03. Ce nu este evanghelia notite

524 views

Published on

Published in: Spiritual
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
524
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

03. Ce nu este evanghelia notite

  1. 1. Ce nu este Evanghelia?Apucă Evanghelia pentru ca Isus să te apuce pe tine!Trebuie să păstrăm în minte imaginea de ansamblu atunci când privim asupra Evangheliei, pentrucă ne ajută să păstrăm o perspectivă corectă cu privire la toate lucrurile şi pentru că fiecare aspectal imaginii de ansamblu este influenţat de Evanghelie. Imaginea de Ansamblu Isus      Evanghelia  Biserica  MisiuneaData trecută – Ce este Evanghelia?Cristos a murit pentru păcatele noastre şi a înviat din morţi după Scripturi. (1 Corinteni 15:3-4)Mesajul de bază al Evangheliei – Atenţia pe Isus 1. De ce avem nevoie de Isus 2. Ce a făcut Isus pentru noi 3. Cum primim mântuirea prin IsusPerspectiva umană 1. Avem o problemă - separarea de Dumnezeu datorită păcatului - consecinţe: judecată, iad şi mânie. 2. Avem nevoie de o soluţie - Isus este singura soluţie - Isus a murit pentru păcatele noastre. 3. Cum ne însuşim soluţia aceasta - pocăinţă şi credinţă.Ce nu este Evanghelia?1. Evangheliile falseEvangheliile false au fost o problemă de la începutul Bisericii.Galateni 1:6-9Sunt surprins că vă întoarceţi atât de repede de la Cel Care v-a chemat prin harul lui Cristos, la oaltă Evanghelie. Nu că ar exista o altă Evanghelie, dar sunt unii care vă tulbură şi vor să schimbeEvanghelia lui Cristos. Însă, chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti o altă Evanghelie decâtcea pe care v-am vestit-o, să fie blestemat! Aşa cum v-am spus înainte, vă spun din nou: dacăcineva vă vesteşte o altă Evanghelie decât cea pe care aţi primit-o, să fie blestemat!Pericol! Aveţi grijă! Vegheaţi!!!Matei 13:14-15Şi cu privire la ei se împlineşte profeţia lui Isaia, care zice: „Veţi asculta întruna, dar nu veţiînţelege şi veţi privi mereu, dar nu veţi pricepe. Căci inima celor din acest popor s-a împietrit.Urechile lor aud greu şi ochii li s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, săînţeleagă cu inima, să se întoarcă la Mine şi să-i vindec.“Mă sperie faptul că unii pot auzi tot ceea ce spun despre Evanghelie, şi totuşi ei vor sfârşi în iad.Dacă unii nu au ascultat de Isus, atunci nu ar trebui să fim surprinşi când acelaşi lucru se întâmplăla fel şi astăzi.
  2. 2. Numai Isus te poate vindeca. Fără El vei înfrunta judecata, iadul şi mânia lui Dumnezeu pentrutotdeauna.În mai multe rânduri am avertizat cu privire la pericolele care ne pot opri să înţelegem şi să primimadevărata Evanghelie. Trebuie să conştientizăm faptul că suntem într-o bătălie spirituală, iarrezultatele sunt eterne.Există trei lucruri principale care Biblia ne spune că ele caută să ne distrugă, să ne ţină departe deDumnezeu şi să ne îndrepte spre iad: 1. Lumea 2. Firea 3. Cel răuCe facem noi?Ce facem cu multitudinea de lucruri care încearcă să ne ţină departe sau să ne îndepărteze deEvanghelia adevărată?Cel mai bun mod prin care cunoaştem ce este fals şi înşelător este cunoaşterea foarte bună alucrului adevărat. Când cunoşti lucrul adevărat foarte bine, ai capacitatea de a simţi când cevaeste greşit, chiar dacă nu eşti sigur la început. Apoi odată ce ai verificat acel lucru vei vedea ceeste greşit cu el.Exemplu – Angajaţii băncilor nu petrec mult timp studiind banii falşi, ci mai degrabă îşi petrecmajoritatea timpului studiind şi cunoscând banii adevăraţi, ca să-i poată descoperi cu uşurinţă pecei falşi.Deşi este bine să cunoşti Evanghelia adevărată, poate fi de folos să cunoaştem şi câteva lucruridespre evangheliile false.Lucruri care să le urmărim 1. Atenţia este pe altceva decât pe Isus. 2. Stimulează firea noastră. 3. Este contrar Bibliei.Câteva exemple de Evanghelii false: 1. Evanghelia „Isus plus ceva” 2. Evanghelia „Eu” 3. Evanghelia „Sănătăţii şi prosperităţii 4. Evanghelia „Este OK să păcătuieşti” 5. Evanghelia „Mergi la biserică” 6. Evanghelia „Experienţei spirituale” 7. Evanghelia „Lumii mai bune”2. Diferenţa dintre Religie şi EvanghelieCe este RELIGIA?Există multe definiţii ale religiei şi deci trebuie să avem grijă cum folosim cuvântul „religie” atuncicând îl comparăm cu Evanghelia.Felul cum folosim acest cuvânt este următorul: 1. Îndeplinirea unor acţiuni ritualistice pentru a obţine bunăvoinţa lui Dumnezeu. 2. Ceea ce faci pentru a fi acceptat de Dumnezeu. 2
