SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Download to read offline
BIBFRAMEBIBFRAME
HorváthHorváth ÁdámÁdám
Magyar Nemzeti MúzeumMagyar Nemzeti Múzeum
TartalomTartalom
Mi a BIBFRAMEMi a BIBFRAME
BIBFRAME kialakulásaBIBFRAME kialakulása
BIBFRAME előzményekBIBFRAME előzmények
BIBFRAME viszonya a webbelBIBFRAME viszonya a webbel
BIBFRAME felépítéseBIBFRAME felépítése
IrodalomIrodalom
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Mi a BIBFRAMEMi a BIBFRAME
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Bibliographic Framework InitiativeBibliographic Framework Initiative
– A LC projektjeA LC projektje
– A hálózati világban végzett jövőbeliA hálózati világban végzett jövőbeli
bibliográfia munka megalapozásabibliográfia munka megalapozása
– A leírást integrálja a hálózatba és aA leírást integrálja a hálózatba és a
hálózatot bevonja a leírásba miközbenhálózatot bevonja a leírásba miközben
továbbra is szolgálja a könyvtárak speciálistovábbra is szolgálja a könyvtárak speciális
igényeitigényeit
Mi a BIBFRAMEMi a BIBFRAME
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Bibliographic Framework InitiativeBibliographic Framework Initiative
– Világosan különbséget tesz a fogalmiVilágosan különbséget tesz a fogalmi
tartalom és a fizikai/digitális megvalósulástartalom és a fizikai/digitális megvalósulás
közöttközött
– Egyértelműen azonosítja az információsEgyértelműen azonosítja az információs
entitásokatentitásokat
– Megmutatja és hasznosítja az entitásokMegmutatja és hasznosítja az entitások
külső és belső kapcsolataitkülső és belső kapcsolatait
Mi a BIBFRAMEMi a BIBFRAME
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Bibliographic Framework InitiativeBibliographic Framework Initiative
– Eszközök és sablonok gyűjteményeEszközök és sablonok gyűjteménye
címleírók és rendszermérnökök számáracímleírók és rendszermérnökök számára
– A MARC leváltásaA MARC leváltása
• AdatbevitelAdatbevitel
• AdatcsereAdatcsere
• KeresésKeresés
BIBFRAME kialakulásaBIBFRAME kialakulása
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
20112011 májusmájus –– MeghirdetésMeghirdetés
20112011 októberoktóber – LC– LC általános terváltalános terv
20122012 májusmájus – Zepheira LLC– Zepheira LLC értékeliértékeli
a hasonló törekvéseket ésa hasonló törekvéseket és
adatmodelleketadatmodelleket
20122012 novembernovember – LC– LC közreadja aközreadja a
magas szintű modelltmagas szintű modellt
BIBFRAME kialakulásaBIBFRAME kialakulása
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
20132013 januárjanuár–– http://bibframe.org/http://bibframe.org/
szótár tervezettelszótár tervezettel
20132013 augusztusaugusztus –– KövetelményKövetelmény
specifikáció rögzítésespecifikáció rögzítése
20142014 januárjanuár –– 1.01.0-ás szótár-ás szótár
publikálása, BIBFRAME használatapublikálása, BIBFRAME használata
megkezdődikmegkezdődik
BIBFRAME kialakulásaBIBFRAME kialakulása
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Korai felhasználókKorai felhasználók
– OCLCOCLC
– Deutsche National BibliothekDeutsche National Bibliothek
– NNatational Liional Libbraryrary ofof MMedicineedicine
– CColoradoolorado CCollageollage
– BBritishritish LLibraryibrary
– PPrincetonrinceton UUnivniversityersity LLibraryibrary
• And othersAnd others
BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
19981998 -- FRBRFRBR
20022002 - Roy Tennant:- Roy Tennant: MarcMarc MMustust DDieie
20052005 -- 2009 RDA2009 RDA
20082008 -- könyvtári linked datakönyvtári linked data
szolgáltatásokszolgáltatások
– Kevin Ford felsorolása következikKevin Ford felsorolása következik
• 2014 februári előadás2014 februári előadás
BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
19981998 -- FRBRFRBR
20022002 - Roy Tennant:- Roy Tennant: MarcMarc MMustust DDieie
20052005 -- 2009 RDA2009 RDA
20082008 –– könyvtári linked datakönyvtári linked data
szolgáltatásokszolgáltatások
20112011 -- RDA test completedRDA test completed
BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
20112011 -- RDA test completedRDA test completed
BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
20112011 -- RDA test completedRDA test completed
BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
20112011 -- RDA test completedRDA test completed
BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Additional efforts:Additional efforts:
– National Diet Library (Japan)National Diet Library (Japan)
– Spanish National LibrarySpanish National Library
– Dewey Decimal ClassificationDewey Decimal Classification
– EuropeannaEuropeanna
– Getty VocabulariesGetty Vocabularies
– Hungarian National Library (2010)Hungarian National Library (2010)
– Norwegian University of Science andNorwegian University of Science and
TechnologyTechnology
• And many more...And many more... (Libris 2008!!!)(Libris 2008!!!)
BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
