Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tartalomszolgáltatás a könyvtári honlapokon (Papp József)

Papp Józsej (Muraszombat) előadása a könyvtári honlapok tartalomszolgáltatási feladatairól

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tartalomszolgáltatás a könyvtári honlapokon (Papp József)

 1. 1. Papp József Tartalomszolgáltatás a könyvtári honlapokon Kaposvár, 2007. okt. 30.
 2. 2. A internetes k önyvtári honlapok sajátosságai <ul><li>Mi minden szükségeltetik a könyvtári honlap készítéséhez? </li></ul><ul><li>Koncepció, munkaterv, előzetes felmérés </li></ul><ul><li>Kik lesznek a közkönyvtári honlap látogatói? Minden korosztály </li></ul><ul><li>Szerkesztő, szövegíró, grafikus, illusztrátor, webszerkesztő, programozó, internet szolgáltató </li></ul><ul><li>Web oldalas közlésre szánt tagolt szöveg </li></ul><ul><li>Előzetesen digitalizált képek, illusztrációk, video s hang filelok </li></ul><ul><li>Cél: tetszetős külső, könnyen áttekinthető, gazdag tartalomkínálat, frissítési és bővíthetőségi lehetőség, felhasználó barát, s minden korosztály szívesen böngéssze. </li></ul>
 3. 3. Mit kell tudni azon könyvtárosnak, aki honlapot szeretne készíteni? <ul><ul><ul><ul><li>- Alapvető könyvtári szakismeretek </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Alapvető számítógépes programok használata: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Word szövegszerkesztő </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Front page web szerkesztő program </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Picassa képszerkesztő program </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>FTP – file cserélő program </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Az internet alapjainak ismerete (e-posta, web) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- A digitális fényképezés alapjai </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- A szkenner használata </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- OCR karakterfelismerő program </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ABBY, Recognita </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 4. Legyünk mindig lépéselőnyben <ul><li>- Folyamatos kapcsolat a felhasználókkal: </li></ul><ul><ul><li>levél, ankét, véleménynyilvánítás, javaslat, kérés, beszélgetés </li></ul></ul><ul><li>- Más könyvtárak tapasztalatai – ők hogyan csinálják? </li></ul><ul><li>- Új trendek a könyvtári honlapok terén: </li></ul><ul><ul><li>Web 2.0 és a Library 2.0 javaslatai és irányelvei </li></ul></ul><ul><ul><li>RSS, blogok, online szolgáltatások </li></ul></ul><ul><li>- A web oldalak 15-30 napi ellenőrzése és frissítése </li></ul><ul><li>- A ma elkészült web oldal, holnap már talán elavult lesz </li></ul><ul><li>- A régi tartalmak archívumba helyezése, vagy törlése </li></ul><ul><li>- Látogatottsági számlálók elhelyezése </li></ul>
 5. 5. A felhasználó központú könyvtár <ul><li>- A közkönyvtárak szolgáltatásait nemcsak a könyvtár falain belül, hanem az internet segítségével távolabbról, sőt külföldről is használják az emberek, akkor is, amikor a könyvtár zárva tart és a könyvtáros otthon van. </li></ul><ul><li>- A gyors tájékozódási lehetőség biztosítása: </li></ul><ul><li>a felhasználó (ha bejön a könyvtárba) 1-4 percet vár, s ha nem találja meg a keresett információt – elmegy és máshol keresi. </li></ul>
 6. 6. EU ajánlások és kritériumok a kulturális honlapok készítéséről <ul><li>Az Eur ópai Unió Minerva Projekt keretében </li></ul><ul><li>kiadott kézikönyv (2003) </li></ul><ul><li>Magyar fordításban: </li></ul><ul><li>Kézikönyv a minőségi elvekről </li></ul><ul><li>Quality Principles for cultural Web Sites: a handbook  </li></ul><ul><li>Fordította: Bárány Barbara, Budapest 2004. </li></ul><ul><li>http://mek.oszk.hu/minerva/html/dok/minoseg-10elv.htm </li></ul><ul><li>A kézikönyv módszertani szerkezeti felépítése: </li></ul><ul><li>Általános ismertetés, magyarázatok, kritériumok, </li></ul><ul><li>ellenőrzőlista s gyakorlati tesztek </li></ul>
 7. 7. Tíz szempont <ul><li>1. Átláthatóság </li></ul><ul><li>Világosan jelölje meg a honlap azonosságát és célját, valamint a fenntartásáért felelős szervezetet. </li></ul><ul><li>- Legyen egyértelműen feltüntetve az intézmény neve, címe, elérhetősége </li></ul><ul><li>- Az intézmény küldetésnyilatkozata (max. 50 szó) </li></ul><ul><li>- Vannak-e zavaró körülmények a honlapon? </li></ul>
