Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mai Luuk Ettekanne 24.03.09

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Mai Luuk Ettekanne 24.03.09

 1. 1. Tööturuolukord Eestis ja Euroopa Liidu liikmesriikides Mai Luuk Statistikaameti Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna analüütik MTÜ Felicitas
 2. 3. Tööturuametis registreeritud töötud 20.märtsi 2009.a. seisuga <ul><li>TTA-s oli 20.märtsi seisuga registreeritud 52 420 töötut – märtsikuu esimese 20 päevaga lisandus 6 000 töötut </li></ul><ul><li>1.märtsi seisuga oli TTA-s ~ 1600 vaba töökohta, seega 1 vaba töökoha kohta on ~ 33 töötut </li></ul><ul><li>Vabade töökohtade arv on maakonniti erinev: Hiiumaal oli 1 töökoha kohta 319 töötut, Valgamaal – 154, Viljandimaal – 78, Pärnumaal – 68, Raplamaal – 61, Tartumaal – 60, Ida-Virumaal – 60 ja Harjumaal koos Tallinnaga – 16 (kõige parem olukord) </li></ul><ul><li>Tööjõu-uuringud näitavad, et kõik töötuks jäänud inimesed ei registreeri ennast TTA-s töötuks. Nn. “headel aegadel” pöördub TTA-sse 40-50% kõigist töötutest. Kui lähtuda sellest, et 1/3 töötutest ei ole tänases tööturuolukorras TTA-sse pöördunud, võib tegelik töötute arv ulatuda ~ 70 000-ni. </li></ul>
 3. 4. Töötuse osakaalu muutus, jaanuar 2008 - veebruar 2009 (%) <ul><li>Ida-Viru 4,5 - 11,3 +6.8 </li></ul><ul><li>Võru 4,9 - 11,6 +6.7 </li></ul><ul><li>Valga 5,4 - 10,5 +5.1 </li></ul><ul><li>Põlva 4,5 - 9,4 +4.9 </li></ul><ul><li>Pärnu 2,3 - 7,0 +4.7 </li></ul><ul><li>Jõgeva 2,5 - 7,2 +4.7 </li></ul><ul><li>Eesti kokku 2,5 - 7,1 +4.6 </li></ul><ul><li>Tallinn 1,8 - 5,9 +4.1 </li></ul>
 4. 6. Riskigrupid tööturul <ul><li>Pikaajaliselt töötud (töötusperiood 12-23 kuud) </li></ul><ul><li>Väga pikaajaliselt töötud (24 kuud ja kauem) </li></ul><ul><li>Heitunud isikud (endised pikaajaliselt töötud, on kaotanud lootuse tööd leida ja seetõttu TTA-sse enam ei pöördu) </li></ul><ul><li>Noored töötud (15-24-aastased, TTA-s 16-24-aastased) </li></ul><ul><li>Vanemaealised töötud (55-64-aastased, TTA-s 50-pensioniiga) </li></ul><ul><li>Pikaajalise tervisehäirega ja puudega inimesed </li></ul><ul><li>Mitte-eestlased (ei valda eesti keelt) </li></ul><ul><li>Lisaks: Kinnipidamiskohtadest vabanenud, prostituudid, hasartmängusõltlased jt. </li></ul>
 5. 8. Töötuse määra muutus, juuli 2008 - jaanuar 2009 (%) <ul><li>Läti 5,7 - 12,3 +6.6 </li></ul><ul><li>Leedu 4,6 - 9,8 +5.2 </li></ul><ul><li>Eesti 4,0 - 8,6 +4.6 </li></ul><ul><li>Hispaania 11,0 - 14,8 +3.8 </li></ul><ul><li>Iirimaa 5,9 - 8,8 +2.9 </li></ul><ul><li>Rootsi 5,3 - 7,4 +2.1 </li></ul><ul><li>EL27 6,8 - 7,6 +0.8 </li></ul>
 6. 10. Noorte töötuse määra muutus, juuli 2008 - jaanuar 2009 <ul><li>Leedu 7,9 - 18,1 +10.2 </li></ul><ul><li>Eesti 8,0 - 16,3 + 8.3 </li></ul><ul><li>Läti 8,9 - 17,0 + 8.1 </li></ul><ul><li>Rumeenia 10,9 - 18,9 + 8.0 </li></ul><ul><li>Iirimaa 11,1 - 18,7 + 7.6 </li></ul><ul><li>Rootsi 16,5 - 22,9 + 6.4 </li></ul><ul><li>Slovakkia 16,6 - 22,5 + 5.9 </li></ul><ul><li>Hispaania 24,8 - 30,4 + 5.6 </li></ul><ul><li>EL27 14,6 - 17,0 + 2.4 </li></ul>
 7. 11. Töötuse kasvu põhjused Eestis <ul><li>Allhankeid kasutanud välisfirmad viisid töökohad Eestist välja odavamate tööjõukuludega riikidesse </li></ul><ul><li>Eksportturgude kokkutõmbumine, tellimuste vähenemine Eesti firmades </li></ul><ul><li>Kinnisvaraturu “mulli” lõhkemine – ehitustegevuse, ehitusmaterjalide tootmise jms. madalseis – töötuks jäid eeskätt mehed </li></ul><ul><li>Riigisektori kulutuste kärpimine, koondamised avalikus sektoris </li></ul><ul><li>Turismi- ja majutusteeninduse, meedia- ja reklaamitarbimise ning müügi ja teeninduse üldine vähenemine </li></ul><ul><li>Töövõimaluste vähenemine välisriikides, seal töötuks jäänud naasevad Eestisse </li></ul><ul><li>Haritud, endised kõrgepalgalised töötud keelduvad madalapalgalisest lihttööst </li></ul><ul><li>Küsimus: milliseid põhjuseid võib veel välja tuua? </li></ul>
 8. 17. Mida soovitada töötutele, kes töökohtade nappuse tingimustes tööd ei leia? <ul><li>Ärge heitke meelt! Eestis on üle elatud ka raskemaid aegu </li></ul><ul><li>Taotleda Tööturuametis pakutavaid tööturuteenuseid (ümberõppe- ja kohanemiskoolitused jms.) </li></ul><ul><li>Osaleda ESF /TTA jt. tööhõiveprogrammides </li></ul><ul><li>Töötuskindlustushüvitise ja töötutoetuse maksmise periood on vaid ajutine toimetulekuvõimalus, tuleb aktiivselt tööd otsida, uurida ettevõtluse alustamise võimalusi </li></ul><ul><li>Võtta vastu töö, mis ei vasta haridusele ja tööoskustele, kuid leevendab toimetulekuraskusi, pakub uusi tööoskusi ja vajalikke tööalaseid tutvusi </li></ul><ul><li>Kasutada kõiki võimalusi uue eriala omandamiseks, õppida iseseisvalt võõrkeeli, aktiivselt kasutada internetivõimalusi töö leidmiseks, tegeleda tervisespordi ja hobidega, mõelda positiivselt (lugeda eneseabi-alast kirjandust) </li></ul><ul><li>Puuduliku haridusega noortel on mõistlik jätkata õpinguid </li></ul><ul><li>Küsimus: mida lisaks eeltoodule soovitaksite teie? </li></ul>
 9. 18. Projektitegevused töötute tagasitoomisel tööturule ja uute töökohtade loomisel on tänases Eestis kolmandale sektorile oluliseks, huvitavaks ja ühiskonnas väärtustatud väljakutseks!

×