15. Cum îl pot cunoaşte pe Dumnezeu?

1,768 views

Published on

Cel de-al 16-lea studiu din seria "Aprofundarea Evangheliei" şi în acest studiu am răspuns la întrebarea "Cum îl pot cunoaşte pe Dumnezeu?". Am văzut de ce trebuie să creştem în cunoaşterea lui Dumnezeu, ce ne opreşte de la acest lucru, pericolele de care să fim conştienţi, lucrurile esenţiale şi importanţa relaţiei cu Dumnezeu, înţelesurile şi căile cunoaşterii lui Dumnezeu şi atributele lui Dumnezeu.

Published in: Spiritual
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,768
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
63
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

15. Cum îl pot cunoaşte pe Dumnezeu?

  1. 1. Cum îl pot cunoaşte pe Dumnezeu?Când privim la „Imaginea de Ansamblu” vedem cât de important este să-L cunoaştem peDumnezeu. În mod fundamental, totul este despre Isus şi oriunde este prezent Isus, este prezentşi Tatăl şi Duhul Sfânt. Privind la misiunea noastră, vedem că noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeuşi să-i iubim pe oameni. Însă, cum putem să-L iubim pe Dumnezeu dacă nu-L cunoaştem. Scopulfinal în tot ceea ce facem este să-L glorificăm pe Dumnezeu, astfel cu cât îl cunoaştem peDumnezeu mai mult, cu atât suntem mai capabili să-L glorificăm. Imaginea de Ansamblu Glorificarea lui Dumnezeu şi a lui Isus       Proclamare  Ucenicie  Iubire Isus             Împărăţia lui DumnezeuEvanghelia  Biserica  Misiunea Fundaţia  Misiunea  Scopul GlorificareaCare este scopul? DE A-L OBŢINE PE DUMNEZEU!1 Petru 3:18Căci şi Cristos a suferit o dată pentru totdeauna pentru păcate – El, Cel Drept, pentru cei nedrepţi– ca să vă aducă la Dumnezeu…De ce să creşti în cunoaştere? 1. Să-L poţi glorifica mai bine pe Dumnezeu. 2. Să I te închini Lui mai corect. 3. Să-ţi adânceşti relaţia cu Dumnezeu. 4. Să-L cunoşti aşa cum este El, în loc de cum ţi-ai dori să fie El. 5. Să devi mai mult ca El. 6. Să creşti în înţelepciune şi în gândire corectă. 7. Să-i slujeşti pe alţii mai bine. 8. Pentru că aşa îţi spune Biblia.Versete biblice2 Petru 1:2-3... harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus, Domnul nostru!Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile necesare pentru viaţă şi evlavie, princunoaşterea Celui Ce ne-a chemat prin slava şi virtutea Lui.Coloseni 1:9-10De aceea şi noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să fiţiumpluţi de cunoaşterea voii Lui, cu toată înţelepciunea şi priceperea duhovnicească, pentru a trăiîntr-un mod vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în toate, rodind tot felul de fapte bune şicrescând în cunoaşterea lui Dumnezeu,2 Petru 3:18... ci creşteţi în harul şi în cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos! A Lui să fieslava acum şi în ziua veşniciei! Amin.
  2. 2. CitateCharles Haddon (C.H.) SpurgeonCea mai înaltă ştiinţă, cea mai mândră speculaţie, cea mai măreaţă filosofie care ne-ar atragevreodată atenţia, este numele, natura, persoana, lucrarea, faptele şi existenţa unui Dumnezeumăreţ.A. W. TozerCeea ce ne vine în minte când ne gândim la Dumnezeu, este cel mai important lucru despre noi.Paul TautgesConcepţia unei persoane despre Dumnezeu, îi va forma gândirea în orice arie a vieţii.Barry ParkerLucrarea pastorală implică trei priorităţi de bază: cunoaşterea lui Dumnezeu, cunoaşterea de sineşi cunoaşterea lucrării, în ordinea aceasta. Toată lucrarea se concentrează pe aceste lucruri debază şi pe implimentarea lor în contextul lucrării.Ce ne împiedică sau ne limitează în a-L cunoaşte pe Dumnezeu? 