Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yalin perakende ekim_2011_newsletter

Yalın Perakende Yönetim Sistemleri Ekim Ayı Bülteni

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Yalin perakende ekim_2011_newsletter

  1. 1. Yalın Perakende “iki nokta arasındaki en kısa mesafe” Aylık Haber Bülteni | Sayı 2 | Ekim - 2011 Bu Sayıda 30 Bülten, Tek Gündem: Perakende S.1 Perakendede Temel Kavramlar S.2 Tanrıların On Emri S.3 Perakende Yön. Eğit. İçin Son Hafta S.3 Yakında S.4 TERZİ DİKİMİ ÇÖZÜMLER Bizi, benzerlerimizden ayıran en önemli fark; hazır ve her türlü ihtiyaca yanıt verdiği varsayılan eğitim ve danışmanlık paketleri yerine, firma yöneticileri ile, gerçek ihtiyaç paralelinde, var olan“30 Bülten, Tek Gündem: Perakende” süreçlerin bedelsiz analizleri akabinde oluşturulmuş ve mutabakata bağlanmışisimli e-kitabımız yayımlanmaya hazır içerikler ve iş planları ile çalışıyor olmamızdır.Şöyle bir bakıyoruz da, www.perakendebulten.com’da yayımlanan ilk metnimizinüzerinden neredeyse koca bir yıl geçmiş. Tatilleri hesaptan düşerseniz, hemen hemen her Perakendenin özü olan dinamizm, “size özel” hazırlanan terzi dikimi çözümhafta bir makale kaleme almışız. Ülke gündemi ile güncel perakende paketlerimizin de ayrılmaz bir parçasıdır.konularını, iş ve yönetim başlıkları ile harmanlamaya gayret ettiğimiz yazılaragenellikle çok olumlu reaksiyonlar almışız. Okur dostlardan bazıları, kimi yoğun günlerde ÇÖZÜM ORTAKLARImakalelere yeterince vakit ayıramadıklarından yakınmış. Kurumsal Kaynak Planlama, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Planlama, İş Zekâsı veBiz de düşündük ki, eğer metinleri biraz görsel destek ile zenginleştirip yeniden üzerinden Karar Destek Sistemleri, Veri Ambarı Çözümleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi,geçer ve ortak bir platformda (pdf) toplu şekilde okuyucuya bedelsiz sunabilirsek, bu Envanter Yönetimi, Talep Tahmin, Optimizasyon Araçları ve Mobilkonuya küçük bir çare bulmuş oluruz. Bu vesile ile e-kitap formatına taşıdığımız, “30 Çözümler başlıkları altında servis veren, yerli ve yabancı birçok firma, çözümBülten, Tek Gündem: Perakende” adını taşıyan derlememiz, Ekim ayı ortağımızdır. Sistem ve süreç analiz,içerisinde, yalinperakende.wordpress.com adresi üzerinden okuyucuya ücretsiz ulaşacak. tasarım, geliştirme, test ve uygulama basamaklarında, her türlü proje desteği için bizimle bağlantı kurun.Takipte kalmanız dileği ile, @burakgunbal
  2. 2. Yeni Yazı Dizisi: Perakendede Temel KavramlarBölüm I | 30 Eylül 2011 | Burak Günbalyalinperakende.wordpress.com/2011/09/30/perakendede-temel-kavramlar-i/Sektör günden güne daha fazla büyürken, buna segmentasyon denir.perakendecilik işine gönül verenlerin sayısıda, bu büyümeye paralel olarak artıyor. “SES grubu C olan, 18-24 yaş aralığındaki BURAK GÜNBAL Kimdir?Elbette ki aramıza yeni katılan tüm erkekler” benzeri bir tanım ise, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi bölümü mezunu olan Burak Günbal,arkadaşlarımızla, sektörün dinamizmi günümüz perakendesinde çok yetersiz. yüksek lisans çalışmalarını yürüttüğü Müşteriniz nelerden hoşlanır, neye kızar, disiplinler arası