Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3. köprü basin sunumu

804 views

Published on

Istanbul'da Yaşam, Ulaşım koşulları ve Üçüncü Köprü

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3. köprü basin sunumu

 1. 1. İSTANBUL’DA YAŞAM, ULAŞIM KOŞULLARI VE ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ DOÇ. DR. HALUK LEVENT SOSYOLOG GÜVEN DAĞISTAN
 2. 2. İSTANBUL GENELİNDE 3019 KİŞİYLE YAPILAN ANKET ÇALIŞMASINA İLİŞKİN BİLGİLER • Uygulanan anket formu toplam 33 sorudan oluşmaktadır • Anketin soru formu Doç. Dr. Haluk Levent ve Güven Dağıstan tarafından teknik konularda uzmanların görüşleri alınarak hazırlanmış; KONDA Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti’nin görüş ve önerileri doğrultusunda son şekli verilmiştir. • Anketin örneklemi ve sahadaki uygulama prensipleri KONDA Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti tarafından hazırlanmıştır. • Saha çalışması; İstanbul genelinde 34 ilçeden yaklaşık 180 mahallede gerçekleştirilmiştir. • Saha çalışmasında; her bir mahalleden 18-28 arası yaş grubundan 6 kişi (3 kadın- 3 erkek) , 18-28 arası yaş grubundan 6 kişi (3 kadın- 3 erkek) ve 45 ve üzeri yaş’tan 6 kişi (3 kadın- 3 erkek) ile görüşülmüştür. Yani her bir mahalleden yaş ve cinsiyet kotalarına göre toplam 18 kişi ile görüşülmüştür. • Sahada görevli anketör; alan çalışması sırasında, her bir mahalleden rastgele üç sokak seçmiştir. • Saha çalışması; her haneden bir kişi ile yapılmak şartıyla evlere gidilerek gerçekleştirilmiştir. • Saha çalışması 17-24 kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir • Anketin saha uygulaması sırasında saha süpervizörlüğünü İKON Araştırma Danışmanlık Ltd. Şti. üstlenmiştir • Anket çalışmasında 54 gönüllü anketör görev almıştır
 3. 3. EĞİTİM DURUMU- İSTANBUL’DA İKAMET SÜRESİ- HANENİN EKONOMİK DURUMU • Ankete katılanlar arasında lise mezunları %27 ile en yüksek eğitim grubu oluştururken, üniversite ve üstü eğitim görmüşler yaklaşık %21 ve halen öğrenci olanlar ise %14 civarındadır. Ortalama eğitim düzeyi ise 8,53. sınıftır • Ankete katılanların %44’ü en az 21 yıl ve %26’sı ise 10 yıldan fazla 21 yıldan az bir süredir İstanbul’da ikamet etmektedir. Ankete katılanlar ortalama 20 yıldır İstanbul’da yaşamaktadır. • Ankete katılanların yaklaşık 2/3’ü gelir düzeyi olarak orta halli olduklarını ifade ederken %13’ü son bir ay içinde geçimlik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için borçlanmak zorunda olduklarını ifade etmişlerdir.