 8. 8. Tíz szempont <ul><li>2. Hatékonyság </li></ul><ul><li>A felhasználó szempontjából a tartalmat megfelelően válogassa, digitalizálja, hitelesítse és jelenítse meg. </li></ul><ul><li>- Megfelel-e a célközönség igényeinek, </li></ul><ul><ul><li>- az alapvető nyelvi elvárásoknak, </li></ul></ul><ul><ul><li>- van-e belső keresőprogram, </li></ul></ul><ul><ul><li>- megfelel-e a mai webes elvárásoknak, </li></ul></ul><ul><ul><li>- milyenek a navigációs lehetőségek az oldalon és az oldalak között. </li></ul></ul>
 9. 9. Tíz szempont <ul><li>3. Karbantartottság </li></ul><ul><li>A minőségi elvek szerint biztosítsák a naprakészségét. </li></ul><ul><li>- A könyvtári felhasználó tud-e minden web szolgáltatást használni? </li></ul><ul><li>- Az elmúlt hat hónapban volt-e a weboldalon arculatváltás, megújítás? </li></ul><ul><li>- Van-e olyan információ a honlapon, amely dátumhoz kötött? </li></ul><ul><li>- Van-e a web oldalon olyan információ, amely „régi újdonság” s ott maradt? </li></ul>
 10. 10. Tíz szempont <ul><li>4. Elérhetőség </li></ul><ul><li>Az elérhetőség legyen biztosított minden felhasználó számára - a navigálás, a tartalom és az interaktivitás tekintetében is - függetlenül a használó rendelkezésére álló műszaki színvonaltól, vagy esetleges fogyatékos voltától. </li></ul><ul><li>- A web portál megfelel-e a fogyatékkal élőknek? </li></ul><ul><li>- Van-e nagyobb betűméretes verziója A A A ? </li></ul><ul><li>- Támogatja-e a többi internetes böngészőt? – </li></ul><ul><li>Opera, Netscape, Explorer </li></ul><ul><li>- Támogatja-e a kézi és a mobil internetes kapcsolatot? </li></ul><ul><li>- Támogatja-e a lassú letöltéssel járó internet kapcsolatot? </li></ul><ul><li>(falvak, s kistelepülések, ahol még nincs ADSL) </li></ul>
 11. 11. Tíz szempont <ul><li>5. Felhasználó-központúság </li></ul><ul><li>Vegye figyelembe a felhasználó igényeit, biztosítsa a könnyen használhatóságot, vegye számba a felhasználói értékeléseket és a visszajelzéseket. </li></ul><ul><li>- Közérthető nyelven íródott-e a honlap, vagy nagyon sok a szakkifejezés? </li></ul><ul><li>- Biztosítottak-e a felhasználók elvárásai? (linkgyűjtemény: online szótárak, folyóiratok, enciklopédiák, online katalógus) </li></ul><ul><li>- Van-e lehetőség véleménynyilvánításra, s kapcsolat teremtésre, valamint saját tartalom megjelentetésére? </li></ul>
 12. 12. Tíz szempont <ul><li>6. Interaktivitás </li></ul><ul><li>Adjon lehetőséget a használónak a kapcsolatteremtésre és a megfelelő válaszokra. Adott esetben ösztönözze a felhasználót kérdésfeltevésre, információk megosztására és vitára. </li></ul><ul><li>- Van-e lehetőség kérdések feltevésére s azok </li></ul><ul><li>megválaszolására? </li></ul><ul><li>- Van-e nyitott fórum a honlapon? </li></ul>
 13. 13. Tíz szempont <ul><li>7. Többnyelvűség </li></ul><ul><li>Legyen tisztában a többnyelvűség fontosságával, biztosítson minimális szintű érthetőséget több nyelven. </li></ul><ul><li>- Mely nyelven készül a webes honlap? </li></ul><ul><li>- Van-e angol, német, vagy francia nyelvű változata? </li></ul><ul><li>- Közül-e tartalmakat a nemzeti kisebbségek nyelvén? </li></ul><ul><li>- A honlap mennyire EU kompatibilis nyelvi szempontból? </li></ul><ul><li>- A határ menti területeken közöl-e információkat a </li></ul><ul><li>szomszédos ország nyelvén? </li></ul>
 14. 14. Tíz szempont <ul><li>8. Átjárhatóság </li></ul><ul><li>A kulturális hálózaton belül tegye lehetővé, hogy a használók könnyen megtalálják az igényüknek megfelelő tartalmat és szolgáltatást. </li></ul><ul><li>- Lehetséges-e a honlapon a távolról való keresés különféle keresőmotorokkal? (Yahoo, Google, Altavista, stb.) </li></ul><ul><li>- Lehetséges a honlap teljes tartalmában való nyílt keresés? </li></ul><ul><li>- Szükség van-e regisztrációra, azonosító névre, IP számra? </li></ul>
 15. 15. Tíz szempont <ul><li>9. Jogkövetés </li></ul><ul><li>Vegye tekintetbe a szellemi tulajdonjoggal és az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, világosan közölje a honlapnak és tartalmának használatára vonatkozó feltételeket. </li></ul><ul><li>- A könyvtári web oldalak tartalmát védik-e a jogtalan másolás és az újrafelhasználás ellen? </li></ul><ul><li>- Van-e COPYRIGHT jel az oldalon? </li></ul>