20112011 -- RDARDA tesztek lezárultaktesztek lezárultak
Weben lenniWeben lenni
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Weben lenniWeben lenni
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Webből lenniWebből lenni
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Webből lenniWebből lenni
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
BIBFRAME felépítéseBIBFRAME felépítése
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Alap osztályok
• Work (mű)
• Instance (előfordulás)
• Authority (besorolási adat)
• Annotation (annotáció)
FelépítéseFelépítése
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Work
A katalogizálandó
forrás fogalmi
lényegének
visszaadása
FelépítéseFelépítése
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Instance
A mű fizikai/digitális
megjelenésének a
visszaadása
FelépítéseFelépítése
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Authority
Besorolási
adatok,
melynek fontos
része az adat
tulajdonosa,
fenntartója
FelépítéseFelépítése
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Annotation
Hozzáadott
információ
Pl.: Instance –
állományadat
Fontos, hogy
kinek az adata
BIBFRAME authority - példaBIBFRAME authority - példa
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
<bf:Work><bf:Work>
<bf:title>Collage</bf:title><bf:title>Collage</bf:title>
<bf:creator<bf:creator
rdf:resource=”http://www.example.bibframe.org/authority/bartolozzi/”/rdf:resource=”http://www.example.bibframe.org/authority/bartolozzi/”/
>>
</bf:Work></bf:Work>
<!-- BIBFRAME Authority --><!-- BIBFRAME Authority -->
<bf:Person<bf:Person
rdf:about=”http://www.example.bibframe.org/authority/bartolozzi/”>rdf:about=”http://www.example.bibframe.org/authority/bartolozzi/”>
<bf:authorizedAccessPoint>Bartolozzi,<bf:authorizedAccessPoint>Bartolozzi,
Bruno</bf:authorizedAccessPoint>Bruno</bf:authorizedAccessPoint>
<bf:hasAuthority<bf:hasAuthority
rdf:resource=”http://id.loc.gov/authorities/names/n80103954”/>rdf:resource=”http://id.loc.gov/authorities/names/n80103954”/>
</bf:Person></bf:Person>
BIBFRAME authority – két külső authorityBIBFRAME authority – két külső authority
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
<!— BIBFRAME Authority --><!— BIBFRAME Authority -->
<bf:Person><bf:Person>
<bf:authorizedAccessPoint>Cutright, Paul Russell, 1897-<bf:authorizedAccessPoint>Cutright, Paul Russell, 1897-
</bf:authorizedAccessPoint></bf:authorizedAccessPoint>
<bf:hasAuthority<bf:hasAuthority
rdf:resource=http://id.loc.gov/authorities/names/n80022903”/>rdf:resource=http://id.loc.gov/authorities/names/n80022903”/>
<bf:referenceAuthority rdf:resource=”http://viaf.org/viaf/91312848/”/><bf:referenceAuthority rdf:resource=”http://viaf.org/viaf/91312848/”/>
</bf:Person></bf:Person>
BIBFRAME authority – literalBIBFRAME authority – literal
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
<!— BIBFRAME Authority --><!— BIBFRAME Authority -->
<bf:Person><bf:Person>
<bf:authorizedAccessPoint>Cutright, Paul Russell, 1897-<bf:authorizedAccessPoint>Cutright, Paul Russell, 1897-
</bf:authorizedAccessPoint></bf:authorizedAccessPoint>
</bf:Person></bf:Person>
<!— BIBFRAME Authority --><!— BIBFRAME Authority -->
<bf:Person><bf:Person>
<bf:label>Paul Russell Cutright</bf:label><bf:label>Paul Russell Cutright</bf:label>
</bf:Person></bf:Person>
BIBFRAME profilesBIBFRAME profiles
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
 BIBFRAME szándékosan nem tartalmaz sok megszorítást,BIBFRAME szándékosan nem tartalmaz sok megszorítást,
szándékosan alulspecifikált.szándékosan alulspecifikált.
 Ez biztosítja, hogy széles körben felhasználható most és aEz biztosítja, hogy széles körben felhasználható most és a
jövőben isjövőben is
 A konkrét alkalmazás során azonban szigorú szabályokraA konkrét alkalmazás során azonban szigorú szabályokra
van szükségvan szükség
 Ezeket a szabályokat lehet leírni a profilokbanEzeket a szabályokat lehet leírni a profilokban
 Minden konkrét BIBFRAME alkalmazás profilon kellMinden konkrét BIBFRAME alkalmazás profilon kell
alapuljonalapuljon
 A profilok szerkezete jól specifikált és része a BIBFRAMEA profilok szerkezete jól specifikált és része a BIBFRAME
rendszernekrendszernek
 Múzeumi tárgyak leírására is alkalmassá tehetőMúzeumi tárgyak leírására is alkalmassá tehető
BIBFRAME profilesBIBFRAME profiles
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
{ "Profile": {{ "Profile": {
"id": "bfp:VRA","id": "bfp:VRA",
"title": "VRA BIBFRAME Profile","title": "VRA BIBFRAME Profile",
"id": "bfp:work","id": "bfp:work",
"resourceLabel": "Work","resourceLabel": "Work",
"resourceURI": "http://bibframe.org/vocab/Work","resourceURI": "http://bibframe.org/vocab/Work",
"propertyTemplates": ["propertyTemplates": [
{{
"propertyURI": "http://id.loc.gov/vocabulary/relators/arc","propertyURI": "http://id.loc.gov/vocabulary/relators/arc",