 4. 4. İSTANBUL’UN EN BÜYÜK SORUNLARI (EN FAZLA İKİ SEÇENEK İŞARETLENDİ) 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 68.45 31.08 20.64 12.43 9.51 8.21 7.21 6.82 6.58 6.45 5.12 1.33
 5. 5. EĞİTİM DURUMU/ İSTANBUL'UN EN BÜYÜK SORUNU EĞİTİM DURUMU/ İSTANBUL'UN EN BÜYÜK SORUNU 1. SORUN 2. SORUN 3. SORUN Okuma-Yazma Bilmiyor ULAġIM %48,44 SAĞLIK %23,44 NÜFUS ARTIġI+GÖÇ %21,88 Okuma Yazma Biliyor- Bir Okul Bitirmemiş ULAġIM %51,96 NÜFUS ARTIġI+ GÖÇ %34,31 GÜVENLĠK-SUÇ %24,51 İlkokul Mezunu ULAġIM %62,56 NÜFUS ARTIġI+ GÖÇ %23,05 GÜVENLĠK-SUÇ %22,18 İlköğretim-Ortaokul Mezunu ULAġIM %66,32 NÜFUS ARTIġI+ GÖÇ %29,56 GÜVENLĠK-SUÇ %25,71 Lise ve Dengi Okul Mezunu ULAġIM %68,64 NÜFUS ARTIġI+ GÖÇ %28,15 GÜVENLĠK-SUÇ %20,49 Üniversite Mezunu ULAġIM %73,02 NÜFUS ARTIġI+ GÖÇ %40,04 GÜVENLĠK-SUÇ %15,70 Yüksek Lisans-Doktora Mezunu ULAġIM %48,39 NÜFUS ARTIġI +GÖÇ %45,16 YAPILAġMA %20,97 Halen Öğrenci ULAġIM %77,78 NÜFUS ARTIġI+ GÖÇ %32,41 ġEHĠRLEġME PLANI %18,06
 6. 6. KULLANILAN ULAŞIM ARACI TÜRÜ/ TRAFİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE YAPILMASI GEREKENLER (EN FAZLA 2 SEÇENEK İŞARETLENDİ) 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 METROYU GELİŞTİRMEKDAHA FAZLA YOL, TÜNEL, OTOPARK YAPMAKOTOMOBİL KULLANIMINI AZALTICI ÖNLEMLER ALMAKTOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ SEFER SAYILARINI ARTTIRMAK 43.05 18.40 25.21 11.96 50.08 12.05 26.61 26.56 BİREYSEL ULAŞIM ARAÇLARI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI
 7. 7. EĞİTİM DURUMU/ ULAŞIM/ TRAFİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE YAPILMASI GEREKENLER (EN FAZLA 2 SEÇENEK İŞARETLENDİ) EĞİTİM DURUMU/ ULAŞIM/ TRAFİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE YAPILMASI GEREKENLER 1. ÇÖZÜM 2. ÇÖZÜM 3. ÇÖZÜM Okuma-Yazma Bilmiyor DAHA FAZLA YOL, TÜNEL, OTOPARK YAPMAK %39,06 3. KÖPRÜ %25,00 OTOMOBĠL KULLANIMINI AZALTICI ÖNLEMLER ALMAK %23,44 Okuma Yazma Biliyor- Bir Okul BitirmemiĢ METROYU GELĠġTĠRMEK %30,39 METROBÜS HATTINI GELĠġTĠRMEK %25,49 DAHA FAZLA YOL, TÜNEL, OTOPARK YAPMAK %21,57 Ġlkokul Mezunu METROYU GELĠġTĠRMEK %38,99 OTOMOBĠL KULLANIMINI AZALTICI ÖNLEMLER ALMAK %22,18 TOPLU TAġIMA ARAÇLARININ SEFER SAYILARINI ARTTIRMAK %21,32 Ġlköğretim-Ortaokul Mezunu METROYU GELĠġTĠRMEK %40,36 TOPLU TAġIMA ARAÇLARININ SEFER SAYILARINI ARTTIRMAK %28,53 OTOMOBĠL KULLANIMINI AZALTICI ÖNLEMLER ALMAK %25,96 Lise ve Dengi Okul Mezunu METROYU GELĠġTĠRMEK %47,28 OTOMOBĠL KULLANIMINI AZALTICI ÖNLEMLER ALMAK %26,91 METROBÜS HATTINI GELĠġTĠRMEK %20,37 Üniversite Mezunu METROYU GELĠġTĠRMEK %55,73 OTOMOBĠL KULLANIMINI AZALTICI ÖNLEMLER ALMAK %30,16 TOPLU TAġIMA ARAÇLARININ SEFER SAYILARINI ARTTIRMAK %24,69 Yüksek Lisans-Doktora Mezunu METROYU GELĠġTĠRMEK %43,55 OTOMOBĠL KULLANIMINI AZALTICI ÖNLEMLER ALMAK %29,03 YAYA VE BĠSĠKLET ULAġIMINI GELĠġTĠRMEK%22,58 Halen Öğrenci METROYU GELĠġTĠRMEK %42,41 OTOMOBĠL KULLANIMINI AZALTICI ÖNLEMLER ALMAK %20,93 TOPLU TAġIMA ARAÇLARININ SEFER SAYILARINI ARTTIRMAK %18,70