Bilim ve Teknolojiartarken, iletişimde ortak dilin oluşması; nasıl yaşar, ne şekilde iletişim kurar Politikası Çalışmaları bölümünde,bilgi, beceri ve tecrübelerin paylaşımı “Ulusal İnovasyon Sistemleri”, bilmelisiniz. Kısacası, satın alma kararını “Teknoloji ve Firma Davranışı” konularıgiderek daha fazla önem kazanıyor. belirleyen tüm majör değişkenlerin üzerine çalışırken, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Araştırma GörevlisiPerakende jargonu ise bu paylaşımın belirlenerek teklifin doğru şekilde olarak kariyerine başlamıştır. hazırlanması için, hedef müşterininbaşlangıç noktası. Dolayısı ile doğru bir Akademik hayatının ertesinde, ailesine segmente edilmesi şarttır.başlangıç, olumlu iş sonuçlarının da ait bir firmada, hazır giyim sektörüne yönelik ham madde ticareti ilehabercisi. Öncelikle günümüzde perakende Aynı şekilde sunulan ürünler ve hizmetler, uğraşmış, akabinde başta İngilterene anlama gelir sorusunu sormak yerinde satış noktaları ve tedarikçiler de segmente olmak üzere, yurt dışında alanının öndeolur: gelen perakende markaları ile çalışma edilebilir. olanağı bulmuş, perakendede Planlama ve Satın Alma konularındaPerakende, “Nihai müşterinin sürekli Talebi anlamanın yolu, sayılardan geçer ve uzmanlaşmıştır.değişen talebini, analitik yöntemler ile en analiz ile mümkündür. Her bir işlem, veri Devam eden dönemde, başta Uzakdoğu olmak üzere tedarik süreçlerindedoğru biçimde anlayıp, ortaya çıkan oluşturur ve depolanır. Örneğin, hava tecrübesini arttırırken Türkiye’nin önde sıcaklığının 15 derece olması bir veridir. 15 gelen perakende markalarında;ihtiyacı en hızlı biçimde karşılayacak Kategori/ Marka/ Ürün Yönetimi, derece verisine bakıp hava soğuk dediğiniz (Stratejik) Planlama ve Tedarik Zinciriteklifi yapma sanatıdır”. zaman ise bu veri enformasyona Yönetimi konularında deneyim kazanmıştır.Müşteri, ürün veya hizmete olan talep, hızlı dönüşür. Son olarak, Collezione markası çatısıyanıt ve teklif, verdiğimiz tanımda adı geçen Enformasyon, satır arasında size havanın altında, ürün yönetimi, planlama vedört önemli parametre. Gelin bu lojistikten sorumluu Genel Müdür soğukluğu ile ilgili bir önlem alınmasını salıkdeğişkenlere yakından bakalım. Yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi verir, yani sizi biçimlendirir. Ancak 15 derece pozisyonunda çalışmıştır. kimine göre soğuk, kimine göre sıcaktır.Müşteri kimdir? suali, belki de Burak Günbal, halihazırda çeşitli firma, Tıpkı, şu dönem oluşan ciro 1 milyon TL kuruluş ve üniversitelerde, perakendeperakendenin en temel sorusu. Tanımı ve perakende sistemleri konulu cümlesinde olduğu gibi. Enformasyon,boşver, işe başla diyebilirsiniz fakat eğitimler vermekte olup, yenidenmüşterinin kim olduğunu bilmeden teklif bilgiye ancak mukayese ile dönüşür. yapılanan organizasyonlarda, ürün yönetimi, planlama, tedarik zincirihazırlamak, yüzünü görmeden kız istemeye Marmara bölgesi genelinde, gün içerisinde yönetimi, süreç ve sistem tasarımı seyreden ortalama hava sıcaklığı, mevsim konularında danışmanlık servisibenzer. Riski büyüktür. vermektedir. normallerinin 3 derece altında cümlesiMüşteri, “herhangi bir ürün veya hizmeti bilgidir. (…) Aynı zamanda çok sayıda mecradasatın alma kararını veren kişidir” fakat bu makaleleri yayımlanan Burak Günbal’ın, (DEVAMI: hazırlıklarına devam ettiği,çok genel tanım, işimizi görmez. “Perakende’de Bilimsel Ürün Yönetimi http://yalinperakende.wordpress.com/2011 & Planlama” başlıklı bir kitabıEğer derdimiz O’nu daha iyi anlamak ise, /09/30/perakendede-temel-kavramlar-i/ ) bulunmaktadır.hedefe daha yakından bakmak gerekir ki