"propertyLabel": "A:Architect","propertyLabel": "A:Architect",
"repeatable": "true","repeatable": "true",
"type": "resource","type": "resource",
"valueConstraint": {"valueConstraint": {
"valueTemplateRefs": [ "bfp:ULAN:Agent" ]"valueTemplateRefs": [ "bfp:ULAN:Agent" ]
}}
BIBFRAME kapcsolatokBIBFRAME kapcsolatok
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Work to WorkWork to Work
– Absorbed, absorbedInPar,Absorbed, absorbedInPar,
continous, etc.continous, etc.
Work to InstanceWork to Instance
– hasInstancehasInstance
Instance to WorkInstance to Work
– instanceOfinstanceOf
Instance to InstanceInstance to Instance
BIBFRAME kapcsolatokBIBFRAME kapcsolatok
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Ne feledjük, hogy az egész újNe feledjük, hogy az egész új
katalogizálás közvetlenül azkatalogizálás közvetlenül az
Interneten zajlik (webből van)Interneten zajlik (webből van)
Ami azt jelenti, hogy bárki írhatAmi azt jelenti, hogy bárki írhat
Instance, vagy AnnotationInstance, vagy Annotation
információkat egy távoliinformációkat egy távoli
rekordhozrekordhoz
BIBFRAME kapcsolatok - példaBIBFRAME kapcsolatok - példa
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
<bf:Work rdf:about="<bf:Work rdf:about="http://bibframe.examples.org/work2http://bibframe.examples.org/work2”>”>
<bf:workTitle><bf:workTitle>
<bf:Title><bf:Title>
<bf:titleValue>Paradise lost</bf:titleValue><bf:titleValue>Paradise lost</bf:titleValue>
</bf:Title></bf:Title>
</bf:workTitle></bf:workTitle>
<bf:creator><bf:creator>
<bf:Authority><bf:Authority>
<bf:authorizedAccessPoint> Milton, John, 1608-<bf:authorizedAccessPoint> Milton, John, 1608-
1674</bf:authorizedAccessPoint>1674</bf:authorizedAccessPoint>
</bf:Authority></bf:Authority>
</bf:creator></bf:creator>
<<bf:hasInstancebf:hasInstance
rdf:resource=”http://bibframe.examples.org/instance1rdf:resource=”http://bibframe.examples.org/instance1”/>”/>
</bf:Work></bf:Work>
BIBFRAME kapcsolatok - példaBIBFRAME kapcsolatok - példa
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
<bf:Instance rdf:about="<bf:Instance rdf:about="http://bibframe.examples.org/instance1http://bibframe.examples.org/instance1">">
<bf:instanceTitle><bf:instanceTitle>
<bf:Title><bf:Title>
<bf:titleValue>Paradise lost</bf:titleValue><bf:titleValue>Paradise lost</bf:titleValue>
</bf:Title></bf:Title>
</bf:instanceTitle></bf:instanceTitle>
<bf:isbn>0192833197</bf:isbn><bf:isbn>0192833197</bf:isbn>
<<bf:instanceOf rdf:resource=”http://bibframe.examples.org/work2bf:instanceOf rdf:resource=”http://bibframe.examples.org/work2”/>”/>
</bf:Instance></bf:Instance>
BIBFRAME szótárBIBFRAME szótár
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
 AA
BIBFRAME toolsBIBFRAME tools
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
BIBFRAME editorBIBFRAME editor
– Lehet benne címleírni, nem tárol el semmitLehet benne címleírni, nem tárol el semmit
BIBFRAME transformationBIBFRAME transformation
– LC MARC vagy saját rekordokat mutat megLC MARC vagy saját rekordokat mutat meg
BIBFRAME formábanBIBFRAME formában
BIBFRAME teszthelyekBIBFRAME teszthelyek
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
Szabadon lehet csatlakozniSzabadon lehet csatlakozni
Meg kell nézni, hogy az eddig csatlakozottak mitMeg kell nézni, hogy az eddig csatlakozottak mit
csináltak eddig acsináltak eddig a
http://www.loc.gov/bibframe/http://www.loc.gov/bibframe/
címen az Implementation register alatt:címen az Implementation register alatt:
www.loc.gov/bibframe/implementation/registewww.loc.gov/bibframe/implementation/registe
BIBFRAME és a jövőBIBFRAME és a jövő
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
MikorMikor
– Nem tudni, de feltartóztathatatlanulNem tudni, de feltartóztathatatlanul
HogyanHogyan
– Szállítók megírják a rendszereketSzállítók megírják a rendszereket
– De, lehet, hogy a könyvtárak és múzeumokDe, lehet, hogy a könyvtárak és múzeumok
maguk is képesek lesznek a BIBFRAMEmaguk is képesek lesznek a BIBFRAME
eszközökből saját rendszert építenieszközökből saját rendszert építeni
FelkészülésFelkészülés
– Publikáljuk az adatainkat a szemantikus weben,Publikáljuk az adatainkat a szemantikus weben,
ezáltal URL-el hivatkozható adatokhoz jutunk:ezáltal URL-el hivatkozható adatokhoz jutunk:
ALIADA projektALIADA projekt
BIBFRAME : irodalomBIBFRAME : irodalom
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
http://www.loc.gov/bibframe/http://www.loc.gov/bibframe/
– A bal oldali tartalomjegyzéken végig kell menniA bal oldali tartalomjegyzéken végig kell menni
http://bibframe.org/tools/http://bibframe.org/tools/
– Editor és transformation eszközökEditor és transformation eszközök
https://github.com/lcnetdev/marc2bibframehttps://github.com/lcnetdev/marc2bibframe
– programkódokprogramkódok
Köszönöm a figyelmetKöszönöm a figyelmet
BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
horvath.adam@hnm.hu