1. Satan 6. Lenea 2. Lumea 7. Aglomeraţia 3. Firea 8. Indiferenţa 4. Păcatul 9. Iubirea confortului 5. Ignoranţa 10. Orbirea voităPericole de considerat 1. Să te limitezi doar la cunoaştere sau religie, în locul unei relaţii de iubire. 2. Să te slujeşti şi să te glorifici pe tine, în locul lui Dumnezeu. 3. Te poate îndepărta de Dumnezeu. 4. Dacă nu răspunzi lucrurilor învăţate despre Dumnezeu, poţi deveni „căldicel”.Esenţiale 1. Cunoaşterea – cunoaşterea despre El, despre natura şi caracterul Lui. 2. Relaţia – cunoaşterea şi experimentarea Lui în mod personal.J. Hampton KeathleyEsenţial în capacitatea noastră de a-L glorifica pe Dumnezeu, este cunoaşterea lui Dumnezeu şia-L cunoaşte pe El personal în lumina acestei cunoştinţe.Versete biblice legate de importanţa Relaţiei cu DumnezeuMatei 7:22-23Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-am profeţit noi în Numele Tău? N-am scosnoi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?» Atunci le voi spunelimpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi, cei ce săvârşiţi fărădelegea!»Iacov 2:19Tu crezi că Dumnezeu este Unul5? Bine faci! Dar şi demonii cred – şi se înfioară!Ioan 17:3Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe IsusCristos, pe Care L-ai trimis Tu. 2
  3. 3. Cuvântul grecesc - ginōskō 1. A cunoaşte ceva despre Tatăl şi Isus. 2. Implică intimitatea unei relaţii, o experienţă şi un schimb mutual. 3. O cunoaştere crescândă. (timpul prezent - continuă)Cum îl pot cunoaşte pe Dumnezeu?Înţelesurile cunoaşterii 1. Raţiune 6. Tradiţie 2. Intuiţie 7. Relaţie 3. Imaginaţie 8. Revelaţie 4. Observaţie a. Duhul Sfânt 5. Experienţă b. Cuvântul lui DumnezeuCăi de cunoaştere 1. Prin observarea şi reflectarea la tot ceea ce a creat Dumnezeu. 2. Prin observarea, slujirea şi iubirea oamenilor creaţi după chipul lui Dumnezeu. 3. Prin studierea şi meditarea asupra revelaţiei de sine a lui Dumnezeu în Biblie. a. Acţiunile Sale, declaraţiile & legea. b. Titlurile şi numele lui Dumnezeu. c. Isus şi Evanghelia. 4. Prin Biserică. 9. Prin închinare. 5. Prin relaţie. 10. Prin moartea faţă de sine. 6. Prin ascultare. 11. Prin linişte şi solitudine. 7. Prin slujire. 12. Prin post. 8. Prin rugăciune.Ce este fundamental în cunoaşterea lui Dumnezeu?Isus – El este cea mai mare şi completă revelaţie a lui Dumnezeu pe care o avem.Versete biblice legate de importanţa lui IsusEfeseni 2:19-20Aşadar, acum nu mai sunteţi străini sau de alt neam, ci sunteţi cetăţeni împreună cu sfinţii şimembri ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia pusă de apostoli şi de profeţi, piatra din capulunghiului fiind Cristos Isus.Coloseni 1:19Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea Sa să locuiască în El.Ioan 14:9… Cel ce M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl…Evrei 1:3El este oglindirea Slavei şi reprezentarea exactă a naturii Lui.…Atributele lui DumnezeuEle sunt o colecţie de descrieri din Scriptură despre cine este Dumnezeu. Un atribut poate fi definitca fiind ceva care Dumnezeu ne-a descoperit despre Sine, prin cuvinte sau acţiuni. De obicei noile studiem pe rând, dar trebuie să realizăm faptul că toate atributele lui Dumnezeu funcţioneazătot timpul şi sunt într-o armonie perfectă. 3