 8. 8. İKİ YAKA ARASI YOLCULUK SIKLIĞI (SON ÜÇ AYDA) 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 Her gün (İş Günleri) Haftada birkaç kez Ayda birkaç kez Nadiren (hemen hemen hiç) Hiç 9.75 17.88 28.09 37.11 7.16
 9. 9. İKİ YAKA ARASI YOLCULUK SIKLIĞI • İETT genel müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul genelinde 2013 yılında günlük ortalama araçla taşınan kişi sayısı 13.532.745’dir. İki yaka arasındaki trafiğin İstanbul trafiğindeki payı 2006 yılı itibariyle yaklaşık %10,5’ dur. 2013 yılına ait iki yaka arasındaki trafiğin İstanbul trafiğindeki payına ilişkin elimizde bir veri olmaması nedeniyle Boğaziçi köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen toplam araç sayılarındaki 2006 yılına göre değişim oranı hesaplanarak yeni bir veri oluşturulmuştur. Mayıs-2011’de İBB ulaşım daire başkanlığı-ulaşım planlama müdürlüğünce yayınlanan İUAP’a göre 2006–2009 yılları arasındaki üç yıllık değişimi temel alarak 2013 yılına ait %6,83’lük bir değişim hesaplanmıştır. Bu hesapla 2006 yılında %10,5 olan iki yaka arasındaki trafiğin İstanbul trafiğindeki payı 2013 yılında %11,22 olarak belirlenmiştir. • İstanbul’da yaşayan kişilerin %9,72’si hafta içi her gün iki yaka arasında seyahat etmektedir. Haftada birkaç kez ya da ayda birkaç kez yolculuk yapan kişilerin günlük katılımlarıyla bu oran %11,22’ye çıkmaktadır. İstanbul'da yaşayan kişilerin %44,27’si ise bir yakadan diğerine neredeyse hiç geçmemektedir.
 10. 10. İSTANBUL’DAKİ YOLCULUKLARDA KULLANILAN ARAÇLAR (EN FAZLA 2 SEÇENEK İŞARETLENDİ) 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 58.10 26.43 25.21 20.01 17.99 6.03 5.23 2.85 2.68 0.83 0.66 0.60 0.23
 11. 11. İKİ YAKA ARASI YOLCULUKLARDA KULLANILAN ARAÇLAR (EN FAZLA2 SEÇENEK İŞARETLENDİ) 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 43.76 38.03 27.33 24.51 4.34 2.82 1.59 0.96 0.56
 12. 12. ANKETİ YANITLAYANLARA GÖRE İKİ YAKA ARASI GEÇİŞ TRAFİĞİNİN TOPLAM TRAFİKTEKİ PAYI 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 Toplam trafiğin %50’sinden fazla Toplam trafiğin %25-50’si aralığında Toplam trafiğin %15-25’i aralığında Toplam trafiğin %5-15’i aralığında Toplam trafiğin %5’inden az 28.97 33.71 27.66 7.67 1.99
 13. 13. ANKETİ YANITLAYANLARA GÖRE İSTANBUL’DA ULAŞIM Anketi Yanıtlayanlara Göre; • İstanbul’da ulaşım esas olarak toplu taşıma araçları ile yapılmaktadır. • İki yaka arasındaki geçişlerin toplam trafiğin %15’inden az olduğunu söyleyenlerin oranı %10’un altındadır. • Ankete katılan kişilerin İki yaka arası geçiş trafiğinin toplam trafiğe etkisi ile ilgili soruya verdiği cevapların ortalaması %34,94’dür. Bu cevaba göre İstanbul’da yaşayan kişilerin köprülerde oluşan trafiğin İstanbul’daki toplam trafiğe etkisini, gerçekte olduğundan 3 kat daha fazla algıladığı sonucu çıkmaktadır.
