Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11. Ce este pocăinţa? Notițe

1,115 views

Published on

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

11. Ce este pocăinţa? Notițe

  1. 1. Ce este pocăinţa?Rezumat: Păcatul este problema, iar Isus este soluția.Cum primim mântuirea prin Isus?Fapte 20:20-21 (NTR)N-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos, predicându-vă şi învăţându-vă în public şi princase, şi mărturisind atât iudeilor, cât şi grecilor despre pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa înDomnul nostru Isus.Definiţia pocăinţeiCuvântul grecesc pentru pocăință este metanoia. Înseamnă a schimba mintea/gândirea cuiva.Cuvântul evreiesc pentru pocăinţă este shub. Înseamnă a te întoarce, reîntoarce, reîntoarce lapunctul iniţial, a restaura şi a te întoarce acasă.Pocăință este o schimbarea a minții, care duce la o schimbare inimii, care duce la o schimbare afaptelor. Această schimbare implică întoarcerea de la păcat spre Dumnezeu.Definiția CredințeiCuvântul grecesc pentru credință este pistis. Înseamnă convingere, siguranță, încredere, crez,bază, și convingere fermă.Ce este credința?Credinţă → Încredere → AcceptareMinte → Inimă → AcţiuneCe ne spune Biblia desăpre nevoia noastră de a ne pocăi?Luca 13:3Vă spun că nu! Dar dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri într-un fel asemănător!Ioan 12:40 (citând Isaia 6:10)„Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca nu cumva să vadă cu ochii, să înţeleagă cu inima, să seîntoarcă la Mine şi să-i vindec!“Fapte 3:19Pocăiţi-vă deci şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele,Fapte 17:30Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de neştiinţă, şi acum le porunceşte tuturor oamenilor,de pretutindeni, să se pocăiască,2 Petru 3:9Domnul nu este încet în a-şi împlini promisiunea, aşa cum înţeleg unii încetineala, ci are răbdarecu voi şi nu doreşte să piară vreunul, ci toţi să ajungă la pocăinţă.
  2. 2. Ce nu este pocăinţa? 1. A-L trata pe Isus ca fiind un bilet gratis de a scăpa din iad, fără o pocăinţă adevărată. 2. A crede o evanghelie falsă. Există numai o singură cale spre Dumnezeu  Calea Sa. Orice altceva se naşte din ignoranţă şi idolatrie (Gândind că tu poţi decide cum să te aproprii de Dumnezeu.) 3. A merge la biserică. 4. A-ți părea rău.Ce este pocăinţa?Osea 7:13-14Vai de ei, căci s-au depărtat de Mine! Distrugerea este peste ei, căci s-au răzvrătit împotrivaMea! Aş vrea să-i răscumpăr, dar ei spun numai minciuni despre Mine. Nu strigă la Mine dininimă după ajutor, ci se văicăresc în paturile lor. Se însoţesc pentru strângerea grâului şi amustului, dar Mie Îmi întorc spatele.2 Corinteni 7:10Căci întristarea după voia lui Dumnezeu lucrează pocăinţa care duce la mântuire şi în ea nu esteregret, dar întristarea lumii produce moarte.Isaia 6:10Împietreşte inima celor din acest popor! Fă ca urechile lor să audă greu şi închide-le ochii, ca nucumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Mine şi săfie vindecaţi!Pocăinţa începe cu o stare zdrobire înaintea lui Dumnezeu. Regele David ne arată calea.Psalmul 51:3-5Căci îmi cunosc nelegiuirile şi păcatul meu stă neîncetat înaintea mea. Împotriva Ta, numaiîmpotriva Ta am păcătuit şi am făcut ceea ce este rău înaintea Ta, aşa că Tu eşti găsit drept cândvorbeşti şi eşti fără pată când judeci. Iată că sunt născut în nelegiuire, în păcat m-a zămislitmama mea.Fapte 26:20…ci le-am proclamat mai întâi celor din Damasc, apoi celor din Ierusalim şi din întreaga regiunea Iudeii, iar apoi neamurilor că trebuie să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu făcândfapte vrednice de pocăinţă.Ce este pocăinţa? 1. Convingerea de păcat 2. Mărturisirea păcatului 3. Întoarcerea de la păcat la Dumnezeu 4. Restituirea prin Isus 5. Restaurarea 2
  3. 3. Cine se pocăiește cu adevărat 1. Realizează în inimă că a păcătuit împotriva lui Dumnezeu și merită pedeapsa. 2. Este de acord cu Dummezeu că merită pedeapsa, iadul și mânia lui Dumnezeu datorită păcatelor sale. 3. Înțelege că păcatul nu poate exista în prezența lui Dumnezeu, pentru că sfințenia Sa nu permite acest lucru. 4. Știe că nu poate să facă nimic pentru a se îndrepta înaintea lui Dumnezeu în ceea ce privește păcatul. 5. Acceptă ce spune evanghelia cu bucurie, și se întoarce în inima sa de la păcat la Dumnezeu, punându-și credința în Isus și în tot ce a făcut El pentru noi. 6. Trăiește viața în pocăință.Când ne pocăim şi credem, dăm înapoi ceea ce am făcut prin răzvrătirea noastră împotriva luiDumnezeu. Îndoielile noastre despre Dumnezeu ne-au condus la necredinţă, care ne-a făcut săne depărtăm de Dumnezeu şi să ne fim proprii noştri dumnezei. 1. Necredinţă 1. Pocăinţă Rezumat:  2. Idolatrie 2. Credinţă Răzvrătire  Predare  supunerePaul WasherVedeţi, a te pocăi înseamnă să realizezi că toată gândirea ta, toată concepţia ta asupra realităţiia fost greşită. Apoi să vezi şi să te supui adevărului lui Dumnezeu....Isus este Regele regilor și Domnul domnilor, iar cei care sunt ai Lui se supun domniei Saleîncrezându-se în El și ascultând de El.Paul TrippDiferenţa fundamentală dintre împărăţia lui Dumnezeu şi împărăţia sinelui poate fi captată printr-o singură întrebare: cine se află în centrul ei? 3

×