasznos olvasmányokHasznos olvasmányok
Mi a szemantikus webMi a szemantikus web
Összekötött állítások halmazaÖsszekötött állítások halmaza
Az állításokat RDF nyelvenAz állításokat RDF nyelven
fogalmazzuk megfogalmazzuk meg
– RDF = Resorce Description FrameworkRDF = Resorce Description Framework
Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Mi a szemantikus webMi a szemantikus web
Egy RDF állításEgy RDF állítás
– Elvont példaElvont példa
• A könyvA könyv címecíme DekameronDekameron
• AlanyAlany ÁllítmányÁllítmány TárgyTárgy
Konkrétabb példaKonkrétabb példa
– AlanyAlany
• http://nektar.oszk.hu/resource/manifestation/2645471http://nektar.oszk.hu/resource/manifestation/2645471
– ÁllítmányÁllítmány
• <dcterms:title><dcterms:title>
– TárgyTárgy
• DekameronDekameron
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Mi a szemantikus webMi a szemantikus web
Még konkrétabb példaMég konkrétabb példa
– RDF/XMLRDF/XML
– <bibo:Document<bibo:Document
rdf:about="rdf:about="http://nektar.oszk.hu/resource/http://nektar.oszk.hu/resource/
manifestation/3078548manifestation/3078548">">
– <<dcterms:titledcterms:title>>Dekameron, melyben hétDekameron, melyben hét
bájos firenzei hölgy és három ifjú százbájos firenzei hölgy és három ifjú száz
tarka mesét kötött a szerelemtarka mesét kötött a szerelem
hervadhatatlan örökifjan virágzóhervadhatatlan örökifjan virágzó
csokrábacsokrába</dcterms:title></dcterms:title>
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Mi a szemantikus webMi a szemantikus web
Az alany, állítmány és tárgy helyén URI-Az alany, állítmány és tárgy helyén URI-
k állnak (tárgy lehet literál is)k állnak (tárgy lehet literál is)
– <bibo:Document<bibo:Document
rdf:about="rdf:about="http://nektar.oszk.hu/resource/http://nektar.oszk.hu/resource/
manifestation/3078548manifestation/3078548">">
– <dcterms:creator<dcterms:creator
rdf:resource="rdf:resource="http://nektar.oszk.hu/resourchttp://nektar.oszk.hu/resourc
e/auth/122083e/auth/122083""/>/>
– <<dc:creatordc:creator>>Boccaccio, Giovanni (1313-Boccaccio, Giovanni (1313-
1375)</dc:creator1375)</dc:creator>>
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Mi a szemantikus webMi a szemantikus web
Az alany, állítmány és tárgy helyén URI-kAz alany, állítmány és tárgy helyén URI-k
állnak (tárgy lehet literál is)állnak (tárgy lehet literál is)
– <bibo:Document<bibo:Document
rdf:about="rdf:about="http://nektar.oszk.hu/resource/manifeshttp://nektar.oszk.hu/resource/manifes
tation/3078548tation/3078548">">
– <<http://purl.org/dc/termshttp://purl.org/dc/terms/creatorcreator
rdf:resource="rdf:resource="http://nektar.oszk.hu/resource/auth/http://nektar.oszk.hu/resource/auth/
122083122083""/>/>
– <<http://purl.org/dc/elements/1.1/http://purl.org/dc/elements/1.1/
creatorcreator>>Boccaccio, Giovanni (1313-Boccaccio, Giovanni (1313-
1375)</dc:creator1375)</dc:creator>>
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Mi a szemantikus webMi a szemantikus web
Az adatokat nagyon könnyűAz adatokat nagyon könnyű
egymáshoz kapcsolniegymáshoz kapcsolni
– Ami az egyik állítás tárgya az lehet a másikAmi az egyik állítás tárgya az lehet a másik
állítás alanyaállítás alanya
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Mi a szemantikus webMi a szemantikus web
Van Gogh impresszionista festőVan Gogh impresszionista festő
– Wikipedia állításWikipedia állítás
A Napraforgó című képet Von Gogh festetteA Napraforgó című képet Von Gogh festette
– A múzeum állítása, aki a képet birtokoljaA múzeum állítása, aki a képet birtokolja
KeresésKeresés
– Impresszionista műveket keresekImpresszionista műveket keresek
– A Napraforgó is találat lesz a szemantikus weben,A Napraforgó is találat lesz a szemantikus weben,
holott senki nem mondta, hogy a Napraforgó egyholott senki nem mondta, hogy a Napraforgó egy
impresszionista festményimpresszionista festmény
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Egy kis terminológiaEgy kis terminológia
A szemantikus webet gyakran hívjákA szemantikus webet gyakran hívják
– Open Linked DataOpen Linked Data
– Linked Open Data (LOD)Linked Open Data (LOD)
– the web of Linked Open Datathe web of Linked Open Data
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
WebWeb és a szemantikusés a szemantikus webweb
A web oldalakat köt összeA web oldalakat köt össze
A szemantikus web adatokat köt összeA szemantikus web adatokat köt össze
A web olyan, mint egy dokumentumA web olyan, mint egy dokumentum
A szemantikus web olyan, mint egy adatbázisA szemantikus web olyan, mint egy adatbázis
– RDFRDF az adatbázis adatformátumaaz adatbázis adatformátuma
– Ez az adatbázis független minden alkalmazástólEz az adatbázis független minden alkalmazástól
A webet az emberek számára hozták létreA webet az emberek számára hozták létre
A szemantikus webet a gépek számáraA szemantikus webet a gépek számára
hozták létrehozták létre
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
A szemantikus web előnyeiA szemantikus web előnyei
Az összekötött adatok (linked data) egyAz összekötött adatok (linked data) egy
egyetemleges elérési mechanizmustegyetemleges elérési mechanizmust
tesznek lehetővétesznek lehetővé
– Az összekötött adatokra, mint egyAz összekötött adatokra, mint egy
világméretű, egyetemleges API-ra lehetvilágméretű, egyetemleges API-ra lehet
gondolnigondolni
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
A szemantikus webtechnológiákA szemantikus webtechnológiák
előnyeielőnyei
Bizonyos feladatok szemantikus webBizonyos feladatok szemantikus web
technológiákkal könnyebbentechnológiákkal könnyebben
megoldhatókmegoldhatók
– RDF adatbázissal és a SPARQL nyelvvelRDF adatbázissal és a SPARQL nyelvvel
egyszerűen lehet bonyolult lekérdezéseketegyszerűen lehet bonyolult lekérdezéseket
végrehajtanivégrehajtani
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
A szamantikus web és a könyvtárakA szamantikus web és a könyvtárak
A könyvtárak megoszthatják adataikatA könyvtárak megoszthatják adataikat
egy általánosan (nem csak aegy általánosan (nem csak a
könyvtárak által) használt eszközkönyvtárak által) használt eszköz
segítségévelsegítségével
A könyvtári adatok új jelentéstA könyvtári adatok új jelentést
nyerhetnek ebben az új, nem csaknyerhetnek ebben az új, nem csak
könyvtárakat tartalmazó környezetbenkönyvtárakat tartalmazó környezetben
A könyvtári adatokat viszonylagA könyvtári adatokat viszonylag
könnyű átalakítani RDF állításokkákönnyű átalakítani RDF állításokká
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
A könyvtárak szerepe a szemantikusA könyvtárak szerepe a szemantikus
web építésébenweb építésében
A fő feladat az adatok publikálásaA fő feladat az adatok publikálása
A szoftverfejlesztők feladata olyanA szoftverfejlesztők feladata olyan
alkalmazások fejlesztése, melyekalkalmazások fejlesztése, melyek
képesek felhasználni az adatainkatképesek felhasználni az adatainkat
Könyvtárak fel tudják majd használni aKönyvtárak fel tudják majd használni a
szemantikus web technológiákatszemantikus web technológiákat
A könyvtári rendszerek szállítóiA könyvtári rendszerek szállítói
segítséget adhatnak mindkét oldalonsegítséget adhatnak mindkét oldalon
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Könyvtárak a szemantikus webenKönyvtárak a szemantikus weben
Teljes könyvtári tartalomTeljes könyvtári tartalom
– LIBRISLIBRIS
– Országos Széchényi KönyvtárOrszágos Széchényi Könyvtár
• OPAC és OSZKDKOPAC és OSZKDK
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Könyvtárak a szemantikus webenKönyvtárak a szemantikus weben
Bibliográfiai adatokBibliográfiai adatok
– British LibraryBritish Library
– Deutsche National BibliothekDeutsche National Bibliothek
– Biblioteca Nacional de EspaBiblioteca Nacional de Españñaa
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Egységesített besorolási adatokEgységesített besorolási adatok
– Library of CongressLibrary of Congress
• TárgyszavakTárgyszavak SKOSSKOS formátumbanformátumban
– Német Nemzeti KönyvtárNémet Nemzeti Könyvtár
• Név és tárgyi besorolási adatok sajátNév és tárgyi besorolási adatok saját
formátumban támaszkodva az RDA-raformátumban támaszkodva az RDA-ra
– Biblioteca Nacional de EspaBiblioteca Nacional de Españñaa
Könyvtárak a szemantikus webenKönyvtárak a szemantikus weben
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Könyvtárak a szemantikus webenKönyvtárak a szemantikus weben
Egységesített besorolási adatok (folyt.)Egységesített besorolási adatok (folyt.)
– VIAF (Virtual International Authority File)VIAF (Virtual International Authority File)
• MARCMARC alapú, de egyúttal közli az adatokatalapú, de egyúttal közli az adatokat
FOAF és SKOS formátumban isFOAF és SKOS formátumban is
• OSZK ad adatokat a VIAF számára és azOSZK ad adatokat a VIAF számára és az
adataink össze vannak kötve a szemantikusadataink össze vannak kötve a szemantikus
weben isweben is
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
FOAF példa (HTML 2009-ből)FOAF példa (HTML 2009-ből)
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
FOAF példa (HTML 2011-ből)FOAF példa (HTML 2011-ből)
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
FOAF példa (XML 2011-ből)FOAF példa (XML 2011-ből)
VIAF-ra való rámutatásVIAF-ra való rámutatás
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
FOAF példa (XML 2011-ből)FOAF példa (XML 2011-ből)
VIAF OSZK-ra való rámutatásaVIAF OSZK-ra való rámutatása
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Könyvtárak aKönyvtárak a W3CW3C szervezetébenszervezetében
W3C Library Linked Data Incubator GroupW3C Library Linked Data Incubator Group
– http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/
– ChairsChairs
• Tom BakerTom Baker
• Emmanuelle BermesEmmanuelle Bermes
• Antoine IsaacAntoine Isaac
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
EuropeanaEuropeana
Europeana Data Model (EDM)Europeana Data Model (EDM)
– Szemantikus alapokon nyugszikSzemantikus alapokon nyugszik
– Az Europeana Semantic Elements (ESE)Az Europeana Semantic Elements (ESE)
utódjautódja
– Megvalósítása: Europeana Linked Data PilotMegvalósítása: Europeana Linked Data Pilot
• data.europeana.eudata.europeana.eu
– Technikai leírásaTechnikai leírása
• http://http://pro.europeana.eupro.europeana.eu/web//web/guestguest//tech-detailstech-details
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Szemantikus web alkalmazásokSzemantikus web alkalmazások
Szemantikus keresésSzemantikus keresés
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Semantic web applicatonsSemantic web applicatons
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Semantic web applicationsSemantic web applications
works showing matching personworks showing matching person
works showing locationworks showing location
works showing conceptworks showing concept
works titledworks titled
works created fromworks created from
works with matching locationworks with matching location
works showing a more specific locationworks showing a more specific location
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben
(saját fejlesztés)(saját fejlesztés)
Könyvtári OPAC (Nektár) és digitálisKönyvtári OPAC (Nektár) és digitális
könyvtári OPAC (OSZKDK) RDFDCkönyvtári OPAC (OSZKDK) RDFDC
formátumbanformátumban
Név besorolási adatok FOAFNév besorolási adatok FOAF
formátumbanformátumban
Thesaurus SKOS formátumbanThesaurus SKOS formátumban
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/
OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben
Linkeket biztosítLinkeket biztosít
– RDFDC-ből SKOS és FOAF adatok feléRDFDC-ből SKOS és FOAF adatok felé
– DbpediaDbpedia
– VIAF felé (kölcsönös)VIAF felé (kölcsönös)
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben
SPARQL endpointSPARQL endpoint
– Virtuoso Jena helyettVirtuoso Jena helyett
Link rel metategLink rel metateg
További információkTovábbi információk
– http://nektar.oszk.hu/wiki/Szemantikus_webhttp://nektar.oszk.hu/wiki/Szemantikus_web
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben
SKOS adatai részesei lettek EuropeanaSKOS adatai részesei lettek Europeana
szemantikus rétegének az Europeanaszemantikus rétegének az Europeana
Connect projekt keretébenConnect projekt keretében
– http://http://www.europeanaconnect.euwww.europeanaconnect.eu//
documentsdocuments/D1.1.2_/D1.1.2_eConnecteConnect__SemanticSemantic__
LayerLayer_v1.0__v1.0_UVA.pdfUVA.pdf
Europeana Linked Data pilotEuropeana Linked Data pilot
– OSZKOSZK
– Békés Megyei Tudásház és KönyvtárBékés Megyei Tudásház és Könyvtár
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
További tervekTovábbi tervek
OAI-OREOAI-ORE használata összetetthasználata összetett
dokumentumok leírásáradokumentumok leírására
Az OPAC részleges FRBRosításaAz OPAC részleges FRBRosítása
– Mű fájának megmutatása az OPAC-banMű fájának megmutatása az OPAC-ban
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Mű fa a NEKTÁR-banMű fa a NEKTÁR-ban
Utólagos FRBRosításról van szóUtólagos FRBRosításról van szó
Nyomtatott monográfiákNyomtatott monográfiák
NEKTÁR/Teljes nézet/Link a mű fáraNEKTÁR/Teljes nézet/Link a mű fára
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Olvasnivaló az adatokOlvasnivaló az adatok
publikálásáhozpublikálásához
Cool URIs for the Semantic WebCool URIs for the Semantic Web
– http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-cooluris-http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-cooluris-
20080331/20080331/
How to Publish Linked Data on the WebHow to Publish Linked Data on the Web
– http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/pub/Linkehttp://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/pub/Linke
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Egyéb hasznos forrásokEgyéb hasznos források
A legfontosabbA legfontosabb Linked Open DataLinked Open Data
levelező listalevelező lista
– public-lod@w3.orgpublic-lod@w3.org
Linking Open Data on the SemanticLinking Open Data on the Semantic
Web: list of datasetsWeb: list of datasets
• http://esw.w3.org/TaskForces/CommunityProjehttp://esw.w3.org/TaskForces/CommunityProje
cts/LinkingOpenData/DataSetscts/LinkingOpenData/DataSets
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Könyvtárak által használhatóKönyvtárak által használható
szótárakszótárak
Dublin Core (Dublin Core (DCDC)) leíró bibliográfiai adatokleíró bibliográfiai adatok
Friend-of-a-Friend (Friend-of-a-Friend (FOAFFOAF)) emberekemberek
leírásáraleírására
Simple Knowledge Organization SystemSimple Knowledge Organization System
((SKOSSKOS)) osztályozási adatok, tárgyszavakosztályozási adatok, tárgyszavak
Bibliographic Ontology (Bibliographic Ontology (BIBOBIBO)) bibliográfiaibibliográfiai
leírásban használt fogalmak megadásáraleírásban használt fogalmak megadására
Expression of Core FRBR Concepts in RDFExpression of Core FRBR Concepts in RDF
Resource Description and Access (Resource Description and Access (RDARDA))
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Az RDA helyzeteAz RDA helyzete
Library of Congress: BibliographicLibrary of Congress: Bibliographic
Framework Initiative General PlanFramework Initiative General Plan (2011-10-(2011-10-
31)31)
– AACR2 helyett RDAAACR2 helyett RDA
– MARC helyett valami másMARC helyett valami más
• The new bibliographic framework project will beThe new bibliographic framework project will be
focused on the Web environment, Linked Datafocused on the Web environment, Linked Data
principles and mechanisms, and the Resourceprinciples and mechanisms, and the Resource
Description Framework (RDF) as a basic data model.Description Framework (RDF) as a basic data model.
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Könyvtárak által használhatóKönyvtárak által használható
szótárakszótárak
Open Archive Initiative – Object Reuse andOpen Archive Initiative – Object Reuse and
Exchange (Exchange (OAI-OREOAI-ORE) összetett dokumentumok) összetett dokumentumok
leírásaleírása
Metadata Authority Description Schema in RDFMetadata Authority Description Schema in RDF
((MADS/RDFMADS/RDF))
MODS és MARC21 elkezdődött az építésükMODS és MARC21 elkezdődött az építésük
UdcSummary (hamarosan)UdcSummary (hamarosan)
eXtensible Metadata Platform (eXtensible Metadata Platform (XMPXMP))
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Könyvtárak által használhatóKönyvtárak által használható
szótárakszótárak
ISBDISBD elementselements
FRBRerFRBRer modemodell
LexvoLexvo (nyelvek, írásrendszerek, karakterek,(nyelvek, írásrendszerek, karakterek,
földrajzi régiók)földrajzi régiók)
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Szótárakra vonatkozó forrásokSzótárakra vonatkozó források
 SKOS Simple Knowledge Organization SystemSKOS Simple Knowledge Organization System
ReferenceReference
– http://www.w3.org/TR/skos-reference/http://www.w3.org/TR/skos-reference/
 SKOS Simple Knowledge Organization SystemSKOS Simple Knowledge Organization System
PrimerPrimer
– http://www.w3.org/TR/skos-primer/http://www.w3.org/TR/skos-primer/
 SKOS implementation reportsSKOS implementation reports
– http://www.w3.org/2006/07/SWD/SKOS/reference/20090315/ihttp://www.w3.org/2006/07/SWD/SKOS/reference/20090315/i
mplementation.htmlmplementation.html
– http://www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS/Datasetshttp://www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS/Datasets
 SKOS listSKOS list
– public-esw-thes@w3.orgpublic-esw-thes@w3.org
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Szótárakra vonatkozó forrásokSzótárakra vonatkozó források
FOAF (Friends Of Friends)FOAF (Friends Of Friends)
– FOAF Vocabulary Specification 0.98FOAF Vocabulary Specification 0.98
• http://xmlns.com/foaf/spec/http://xmlns.com/foaf/spec/
FRBRFRBR
– Expression of Core FRBR Concepts in RDFExpression of Core FRBR Concepts in RDF (Ian(Ian
Davis, Talis)Davis, Talis)
• http://vocab.org/frbr/core.htmlhttp://vocab.org/frbr/core.html
– FRBRer model (IFLA)FRBRer model (IFLA)
• http://metadataregistry.org/schema/show/id/5.htmlhttp://metadataregistry.org/schema/show/id/5.html
BIBO (Bibliographic Ontology)BIBO (Bibliographic Ontology)
– WebsiteWebsite
• http://bibliontology.com/http://bibliontology.com/
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Szótárakra vonatkozó forrásokSzótárakra vonatkozó források
MADS/RDF (Metadata AuthorityMADS/RDF (Metadata Authority
Description Schema in RDF)Description Schema in RDF)
– http://www.loc.gov/standards/mads/rdf/v1.http://www.loc.gov/standards/mads/rdf/v1.
html#link_tophtml#link_top
XMP (Extensible Matadata Platform)XMP (Extensible Matadata Platform)
– http://www.adobe.com/products/xmp/http://www.adobe.com/products/xmp/
ISBDISBD elementselements
– http://metadataregistry.org/schema/show/ihttp://metadataregistry.org/schema/show/i
d/25.htmld/25.html
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
Szótárakra vonatkozó forrásokSzótárakra vonatkozó források
RDARDA
– http://metadataregistry.org/rdabrowse.htmhttp://metadataregistry.org/rdabrowse.htm
LexvoLexvo
– http://www.lexvo.org/index.htmlhttp://www.lexvo.org/index.html
Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
horvhorvadam@adam@gmail.com 30 639 4557gmail.com 30 639 4557
Köszönöm a figyelmetKöszönöm a figyelmet