 14. 14. YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN 3. KÖPRÜNÜN GÜZERGAHI NERESİDİR • Yapılması planlanan Üçüncü Köprü güzergahının İstanbul’un en kuzeyindeki ormanlık alanda olduğunun bilinmesi oranı %49,64’dür. • Ankete katılan kişilerin %37,78’i bilmiyorum cevabı vermiştir. • %12,58’lik kesim ise yapılması planlanan Üçüncü Köprü’nün güzergahının yerleşim alanından geçtiğini (yani ormanlık alandan geçmediğini- hiç ağacın kesilmediğini) düşünmektedir.
 15. 15. ORMANIN KENT YAŞAMINDAKİ ÖNEMİ • Ormanın kent yaşamı için önemi sorgulandığında insanların yalnızca %2’si ormanın kent yaşamı için önemli olmadığını düşünmesine karşın %46,8’lik bir kesim ormanı kent yaşamı için vazgeçilmez önemde olduğunu düşünmektedir. 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 Vazgeçilmez öneme sahiptir Önemlidir Az da olsa önemlidir Pek önemi yoktur 46.81 44.67 6.51 2.00
 16. 16. TRAFİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN DOĞAL ÇEVREYE MÜDAHALEYE VE AĞAÇLARIN KESİLMESİNE YAKLAŞIM • Ankete katılanların %24,12’si ulaşım sorununun çözümü için tek bir ağacın dahi kesilmesini istememektedir. İnsanların %54,75’i ise trafik sorunu çözülecekse doğal çevreye zarar verilebileceğini savunmaktadır.
 17. 17. SORUMLU KURUMLARIN HALKI YETERİNCE BİLGİLENDİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 EVET HAYIR KISMEN FİKRİM YOK 14.25 57.49 20.15 8.11
 18. 18. SORUMLU KURUMLARIN HALKI YETERİNCE BİLGİLENDİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ • Ankete katılanların %57,49’u Üçüncü Köprü’nün yapımından önce sorumlu kurumların halkı yeterince bilgilendirmediğini savunmaktadır. • Üçüncü köprünün yapımından önce sorumlu kurumların halkı yeterince bilgilendirip bilgilendirmediğine ilişkin veri ile yaş grupları arasında karşılaştırmalı istatistiksel bir analiz yapıldığında bilimsel olarak %95 güvenilir bir sonuca ulaşılmıştır. • Bu sonuca göre en genç yaş grubundaki kişiler diğer yaş gruplarındaki kişilere göre; sorumlu kurumların halkı yeterince bilgilendirmediğini düşünmektedir. • %95 güvenilir bir diğer bilimsel sonuç da Üçüncü köprünün yapımından önce sorumlu kurumların halkı yeterince bilgilendirip bilgilendirmediğine ilişkin veri ile cinsiyet (kişinin kendini nasıl tanımladığı) arasındaki karşılaştırmalı analizde ortaya çıkmaktadır. • Bu sonuca göre; kadınlar erkeklere göre sorumlu kurumların kendilerini yeterince bilgilendirdiğini daha az düşünmektedir. Kendini kadın ya da erkek dışında tanımlayanların ise %83’ü sorumlu kurumların halkı bilgilendirmediğini, %17’si ise kısmen bilgilendirdiğini düşünmektedir.