More Related Content

More from horvadam

NBN:URN Generator and Resolver
NBN:URN Generator and ResolverNBN:URN Generator and Resolver
NBN:URN Generator and Resolverhorvadam
 
ZING: the Next Generation of Z39.50
ZING: the Next Generation of Z39.50ZING: the Next Generation of Z39.50
ZING: the Next Generation of Z39.50horvadam
 
Automation at the National Széchényi Library
Automation at the National Széchényi LibraryAutomation at the National Széchényi Library
Automation at the National Széchényi Libraryhorvadam
 
First steps towards publishing library data on the semantic web
First steps towards publishing library data on the semantic webFirst steps towards publishing library data on the semantic web
First steps towards publishing library data on the semantic webhorvadam
 
FRBR in a simplified way : Status report
FRBR in a simplified way : Status reportFRBR in a simplified way : Status report
FRBR in a simplified way : Status reporthorvadam
 
WEB2 developments at the National Széchényi Library
WEB2 developments at the National Széchényi LibraryWEB2 developments at the National Széchényi Library
WEB2 developments at the National Széchényi Libraryhorvadam
 
Semantic web: where are we now?
Semantic web: where are we now? Semantic web: where are we now?
Semantic web: where are we now? horvadam
 
LibriVision via the OpenSocial protocol
LibriVision via the OpenSocial protocolLibriVision via the OpenSocial protocol
LibriVision via the OpenSocial protocolhorvadam
 
Catalogue enrichment in LibriVision
Catalogue enrichment in LibriVision Catalogue enrichment in LibriVision
Catalogue enrichment in LibriVision horvadam
 
Az RFID bevezetésének kérdései
Az RFID bevezetésének kérdéseiAz RFID bevezetésének kérdései
Az RFID bevezetésének kérdéseihorvadam
 
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publicationLinked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publicationhorvadam
 
RDF and Open Linked Data, a first approach
RDF and Open Linked Data, a first approachRDF and Open Linked Data, a first approach
RDF and Open Linked Data, a first approachhorvadam
 
Szemantikus web és a könyvtárak
Szemantikus web és a könyvtárakSzemantikus web és a könyvtárak
Szemantikus web és a könyvtárakhorvadam
 
Szemantikus web és a könyvtárak
Szemantikus web és a könyvtárakSzemantikus web és a könyvtárak
Szemantikus web és a könyvtárakhorvadam
 
Linked Open Data
Linked Open DataLinked Open Data
Linked Open Datahorvadam
 
Linked Open Data
Linked Open DataLinked Open Data
Linked Open Datahorvadam
 
Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...
Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...
Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...horvadam
 
Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - a...
Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - a...Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - a...
Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - a...horvadam
 
Automatic publication of library and museum data into the LOD cloud
Automatic publication of library and museum data into the LOD cloudAutomatic publication of library and museum data into the LOD cloud
Automatic publication of library and museum data into the LOD cloudhorvadam
 

More from horvadam (19)