More Related Content

More from horvadam

Az aggregáció általános modellje : Synergy modell
Az aggregáció általános modellje : Synergy modellAz aggregáció általános modellje : Synergy modell
Az aggregáció általános modellje : Synergy modell
horvadam
 
Urn oszkkm 01
Urn oszkkm 01Urn oszkkm 01
Urn oszkkm 01
horvadam
 
TELplus és EDLnet úton az Európai Digitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...
TELplus és EDLnet úton az EurópaiDigitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...TELplus és EDLnet úton az EurópaiDigitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...
TELplus és EDLnet úton az Európai Digitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...
horvadam
 
RDA
RDARDA
NBN:URN Generator and Resolver
NBN:URN Generator and ResolverNBN:URN Generator and Resolver
NBN:URN Generator and Resolver
horvadam
 
ZING: the Next Generation of Z39.50
ZING: the Next Generation of Z39.50ZING: the Next Generation of Z39.50
ZING: the Next Generation of Z39.50
horvadam
 
Automation at the National Széchényi Library
Automation at the National Széchényi LibraryAutomation at the National Széchényi Library
Automation at the National Széchényi Library
horvadam
 
First steps towards publishing library data on the semantic web
First steps towards publishing library data on the semantic webFirst steps towards publishing library data on the semantic web
First steps towards publishing library data on the semantic web
horvadam
 
FRBR in a simplified way : Status report
FRBR in a simplified way : Status reportFRBR in a simplified way : Status report
FRBR in a simplified way : Status report
horvadam
 
WEB2 developments at the National Széchényi Library
WEB2 developments at the National Széchényi LibraryWEB2 developments at the National Széchényi Library
WEB2 developments at the National Széchényi Library
horvadam
 
Semantic web: where are we now?
Semantic web: where are we now? Semantic web: where are we now?
Semantic web: where are we now?
horvadam
 
LibriVision via the OpenSocial protocol
LibriVision via the OpenSocial protocolLibriVision via the OpenSocial protocol
LibriVision via the OpenSocial protocol
horvadam
 
Catalogue enrichment in LibriVision
Catalogue enrichment in LibriVision Catalogue enrichment in LibriVision
Catalogue enrichment in LibriVision
horvadam
 
Az RFID bevezetésének kérdései
Az RFID bevezetésének kérdéseiAz RFID bevezetésének kérdései
Az RFID bevezetésének kérdései
horvadam
 
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publicationLinked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
horvadam
 
RDF and Open Linked Data, a first approach
RDF and Open Linked Data, a first approachRDF and Open Linked Data, a first approach
RDF and Open Linked Data, a first approach
horvadam
 
Linked Open Data
Linked Open DataLinked Open Data
Linked Open Data
horvadam
 
Linked Open Data
Linked Open DataLinked Open Data
Linked Open Data
horvadam
 
Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...
Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...
Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...
horvadam
 
BIBFRAME
BIBFRAMEBIBFRAME
BIBFRAME
horvadam
 

More from horvadam (20)

Az aggregáció általános modellje : Synergy modell
Az aggregáció általános modellje : Synergy modellAz aggregáció általános modellje : Synergy modell
Az aggregáció általános modellje : Synergy modell
 
Urn oszkkm 01
Urn oszkkm 01Urn oszkkm 01
Urn oszkkm 01
 
TELplus és EDLnet úton az Európai Digitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...
TELplus és EDLnet úton az EurópaiDigitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...TELplus és EDLnet úton az EurópaiDigitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...
TELplus és EDLnet úton az Európai Digitális Könyvtár felé - Múzeumok az EURO...
 