 19. 19. 3. KÖPRÜ SİZCE NİÇİN YAPILIYOR (EN FAZLA 2 SEÇENEK İŞARETLENDİ) 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 Mevcut Köprülerdeki Trafiği rahatlatmak için. Bazı Kesimlere Ekonomik getiri Sağlamak İçin İstanbul’un kuzeyinde bulunan orman ve tarım alanlarını yapılaşmaya açmak için. Bölge Halkını Kalkındırmak İçin Yüksek Hızlı Trenin Geçişi İçin 68.70 35.64 21.46 8.38 7.95
 20. 20. EĞİTİM DURUMU/ 3. KÖPRÜNÜN YAPILMASININ NEDENLERİ (EN FAZLA 2 SEÇENEK İŞARETLENDİ) 89.06 72.55 75.56 76.61 67.41 57.32 46.77 55.19 15.63 12.75 10.4 15.17 23.09 32.45 50 19.07 17.19 23.53 24.61 26.48 34.57 51.5 53.23 33.7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Okuma-Yazma Bilmiyor Okuma Yazma Biliyor- İlkokul Mezunu İlköğretim-Ortaokul Mezunu Lise ve Dengi Okul Mezunu Üniversite Mezunu Yüksek Lisans-Doktora Mezunu Halen Öğrenci MEVCUT KÖPRÜLERDEKİ TRAFİĞİ RAHATLATMAK İÇİN ORMANLIK ALANLARI YAPILAŞMAYA AÇMAK İÇİN YÜKSEK HIZLI TREN GEÇİŞİ İÇİN BÖLGE HALKINI KALKINDIRMAK İÇİN BAZI KESİMLERE EKONOMİK GETİRİ SAĞLAMAK İÇİN
 21. 21. 3. KÖPRÜ YAPILIRSA İSTANBUL TRAFİĞİ NE KADAR OLUMLU ETKİLENECEKTİR 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 Toplam trafiğin %50’sinden fazla Toplam trafiğin %25-50’si aralığında Toplam trafiğin %15-25’i aralığında Toplam trafiğin %5-15’i aralığında Toplam trafiğin %5’inden az 15.30 23.58 21.61 22.96 16.55
 22. 22. 3. KÖPRÜ YAPILIRSA İSTANBUL TRAFİĞİ NE KADAR OLUMLU ETKİLENECEKTİR
 23. 23. 3. KÖPRÜ VE KUZEY MARMARA OTOYOLU TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPILAN KONUŞMALARDAN ANEKDOTLAR • Başbakan Recep Tayyip Erdoğan; “Boğaz’ın 3. Gerdanlığını da çok kısa bir süre sonra burada göreceğiz. Artık İstanbul’un içinde ağır vasıtalar görmeyeceğiz. Bağlantı yollarıyla bu köprü, çok farklı bir görünüm sergileyecek. Bu köprü aynı zamanda çevreyi de koruyacak.” • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım: “Boğaz’a yeni bir inci takıyoruz. 14 milyon İstanbullu, 74 milyon Türk vatandaşı olarak bu gururu yaşıyoruz. 3. Köprü, mevcut 2 Köprü üzerinden yapılan seyahatleri, eziyet olmaktan kurtaracak ve zevke dönüştürecek. Kapasitesi günlük 250.000 araç olan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini günde 600.000 kişi kullanıyor. Bu da akaryakıt ve zaman kaybına yol açıyor. 3. Köprü ile birlikte FSM köprüsünde yaşanan ağır vasıta trafiği sona erecek. Köprülerdeki trafik çilesi sona erecek.”
 24. 24. 3. KÖPRÜ YAPILIRSA İSTANBUL TRAFİĞİ NE KADAR OLUMLU ETKİLENECEKTİR • Yapılması durumunda Üçüncü Köprü’nün kent içi trafiği ne kadar rahatlatacağı ile ilgili soruya verilen cevapların ortalaması %24,37’dir. • Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin 2010 yılı sonunda yayınladığı “3. Köprü Raporu”nda köprülerdeki transit yük trafiğinin payı %2-3 aralığında verilmiştir. Bunun dışında herhangi bir kurumun daha güncel bir verisine ulaşılamamıştır. • 2013 yılı için TOMTOM Navigasyon Şirketi verilerine göre İstanbul’da 1 saatlik bir mesafe için yolculuk süresi trafik sıkışıklığı nedeniyle 2 saat 4 dakikadır. • Üçüncü köprünün kent içi trafiği %24,37 azaltacağını beklediğinden; günde ortalama 2 saat 4 dakika yolculuk bir kişinin/ İstanbullunun; Üçüncü köprünün yapılmasının ardından ortalama yolculuk süresindeki azalma beklentisi 30 dakika iken, Şehir Plancıları Odası’nın “3. Köprü Raporu”nda belirttiği rakam %3 olarak kabul edilse dahi bu süre 2 dakikanın altındadır.