NBN:URN Generator and Resolver
NBN:URN Generator and ResolverNBN:URN Generator and Resolver
NBN:URN Generator and Resolver
 
ZING: the Next Generation of Z39.50
ZING: the Next Generation of Z39.50ZING: the Next Generation of Z39.50
ZING: the Next Generation of Z39.50
 
Automation at the National Széchényi Library
Automation at the National Széchényi LibraryAutomation at the National Széchényi Library
Automation at the National Széchényi Library
 
First steps towards publishing library data on the semantic web
First steps towards publishing library data on the semantic webFirst steps towards publishing library data on the semantic web
First steps towards publishing library data on the semantic web
 
FRBR in a simplified way : Status report
FRBR in a simplified way : Status reportFRBR in a simplified way : Status report
FRBR in a simplified way : Status report
 
WEB2 developments at the National Széchényi Library
WEB2 developments at the National Széchényi LibraryWEB2 developments at the National Széchényi Library
WEB2 developments at the National Széchényi Library
 
Semantic web: where are we now?
Semantic web: where are we now? Semantic web: where are we now?
Semantic web: where are we now?
 
LibriVision via the OpenSocial protocol
LibriVision via the OpenSocial protocolLibriVision via the OpenSocial protocol
LibriVision via the OpenSocial protocol
 
Catalogue enrichment in LibriVision
Catalogue enrichment in LibriVision Catalogue enrichment in LibriVision
Catalogue enrichment in LibriVision
 
Az RFID bevezetésének kérdései
Az RFID bevezetésének kérdéseiAz RFID bevezetésének kérdései
Az RFID bevezetésének kérdései
 
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publicationLinked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
Linked Data at the National Széchényi Library : road to the publication
 
RDF and Open Linked Data, a first approach
RDF and Open Linked Data, a first approachRDF and Open Linked Data, a first approach
RDF and Open Linked Data, a first approach
 
Szemantikus web és a könyvtárak
Szemantikus web és a könyvtárakSzemantikus web és a könyvtárak
Szemantikus web és a könyvtárak
 
Szemantikus web és a könyvtárak
Szemantikus web és a könyvtárakSzemantikus web és a könyvtárak
Szemantikus web és a könyvtárak
 
Linked Open Data
Linked Open DataLinked Open Data
Linked Open Data
 
Linked Open Data
Linked Open DataLinked Open Data
Linked Open Data
 
Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...
Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...
Automatic publication of library and museum data into the semantic web: the d...
 
Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - a...
Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - a...Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - a...
Könyvtári és múzeumi adatok automatikus publikálása a szemantikus weben - a...
 
Automatic publication of library and museum data into the LOD cloud
Automatic publication of library and museum data into the LOD cloudAutomatic publication of library and museum data into the LOD cloud
Automatic publication of library and museum data into the LOD cloud
 