RDA
RDARDA
RDA
 
NBN:URN Generator and Resolver
NBN:URN Generator and ResolverNBN:URN Generator and Resolver
NBN:URN Generator and Resolver
 
ZING: the Next Generation of Z39.50
ZING: the Next Generation of Z39.50ZING: the Next Generation of Z39.50
ZING: the Next Generation of Z39.50
 
Automation at the National Széchényi Library
Automation at the National Széchényi LibraryAutomation at the National Széchényi Library
Automation at the National Széchényi Library
 
First steps towards publishing library data on the semantic web
First steps towards publishing library data on the semantic webFirst steps towards publishing library data on the semantic web
First steps towards publishing library data on the semantic web
 
FRBR in a simplified way : Status report
FRBR in a simplified way : Status reportFRBR in a simplified way : Status report
FRBR in a simplified way : Status report
 
WEB2 developments at the National Széchényi Library
WEB2 developments at the National Széchényi LibraryWEB2 developments at the National Széchényi Library
WEB2 developments at the National Széchényi Library
 
Semantic web: where are we now?
Semantic web: where are we now? Semantic web: where are we now?
Semantic web: where are we now?
 
LibriVision via the OpenSocial protocol
LibriVision via the OpenSocial protocolLibriVision via the OpenSocial protocol
LibriVision via the OpenSocial protocol
 
Catalogue enrichment in LibriVision
Catalogue enrichment in LibriVision Catalogue enrichment in LibriVision
Catalogue enrichment in LibriVision
 
Az RFID bevezetésének kérdései
Az RFID bevezetésének kérdéseiAz RFID bevezetésének kérdései
Az RFID bevezetésének kérdései
 
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publicationLinked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
 
RDF and Open Linked Data, a first approach
RDF and Open Linked Data, a first approachRDF and Open Linked Data, a first approach
RDF and Open Linked Data, a first approach
 
Linked Open Data
Linked Open DataLinked Open Data
Linked Open Data
 
Linked Open Data
Linked Open DataLinked Open Data
Linked Open Data
 
Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...
Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...
Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...
 
BIBFRAME
BIBFRAMEBIBFRAME
BIBFRAME
 

Szemantikus web és a könyvtárak

 • 1. Szemantikus web és aSzemantikus web és a könyvtárakkönyvtárak HorváthHorváth ÁdámÁdám HUNTÉKA KlubHUNTÉKA Klub Budapest, 2012. március 1Budapest, 2012. március 1
 • 2. TartalomTartalom Mi a szemantikus webMi a szemantikus web A szemantikus web jelentőségeA szemantikus web jelentősége A szemantikus web és a könyvtárakA szemantikus web és a könyvtárak OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben Hasznos olvasmányokHasznos olvasmányok
 • 3. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Összekötött állítások halmazaÖsszekötött állítások halmaza Az állításokat RDF nyelvenAz állításokat RDF nyelven fogalmazzuk megfogalmazzuk meg – RDF = Resorce Description FrameworkRDF = Resorce Description Framework Szemantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 4. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Egy RDF állításEgy RDF állítás – Elvont példaElvont példa • A könyvA könyv címecíme DekameronDekameron • AlanyAlany ÁllítmányÁllítmány TárgyTárgy Konkrétabb példaKonkrétabb példa – AlanyAlany • http://nektar.oszk.hu/resource/manifestation/2645471http://nektar.oszk.hu/resource/manifestation/2645471 – ÁllítmányÁllítmány • <dcterms:title><dcterms:title> – TárgyTárgy • DekameronDekameron Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 5. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Még konkrétabb példaMég konkrétabb példa – RDF/XMLRDF/XML – <bibo:Document<bibo:Document rdf:about="rdf:about="http://nektar.oszk.hu/resource/http://nektar.oszk.hu/resource/ manifestation/3078548manifestation/3078548">"> – <<dcterms:titledcterms:title>>Dekameron, melyben hétDekameron, melyben hét bájos firenzei hölgy és három ifjú százbájos firenzei hölgy és három ifjú száz tarka mesét kötött a szerelemtarka mesét kötött a szerelem hervadhatatlan örökifjan virágzóhervadhatatlan örökifjan virágzó csokrábacsokrába</dcterms:title></dcterms:title> Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 6. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Az alany, állítmány és tárgy helyén URI-Az alany, állítmány és tárgy helyén URI- k állnak (tárgy lehet literál is)k állnak (tárgy lehet literál is) – <bibo:Document<bibo:Document rdf:about="rdf:about="http://nektar.oszk.hu/resource/http://nektar.oszk.hu/resource/ manifestation/3078548manifestation/3078548">"> – <dcterms:creator<dcterms:creator rdf:resource="rdf:resource="http://nektar.oszk.hu/resourchttp://nektar.oszk.hu/resourc e/auth/122083e/auth/122083""/>/> – <<dc:creatordc:creator>>Boccaccio, Giovanni (1313-Boccaccio, Giovanni (1313- 1375)</dc:creator1375)</dc:creator>> Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 7. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Az alany, állítmány és tárgy helyén URI-kAz alany, állítmány és tárgy helyén URI-k állnak (tárgy lehet literál is)állnak (tárgy lehet literál is) – <bibo:Document<bibo:Document rdf:about="rdf:about="http://nektar.oszk.hu/resource/manifeshttp://nektar.oszk.hu/resource/manifes tation/3078548tation/3078548">"> – <<http://purl.org/dc/termshttp://purl.org/dc/terms/creatorcreator rdf:resource="rdf:resource="http://nektar.oszk.hu/resource/auth/http://nektar.oszk.hu/resource/auth/ 122083122083""/>/> – <<http://purl.org/dc/elements/1.1/http://purl.org/dc/elements/1.1/ creatorcreator>>Boccaccio, Giovanni (1313-Boccaccio, Giovanni (1313- 1375)</dc:creator1375)</dc:creator>> Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 8. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Az adatokat nagyon könnyűAz adatokat nagyon könnyű egymáshoz kapcsolniegymáshoz kapcsolni – Ami az egyik állítás tárgya az lehet a másikAmi az egyik állítás tárgya az lehet a másik állítás alanyaállítás alanya Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 9. Mi a szemantikus webMi a szemantikus web Van Gogh impresszionista festőVan Gogh impresszionista festő – Wikipedia állításWikipedia állítás A Napraforgó című képet Von Gogh festetteA Napraforgó című képet Von Gogh festette – A múzeum állítása, aki a képet birtokoljaA múzeum állítása, aki a képet birtokolja KeresésKeresés – Impresszionista műveket keresekImpresszionista műveket keresek – A Napraforgó is találat lesz a szemantikus weben,A Napraforgó is találat lesz a szemantikus weben, holott senki nem mondta, hogy a Napraforgó egyholott senki nem mondta, hogy a Napraforgó egy impresszionista festményimpresszionista festmény Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 10. Egy kis terminológiaEgy kis terminológia A szemantikus webet gyakran hívjákA szemantikus webet gyakran hívják – Open Linked DataOpen Linked Data – Linked Open Data (LOD)Linked Open Data (LOD) – the web of Linked Open Datathe web of Linked Open Data Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 11. WebWeb és a szemantikusés a szemantikus webweb A web oldalakat köt összeA web oldalakat köt össze A szemantikus web adatokat köt összeA szemantikus web adatokat köt össze A web olyan, mint egy dokumentumA web olyan, mint egy dokumentum A szemantikus web olyan, mint egy adatbázisA szemantikus web olyan, mint egy adatbázis – RDFRDF az adatbázis adatformátumaaz adatbázis adatformátuma – Ez az adatbázis független minden alkalmazástólEz az adatbázis független minden alkalmazástól A webet az emberek számára hozták létreA webet az emberek számára hozták létre A szemantikus webet a gépek számáraA szemantikus webet a gépek számára hozták létrehozták létre Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 12. A szemantikus web előnyeiA szemantikus web előnyei Az összekötött adatok (linked data) egyAz összekötött adatok (linked data) egy egyetemleges elérési mechanizmustegyetemleges elérési mechanizmust tesznek lehetővétesznek lehetővé – Az összekötött adatokra, mint egyAz összekötött adatokra, mint egy világméretű, egyetemleges API-ra lehetvilágméretű, egyetemleges API-ra lehet gondolnigondolni Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 13. A szemantikus webtechnológiákA szemantikus webtechnológiák előnyeielőnyei Bizonyos feladatok szemantikus webBizonyos feladatok szemantikus web technológiákkal könnyebbentechnológiákkal könnyebben megoldhatókmegoldhatók – RDF adatbázissal és a SPARQL nyelvvelRDF adatbázissal és a SPARQL nyelvvel egyszerűen lehet bonyolult lekérdezéseketegyszerűen lehet bonyolult lekérdezéseket végrehajtanivégrehajtani Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 14. A szamantikus web és a könyvtárakA szamantikus web és a könyvtárak A könyvtárak megoszthatják adataikatA könyvtárak megoszthatják adataikat egy általánosan (nem csak aegy általánosan (nem csak a könyvtárak által) használt eszközkönyvtárak által) használt eszköz segítségévelsegítségével A könyvtári adatok új jelentéstA könyvtári adatok új jelentést nyerhetnek ebben az új, nem csaknyerhetnek ebben az új, nem csak könyvtárakat tartalmazó környezetbenkönyvtárakat tartalmazó környezetben A könyvtári adatokat viszonylagA könyvtári adatokat viszonylag könnyű átalakítani RDF állításokkákönnyű átalakítani RDF állításokká Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 15. A könyvtárak szerepe a szemantikusA könyvtárak szerepe a szemantikus web építésébenweb építésében A fő feladat az adatok publikálásaA fő feladat az adatok publikálása A szoftverfejlesztők feladata olyanA szoftverfejlesztők feladata olyan alkalmazások fejlesztése, melyekalkalmazások fejlesztése, melyek képesek felhasználni az adatainkatképesek felhasználni az adatainkat Könyvtárak fel tudják majd használni aKönyvtárak fel tudják majd használni a szemantikus web technológiákatszemantikus web technológiákat A könyvtári rendszerek szállítóiA könyvtári rendszerek szállítói segítséget adhatnak mindkét oldalonsegítséget adhatnak mindkét oldalon Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 16. Könyvtárak a szemantikus webenKönyvtárak a szemantikus weben Teljes könyvtári tartalomTeljes könyvtári tartalom – LIBRISLIBRIS – Országos Széchényi KönyvtárOrszágos Széchényi Könyvtár • OPAC és OSZKDKOPAC és OSZKDK Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 17. Könyvtárak a szemantikus webenKönyvtárak a szemantikus weben Bibliográfiai adatokBibliográfiai adatok – British LibraryBritish Library – Deutsche National BibliothekDeutsche National Bibliothek – Biblioteca Nacional de EspaBiblioteca Nacional de Españñaa Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 18. Egységesített besorolási adatokEgységesített besorolási adatok – Library of CongressLibrary of Congress • TárgyszavakTárgyszavak SKOSSKOS formátumbanformátumban – Német Nemzeti KönyvtárNémet Nemzeti Könyvtár • Név és tárgyi besorolási adatok sajátNév és tárgyi besorolási adatok saját formátumban támaszkodva az RDA-raformátumban támaszkodva az RDA-ra – Biblioteca Nacional de EspaBiblioteca Nacional de Españñaa Könyvtárak a szemantikus webenKönyvtárak a szemantikus weben Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 19. Könyvtárak a