  3. 3. HAYALET MÜŞTERİ Servisi Perakendenin kalbi sahada atıyor. Fakat mağazalarda yaşanan müşteri deneyimini tespit etmek, yeniden tasarlamak ve kontrol altına alıp standardize etmek, kimi zaman söylendiği kadar kolay değil. Sahada verilen servisi ölçümlemenin en doğru yollarından birisi de, şüphesiz hayalet müşteri deneyimi raporları. Düz yazıya çevrilmiş bir örneği içinTanrıların 10 Emri: Perakende Denizinde EBITDA lütfen takip eden bağlantıya tıklayın: http://www.perakendebulten.com/hab(FAVÖK) Balığı Avlamak ama Nasıl? er.php?hid=1312353032Bana sorarsanız, İstanbul’a en çok yakışan ay inanıp tek bir reçete ile sorunları çözme Eğitimlerimizden BazılarıEylül. Adeta yeni bir yılın başlangıcı. Yaz merakımız üzerine. İşimiz gereği, bu tip Yeni Başlayanlar için Perakenderehaveti sonrasında; biraz narin, biraz cilveli sorularla da sık karşılaşıyor; soranlara, Temel Satış Becerileri & Müşteriama oldukça olgun bir kadının uykudan dilimiz döndüğünce, bilgimiz, tecrübemiz, İlişkileri Yönetimiuyanışına denk geliyor Eylül, iki kıtayı görgümüz yettiğince anlatıyoruz, kahraman Planlama & Ürün Yönetimibirbirinden ayıran bu coğrafyada. Ve bir doktorun verdiği tek bir hapı yutupİstanbul’un eşsiz Boğaz’ını süsleyen yanar- iyileşmenin imkânsızlığını. Uyarıyoruz da, Tedarik, Satın Alma & Merchandisingdöner, allı-pullu beşi-biryerde’sini boynuna “aksini söyleyenlere inanırsanız, hapı Kategori Yönetimitakıyor o kadın, uyanır uyanmaz: Lüfer, yutarsınız” diye.Palamut, Levrek, Tekir ve İstavrit yemek İleri Merchandising Yine, sıkça dile getirdiğimiz diğer iki konu,artık serbest, Eylül itibari ile yeni Perakende Matematiği azalan marjlar ve artan rekabet ilebaşlangıçların sabahında. verimliliğin eskisinden çok daha fazla önem Hedeflerle Mağaza Yönetimihttp://www.kacsantim.org/ adresinde kazandığı “Yeni Normal” ile; (…) Stratejik Planlamadetayına ulaşabileceğiniz gibi, çabalıyor DEVAMI: Perakende SistemleriGreenPeace, çocuklarımız da bu lezzet ve http://www.perakendebulten.com/haber.pgüzellikleri tadabilsin, görebilsin diye. Biz hp?hid=1315819817 ) Stratejik Değişim & Yeniden Yapılanmaküçüklerini tüketmeyi bırakmadığımızmüddetçe, büyüyüp çoğalamayacaklarçünkü ve hâlihazırda Kofana’yı bilmeyennesiller misali, habersiz büyüyecek Moda Perakendesi Yönetimi: SatınAlma veçocuklarımız Lüfer’den, şimdilerde altının Merchandising Programına Kayıt İçin Son Haftaons’undan daha pahalı hale gelen denizlevreğinden ve Tekir’den… İstanbul Moda Akademisi ile ortak gerçekleştirdiğimiz ve toplam 144 saat süren eğitim programımız, 9 Ekim Cumartesi günü başlıyor.Perakende denizlerinin şah’ı olan balık ise Nihai müşterinin sürekli değişen talebini, analitik yöntemler ile en doğru