BIBFRAME

 • 2. TartalomTartalom Mi a BIBFRAMEMi a BIBFRAME BIBFRAME kialakulásaBIBFRAME kialakulása BIBFRAME előzményekBIBFRAME előzmények BIBFRAME viszonya a webbelBIBFRAME viszonya a webbel BIBFRAME felépítéseBIBFRAME felépítése IrodalomIrodalom BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
 • 3. Mi a BIBFRAMEMi a BIBFRAME BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM Bibliographic Framework InitiativeBibliographic Framework Initiative – A LC projektjeA LC projektje – A hálózati világban végzett jövőbeliA hálózati világban végzett jövőbeli bibliográfia munka megalapozásabibliográfia munka megalapozása – A leírást integrálja a hálózatba és aA leírást integrálja a hálózatba és a hálózatot bevonja a leírásba miközbenhálózatot bevonja a leírásba miközben továbbra is szolgálja a könyvtárak speciálistovábbra is szolgálja a könyvtárak speciális igényeitigényeit
 • 4. Mi a BIBFRAMEMi a BIBFRAME BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM Bibliographic Framework InitiativeBibliographic Framework Initiative – Világosan különbséget tesz a fogalmiVilágosan különbséget tesz a fogalmi tartalom és a fizikai/digitális megvalósulástartalom és a fizikai/digitális megvalósulás közöttközött – Egyértelműen azonosítja az információsEgyértelműen azonosítja az információs entitásokatentitásokat – Megmutatja és hasznosítja az entitásokMegmutatja és hasznosítja az entitások külső és belső kapcsolataitkülső és belső kapcsolatait
 • 5. Mi a BIBFRAMEMi a BIBFRAME BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM Bibliographic Framework InitiativeBibliographic Framework Initiative – Eszközök és sablonok gyűjteményeEszközök és sablonok gyűjteménye címleírók és rendszermérnökök számáracímleírók és rendszermérnökök számára – A MARC leváltásaA MARC leváltása • AdatbevitelAdatbevitel • AdatcsereAdatcsere • KeresésKeresés
 • 6. BIBFRAME kialakulásaBIBFRAME kialakulása BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM 20112011 májusmájus –– MeghirdetésMeghirdetés 20112011 októberoktóber – LC– LC általános terváltalános terv 20122012 májusmájus – Zepheira LLC– Zepheira LLC értékeliértékeli a hasonló törekvéseket ésa hasonló törekvéseket és adatmodelleketadatmodelleket 20122012 novembernovember – LC– LC közreadja aközreadja a magas szintű modelltmagas szintű modellt
 • 7. BIBFRAME kialakulásaBIBFRAME kialakulása BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM 20132013 januárjanuár–– http://bibframe.org/http://bibframe.org/ szótár tervezettelszótár tervezettel 20132013 augusztusaugusztus –– KövetelményKövetelmény specifikáció rögzítésespecifikáció rögzítése 20142014 januárjanuár –– 1.01.0-ás szótár-ás szótár publikálása, BIBFRAME használatapublikálása, BIBFRAME használata megkezdődikmegkezdődik
 • 8. BIBFRAME kialakulásaBIBFRAME kialakulása BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM Korai felhasználókKorai felhasználók – OCLCOCLC – Deutsche National BibliothekDeutsche National Bibliothek – NNatational Liional Libbraryrary ofof MMedicineedicine – CColoradoolorado CCollageollage – BBritishritish LLibraryibrary – PPrincetonrinceton UUnivniversityersity LLibraryibrary • And othersAnd others
 • 9. BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM 19981998 -- FRBRFRBR 20022002 - Roy Tennant:- Roy Tennant: MarcMarc MMustust DDieie 20052005 -- 2009 RDA2009 RDA 20082008 -- könyvtári linked datakönyvtári linked data szolgáltatásokszolgáltatások – Kevin Ford felsorolása következikKevin Ford felsorolása következik • 2014 februári előadás2014 februári előadás
 • 10. BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM 19981998 -- FRBRFRBR 20022002 - Roy Tennant:- Roy Tennant: MarcMarc MMustust DDieie 20052005 -- 2009 RDA2009 RDA 20082008 –– könyvtári linked datakönyvtári linked data szolgáltatásokszolgáltatások 20112011 -- RDA test completedRDA test completed
 • 11. BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM 20112011 -- RDA test completedRDA test completed
 • 12. BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM 20112011 -- RDA test completedRDA test completed
 • 13. BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM 20112011 -- RDA test completedRDA test completed
 • 14. BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM Additional efforts:Additional efforts: – National Diet Library (Japan)National Diet Library (Japan) – Spanish National LibrarySpanish National Library – Dewey Decimal ClassificationDewey Decimal Classification – EuropeannaEuropeanna – Getty VocabulariesGetty Vocabularies – Hungarian National Library (2010)Hungarian National Library (2010) – Norwegian University of Science andNorwegian University of Science and TechnologyTechnology • And many more...And many more... (Libris 2008!!!)(Libris 2008!!!)
 • 15. BIBFRAME előzményeBIBFRAME előzménye BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM 20112011 -- RDARDA tesztek lezárultaktesztek lezárultak
 • 16. Weben lenniWeben lenni BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