  4. 4. Atributele/Înzestrările lui Dumnezeu 1. Supărare 18. Imutabilitate 35. Răbdare 2. Frumuseţe 19. De netrecut 36. Neprihănire 3. Fericire 20. Infinitate 37. Auto-existent 4. Compătimitor 21. Invizibil 38. Independent 5. Creativ 22. Gelozie 39. Simplu 6. Etern 23. Drept 40. Suveran 7. Credincios 24. Blând 41. Spirit 8. Tată 25. Cognoscibil 42. Transcendenţă 9. Libertate 26. Lumină 43. Trinitate 10. Glorie 27. Dragoste 44. Adevărat/Adevăr 11. Bun 28. Milă 45. Unitate 12. Binevoitor 29. Raţiune 46. Veridicitate 13. Ură 30. Omniprezent 47. Voinţă 14. Sfânt 31. Omnipotent 48. Înţelepciune 15. Smerit 32. Omniscient 49. Mânie 16. Imanenţă 33. Pace 17. Imaterial 34. PerfecţiuneCare atribut al lui Dumnezeu este fundamental în cunoaştere?Dragostea – Moartea jertfitoare pe cruce a lui Isus pentru păcatele noastre, este ce a maimăreaţă expresie şi manifestare a dragostei lui Dumnezeu.Versete biblice legate de dragostea lui DumnezeuIoan 3:16Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricinecrede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.Psalmul 36:5Doamne, îndurarea Ta ajunge până la ceruri şi credincioşia Ta – până la nori!Ioan 17:23Eu în ei şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie pe deplin una, astfel încât lumea să cunoască faptul căTu M-ai trimis şi că i-ai iubit aşa cum M-ai iubit pe Mine.Efeseni 3:17-19... astfel încât Cristos să locuiască, prin credinţă, în inimile voastre, pentru ca, fiind înrădăcinaţi şistatorniciţi în dragoste, să puteţi înţelege, împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea,înălţimea şi adâncimea dragostei lui Cristos, să cunoaşteţi dragostea lui Cristos, care întrece oricecunoaştere, ca astfel să fiţi umpluţi de toată plinătatea lui Dumnezeu.Versete Biblice de încheierePsalmul 27:4Un singur lucru cer de la Domnul şi-l caut cu stăruinţă: să locuiesc în Casa Domnului în toatezilele vieţii mele, ca să privesc frumuseţea Domnului şi să-L caut în Templul Lui...Comentariu de încheiere 4
  5. 5. Căutând să-L cunoaştem mai bine pe Dumnezeu, atât prin cunoaştere cât şi prin relaţionare,haideţi să strigăm către El asemenea psalmistului şi să facem din aceasta scopul nostru de a-Lcăuta pe Dumnezeu cu întreaga inimă şi să-I cunoaştem frumuseţea din ce în ce mai mult.Întrebări recapitulative 1. De ce trebuie să creştem în cunoaşterea lui Dumnezeu? Te poţi gândi şi la alte motive pe care nu le-am menţionat aici? 2. Ce împiedică sau limitează cunoaşterea noastră de Dumnezeu? Care din aceste lucruri crezi că ţi se aplică cel mai mult? 3. Care sunt gândurile şi observaţiile tale legate de potenţialele pericole în cunoaşterea lui Dumnezeu? 4. Care sunt cele două lucruri esenţiale în cunoaşterea lui Dumnezeu şi de ce sunt ele importante? 5. Cum îl putem cunoaşte mai bine pe Dumnezeu? Ce schimbări trebuie să faci în viaţa ta pentru a creşte în cunoaşterea şi relaţia ta cu Dumnezeu? 6. Care sunt lucrurile principale care ţi-au ieşit în evidenţă din acest studiu şi de ce?Pentru a învăţa mai mult 1. Memorează Psalmul 27:4 şi repetă-l de-a lungul fiecărei zile din săptămâna următoare. 2. Notează-ţi câteva lucruri specifice pe care le vei face în luna următoare pentru a-L cunoaşte mai bine pe Dumnezeu. La sfârşitul lunii, evaluează ceea ce ai făcut şi apoi fă-ţi un plan al felului cum vei continua să-L cunoşti pe Dumnezeu mai bine. 3. Citeşte şi meditează asupra versetelor din acest material şi ţine un jurnal al lucrurilor învăţate. 4. Recapitulează aceste notiţe în mod regulat şi notează-ţi lucrurile care Dumnezeu te învaţă. 5. Discută puntele 1-4 cu o altă persoană sau într-un grup mic. 5

×