szemantikus webenKönyvtárak a szemantikus weben Egységesített besorolási adatok (folyt.)Egységesített besorolási adatok (folyt.) – VIAF (Virtual International Authority File)VIAF (Virtual International Authority File) • MARCMARC alapú, de egyúttal közli az adatokatalapú, de egyúttal közli az adatokat FOAF és SKOS formátumban isFOAF és SKOS formátumban is • OSZK ad adatokat a VIAF számára és azOSZK ad adatokat a VIAF számára és az adataink össze vannak kötve a szemantikusadataink össze vannak kötve a szemantikus weben isweben is Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 20. FOAF példa (HTML 2009-ből)FOAF példa (HTML 2009-ből) Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 21. FOAF példa (HTML 2011-ből)FOAF példa (HTML 2011-ből) Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 22. FOAF példa (XML 2011-ből)FOAF példa (XML 2011-ből) VIAF-ra való rámutatásVIAF-ra való rámutatás Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 23. FOAF példa (XML 2011-ből)FOAF példa (XML 2011-ből) VIAF OSZK-ra való rámutatásaVIAF OSZK-ra való rámutatása Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 24. Könyvtárak aKönyvtárak a W3CW3C szervezetébenszervezetében W3C Library Linked Data Incubator GroupW3C Library Linked Data Incubator Group – http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/http://www.w3.org/2005/Incubator/lld/ – ChairsChairs • Tom BakerTom Baker • Emmanuelle BermesEmmanuelle Bermes • Antoine IsaacAntoine Isaac Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 25. EuropeanaEuropeana Europeana Data Model (EDM)Europeana Data Model (EDM) – Szemantikus alapokon nyugszikSzemantikus alapokon nyugszik – Az Europeana Semantic Elements (ESE)Az Europeana Semantic Elements (ESE) utódjautódja – Megvalósítása: Europeana Linked Data PilotMegvalósítása: Europeana Linked Data Pilot • data.europeana.eudata.europeana.eu – Technikai leírásaTechnikai leírása • http://http://pro.europeana.eupro.europeana.eu/web//web/guestguest//tech-detailstech-details Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 26. Szemantikus web alkalmazásokSzemantikus web alkalmazások Szemantikus keresésSzemantikus keresés Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 28. Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 29. Semantic web applicationsSemantic web applications works showing matching personworks showing matching person works showing locationworks showing location works showing conceptworks showing concept works titledworks titled works created fromworks created from works with matching locationworks with matching location works showing a more specific locationworks showing a more specific location Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 30. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben (saját fejlesztés)(saját fejlesztés) Könyvtári OPAC (Nektár) és digitálisKönyvtári OPAC (Nektár) és digitális könyvtári OPAC (OSZKDK) RDFDCkönyvtári OPAC (OSZKDK) RDFDC formátumbanformátumban Név besorolási adatok FOAFNév besorolási adatok FOAF formátumbanformátumban Thesaurus SKOS formátumbanThesaurus SKOS formátumban Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 31. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/
 • 32. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 33. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 34. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben Linkeket biztosítLinkeket biztosít – RDFDC-ből SKOS és FOAF adatok feléRDFDC-ből SKOS és FOAF adatok felé – DbpediaDbpedia – VIAF felé (kölcsönös)VIAF felé (kölcsönös) Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 35. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben SPARQL endpointSPARQL endpoint – Virtuoso Jena helyettVirtuoso Jena helyett Link rel metategLink rel metateg További információkTovábbi információk – http://nektar.oszk.hu/wiki/Szemantikus_webhttp://nektar.oszk.hu/wiki/Szemantikus_web Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 36. OSZK a szemantikus webenOSZK a szemantikus weben SKOS adatai részesei lettek EuropeanaSKOS adatai részesei lettek Europeana szemantikus rétegének az Europeanaszemantikus rétegének az Europeana Connect projekt keretébenConnect projekt keretében – http://http://www.europeanaconnect.euwww.europeanaconnect.eu// documentsdocuments/D1.1.2_/D1.1.2_eConnecteConnect__SemanticSemantic__ LayerLayer_v1.0__v1.0_UVA.pdfUVA.pdf Europeana Linked Data pilotEuropeana Linked Data pilot – OSZKOSZK – Békés Megyei Tudásház és KönyvtárBékés Megyei Tudásház és Könyvtár Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 37. További tervekTovábbi tervek OAI-OREOAI-ORE használata összetetthasználata összetett dokumentumok leírásáradokumentumok leírására Az OPAC részleges FRBRosításaAz OPAC részleges FRBRosítása – Mű fájának megmutatása az OPAC-banMű fájának megmutatása az OPAC-ban Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 38. Mű fa a NEKTÁR-banMű fa a NEKTÁR-ban Utólagos FRBRosításról van szóUtólagos FRBRosításról van szó Nyomtatott monográfiákNyomtatott monográfiák NEKTÁR/Teljes nézet/Link a mű fáraNEKTÁR/Teljes nézet/Link a mű fára Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 39.
 • 40.
 • 41. Olvasnivaló az adatokOlvasnivaló az adatok publikálásáhozpublikálásához Cool URIs for the Semantic WebCool URIs for the Semantic Web – http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-cooluris-http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-cooluris- 20080331/20080331/ How to Publish Linked Data on the WebHow to Publish Linked Data on the Web – http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/pub/Linkehttp://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/pub/Linke Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 42. Egyéb hasznos forrásokEgyéb hasznos források A legfontosabbA legfontosabb Linked Open DataLinked Open Data levelező listalevelező lista – public-lod@w3.orgpublic-lod@w3.org Linking Open Data on the SemanticLinking Open Data on the Semantic Web: list of datasetsWeb: list of datasets • http://esw.w3.org/TaskForces/CommunityProjehttp://esw.w3.org/TaskForces/CommunityProje cts/LinkingOpenData/DataSetscts/LinkingOpenData/DataSets Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 43. Könyvtárak által használhatóKönyvtárak által használható szótárakszótárak Dublin Core (Dublin Core (DCDC)) leíró bibliográfiai adatokleíró bibliográfiai adatok Friend-of-a-Friend (Friend-of-a-Friend (FOAFFOAF)) emberekemberek leírásáraleírására Simple Knowledge Organization SystemSimple Knowledge Organization System ((SKOSSKOS)) osztályozási adatok, tárgyszavakosztályozási adatok, tárgyszavak Bibliographic Ontology (Bibliographic Ontology (BIBOBIBO)) bibliográfiaibibliográfiai leírásban használt fogalmak megadásáraleírásban használt fogalmak megadására Expression of Core FRBR Concepts in RDFExpression of Core FRBR Concepts in RDF Resource Description and Access (Resource Description and Access (RDARDA)) Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 44. Az RDA helyzeteAz RDA helyzete Library of Congress: BibliographicLibrary of Congress: Bibliographic Framework Initiative General PlanFramework Initiative General Plan (2011-10-(2011-10- 31)31) – AACR2 helyett RDAAACR2 helyett RDA – MARC helyett valami másMARC helyett valami más • The new bibliographic framework project will beThe new bibliographic framework project will be focused on the Web environment, Linked Datafocused on the Web environment, Linked Data principles and mechanisms, and the Resourceprinciples and mechanisms, and the Resource Description Framework (RDF) as a basic data model.Description Framework (RDF) as a basic data model. Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 45. Könyvtárak által használhatóKönyvtárak által használható szótárakszótárak Open Archive Initiative – Object Reuse andOpen Archive Initiative – Object Reuse and Exchange (Exchange (OAI-OREOAI-ORE) összetett dokumentumok) összetett dokumentumok leírásaleírása Metadata Authority Description Schema in RDFMetadata Authority Description Schema in RDF ((MADS/RDFMADS/RDF)) MODS és MARC21 elkezdődött az építésükMODS és MARC21 elkezdődött az építésük UdcSummary (hamarosan)UdcSummary (hamarosan) eXtensible Metadata Platform (eXtensible Metadata Platform (XMPXMP)) Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 46. Könyvtárak által használhatóKönyvtárak által használható szótárakszótárak ISBDISBD elementselements FRBRerFRBRer modemodell LexvoLexvo (nyelvek, írásrendszerek, karakterek,(nyelvek, írásrendszerek, karakterek, földrajzi régiók)földrajzi régiók) Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 47. Szótárakra vonatkozó forrásokSzótárakra vonatkozó források  SKOS Simple Knowledge Organization SystemSKOS Simple Knowledge Organization System ReferenceReference – http://www.w3.org/TR/skos-reference/http://www.w3.org/TR/skos-reference/  SKOS Simple Knowledge Organization SystemSKOS Simple Knowledge Organization System PrimerPrimer – http://www.w3.org/TR/skos-primer/http://www.w3.org/TR/skos-primer/  SKOS implementation reportsSKOS implementation reports – http://www.w3.org/2006/07/SWD/SKOS/reference/20090315/ihttp://www.w3.org/2006/07/SWD/SKOS/reference/20090315/i mplementation.htmlmplementation.html – http://www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS/Datasetshttp://www.w3.org/2001/sw/wiki/SKOS/Datasets  SKOS listSKOS list – public-esw-thes@w3.orgpublic-esw-thes@w3.org Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 48. Szótárakra vonatkozó forrásokSzótárakra vonatkozó források FOAF (Friends Of Friends)FOAF (Friends Of Friends) – FOAF Vocabulary Specification 0.98FOAF Vocabulary Specification 0.98 • http://xmlns.com/foaf/spec/http://xmlns.com/foaf/spec/ FRBRFRBR – Expression of Core FRBR Concepts in RDFExpression of Core FRBR Concepts in RDF (Ian(Ian Davis, Talis)Davis, Talis) • http://vocab.org/frbr/core.htmlhttp://vocab.org/frbr/core.html – FRBRer model (IFLA)FRBRer model (IFLA) • http://metadataregistry.org/schema/show/id/5.htmlhttp://metadataregistry.org/schema/show/id/5.html BIBO (Bibliographic Ontology)BIBO (Bibliographic Ontology) – WebsiteWebsite • http://bibliontology.com/http://bibliontology.com/ Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 49. Szótárakra vonatkozó forrásokSzótárakra vonatkozó források MADS/RDF (Metadata AuthorityMADS/RDF (Metadata Authority Description Schema in RDF)Description Schema in RDF) – http://www.loc.gov/standards/mads/rdf/v1.http://www.loc.gov/standards/mads/rdf/v1. html#link_tophtml#link_top XMP (Extensible Matadata Platform)XMP (Extensible Matadata Platform) – http://www.adobe.com/products/xmp/http://www.adobe.com/products/xmp/ ISBDISBD elementselements – http://metadataregistry.org/schema/show/ihttp://metadataregistry.org/schema/show/i d/25.htmld/25.html Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 50. Szótárakra vonatkozó forrásokSzótárakra vonatkozó források RDARDA – http://metadataregistry.org/rdabrowse.htmhttp://metadataregistry.org/rdabrowse.htm LexvoLexvo – http://www.lexvo.org/index.htmlhttp://www.lexvo.org/index.html Szenmantikus web és a könyvtárak – Horváth Ádám
 • 51. horvhorvadam@adam@gmail.com 30 639 4557gmail.com 30 639 4557 Köszönöm a figyelmetKöszönöm a figyelmet