 • 17. Weben lenniWeben lenni BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
 • 18. Webből lenniWebből lenni BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
 • 19. Webből lenniWebből lenni BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM
 • 20. BIBFRAME felépítéseBIBFRAME felépítése BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM Alap osztályok • Work (mű) • Instance (előfordulás) • Authority (besorolási adat) • Annotation (annotáció)
 • 21. FelépítéseFelépítése BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM Work A katalogizálandó forrás fogalmi lényegének visszaadása
 • 22. FelépítéseFelépítése BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM Instance A mű fizikai/digitális megjelenésének a visszaadása
 • 23. FelépítéseFelépítése BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM Authority Besorolási adatok, melynek fontos része az adat tulajdonosa, fenntartója
 • 24. FelépítéseFelépítése BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM Annotation Hozzáadott információ Pl.: Instance – állományadat Fontos, hogy kinek az adata
 • 25. BIBFRAME authority - példaBIBFRAME authority - példa BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM <bf:Work><bf:Work> <bf:title>Collage</bf:title><bf:title>Collage</bf:title> <bf:creator<bf:creator rdf:resource=”http://www.example.bibframe.org/authority/bartolozzi/”/rdf:resource=”http://www.example.bibframe.org/authority/bartolozzi/”/ >> </bf:Work></bf:Work> <!-- BIBFRAME Authority --><!-- BIBFRAME Authority --> <bf:Person<bf:Person rdf:about=”http://www.example.bibframe.org/authority/bartolozzi/”>rdf:about=”http://www.example.bibframe.org/authority/bartolozzi/”> <bf:authorizedAccessPoint>Bartolozzi,<bf:authorizedAccessPoint>Bartolozzi, Bruno</bf:authorizedAccessPoint>Bruno</bf:authorizedAccessPoint> <bf:hasAuthority<bf:hasAuthority rdf:resource=”http://id.loc.gov/authorities/names/n80103954”/>rdf:resource=”http://id.loc.gov/authorities/names/n80103954”/> </bf:Person></bf:Person>
 • 26. BIBFRAME authority – két külső authorityBIBFRAME authority – két külső authority BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM <!— BIBFRAME Authority --><!— BIBFRAME Authority --> <bf:Person><bf:Person> <bf:authorizedAccessPoint>Cutright, Paul Russell, 1897-<bf:authorizedAccessPoint>Cutright, Paul Russell, 1897- </bf:authorizedAccessPoint></bf:authorizedAccessPoint> <bf:hasAuthority<bf:hasAuthority rdf:resource=http://id.loc.gov/authorities/names/n80022903”/>rdf:resource=http://id.loc.gov/authorities/names/n80022903”/> <bf:referenceAuthority rdf:resource=”http://viaf.org/viaf/91312848/”/><bf:referenceAuthority rdf:resource=”http://viaf.org/viaf/91312848/”/> </bf:Person></bf:Person>
 • 27. BIBFRAME authority – literalBIBFRAME authority – literal BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM <!— BIBFRAME Authority --><!— BIBFRAME Authority --> <bf:Person><bf:Person> <bf:authorizedAccessPoint>Cutright, Paul Russell, 1897-<bf:authorizedAccessPoint>Cutright, Paul Russell, 1897- </bf:authorizedAccessPoint></bf:authorizedAccessPoint> </bf:Person></bf:Person> <!— BIBFRAME Authority --><!— BIBFRAME Authority --> <bf:Person><bf:Person> <bf:label>Paul Russell Cutright</bf:label><bf:label>Paul Russell Cutright</bf:label> </bf:Person></bf:Person>
 • 28. BIBFRAME profilesBIBFRAME profiles BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM  BIBFRAME szándékosan nem tartalmaz sok megszorítást,BIBFRAME szándékosan nem tartalmaz sok megszorítást, szándékosan alulspecifikált.szándékosan alulspecifikált.  Ez biztosítja, hogy széles körben felhasználható most és aEz biztosítja, hogy széles körben felhasználható most és a jövőben isjövőben is  A konkrét alkalmazás során azonban szigorú szabályokraA konkrét alkalmazás során azonban szigorú szabályokra van szükségvan szükség  Ezeket a szabályokat lehet leírni a profilokbanEzeket a szabályokat lehet leírni a profilokban  Minden konkrét BIBFRAME alkalmazás profilon kellMinden konkrét BIBFRAME alkalmazás profilon kell alapuljonalapuljon  A profilok szerkezete jól specifikált és része a BIBFRAMEA profilok szerkezete jól specifikált és része a BIBFRAME rendszernekrendszernek  Múzeumi tárgyak leírására is alkalmassá tehetőMúzeumi tárgyak leírására is alkalmassá tehető
 • 29. BIBFRAME profilesBIBFRAME profiles BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM { "Profile": {{ "Profile": { "id": "bfp:VRA","id": "bfp:VRA", "title": "VRA BIBFRAME Profile","title": "VRA BIBFRAME Profile", "id": "bfp:work","id": "bfp:work", "resourceLabel": "Work","resourceLabel": "Work", "resourceURI": "http://bibframe.org/vocab/Work","resourceURI": "http://bibframe.org/vocab/Work", "propertyTemplates": ["propertyTemplates": [ {{ "propertyURI": "http://id.loc.gov/vocabulary/relators/arc","propertyURI": "http://id.loc.gov/vocabulary/relators/arc", "propertyLabel": "A:Architect","propertyLabel": "A:Architect", "repeatable": "true","repeatable": "true", "type": "resource","type": "resource", "valueConstraint": {"valueConstraint": { "valueTemplateRefs": [ "bfp:ULAN:Agent" ]"valueTemplateRefs": [ "bfp:ULAN:Agent" ] }}