 16. 16. Tíz szempont <ul><li>10. Hosszú távú megőrzés </li></ul><ul><li>Kövessen olyan stratégiát és szabványokat, amelyek biztosítják a honlap és tartalmának tartós megőrzését, s archiválását. </li></ul><ul><li>- Van-e az intézménynek szabályzata, vagy rendelkezése arról, hogyan őrizzék, tárolják s archiválják az internetes tartalmakat? </li></ul><ul><li>- A nem időszerű tartalmak tárolása, s azok régi és új formátumai. </li></ul>
 17. 17. Könyvtár az interneten <ul><li>- A könyvtári részlegek s fiókintézmények bemutatása </li></ul><ul><li>- Nyitvatartási idő, a munkatársak elérhetősége - tel., e-mail </li></ul><ul><li>- A könyvtári állomány és a könyvtári hálózat ONLINE KATALÓGUSA </li></ul><ul><li>- Könyvtári szabályzat, törvények, előírások </li></ul><ul><li>- Ingyenes és térítéses szolgáltatátások (ár)jegyzéke </li></ul><ul><li>- Online folyóirat olvasó – újságok a világ minden tájáról </li></ul><ul><li>- Gyermekkönyvtár – külön gyermekeknek készült weboldalak (ajánlott mesekönyvek, könyvtári gyermek foglalkozások, képriport, ankét, internetes keresők, wikipédia, online szótárak, hasznos link gyűjtemény...) </li></ul>
 18. 18. Könyvtár az interneten <ul><li>- Digitális könyvtár: </li></ul><ul><li>A helyi szerzők digitális könyvei s alkotásai (MEK) </li></ul><ul><li>Helyi vonatkozású közérdekű tanulmányok </li></ul><ul><li>Szemináriumi szakdolgozatok </li></ul><ul><li>Kutatási projektek </li></ul><ul><li>- Neves emberek életrajzi lexikona </li></ul><ul><li>Rövid életrajz, megjelent művei, szakcikkei, róla szóló bibliográfia, fordítások, képek, a könyvek címlapjai (jpg) </li></ul>
 19. 19. Könyvtár az interneten <ul><li>A helyismereti gyűjtemény online bemutatása </li></ul><ul><li>- Digitalizált szövegek, s linkek </li></ul><ul><li>- Régi és újabbkori képeslapok </li></ul><ul><li>- A vidék és a régió települései s azok történeteírásban és képben (abc sorrendben) folyamatosan frissítve </li></ul><ul><li>- Régi könyvek rövid ismertetése s azok címlapjai </li></ul><ul><li>- Helyi szerzők kéziratai (jpg) </li></ul><ul><li>- Szerzői és tematikus bibliográfiák </li></ul><ul><li>- ONLINE kereshető szakcikk bibliográfia </li></ul>
 20. 20. Könyvtár az interneten <ul><li>- Közvetlen elérésű internet böngészők: </li></ul><ul><li>Google, Yahoo, Altavista ... (legyenek a nyitó oldalon) </li></ul><ul><li>- Online szótárak </li></ul><ul><li>- Online lexikonok és enciklopédiák </li></ul><ul><li>(magyar, angol, német, szomszédos országok) </li></ul>
 21. 21. Regionális link gyűjtemény <ul><li>Közhasznú infók : telefonkönyv, online vasúti és busz menetrend, közérdekű internetes portálok </li></ul><ul><li>Közigazgatás és oktatás : megyei és polgármesteri hivatalok, iskolák, középiskolák, egyetemek, egyetemi és főiskolai karok </li></ul><ul><li>Rokon intézmények : múzeumok, levéltárak, képtárak, művelődési intézmények </li></ul><ul><li>Egyéb : sportegyesületek, könyvkiadók, civil klubok, nagyobb termelővállalatok, neves intézmények, munkaközvetítő intézet, stb. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>A könyvtár magyar nyelvű honlapja </li></ul>
 23. 23. Az életrajzi lexikon nyitóoldala
 24. 24. Az életrajzi lexikon – további rész
 25. 25. Az irodalmi lexikon nyitó oldala
 26. 26. Pável Ágoston életrajza, művei, tanulmányai, fordításai és a róla szóló bibliográfia
 27. 27. A digitális könyvtárunk
 28. 28. A digitális könyvtári oldal folytatása – linkek és a számláló
 29. 29. Digitalizált szakcikek és tanulmányok
 30. 30. Néhány szlovéniai közkönyvtári honlap <ul><li>Pirani városi könyvtár http://www.pir.sik.si/slo/ </li></ul><ul><li>Velenjei városi könyvtár http://www.vel.sik.si/ </li></ul><ul><li>Lendvai városi könyvtár </li></ul><ul><li>http://www.knjiznica-lendava.si/hu/index.php </li></ul><ul><li>Slovenj Gradec http://www.sg.sik.si/ </li></ul><ul><li>Slovenske Konjice </li></ul><ul><li>http ://www.knjiznica-slovenskekonjice.si/ </li></ul><ul><li>Trebnje http://www.tre.sik.si/ </li></ul><ul><li>Celje http://www.ce.sik.si/ </li></ul>
 31. 31. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket Papp József [email_address]

×