Editor's Notes

 1. &amp;lt;bibo:Document rdf:about=&amp;quot;http://nektar.oszk.hu/resource/manifestation/3078548&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;dcterms:language&amp;gt;hun&amp;lt;/dcterms:language&amp;gt;&amp;lt;dcterms:creator rdf:resource=&amp;quot;http://nektar.oszk.hu/resource/auth/122083&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;dcterms:contributor rdf:resource=&amp;quot;http://nektar.oszk.hu/resource/auth/175358&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;dcterms:contributor rdf:resource=&amp;quot;http://nektar.oszk.hu/resource/auth/82485&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;dcterms:contributor rdf:resource=&amp;quot;http://nektar.oszk.hu/resource/auth/495683&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;dc:creator&amp;gt;Boccaccio, Giovanni (1313-1375)&amp;lt;/dc:creator&amp;gt;&amp;lt;dcterms:title&amp;gt;Dekameron, melyben hét bájos firenzei hölgy és három ifjú száz tarka mesét kötött a szerelem hervadhatatlan örökifjan virágzó csokrába&amp;lt;/dcterms:title&amp;gt;&amp;lt;dcterms:alternative&amp;gt;Il decamerone (magyar)&amp;lt;/dcterms:alternative&amp;gt;&amp;lt;dcterms:publisher&amp;gt;Budapest : Nova&amp;lt;/dcterms:publisher&amp;gt;&amp;lt;dcterms:extent&amp;gt;502 p., 5 t. ; 20 cm&amp;lt;/dcterms:extent&amp;gt;&amp;lt;dcterms:bibliographicCitation&amp;gt;Szerelmes századok ; 2.&amp;lt;/dcterms:bibliographicCitation&amp;gt;&amp;lt;dc:contributor&amp;gt;Bayros, Franz von (1866-1924) (ill.)&amp;lt;/dc:contributor&amp;gt;&amp;lt;dc:contributor&amp;gt;Forró Pál (1884-1942) (ford.)&amp;lt;/dc:contributor&amp;gt;&amp;lt;dc:contributor&amp;gt;Szini Gyula (1876-1932) (ford.)&amp;lt;/dc:contributor&amp;gt;&amp;lt;dcterms:type&amp;gt;text&amp;lt;/dcterms:type&amp;gt;&amp;lt;dcterms:type&amp;gt;book&amp;lt;/dcterms:type&amp;gt;&amp;lt;dcterms:issued&amp;gt;1926&amp;lt;/dcterms:issued&amp;gt;&amp;lt;dcterms:date&amp;gt;1926&amp;lt;/dcterms:date&amp;gt;&amp;lt;dcterms:language&amp;gt;hun&amp;lt;/dcterms:language&amp;gt;&amp;lt;dcterms:audience&amp;gt;unknown&amp;lt;/dcterms:audience&amp;gt;&amp;lt;/bibo:Document&amp;gt;
 2. Dear Mr. Horvath, Thanks, the links do work now. Nice work! We matched our records to the LCSH in a different project (called &amp;quot;MACS&amp;quot;) a while ago. The result of the project was a database of corresponding entries in our SWD, the LCHS and RAMEAU. So we did not solve that problem in our linked data project but simply used the information already available. Unfortunately, the URIs are not included, but it was possible to derive them from the IDs used (easy for LCSH, hard for RAMEAU). I am not sure if these mappings are freely available, but if you are interested, I could try to find out. A typical mapping looks like this: &amp;lt;?xml version=&amp;quot;1.0&amp;quot; encoding=&amp;quot;UTF-8&amp;quot;?&amp;gt; &amp;lt;!-- Contents from database Work --&amp;gt; ... &amp;lt;add&amp;gt; &amp;lt;doc&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;id&amp;quot;&amp;gt;MACS0000001&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD&amp;quot;&amp;gt;Schauspielkunst&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD_number&amp;quot;&amp;gt;4129090-2&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU&amp;quot;&amp;gt;Art dramatique&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU_number&amp;quot;&amp;gt;FRBNF11930966X&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH&amp;quot;&amp;gt;Acting&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH_number&amp;quot;&amp;gt;sh 85000691&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;/doc&amp;gt; ... &amp;lt;/add&amp;gt; Would that be at all useful to you? Best regards Jan Hannemann &amp;gt;-----Ursprüngliche Nachricht----- &amp;gt;Von: HORVATH Adam [mailto:adam@oszk.hu] &amp;gt;Gesendet: Montag, 10. Mai 2010 15:59 &amp;gt;An: Hannemann, Jan &amp;gt;Cc: Hauser, Julia; Haffner, Alexander &amp;gt;Betreff: Re: NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt; &amp;gt;Dear Mr Hannemann, &amp;gt; &amp;gt;Thanks you for your reaction. The link should work now (I tried a &amp;gt;minute ago). &amp;gt; &amp;gt;I studied your examples. You have very nice, detailed authority &amp;gt;records. I like that you show the html representation in your &amp;gt;catalogue. &amp;gt; &amp;gt;How did you manage to match your subject heading with the LCSH &amp;gt;subject heading? What was the input for the matching? Can one have a &amp;gt;file containing all the skosified LCSH subject heading, which is &amp;gt;frely available? &amp;gt; &amp;gt;We plan to improve our bibliographic data with the bibo schema, to &amp;gt;create a sitemap to our linked data and to do some frbrization based &amp;gt;on our semantic data stored in Jena. &amp;gt; &amp;gt;If you can see any possible cooperation in the future please let us &amp;gt;know. &amp;gt; &amp;gt;Best regards &amp;gt;Adam Horvath &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;Subject:NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt;Date sent:Mon, 10 May 2010 11:04:44 +0200 &amp;gt;From:&amp;quot;Hannemann, Jan&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;To:&amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;Copies to:&amp;quot;Hauser, Julia&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt;, &amp;gt;&amp;quot;Haffner, Alexander&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dear Mr. Horvath, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; I am from the German National Library and have heard about your recent &amp;gt;&amp;gt; publication of your bibliographic information as linked open data. &amp;gt;&amp;gt; Please let me congratulate you on this important accomplishment! &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Incidentally, we have also just completed our first linked data &amp;gt;&amp;gt; project. In this first step we have published large parts of our &amp;gt;&amp;gt; authority files as linked data; a follow-up project is currently being &amp;gt;&amp;gt; planned. Perhaps it will be possible to benefit from each others &amp;gt;&amp;gt; efforts and experiences. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; At first glance, it seems that the projects are quite similar; &amp;gt;&amp;gt; apprarently we have chosen different naming schemes for out URIs, but &amp;gt;&amp;gt; that difference is cosmetic at best. Currently, out service only &amp;gt;&amp;gt; offers the usual XML/RDF representation; MARC and other formats might &amp;gt;&amp;gt; be added in the future. We also have content negotiation for the &amp;gt;&amp;gt; RDF/XML and HTML representations of the data. The main difference is &amp;gt;&amp;gt; apparently in the data modelling and ontologies used. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; By the way, some of the URLs in your slides don&amp;apos;t seem to work, such &amp;gt;&amp;gt; as http://nektar.oszk.hu/resource/auth/33589 (slide 17). The default &amp;gt;&amp;gt; SPARQL queries return errors (HTTP Status 500 - &amp;gt;&amp;gt; com.hp.hpl.jena.shared.JenaException: Exception during database &amp;gt;&amp;gt; access). &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We would like to invite you to take a look at our service. &amp;gt;&amp;gt; Unfortunately, the documentation (https://wiki.d-nb.de/display/LDS) is &amp;gt;&amp;gt; available only in German at the moment. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Here&amp;apos;s a brief English overview of the features: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The services comprises authority file data about 1,8 million persons &amp;gt;&amp;gt; (from Name Authority File PND), 160.000 subject headings (from Subject &amp;gt;&amp;gt; Headings Authority File SWD) and about 1.3 million corporate bodies &amp;gt;&amp;gt; (from Comporate Body Authority File GKD). - The data modelling has &amp;gt;&amp;gt; been refined compared to an earlier prototype (March 2010). - We&amp;apos;ve &amp;gt;&amp;gt; added additional links to external data sources, in particular from &amp;gt;&amp;gt; our SWD to appropriate data at LCSH and RAMEAU. - The service is now &amp;gt;&amp;gt; integrated into our web presence; a special test environment that we &amp;gt;&amp;gt; used before is no longer needed. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; These examples illustrate our work: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The German author Bertolt Brecht (http://d-nb.info/gnd/118514768) &amp;gt;&amp;gt; has the following XML/RDF representation: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/118514768/about - The Subject Heading for &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Führungskraft&amp;quot; (&amp;quot;Executive&amp;quot; or &amp;quot;Cadres (personnel)&amp;quot;) is found here: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/4071497-4 - The associated XML/RDF representation &amp;gt;&amp;gt; can be found here: http://d-nb.info/gnd/4071497-4/about &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; The next step for us is planning a follow-up project that will improve &amp;gt;&amp;gt; the technical infrastructure, develop automatic update mechanisms and &amp;gt;&amp;gt; expand the data we represent. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We are looking forward to your feedback. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Best regards, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; _______________________________________ &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dr. Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; Deutsche Nationalbibliothek &amp;gt;&amp;gt; Informationstechnik &amp;gt;&amp;gt; Adickesallee 1 &amp;gt;&amp;gt; D-60322 Frankfurt am Main &amp;gt;&amp;gt; Telefon: +49-69-1525-1769 &amp;gt;&amp;gt; Telefax: +49-69-1525-1799 &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;
 3. Dear Mr. Horvath, Thanks, the links do work now. Nice work! We matched our records to the LCSH in a different project (called &amp;quot;MACS&amp;quot;) a while ago. The result of the project was a database of corresponding entries in our SWD, the LCHS and RAMEAU. So we did not solve that problem in our linked data project but simply used the information already available. Unfortunately, the URIs are not included, but it was possible to derive them from the IDs used (easy for LCSH, hard for RAMEAU). I am not sure if these mappings are freely available, but if you are interested, I could try to find out. A typical mapping looks like this: &amp;lt;?xml version=&amp;quot;1.0&amp;quot; encoding=&amp;quot;UTF-8&amp;quot;?&amp;gt; &amp;lt;!-- Contents from database Work --&amp;gt; ... &amp;lt;add&amp;gt; &amp;lt;doc&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;id&amp;quot;&amp;gt;MACS0000001&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD&amp;quot;&amp;gt;Schauspielkunst&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD_number&amp;quot;&amp;gt;4129090-2&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU&amp;quot;&amp;gt;Art dramatique&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU_number&amp;quot;&amp;gt;FRBNF11930966X&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH&amp;quot;&amp;gt;Acting&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH_number&amp;quot;&amp;gt;sh 85000691&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;/doc&amp;gt; ... &amp;lt;/add&amp;gt; Would that be at all useful to you? Best regards Jan Hannemann &amp;gt;-----Ursprüngliche Nachricht----- &amp;gt;Von: HORVATH Adam [mailto:adam@oszk.hu] &amp;gt;Gesendet: Montag, 10. Mai 2010 15:59 &amp;gt;An: Hannemann, Jan &amp;gt;Cc: Hauser, Julia; Haffner, Alexander &amp;gt;Betreff: Re: NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt; &amp;gt;Dear Mr Hannemann, &amp;gt; &amp;gt;Thanks you for your reaction. The link should work now (I tried a &amp;gt;minute ago). &amp;gt; &amp;gt;I studied your examples. You have very nice, detailed authority &amp;gt;records. I like that you show the html representation in your &amp;gt;catalogue. &amp;gt; &amp;gt;How did you manage to match your subject heading with the LCSH &amp;gt;subject heading? What was the input for the matching? Can one have a &amp;gt;file containing all the skosified LCSH subject heading, which is &amp;gt;frely available? &amp;gt; &amp;gt;We plan to improve our bibliographic data with the bibo schema, to &amp;gt;create a sitemap to our linked data and to do some frbrization based &amp;gt;on our semantic data stored in Jena. &amp;gt; &amp;gt;If you can see any possible cooperation in the future please let us &amp;gt;know. &amp;gt; &amp;gt;Best regards &amp;gt;Adam Horvath &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;Subject:NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt;Date sent:Mon, 10 May 2010 11:04:44 +0200 &amp;gt;From:&amp;quot;Hannemann, Jan&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;To:&amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;Copies to:&amp;quot;Hauser, Julia&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt;, &amp;gt;&amp;quot;Haffner, Alexander&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dear Mr. Horvath, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; I am from the German National Library and have heard about your recent &amp;gt;&amp;gt; publication of your bibliographic information as linked open data. &amp;gt;&amp;gt; Please let me congratulate you on this important accomplishment! &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Incidentally, we have also just completed our first linked data &amp;gt;&amp;gt; project. In this first step we have published large parts of our &amp;gt;&amp;gt; authority files as linked data; a follow-up project is currently being &amp;gt;&amp;gt; planned. Perhaps it will be possible to benefit from each others &amp;gt;&amp;gt; efforts and experiences. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; At first glance, it seems that the projects are quite similar; &amp;gt;&amp;gt; apprarently we have chosen different naming schemes for out URIs, but &amp;gt;&amp;gt; that difference is cosmetic at best. Currently, out service only &amp;gt;&amp;gt; offers the usual XML/RDF representation; MARC and other formats might &amp;gt;&amp;gt; be added in the future. We also have content negotiation for the &amp;gt;&amp;gt; RDF/XML and HTML representations of the data. The main difference is &amp;gt;&amp;gt; apparently in the data modelling and ontologies used. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; By the way, some of the URLs in your slides don&amp;apos;t seem to work, such &amp;gt;&amp;gt; as http://nektar.oszk.hu/resource/auth/33589 (slide 17). The default &amp;gt;&amp;gt; SPARQL queries return errors (HTTP Status 500 - &amp;gt;&amp;gt; com.hp.hpl.jena.shared.JenaException: Exception during database &amp;gt;&amp;gt; access). &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We would like to invite you to take a look at our service. &amp;gt;&amp;gt; Unfortunately, the documentation (https://wiki.d-nb.de/display/LDS) is &amp;gt;&amp;gt; available only in German at the moment. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Here&amp;apos;s a brief English overview of the features: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The services comprises authority file data about 1,8 million persons &amp;gt;&amp;gt; (from Name Authority File PND), 160.000 subject headings (from Subject &amp;gt;&amp;gt; Headings Authority File SWD) and about 1.3 million corporate bodies &amp;gt;&amp;gt; (from Comporate Body Authority File GKD). - The data modelling has &amp;gt;&amp;gt; been refined compared to an earlier prototype (March 2010). - We&amp;apos;ve &amp;gt;&amp;gt; added additional links to external data sources, in particular from &amp;gt;&amp;gt; our SWD to appropriate data at LCSH and RAMEAU. - The service is now &amp;gt;&amp;gt; integrated into our web presence; a special test environment that we &amp;gt;&amp;gt; used before is no longer needed. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; These examples illustrate our work: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The German author Bertolt Brecht (http://d-nb.info/gnd/118514768) &amp;gt;&amp;gt; has the following XML/RDF representation: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/118514768/about - The Subject Heading for &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Führungskraft&amp;quot; (&amp;quot;Executive&amp;quot; or &amp;quot;Cadres (personnel)&amp;quot;) is found here: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/4071497-4 - The associated XML/RDF representation &amp;gt;&amp;gt; can be found here: http://d-nb.info/gnd/4071497-4/about &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; The next step for us is planning a follow-up project that will improve &amp;gt;&amp;gt; the technical infrastructure, develop automatic update mechanisms and &amp;gt;&amp;gt; expand the data we represent. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We are looking forward to your feedback. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Best regards, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; _______________________________________ &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dr. Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; Deutsche Nationalbibliothek &amp;gt;&amp;gt; Informationstechnik &amp;gt;&amp;gt; Adickesallee 1 &amp;gt;&amp;gt; D-60322 Frankfurt am Main &amp;gt;&amp;gt; Telefon: +49-69-1525-1769 &amp;gt;&amp;gt; Telefax: +49-69-1525-1799 &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;
 4. MARiMbA, Virtuoso, Pubby, SILK
 5. Dear Mr. Horvath, Thanks, the links do work now. Nice work! We matched our records to the LCSH in a different project (called &amp;quot;MACS&amp;quot;) a while ago. The result of the project was a database of corresponding entries in our SWD, the LCHS and RAMEAU. So we did not solve that problem in our linked data project but simply used the information already available. Unfortunately, the URIs are not included, but it was possible to derive them from the IDs used (easy for LCSH, hard for RAMEAU). I am not sure if these mappings are freely available, but if you are interested, I could try to find out. A typical mapping looks like this: &amp;lt;?xml version=&amp;quot;1.0&amp;quot; encoding=&amp;quot;UTF-8&amp;quot;?&amp;gt; &amp;lt;!-- Contents from database Work --&amp;gt; ... &amp;lt;add&amp;gt; &amp;lt;doc&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;id&amp;quot;&amp;gt;MACS0000001&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD&amp;quot;&amp;gt;Schauspielkunst&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD_number&amp;quot;&amp;gt;4129090-2&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU&amp;quot;&amp;gt;Art dramatique&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU_number&amp;quot;&amp;gt;FRBNF11930966X&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH&amp;quot;&amp;gt;Acting&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH_number&amp;quot;&amp;gt;sh 85000691&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;/doc&amp;gt; ... &amp;lt;/add&amp;gt; Would that be at all useful to you? Best regards Jan Hannemann &amp;gt;-----Ursprüngliche Nachricht----- &amp;gt;Von: HORVATH Adam [mailto:adam@oszk.hu] &amp;gt;Gesendet: Montag, 10. Mai 2010 15:59 &amp;gt;An: Hannemann, Jan &amp;gt;Cc: Hauser, Julia; Haffner, Alexander &amp;gt;Betreff: Re: NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt; &amp;gt;Dear Mr Hannemann, &amp;gt; &amp;gt;Thanks you for your reaction. The link should work now (I tried a &amp;gt;minute ago). &amp;gt; &amp;gt;I studied your examples. You have very nice, detailed authority &amp;gt;records. I like that you show the html representation in your &amp;gt;catalogue. &amp;gt; &amp;gt;How did you manage to match your subject heading with the LCSH &amp;gt;subject heading? What was the input for the matching? Can one have a &amp;gt;file containing all the skosified LCSH subject heading, which is &amp;gt;frely available? &amp;gt; &amp;gt;We plan to improve our bibliographic data with the bibo schema, to &amp;gt;create a sitemap to our linked data and to do some frbrization based &amp;gt;on our semantic data stored in Jena. &amp;gt; &amp;gt;If you can see any possible cooperation in the future please let us &amp;gt;know. &amp;gt; &amp;gt;Best regards &amp;gt;Adam Horvath &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;Subject:NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt;Date sent:Mon, 10 May 2010 11:04:44 +0200 &amp;gt;From:&amp;quot;Hannemann, Jan&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;To:&amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;Copies to:&amp;quot;Hauser, Julia&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt;, &amp;gt;&amp;quot;Haffner, Alexander&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dear Mr. Horvath, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; I am from the German National Library and have heard about your recent &amp;gt;&amp;gt; publication of your bibliographic information as linked open data. &amp;gt;&amp;gt; Please let me congratulate you on this important accomplishment! &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Incidentally, we have also just completed our first linked data &amp;gt;&amp;gt; project. In this first step we have published large parts of our &amp;gt;&amp;gt; authority files as linked data; a follow-up project is currently being &amp;gt;&amp;gt; planned. Perhaps it will be possible to benefit from each others &amp;gt;&amp;gt; efforts and experiences. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; At first glance, it seems that the projects are quite similar; &amp;gt;&amp;gt; apprarently we have chosen different naming schemes for out URIs, but &amp;gt;&amp;gt; that difference is cosmetic at best. Currently, out service only &amp;gt;&amp;gt; offers the usual XML/RDF representation; MARC and other formats might &amp;gt;&amp;gt; be added in the future. We also have content negotiation for the &amp;gt;&amp;gt; RDF/XML and HTML representations of the data. The main difference is &amp;gt;&amp;gt; apparently in the data modelling and ontologies used. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; By the way, some of the URLs in your slides don&amp;apos;t seem to work, such &amp;gt;&amp;gt; as http://nektar.oszk.hu/resource/auth/33589 (slide 17). The default &amp;gt;&amp;gt; SPARQL queries return errors (HTTP Status 500 - &amp;gt;&amp;gt; com.hp.hpl.jena.shared.JenaException: Exception during database &amp;gt;&amp;gt; access). &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We would like to invite you to take a look at our service. &amp;gt;&amp;gt; Unfortunately, the documentation (https://wiki.d-nb.de/display/LDS) is &amp;gt;&amp;gt; available only in German at the moment. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Here&amp;apos;s a brief English overview of the features: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The services comprises authority file data about 1,8 million persons &amp;gt;&amp;gt; (from Name Authority File PND), 160.000 subject headings (from Subject &amp;gt;&amp;gt; Headings Authority File SWD) and about 1.3 million corporate bodies &amp;gt;&amp;gt; (from Comporate Body Authority File GKD). - The data modelling has &amp;gt;&amp;gt; been refined compared to an earlier prototype (March 2010). - We&amp;apos;ve &amp;gt;&amp;gt; added additional links to external data sources, in particular from &amp;gt;&amp;gt; our SWD to appropriate data at LCSH and RAMEAU. - The service is now &amp;gt;&amp;gt; integrated into our web presence; a special test environment that we &amp;gt;&amp;gt; used before is no longer needed. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; These examples illustrate our work: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The German author Bertolt Brecht (http://d-nb.info/gnd/118514768) &amp;gt;&amp;gt; has the following XML/RDF representation: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/118514768/about - The Subject Heading for &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Führungskraft&amp;quot; (&amp;quot;Executive&amp;quot; or &amp;quot;Cadres (personnel)&amp;quot;) is found here: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/4071497-4 - The associated XML/RDF representation &amp;gt;&amp;gt; can be found here: http://d-nb.info/gnd/4071497-4/about &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; The next step for us is planning a follow-up project that will improve &amp;gt;&amp;gt; the technical infrastructure, develop automatic update mechanisms and &amp;gt;&amp;gt; expand the data we represent. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We are looking forward to your feedback. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Best regards, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; _______________________________________ &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dr. Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; Deutsche Nationalbibliothek &amp;gt;&amp;gt; Informationstechnik &amp;gt;&amp;gt; Adickesallee 1 &amp;gt;&amp;gt; D-60322 Frankfurt am Main &amp;gt;&amp;gt; Telefon: +49-69-1525-1769 &amp;gt;&amp;gt; Telefax: +49-69-1525-1799 &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;
 6. Dear Mr. Horvath, Thanks, the links do work now. Nice work! We matched our records to the LCSH in a different project (called &amp;quot;MACS&amp;quot;) a while ago. The result of the project was a database of corresponding entries in our SWD, the LCHS and RAMEAU. So we did not solve that problem in our linked data project but simply used the information already available. Unfortunately, the URIs are not included, but it was possible to derive them from the IDs used (easy for LCSH, hard for RAMEAU). I am not sure if these mappings are freely available, but if you are interested, I could try to find out. A typical mapping looks like this: &amp;lt;?xml version=&amp;quot;1.0&amp;quot; encoding=&amp;quot;UTF-8&amp;quot;?&amp;gt; &amp;lt;!-- Contents from database Work --&amp;gt; ... &amp;lt;add&amp;gt; &amp;lt;doc&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;id&amp;quot;&amp;gt;MACS0000001&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD&amp;quot;&amp;gt;Schauspielkunst&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD_number&amp;quot;&amp;gt;4129090-2&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU&amp;quot;&amp;gt;Art dramatique&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU_number&amp;quot;&amp;gt;FRBNF11930966X&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH&amp;quot;&amp;gt;Acting&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH_number&amp;quot;&amp;gt;sh 85000691&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;/doc&amp;gt; ... &amp;lt;/add&amp;gt; Would that be at all useful to you? Best regards Jan Hannemann &amp;gt;-----Ursprüngliche Nachricht----- &amp;gt;Von: HORVATH Adam [mailto:adam@oszk.hu] &amp;gt;Gesendet: Montag, 10. Mai 2010 15:59 &amp;gt;An: Hannemann, Jan &amp;gt;Cc: Hauser, Julia; Haffner, Alexander &amp;gt;Betreff: Re: NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt; &amp;gt;Dear Mr Hannemann, &amp;gt; &amp;gt;Thanks you for your reaction. The link should work now (I tried a &amp;gt;minute ago). &amp;gt; &amp;gt;I studied your examples. You have very nice, detailed authority &amp;gt;records. I like that you show the html representation in your &amp;gt;catalogue. &amp;gt; &amp;gt;How did you manage to match your subject heading with the LCSH &amp;gt;subject heading? What was the input for the matching? Can one have a &amp;gt;file containing all the skosified LCSH subject heading, which is &amp;gt;frely available? &amp;gt; &amp;gt;We plan to improve our bibliographic data with the bibo schema, to &amp;gt;create a sitemap to our linked data and to do some frbrization based &amp;gt;on our semantic data stored in Jena. &amp;gt; &amp;gt;If you can see any possible cooperation in the future please let us &amp;gt;know. &amp;gt; &amp;gt;Best regards &amp;gt;Adam Horvath &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;Subject:NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt;Date sent:Mon, 10 May 2010 11:04:44 +0200 &amp;gt;From:&amp;quot;Hannemann, Jan&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;To:&amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;Copies to:&amp;quot;Hauser, Julia&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt;, &amp;gt;&amp;quot;Haffner, Alexander&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dear Mr. Horvath, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; I am from the German National Library and have heard about your recent &amp;gt;&amp;gt; publication of your bibliographic information as linked open data. &amp;gt;&amp;gt; Please let me congratulate you on this important accomplishment! &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Incidentally, we have also just completed our first linked data &amp;gt;&amp;gt; project. In this first step we have published large parts of our &amp;gt;&amp;gt; authority files as linked data; a follow-up project is currently being &amp;gt;&amp;gt; planned. Perhaps it will be possible to benefit from each others &amp;gt;&amp;gt; efforts and experiences. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; At first glance, it seems that the projects are quite similar; &amp;gt;&amp;gt; apprarently we have chosen different naming schemes for out URIs, but &amp;gt;&amp;gt; that difference is cosmetic at best. Currently, out service only &amp;gt;&amp;gt; offers the usual XML/RDF representation; MARC and other formats might &amp;gt;&amp;gt; be added in the future. We also have content negotiation for the &amp;gt;&amp;gt; RDF/XML and HTML representations of the data. The main difference is &amp;gt;&amp;gt; apparently in the data modelling and ontologies used. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; By the way, some of the URLs in your slides don&amp;apos;t seem to work, such &amp;gt;&amp;gt; as http://nektar.oszk.hu/resource/auth/33589 (slide 17). The default &amp;gt;&amp;gt; SPARQL queries return errors (HTTP Status 500 - &amp;gt;&amp;gt; com.hp.hpl.jena.shared.JenaException: Exception during database &amp;gt;&amp;gt; access). &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We would like to invite you to take a look at our service. &amp;gt;&amp;gt; Unfortunately, the documentation (https://wiki.d-nb.de/display/LDS) is &amp;gt;&amp;gt; available only in German at the moment. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Here&amp;apos;s a brief English overview of the features: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The services comprises authority file data about 1,8 million persons &amp;gt;&amp;gt; (from Name Authority File PND), 160.000 subject headings (from Subject &amp;gt;&amp;gt; Headings Authority File SWD) and about 1.3 million corporate bodies &amp;gt;&amp;gt; (from Comporate Body Authority File GKD). - The data modelling has &amp;gt;&amp;gt; been refined compared to an earlier prototype (March 2010). - We&amp;apos;ve &amp;gt;&amp;gt; added additional links to external data sources, in particular from &amp;gt;&amp;gt; our SWD to appropriate data at LCSH and RAMEAU. - The service is now &amp;gt;&amp;gt; integrated into our web presence; a special test environment that we &amp;gt;&amp;gt; used before is no longer needed. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; These examples illustrate our work: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The German author Bertolt Brecht (http://d-nb.info/gnd/118514768) &amp;gt;&amp;gt; has the following XML/RDF representation: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/118514768/about - The Subject Heading for &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Führungskraft&amp;quot; (&amp;quot;Executive&amp;quot; or &amp;quot;Cadres (personnel)&amp;quot;) is found here: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/4071497-4 - The associated XML/RDF representation &amp;gt;&amp;gt; can be found here: http://d-nb.info/gnd/4071497-4/about &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; The next step for us is planning a follow-up project that will improve &amp;gt;&amp;gt; the technical infrastructure, develop automatic update mechanisms and &amp;gt;&amp;gt; expand the data we represent. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We are looking forward to your feedback. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Best regards, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; _______________________________________ &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dr. Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; Deutsche Nationalbibliothek &amp;gt;&amp;gt; Informationstechnik &amp;gt;&amp;gt; Adickesallee 1 &amp;gt;&amp;gt; D-60322 Frankfurt am Main &amp;gt;&amp;gt; Telefon: +49-69-1525-1769 &amp;gt;&amp;gt; Telefax: +49-69-1525-1799 &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;
 7. By the way, Adam, I&amp;apos;d also like to seize the opportunity to invite you to consider participation this Library Linked Data effort. Your library has done work of premium importance for the field, it would be interesting to have you around.
 8. By the way, Adam, I&amp;apos;d also like to seize the opportunity to invite you to consider participation this Library Linked Data effort. Your library has done work of premium importance for the field, it would be interesting to have you around.
 9. Dear Mr. Horvath, Thanks, the links do work now. Nice work! We matched our records to the LCSH in a different project (called &amp;quot;MACS&amp;quot;) a while ago. The result of the project was a database of corresponding entries in our SWD, the LCHS and RAMEAU. So we did not solve that problem in our linked data project but simply used the information already available. Unfortunately, the URIs are not included, but it was possible to derive them from the IDs used (easy for LCSH, hard for RAMEAU). I am not sure if these mappings are freely available, but if you are interested, I could try to find out. A typical mapping looks like this: &amp;lt;?xml version=&amp;quot;1.0&amp;quot; encoding=&amp;quot;UTF-8&amp;quot;?&amp;gt; &amp;lt;!-- Contents from database Work --&amp;gt; ... &amp;lt;add&amp;gt; &amp;lt;doc&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;id&amp;quot;&amp;gt;MACS0000001&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD&amp;quot;&amp;gt;Schauspielkunst&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD_number&amp;quot;&amp;gt;4129090-2&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU&amp;quot;&amp;gt;Art dramatique&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU_number&amp;quot;&amp;gt;FRBNF11930966X&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH&amp;quot;&amp;gt;Acting&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH_number&amp;quot;&amp;gt;sh 85000691&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;/doc&amp;gt; ... &amp;lt;/add&amp;gt; Would that be at all useful to you? Best regards Jan Hannemann &amp;gt;-----Ursprüngliche Nachricht----- &amp;gt;Von: HORVATH Adam [mailto:adam@oszk.hu] &amp;gt;Gesendet: Montag, 10. Mai 2010 15:59 &amp;gt;An: Hannemann, Jan &amp;gt;Cc: Hauser, Julia; Haffner, Alexander &amp;gt;Betreff: Re: NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt; &amp;gt;Dear Mr Hannemann, &amp;gt; &amp;gt;Thanks you for your reaction. The link should work now (I tried a &amp;gt;minute ago). &amp;gt; &amp;gt;I studied your examples. You have very nice, detailed authority &amp;gt;records. I like that you show the html representation in your &amp;gt;catalogue. &amp;gt; &amp;gt;How did you manage to match your subject heading with the LCSH &amp;gt;subject heading? What was the input for the matching? Can one have a &amp;gt;file containing all the skosified LCSH subject heading, which is &amp;gt;frely available? &amp;gt; &amp;gt;We plan to improve our bibliographic data with the bibo schema, to &amp;gt;create a sitemap to our linked data and to do some frbrization based &amp;gt;on our semantic data stored in Jena. &amp;gt; &amp;gt;If you can see any possible cooperation in the future please let us &amp;gt;know. &amp;gt; &amp;gt;Best regards &amp;gt;Adam Horvath &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;Subject:NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt;Date sent:Mon, 10 May 2010 11:04:44 +0200 &amp;gt;From:&amp;quot;Hannemann, Jan&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;To:&amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;Copies to:&amp;quot;Hauser, Julia&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt;, &amp;gt;&amp;quot;Haffner, Alexander&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dear Mr. Horvath, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; I am from the German National Library and have heard about your recent &amp;gt;&amp;gt; publication of your bibliographic information as linked open data. &amp;gt;&amp;gt; Please let me congratulate you on this important accomplishment! &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Incidentally, we have also just completed our first linked data &amp;gt;&amp;gt; project. In this first step we have published large parts of our &amp;gt;&amp;gt; authority files as linked data; a follow-up project is currently being &amp;gt;&amp;gt; planned. Perhaps it will be possible to benefit from each others &amp;gt;&amp;gt; efforts and experiences. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; At first glance, it seems that the projects are quite similar; &amp;gt;&amp;gt; apprarently we have chosen different naming schemes for out URIs, but &amp;gt;&amp;gt; that difference is cosmetic at best. Currently, out service only &amp;gt;&amp;gt; offers the usual XML/RDF representation; MARC and other formats might &amp;gt;&amp;gt; be added in the future. We also have content negotiation for the &amp;gt;&amp;gt; RDF/XML and HTML representations of the data. The main difference is &amp;gt;&amp;gt; apparently in the data modelling and ontologies used. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; By the way, some of the URLs in your slides don&amp;apos;t seem to work, such &amp;gt;&amp;gt; as http://nektar.oszk.hu/resource/auth/33589 (slide 17). The default &amp;gt;&amp;gt; SPARQL queries return errors (HTTP Status 500 - &amp;gt;&amp;gt; com.hp.hpl.jena.shared.JenaException: Exception during database &amp;gt;&amp;gt; access). &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We would like to invite you to take a look at our service. &amp;gt;&amp;gt; Unfortunately, the documentation (https://wiki.d-nb.de/display/LDS) is &amp;gt;&amp;gt; available only in German at the moment. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Here&amp;apos;s a brief English overview of the features: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The services comprises authority file data about 1,8 million persons &amp;gt;&amp;gt; (from Name Authority File PND), 160.000 subject headings (from Subject &amp;gt;&amp;gt; Headings Authority File SWD) and about 1.3 million corporate bodies &amp;gt;&amp;gt; (from Comporate Body Authority File GKD). - The data modelling has &amp;gt;&amp;gt; been refined compared to an earlier prototype (March 2010). - We&amp;apos;ve &amp;gt;&amp;gt; added additional links to external data sources, in particular from &amp;gt;&amp;gt; our SWD to appropriate data at LCSH and RAMEAU. - The service is now &amp;gt;&amp;gt; integrated into our web presence; a special test environment that we &amp;gt;&amp;gt; used before is no longer needed. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; These examples illustrate our work: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The German author Bertolt Brecht (http://d-nb.info/gnd/118514768) &amp;gt;&amp;gt; has the following XML/RDF representation: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/118514768/about - The Subject Heading for &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Führungskraft&amp;quot; (&amp;quot;Executive&amp;quot; or &amp;quot;Cadres (personnel)&amp;quot;) is found here: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/4071497-4 - The associated XML/RDF representation &amp;gt;&amp;gt; can be found here: http://d-nb.info/gnd/4071497-4/about &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; The next step for us is planning a follow-up project that will improve &amp;gt;&amp;gt; the technical infrastructure, develop automatic update mechanisms and &amp;gt;&amp;gt; expand the data we represent. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We are looking forward to your feedback. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Best regards, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; _______________________________________ &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dr. Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; Deutsche Nationalbibliothek &amp;gt;&amp;gt; Informationstechnik &amp;gt;&amp;gt; Adickesallee 1 &amp;gt;&amp;gt; D-60322 Frankfurt am Main &amp;gt;&amp;gt; Telefon: +49-69-1525-1769 &amp;gt;&amp;gt; Telefax: +49-69-1525-1799 &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;