biçimdeEBITDA (FAVÖK; Faiz, Amortisman ve Vergi anlayıp, ortaya çıkan ihtiyacı en hızlı biçimde karşılayacak teklifi yapma sanatı olanÖncesi Kar), bir başka deyişle, operasyonel perakende işinde, operasyonel verimlilik; artan rekabet, değişen tüketici alışkanlıkları vekarlılık. EBITDA, biz perakende denizinde azalan marj oranları, -bir başka deyişle “Yeni Normal”- nedeni ile, her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Segmentasyonu, standardizasyonu ve farklılaşan müşteri vaadi ile doğru işbalık avlayan profesyoneller için nihai hedef, modelini ve stratejisini kurgulayarak; doğru ürünü, doğru miktarda, doğru fiyattan, doğrubir nevi karne. Aynı zamanda, zamanda ve doğru lokasyona koyabilme beceri seti, disiplinler arası yetkinlikte profillerden oluşması gereken günümüzün perakende ekosisteminde, profesyoneller için olmazsaorganizasyonunuzun değer ölçeği. olmazların en başında geliyor ve bu beceri setini inşa etmek, programın temel amacını oluşturuyor. Detaylı Bilgi İçin: http://yalinperakende.wordpress.com/2011/09/06/moda-Daha önceleri çokça yazdık, kahramanlara perakendesinde-merchandising-satinalma-egitimi/
  4. 4. Danışmanlık Başta stratejik planlama, müşteri odaklı kategori yönetimi, karlılık odaklı ürün planlama ve envanter yönetimi, verimlilik odaklı süreç tasarımı ve uygulamanın yanı sıra, ilgili organizasyonların hayata geçirilmesi aşamasındaÇok Yakında ihtiyaç duyulabilecek her türlü sistem, insan kaynağı veTELEVİZYON | Perakende.TV ile Birlikte, Sektörün Temel Kavramlarını stratejik ortaklıkların, süreçTanımlayacağımız “Perakende Sözlüğü” Çekiliyor anahtar performansSektörün kavramsal çerçevesini yeniden oluştururken bazı temel başlıkları, günümüz göstergeleri ile birlikte serviskoşullarında yeniden tanımlamak ve sektörde ortak dilin oluşmasına destek olmak amacı seviyesi kontratlarınınile yola çıktığımız “Perakende Sözlüğü” programının çekimlerine başladık. oluşturulması, verilen danışmanlık servisi içeriğine,KİTAP | “Perakende’de Bilimsel Ürün Yönetimi & Planlama” Başlıklı istendiği takdirde dahilYayınımız, Yakın Zamanda Raflarda olabilmektedir.Dünya hızla dönerken, ateşi tekrar bulmaya veya tekerleği yeniden icat etmeye çalışmakbüyük kaynak israfı. Bilgi ve tecrübelerin yeni nesillere aktarımı, işte bu nedenle çok çokönemli. Ülkemizdeki Türkçe kaynak eksikliği nedeni ile kaleme aldığımız kitabımız, çokyakında kitapçılarda yerini alıyor. “Yalın Perakende” Yönetim SistemleriGÖRSEL BLOG | Video Makale Haber Bülteniİlköğretimde tablet bilgisayarları tartıştığımız şu günlerde, artan internet hızına da paralel Sayı 2 | Ekim 2011olarak, görsel anlatımların önemi giderek artıyor. Bu minvalde, “Yalın Perakende” de,gelecek günlerde yayımlanacak içeriklerin video formatları, takipçilerimize daha canlı vecazip fayda üretmeyi amaçlıyor. YALIN PERAKENDE YÖNETİM SİSTEMLERİ Burak Günbal + 90 (532) 235 63 16 burakgunbal@yahoo.com yalinperakende.wordpress.com yalinperakende.blogspot.com yalinperakende.tumblr.com burakgunbal.blogspot.com tr.linkedin.com/in/burakgunbal @burakgunbal www.perakendia.com/ www.istanbulmodaacademy.com/ www.perakendebulten.com/yazar.php?yazarId=18

×