 • 30. BIBFRAME kapcsolatokBIBFRAME kapcsolatok BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM Work to WorkWork to Work – Absorbed, absorbedInPar,Absorbed, absorbedInPar, continous, etc.continous, etc. Work to InstanceWork to Instance – hasInstancehasInstance Instance to WorkInstance to Work – instanceOfinstanceOf Instance to InstanceInstance to Instance
 • 31. BIBFRAME kapcsolatokBIBFRAME kapcsolatok BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM Ne feledjük, hogy az egész újNe feledjük, hogy az egész új katalogizálás közvetlenül azkatalogizálás közvetlenül az Interneten zajlik (webből van)Interneten zajlik (webből van) Ami azt jelenti, hogy bárki írhatAmi azt jelenti, hogy bárki írhat Instance, vagy AnnotationInstance, vagy Annotation információkat egy távoliinformációkat egy távoli rekordhozrekordhoz
 • 32. BIBFRAME kapcsolatok - példaBIBFRAME kapcsolatok - példa BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM <bf:Work rdf:about="<bf:Work rdf:about="http://bibframe.examples.org/work2http://bibframe.examples.org/work2”>”> <bf:workTitle><bf:workTitle> <bf:Title><bf:Title> <bf:titleValue>Paradise lost</bf:titleValue><bf:titleValue>Paradise lost</bf:titleValue> </bf:Title></bf:Title> </bf:workTitle></bf:workTitle> <bf:creator><bf:creator> <bf:Authority><bf:Authority> <bf:authorizedAccessPoint> Milton, John, 1608-<bf:authorizedAccessPoint> Milton, John, 1608- 1674</bf:authorizedAccessPoint>1674</bf:authorizedAccessPoint> </bf:Authority></bf:Authority> </bf:creator></bf:creator> <<bf:hasInstancebf:hasInstance rdf:resource=”http://bibframe.examples.org/instance1rdf:resource=”http://bibframe.examples.org/instance1”/>”/> </bf:Work></bf:Work>
 • 33. BIBFRAME kapcsolatok - példaBIBFRAME kapcsolatok - példa BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM <bf:Instance rdf:about="<bf:Instance rdf:about="http://bibframe.examples.org/instance1http://bibframe.examples.org/instance1">"> <bf:instanceTitle><bf:instanceTitle> <bf:Title><bf:Title> <bf:titleValue>Paradise lost</bf:titleValue><bf:titleValue>Paradise lost</bf:titleValue> </bf:Title></bf:Title> </bf:instanceTitle></bf:instanceTitle> <bf:isbn>0192833197</bf:isbn><bf:isbn>0192833197</bf:isbn> <<bf:instanceOf rdf:resource=”http://bibframe.examples.org/work2bf:instanceOf rdf:resource=”http://bibframe.examples.org/work2”/>”/> </bf:Instance></bf:Instance>
 • 34. BIBFRAME szótárBIBFRAME szótár BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM  AA
 • 35. BIBFRAME toolsBIBFRAME tools BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM BIBFRAME editorBIBFRAME editor – Lehet benne címleírni, nem tárol el semmitLehet benne címleírni, nem tárol el semmit BIBFRAME transformationBIBFRAME transformation – LC MARC vagy saját rekordokat mutat megLC MARC vagy saját rekordokat mutat meg BIBFRAME formábanBIBFRAME formában
 • 36. BIBFRAME teszthelyekBIBFRAME teszthelyek BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM Szabadon lehet csatlakozniSzabadon lehet csatlakozni Meg kell nézni, hogy az eddig csatlakozottak mitMeg kell nézni, hogy az eddig csatlakozottak mit csináltak eddig acsináltak eddig a http://www.loc.gov/bibframe/http://www.loc.gov/bibframe/ címen az Implementation register alatt:címen az Implementation register alatt: www.loc.gov/bibframe/implementation/registewww.loc.gov/bibframe/implementation/registe
 • 37. BIBFRAME és a jövőBIBFRAME és a jövő BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM MikorMikor – Nem tudni, de feltartóztathatatlanulNem tudni, de feltartóztathatatlanul HogyanHogyan – Szállítók megírják a rendszereketSzállítók megírják a rendszereket – De, lehet, hogy a könyvtárak és múzeumokDe, lehet, hogy a könyvtárak és múzeumok maguk is képesek lesznek a BIBFRAMEmaguk is képesek lesznek a BIBFRAME eszközökből saját rendszert építenieszközökből saját rendszert építeni FelkészülésFelkészülés – Publikáljuk az adatainkat a szemantikus weben,Publikáljuk az adatainkat a szemantikus weben, ezáltal URL-el hivatkozható adatokhoz jutunk:ezáltal URL-el hivatkozható adatokhoz jutunk: ALIADA projektALIADA projekt
 • 38. BIBFRAME : irodalomBIBFRAME : irodalom BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM http://www.loc.gov/bibframe/http://www.loc.gov/bibframe/ – A bal oldali tartalomjegyzéken végig kell menniA bal oldali tartalomjegyzéken végig kell menni http://bibframe.org/tools/http://bibframe.org/tools/ – Editor és transformation eszközökEditor és transformation eszközök https://github.com/lcnetdev/marc2bibframehttps://github.com/lcnetdev/marc2bibframe – programkódokprogramkódok
 • 39. Köszönöm a figyelmetKöszönöm a figyelmet BIBFRAME - Horváth Ádám, MNM horvath.adam@hnm.hu

Editor's Notes

 1. project to reimagine the bibliographic environment for a networked world is a collection of tools and templates for use by cataloguers and systems designers is a project that will entirely replace marc format