 25. 25. 3. KÖPRÜ, 3. ULUSLAR ARASI HAVAALANI, KANAL İSTANBUL PROJELERİNİN EKONOMİYE ETKİSİ • Ankete katılan kişiler; önceki iki soruda 3. Köprü, 3. Havaalanı, Kanal İstanbul gibi projelerin Türkiye ve İstanbul ekonomilerine büyük oranda katkı yapacağını düşünürken (%45,48 ve %27,43) kendi gelir düzeylerini / refahlarını artırmaya katkı yapacağını düşünenlerin oranı son derece azdır. (%12,52) • Ankete katılan kişilerin daha büyük bir çoğunluğu; bakanlar kurulu kararıyla hazırlanan 3. Köprü, 3. Uluslar arası havaalanı, Kanal İstanbul projeleri gibi insanların hayatını doğrudan ilgilendiren konularda geniş kitlelerin karar mekanizmasında rolü olması gerektiğine/böyle bir mekanizma yaratılması gerektiğine inanmaktadır. (%65,37) • Ankete katılan kişiler; üçüncü boğaz köprüsünün yapımı ile ilgili soruya %44,25 oranında devam etmeli; %39,15 oranında durdurularak İstanbullulara sorulmalı ve %16,6 oranında ise iptal edilmeli cevabını vermiştir.
 26. 26. HANENİN EKONOMİK DURUMU/ ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ, ÜÇÜNCÜ ULUSLAR ARASI HAVAALANI, KANAL İSTANBUL GİBİ PROJELERİN SİZİN HANE EKONOMİNİZE OLUMLU KATKI YAPACAĞINA İNANIYOR MUSUNUZ • Kişinin ekonomik durumu ile Üçüncü Köprü’nün yapılmasının kişinin kendi ekonomisine olumlu katkı yapıp yapmayacağına ilişkin karşılaştırmalı analize göre; • Kendi ekonomisine olumlu katkı yapacağına en çok inananlar ekonomik anlamda en iyi durumda olanlarken, • Kendi ekonomisine hiçbir katkısı olmayacağı cevabını en çok verenler ise ekonomik anlamda en kötü durumda olanlardır.
 27. 27. EĞİTİM DURUMU/ GENİŞ KİTLELERİN KARAR MEKANİZMASINDAKİ ROLÜ 46.03 32.67 55.75 59.79 64 81.38 82.26 72.26 20.63 16.83 18.05 16.97 14.38 9.57 9.68 12.82 33.33 50.5 26.19 23.24 21.63 9.04 8.06 14.92 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Okuma-Yazma Bilmiyor Okuma Yazma Biliyor- Bir Okul Bitirmemiş İlkokul Mezunu İlköğretim-Ortaokul Mezunu Lise ve Dengi Okul Mezunu Üniversite Mezunu Yüksek Lisans-Doktora Mezunu Halen Öğrenci ARTTIRILMALI ARTTIRMAYA GEREK YOK FİKRİM YOK
 28. 28. ULAŞIMDA KULLANILAN ARAÇLAR/ ÜÇÜNCÜ KÖPRÜNÜN YAPILMASI DURUMU • Köprünün yapımıyla ilgili soru ile İstanbul’daki yolculuklarda en çok kullanılan araçlar karşılaştırıldığında; • Köprü yapımının devam etmesi gerektiğini en çok %52,34 ile özel araç sahipleri ifade etmişlerdir. • İkinci sırada servis kullananlar gelmektedir. • Köprü yapımının durdurulması gerektiğini ise sırasıyla en çok motosiklet kullanalar ve Deniz ulaşım araçlarını kullananlar gelmektedir.
