Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Alumni als spelers in
alumnibeleid
Ervaringen University College Utrecht
Rob van der Vaart, Sarah Carmichael
University College Utrecht
Utrecht University’s
Undergraduate
International
Honors College,
Met een programma in
Liberal A...
Alumni: zelforganisatie
UCAA
- Opbouw adressenbestand
- Organiseren van activiteiten
- Regionale “afdelingen”
- Communicat...
Belang van de opleiding
 Goed adressenbestand alumni
 Blijvende netwerken onder alumni
 Relaties opleiding – alumni
 A...
Belang van alumni
 Onderlinge contacten
 Blijken van belangstelling van de kant
van de opleiding
 Op de hoogte blijven
...
Alumnibeleid via alumni
 Subsidie voor UCAA
 UCAA betrekken bij
opleidingsactiviteiten
 Presentie bij alumni-bijeenkoms...
Discussiepunten
 Binding aan opleiding versus binding
aan instelling
 Autonomie versus “beleid via
alumninetwerken”
 Be...
Casus University College Utrecht
Casus University College Utrecht
Casus University College Utrecht
Casus University College Utrecht
Casus University College Utrecht
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Casus University College Utrecht

1,255 views

Published on

building alumni relations

University College Utrecht is het internationale undergraduate honors college van de Universiteit Utrecht. Het bestaat nu 13 jaar. Zo'n 700 studenten wonen hier en volgen een bachelorprogramma Liberal Arts and Sciences. Er zijn inmiddels ongeveer 2000 alumni. Het alumnibeleid heeft vooral vorm gekregen door en met de alumni zelf, georganiseerd in de University College Alumni Association (UCAA). In de presentatie en het gesprek met de zaal worden ervaringen gedeeld over binding van alumni onderling en binding tussen de opleiding en haar alumni. Ondermeer de volgende punten komen aan de orde:

- het belang van binding tijdens de studieperiode voor latere alumni-binding; zelforganisatie van alumni en ondersteuning daarvan door de opleiding;

- identificatie van alumni met de opleiding versus de instelling;

- het alumniperspectief op wat de vroegere opleiding hen zou kunnen bieden en wat zij de opleiding te bieden hebben.

Rob van der Vaart is Dean van het University College Utrecht. Hij is hoogleraar sociale geografie en was lang verbonden aan de faculteit geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij is onder meer voorzitter van de Onderwijsadviescommissie van de UU en lid van het programmabestuur van het Center for Excellence in University Teaching.

Sarah Carmichael is promovenda bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Zij is een alumna van het University College Utrecht en heeft ook bij de UU een masteropleiding gedaan. Zij is bestuurslid van de University College Alumni Association.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Casus University College Utrecht

  1. 1. Alumni als spelers in alumnibeleid Ervaringen University College Utrecht Rob van der Vaart, Sarah Carmichael
  2. 2. University College Utrecht Utrecht University’s Undergraduate International Honors College, Met een programma in Liberal Arts and Sciences
  3. 3. Alumni: zelforganisatie UCAA - Opbouw adressenbestand - Organiseren van activiteiten - Regionale “afdelingen” - Communicatiekanalen - Participatie in UCU – Career Conference / Alumni Award
  4. 4. Belang van de opleiding  Goed adressenbestand alumni  Blijvende netwerken onder alumni  Relaties opleiding – alumni  Alumni als ambassadeurs  Adviezen van alumni voor studenten
  5. 5. Belang van alumni  Onderlinge contacten  Blijken van belangstelling van de kant van de opleiding  Op de hoogte blijven  Weten wanneer hun hulp op prijs wordt gesteld
  6. 6. Alumnibeleid via alumni  Subsidie voor UCAA  UCAA betrekken bij opleidingsactiviteiten  Presentie bij alumni-bijeenkomsten via UCAA kanalen Maar: alumni als netwerk ook autonoom!
  7. 7. Discussiepunten  Binding aan opleiding versus binding aan instelling  Autonomie versus “beleid via alumninetwerken”  Belang van binding TIJDENS de opleiding  Helderheid over wat de opleiding / instelling wil met / van alumni

×