 10. Dear Mr. Horvath, Thanks, the links do work now. Nice work! We matched our records to the LCSH in a different project (called &amp;quot;MACS&amp;quot;) a while ago. The result of the project was a database of corresponding entries in our SWD, the LCHS and RAMEAU. So we did not solve that problem in our linked data project but simply used the information already available. Unfortunately, the URIs are not included, but it was possible to derive them from the IDs used (easy for LCSH, hard for RAMEAU). I am not sure if these mappings are freely available, but if you are interested, I could try to find out. A typical mapping looks like this: &amp;lt;?xml version=&amp;quot;1.0&amp;quot; encoding=&amp;quot;UTF-8&amp;quot;?&amp;gt; &amp;lt;!-- Contents from database Work --&amp;gt; ... &amp;lt;add&amp;gt; &amp;lt;doc&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;id&amp;quot;&amp;gt;MACS0000001&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD&amp;quot;&amp;gt;Schauspielkunst&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD_number&amp;quot;&amp;gt;4129090-2&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU&amp;quot;&amp;gt;Art dramatique&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU_number&amp;quot;&amp;gt;FRBNF11930966X&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH&amp;quot;&amp;gt;Acting&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH_number&amp;quot;&amp;gt;sh 85000691&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;/doc&amp;gt; ... &amp;lt;/add&amp;gt; Would that be at all useful to you? Best regards Jan Hannemann &amp;gt;-----Ursprüngliche Nachricht----- &amp;gt;Von: HORVATH Adam [mailto:adam@oszk.hu] &amp;gt;Gesendet: Montag, 10. Mai 2010 15:59 &amp;gt;An: Hannemann, Jan &amp;gt;Cc: Hauser, Julia; Haffner, Alexander &amp;gt;Betreff: Re: NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt; &amp;gt;Dear Mr Hannemann, &amp;gt; &amp;gt;Thanks you for your reaction. The link should work now (I tried a &amp;gt;minute ago). &amp;gt; &amp;gt;I studied your examples. You have very nice, detailed authority &amp;gt;records. I like that you show the html representation in your &amp;gt;catalogue. &amp;gt; &amp;gt;How did you manage to match your subject heading with the LCSH &amp;gt;subject heading? What was the input for the matching? Can one have a &amp;gt;file containing all the skosified LCSH subject heading, which is &amp;gt;frely available? &amp;gt; &amp;gt;We plan to improve our bibliographic data with the bibo schema, to &amp;gt;create a sitemap to our linked data and to do some frbrization based &amp;gt;on our semantic data stored in Jena. &amp;gt; &amp;gt;If you can see any possible cooperation in the future please let us &amp;gt;know. &amp;gt; &amp;gt;Best regards &amp;gt;Adam Horvath &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;Subject:NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt;Date sent:Mon, 10 May 2010 11:04:44 +0200 &amp;gt;From:&amp;quot;Hannemann, Jan&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;To:&amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;Copies to:&amp;quot;Hauser, Julia&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt;, &amp;gt;&amp;quot;Haffner, Alexander&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dear Mr. Horvath, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; I am from the German National Library and have heard about your recent &amp;gt;&amp;gt; publication of your bibliographic information as linked open data. &amp;gt;&amp;gt; Please let me congratulate you on this important accomplishment! &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Incidentally, we have also just completed our first linked data &amp;gt;&amp;gt; project. In this first step we have published large parts of our &amp;gt;&amp;gt; authority files as linked data; a follow-up project is currently being &amp;gt;&amp;gt; planned. Perhaps it will be possible to benefit from each others &amp;gt;&amp;gt; efforts and experiences. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; At first glance, it seems that the projects are quite similar; &amp;gt;&amp;gt; apprarently we have chosen different naming schemes for out URIs, but &amp;gt;&amp;gt; that difference is cosmetic at best. Currently, out service only &amp;gt;&amp;gt; offers the usual XML/RDF representation; MARC and other formats might &amp;gt;&amp;gt; be added in the future. We also have content negotiation for the &amp;gt;&amp;gt; RDF/XML and HTML representations of the data. The main difference is &amp;gt;&amp;gt; apparently in the data modelling and ontologies used. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; By the way, some of the URLs in your slides don&amp;apos;t seem to work, such &amp;gt;&amp;gt; as http://nektar.oszk.hu/resource/auth/33589 (slide 17). The default &amp;gt;&amp;gt; SPARQL queries return errors (HTTP Status 500 - &amp;gt;&amp;gt; com.hp.hpl.jena.shared.JenaException: Exception during database &amp;gt;&amp;gt; access). &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We would like to invite you to take a look at our service. &amp;gt;&amp;gt; Unfortunately, the documentation (https://wiki.d-nb.de/display/LDS) is &amp;gt;&amp;gt; available only in German at the moment. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Here&amp;apos;s a brief English overview of the features: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The services comprises authority file data about 1,8 million persons &amp;gt;&amp;gt; (from Name Authority File PND), 160.000 subject headings (from Subject &amp;gt;&amp;gt; Headings Authority File SWD) and about 1.3 million corporate bodies &amp;gt;&amp;gt; (from Comporate Body Authority File GKD). - The data modelling has &amp;gt;&amp;gt; been refined compared to an earlier prototype (March 2010). - We&amp;apos;ve &amp;gt;&amp;gt; added additional links to external data sources, in particular from &amp;gt;&amp;gt; our SWD to appropriate data at LCSH and RAMEAU. - The service is now &amp;gt;&amp;gt; integrated into our web presence; a special test environment that we &amp;gt;&amp;gt; used before is no longer needed. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; These examples illustrate our work: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The German author Bertolt Brecht (http://d-nb.info/gnd/118514768) &amp;gt;&amp;gt; has the following XML/RDF representation: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/118514768/about - The Subject Heading for &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Führungskraft&amp;quot; (&amp;quot;Executive&amp;quot; or &amp;quot;Cadres (personnel)&amp;quot;) is found here: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/4071497-4 - The associated XML/RDF representation &amp;gt;&amp;gt; can be found here: http://d-nb.info/gnd/4071497-4/about &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; The next step for us is planning a follow-up project that will improve &amp;gt;&amp;gt; the technical infrastructure, develop automatic update mechanisms and &amp;gt;&amp;gt; expand the data we represent. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We are looking forward to your feedback. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Best regards, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; _______________________________________ &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dr. Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; Deutsche Nationalbibliothek &amp;gt;&amp;gt; Informationstechnik &amp;gt;&amp;gt; Adickesallee 1 &amp;gt;&amp;gt; D-60322 Frankfurt am Main &amp;gt;&amp;gt; Telefon: +49-69-1525-1769 &amp;gt;&amp;gt; Telefax: +49-69-1525-1799 &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;
 11. Dear Mr. Horvath, Thanks, the links do work now. Nice work! We matched our records to the LCSH in a different project (called &amp;quot;MACS&amp;quot;) a while ago. The result of the project was a database of corresponding entries in our SWD, the LCHS and RAMEAU. So we did not solve that problem in our linked data project but simply used the information already available. Unfortunately, the URIs are not included, but it was possible to derive them from the IDs used (easy for LCSH, hard for RAMEAU). I am not sure if these mappings are freely available, but if you are interested, I could try to find out. A typical mapping looks like this: &amp;lt;?xml version=&amp;quot;1.0&amp;quot; encoding=&amp;quot;UTF-8&amp;quot;?&amp;gt; &amp;lt;!-- Contents from database Work --&amp;gt; ... &amp;lt;add&amp;gt; &amp;lt;doc&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;id&amp;quot;&amp;gt;MACS0000001&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD&amp;quot;&amp;gt;Schauspielkunst&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;SWD_number&amp;quot;&amp;gt;4129090-2&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU&amp;quot;&amp;gt;Art dramatique&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;RAMEAU_number&amp;quot;&amp;gt;FRBNF11930966X&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH&amp;quot;&amp;gt;Acting&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;field name=&amp;quot;LCSH_number&amp;quot;&amp;gt;sh 85000691&amp;lt;/field&amp;gt; &amp;lt;/doc&amp;gt; ... &amp;lt;/add&amp;gt; Would that be at all useful to you? Best regards Jan Hannemann &amp;gt;-----Ursprüngliche Nachricht----- &amp;gt;Von: HORVATH Adam [mailto:adam@oszk.hu] &amp;gt;Gesendet: Montag, 10. Mai 2010 15:59 &amp;gt;An: Hannemann, Jan &amp;gt;Cc: Hauser, Julia; Haffner, Alexander &amp;gt;Betreff: Re: NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt; &amp;gt;Dear Mr Hannemann, &amp;gt; &amp;gt;Thanks you for your reaction. The link should work now (I tried a &amp;gt;minute ago). &amp;gt; &amp;gt;I studied your examples. You have very nice, detailed authority &amp;gt;records. I like that you show the html representation in your &amp;gt;catalogue. &amp;gt; &amp;gt;How did you manage to match your subject heading with the LCSH &amp;gt;subject heading? What was the input for the matching? Can one have a &amp;gt;file containing all the skosified LCSH subject heading, which is &amp;gt;frely available? &amp;gt; &amp;gt;We plan to improve our bibliographic data with the bibo schema, to &amp;gt;create a sitemap to our linked data and to do some frbrization based &amp;gt;on our semantic data stored in Jena. &amp;gt; &amp;gt;If you can see any possible cooperation in the future please let us &amp;gt;know. &amp;gt; &amp;gt;Best regards &amp;gt;Adam Horvath &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;Subject:NSZL on the semantic web / DNB on the semantic web &amp;gt;Date sent:Mon, 10 May 2010 11:04:44 +0200 &amp;gt;From:&amp;quot;Hannemann, Jan&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;To:&amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt;Copies to:&amp;quot;Hauser, Julia&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt;, &amp;gt;&amp;quot;Haffner, Alexander&amp;quot; &amp;lt;[email_address]&amp;gt; &amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dear Mr. Horvath, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; I am from the German National Library and have heard about your recent &amp;gt;&amp;gt; publication of your bibliographic information as linked open data. &amp;gt;&amp;gt; Please let me congratulate you on this important accomplishment! &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Incidentally, we have also just completed our first linked data &amp;gt;&amp;gt; project. In this first step we have published large parts of our &amp;gt;&amp;gt; authority files as linked data; a follow-up project is currently being &amp;gt;&amp;gt; planned. Perhaps it will be possible to benefit from each others &amp;gt;&amp;gt; efforts and experiences. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; At first glance, it seems that the projects are quite similar; &amp;gt;&amp;gt; apprarently we have chosen different naming schemes for out URIs, but &amp;gt;&amp;gt; that difference is cosmetic at best. Currently, out service only &amp;gt;&amp;gt; offers the usual XML/RDF representation; MARC and other formats might &amp;gt;&amp;gt; be added in the future. We also have content negotiation for the &amp;gt;&amp;gt; RDF/XML and HTML representations of the data. The main difference is &amp;gt;&amp;gt; apparently in the data modelling and ontologies used. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; By the way, some of the URLs in your slides don&amp;apos;t seem to work, such &amp;gt;&amp;gt; as http://nektar.oszk.hu/resource/auth/33589 (slide 17). The default &amp;gt;&amp;gt; SPARQL queries return errors (HTTP Status 500 - &amp;gt;&amp;gt; com.hp.hpl.jena.shared.JenaException: Exception during database &amp;gt;&amp;gt; access). &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We would like to invite you to take a look at our service. &amp;gt;&amp;gt; Unfortunately, the documentation (https://wiki.d-nb.de/display/LDS) is &amp;gt;&amp;gt; available only in German at the moment. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Here&amp;apos;s a brief English overview of the features: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The services comprises authority file data about 1,8 million persons &amp;gt;&amp;gt; (from Name Authority File PND), 160.000 subject headings (from Subject &amp;gt;&amp;gt; Headings Authority File SWD) and about 1.3 million corporate bodies &amp;gt;&amp;gt; (from Comporate Body Authority File GKD). - The data modelling has &amp;gt;&amp;gt; been refined compared to an earlier prototype (March 2010). - We&amp;apos;ve &amp;gt;&amp;gt; added additional links to external data sources, in particular from &amp;gt;&amp;gt; our SWD to appropriate data at LCSH and RAMEAU. - The service is now &amp;gt;&amp;gt; integrated into our web presence; a special test environment that we &amp;gt;&amp;gt; used before is no longer needed. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; These examples illustrate our work: &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; - The German author Bertolt Brecht (http://d-nb.info/gnd/118514768) &amp;gt;&amp;gt; has the following XML/RDF representation: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/118514768/about - The Subject Heading for &amp;gt;&amp;gt; &amp;quot;Führungskraft&amp;quot; (&amp;quot;Executive&amp;quot; or &amp;quot;Cadres (personnel)&amp;quot;) is found here: &amp;gt;&amp;gt; http://d-nb.info/gnd/4071497-4 - The associated XML/RDF representation &amp;gt;&amp;gt; can be found here: http://d-nb.info/gnd/4071497-4/about &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; The next step for us is planning a follow-up project that will improve &amp;gt;&amp;gt; the technical infrastructure, develop automatic update mechanisms and &amp;gt;&amp;gt; expand the data we represent. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; We are looking forward to your feedback. &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Best regards, &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; _______________________________________ &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; Dr. Jan Hannemann &amp;gt;&amp;gt; Deutsche Nationalbibliothek &amp;gt;&amp;gt; Informationstechnik &amp;gt;&amp;gt; Adickesallee 1 &amp;gt;&amp;gt; D-60322 Frankfurt am Main &amp;gt;&amp;gt; Telefon: +49-69-1525-1769 &amp;gt;&amp;gt; Telefax: +49-69-1525-1799 &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;&amp;gt; &amp;gt;
 12. &amp;lt;link rel=&amp;quot;meta&amp;quot; type=&amp;quot;application/rdf+xml&amp;quot; title=&amp;quot;RDF Version&amp;quot; href=&amp;quot;http://nektar.oszk.hu/data/manifestation/2645471&amp;quot; /&amp;gt;
 13. By the way, Adam, I&amp;apos;d also like to seize the opportunity to invite you to consider participation this Library Linked Data effort. Your library has done work of premium importance for the field, it would be interesting to have you around.
 14. Hungarian National Library OPAC and Digital library
 15. By the way, Adam, I&amp;apos;d also like to seize the opportunity to invite you to consider participation this Library Linked Data effort. Your library has done work of premium importance for the field, it would be interesting to have you around.
 16. http://bibotools.googlecode.com/svn/bibo-ontology/tags/1.2/bibo.xml
 17. http://bibotools.googlecode.com/svn/bibo-ontology/tags/1.2/bibo.xml
 18. http://bibotools.googlecode.com/svn/bibo-ontology/tags/1.2/bibo.xml