 29. 29. EĞİTİM DURUMU/ 3. KÖPRÜNÜN YAPILMASI DURUMU 3.17 10 7.3 9.11 16.73 27.96 40.98 20.33 68.25 58 61.39 52.34 45.82 24.78 27.87 32.62 28.57 32 31.32 38.54 37.45 47.26 31.15 47.04 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Okuma-Yazma Bilmiyor Okuma Yazma Biliyor İlkokul Mezunu İlköğretim-Ortaokul Mezunu Lise ve Dengi Okul Mezunu Üniversite Mezunu Yüksek Lisans-Doktora Mezunu Halen Öğrenci DURDURULMALIDIR DEVAM ETMELİDİR İSTANBULLULARA SORULMALIDIR
 30. 30. BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN, 1995 YILINDA İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İKEN “ 3. KÖPRÜ İSTANBUL İÇİN CİNAYETTİR” DEMİŞTİ. BU DEMECİNİ DAHA ÖNCE DUYMUŞ MUYDUNUZ? 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 EVET DUYDUM HAYIR DUYMADIM 34.45 65.55
 31. 31. ÜÇÜNCÜ KÖPRÜNÜN YAPIMI Ankete katılan kişiler; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken söylediği “ 3. Köprü İstanbul için cinayettir” demecini daha önce duyup duymadıkları sorulmuştur. Bu soruya verilen yanıtlara göre; İstanbul’da yaşayanlar üçte ikisi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ait bu demeci duymadığını ifade etmiştir.
 32. 32. MARMARAY PROJESİ HİZMETE GİRDİKTEN SONRA 3. BOĞAZ KÖPRÜSÜNÜN YAPIMI 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 Marmaray Projesi varken üçüncü bir boğaz köprüsüne gerek yoktur. Marmaray projesi faaliyete geçtikten sonra ihtiyaç olması durumunda üçüncü köprü yapımı düşünülmelidir. Marmaray projesi olsa da üçüncü köprü projesi yapılmalıdır. 26.72 32.97 40.30
 33. 33. MARMARAY PROJESİ HİZMETE GİRDİKTEN SONRA 3. BOĞAZ KÖPRÜSÜNÜN YAPIMI • Bu soruda ankete katılan kişilere İETT verilerinden yapılan hesaplamalara göre günde ortalama 1.517.924 kişini iki yaka arasında seyahat ettikleri, tam kapasite ile faaliyete geçmesi durumunda Marmaray’la günde ortalama 1.000.000 kişinin iki yaka arasında taşınabileceği (İBB verilerine göre Marmaray saatte 75.000 kişiyi iki yaka arasında taşıyabilecektir.) Bilgileri hatırlatılarak üçüncü köprünün yapımıyla ilgili düşüncelerini gözden geçirmeleri istenmiştir. • Bu bilgiler üzerine 3. Köprünün yapılması gerekir görüşünü savunanların oranı %8,93 oranında azalarak %40,3’e düşmüştür. • Üçüncü köprünün yapımı durdurulmalıdır görüşünü savunanların oranında ise %60,96’lık bir artış görülmüştür.
 34. 34. SONUÇLAR • İstanbulluların büyük bölümü trafik sıkışıklığını en önemli sorun olarak görmektedir. • İstanbullular trafik sıkışıklığığının büyük oranda köprüden kaynaklandığını düşünüyorlar. • Oysa yapılan az sayıda teknik çalışma iki yaka arasındaki geçişin toplam seyahatlerin sadece %11’i kadar olduğunu ve toplam trafik sıkışıklığının yaklaşık %3 kadarının köprüler sayesinde çözülebildiğini göstermektedir. • İstanbullulara herhangi bir bilgi verilmeden ilk kez köprüyle ilgili tutumları sorulduğunda hemen hemen yarısı devam etmesi gerektiğini söylemiştir. • Güzergah, alternatif ulaşım araçları gibi kimi konular hatırlatıldıktan sonra ise bu oran kayda değer ölçüde azalmıştır. • Anket İstanbul’da yaşayanların büyük çoğunlukla bu türden kendi hayatlarını ilgilendiren kararlara katılmak istediklerini göstermektedir.

×