  3. 3. Iată o listă alcătuită de Mark Driscoll care arată diferenţele dintre religie şi Evanghelie. Dacă îţi veiface timp să studiezi această listă te va ajuta să ştii ce este religia şi cum diferă ea de Evanghelie.(Ataşat studiului va fi un material ce conţine mai multe exemple de diferenţe.)Religia vs. Evanghelia 1. RELIGIA spune, dacă ascult, Dumnezeu mă va iubi. EVANGHELIA spune, pentru că Dumnezeu mă iubeşte, eu pot să ascult. 2. RELIGIA are oameni buni şi oameni răi. EVANGHELIA are numai oameni care se pocăiesc şi oameni care nu se pocăiesc. 3. RELIGIA preţuieşte naşterea fizică. EVANGHELIA preţuieşte naşterea din nou. 4. RELIGIA depinde de ceea ce fac. EVANGHELIA depinde de ceea ce Isus a făcut. 5. RELIGIA spune „fă”. EVANGHELIA spune „făcut”. (asta nu e a lui Mark Driscoll, dar mi-a plăcut.) 6. RELIGIA crede că a părea o persoană bună este cheia. EVANGHELIA crede că a fi sincer este cheia. 7. RELIGIA este nesigură de a sta înaintea lui Dumnezeu. EVANGHELIA are o siguranţă bazată pe lucrarea lui Isus. 8. RELIGIA este despre mine. EVANGHELIA este despre Isus. 9. RELIGIA are scopul să primească ceva de la Dumnezeu. EVANGHELIA are scopul de a-L primi pe Dumnezeu. 10. RELIGIA îl vede pe Isus ca fiind un mijloc. EVANGHELIA îl vede pe Isus ca fiind scopul. 11. RELIGIA sfârşeşte în mândrie sau disperare. EVANGHELIA sfârşeşte în bucurie umilă.3. Trei moduri de a trăiAceste idei le-am obţinut din citirea unui articol de Tim Keller, a căror idei sunt de la C.S. Lewis,care a fost unul din cei mai mari gânditori şi scriitori creştini ai secolului XX. El a scris Cronicile dinNarnia, Creştinismul redus la esenţe, Scrisorile lui Zgândărilă şi multe altele.Iată trei moduri de a trăi în această lume, după cum văd eu: 1. Fii Dumnezeul tău. 2. Îndreptăţeşte-te singur înaintea lui Dumnezeu. 3. Încrede-te în Isus.Fii Dumnezeul tău 1. Eu decid ce este bine şi ce este rău. 2. Eu trăiesc pentru mine. 3. Eu aleg la ce să mă închin, pentru ce să trăiesc şi în ce să găsesc fericire şi satisfacţie.Romani 1:18-20Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei lipse de evlavie şi împotriva oricăreinedreptăţi a oamenilor, care înăbuşă adevărul în nedreptate. Fiindcă ce se poate cunoaşte despreDumnezeu le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. De la crearea lumii, însuşirile Luiinvizibile – puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui – au fost percepute clar, fiind înţelese din ceeace a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză...În aceste versete vedem că oamenii au respins pe Dumnezeu pentru că ei iubesc păcatul. Eiînăbuşă cunoaşterea lor despre Dumnezeu pentru ca să poată continua în păcat. Dar ei vor fi fărăvreo scuză în ziua judecăţii pentru că ei ar fi trebuit să realizeze că Dumnezeu există, privind laceea ce El a creat.Romani 1:21-23 3
  4. 4. ... pentru că, deşi L-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu L-au slăvit ca Dumnezeu şi nici nu I-aumulţumit, şi astfel gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat.Pretinzând că sunt înţelepţi, au înnebunit şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-oimagine făcută după asemănarea omului muritor, a păsărilor, a patrupedelor şi a animalelor mici.Pavel ne arată că atunci când oamenii îl resping pe Dumnezeu, ei se prostesc şi inimile lor seîntunecă. Atunci când ei nu se mai închină lui Dumnezeu, ei nu încetează să se închine, ci se vorînchina pur şi simplu la altceva. Din nefericire, ei se mulţumesc cu aşa puţin, când ar putea săaibe pe Creatorul universului.Romani 1:24-25De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, ca să urmeze poftele inimilor lor, dezonorându-şiastfel trupurile între ei. Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună şi s-au închinat şi auslujit creaţiei în locul Creatorului, Care este binecuvântat în veci, amin!Când oamenii îl resping pe Dumnezeu pentru a fi dumnezeii lor proprii, unul din lucrurile care seîntâmplă este că dorinţele lor sexuale o iau razna şi devin perverse. De ce? Pentru că trupul umaneste apogeul creaţiei lui Dumnezeu, iar oamenii sunt atraşi de el foarte puternic.Te îndreptăţeşti singur înaintea lui Dumnezeu 1. Trăieşti pentru tine şi pentru Dumnezeu. 2. Îl recunoşti pe Dumnezeu, dar îi oferi doar o parte a inimii – trăieşti o viaţă împărţită. 3. Încerci să-ţi câştigi mântuirea – speri că faptele bune vor cântări mai mult decât cele rele.Isaia 64:6Toţi am devenit ca nişte necuraţi şi toate faptele noastre drepte sunt ca o haină mânjită. Toţi neofilim ca o frunză, şi nedreptăţile noastre ne mătură ca vântul.Matei 7:21-23“Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia Cerurilor, ci doar acela care facevoia Tatălui Meu, Care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne, n-amprofeţit noi în Numele Tău? N-am scos noi demoni în Numele Tău? N-am făcut noi multe minuni înNumele Tău?» Atunci le voi spune limpede: «Niciodată nu v-am cunoscut! Plecaţi de la Mine, voi,cei ce săvârşiţi fărădelegea!»Te încrezi în Isus – Ioan 6:28-29 1. Odihneşte-te în mântuirea pe care Isus a făcut-o posibilă prin viaţa şi moartea Sa. 2. Asculţă-L, slujeşte-L şi închină-te lui Isus din dragoste, nu din datorie. 3. Trăieşte pentru Isus.Galateni 2:20Am fost răstignit împreună cu Cristos şi nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine, iar viaţa pecare o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a datpe Sine Însuşi pentru mine. Trei moduri de a trăi Fii Dumnezeul tău Câştigă-ţi acceptarea Încrede-te în Isus har peste adevăr adevăr peste har har şi adevăr ireligiozitate religie Evanghelia libertinaj legalism relaţie rebeliune datorie dragoste 4
  5. 5. Alege cu înţelepciune modul în care vrei să trăieşti. Nu te înşela singur! Apoi descoperă cum poţitrăi în acel mod. Aminteşte-ţi că există consecinţe acum şi în eternitate pentru alegerile făcute.Întrebări pentru reflectare  Cu ce evanghelii false te lupţi uneori?  Care mod de trăire arată gândurile, cuvintele şi acţiunile tale că practici mai mult?Aprofundează – Lasă ca Evanghelia să se adâncească în inima şi viaţa ta. 1. Ceea ce faci tu cu Evanghelia şi cu Isus, determină totul din viaţa ta, inclusiv destinul tău veşnic. 2. Ia decizia să faci din Evanghelie cea mai mare prioritate a vieţii tale şi cere-I lui Isus să te împuternicească să faci acest lucru zi de zi prin Duhul Sfânt. 3. Fă-ţi timp să studiezi, să meditezi şi să te rogi cu privire la lucrurile Evangheliei, pentru ca tu să creşti în mod continuu în înţelegerea ei. 4. Crescând în cunoaşterea şi înţelegerea Evangheliei, primeşte-o prin credinţă şi învaţă cum să o trăieşti.Un ultim cuvântApucă Evanghelia pentru ca Isus să te apuce pe tine.Galateni 6:14-16Eu nu mă voi lăuda decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea a fost răstignităfaţă de mine, şi eu faţă de lume. Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic, ci ceea cecontează este a fi o făptură nouă. Pace şi îndurare peste cei ce trăiesc după această poruncă...Întrebări recapitulative 1. Numeşte trei lucruri care se luptă împotriva ta pentru a distruge spiritual. Care sunt câteva din modurile în care aceste lucruri încearcă să te distrugă? 2. Care sunt câteva din semnele pe care să le cauţi într-o evanghelie falsă? 3. Ce evanghelii false îţi aminteşti din studiu? Cunoşti şi alte evanghelii false care nu au fost menţionate? 4. Spune în cuvintele tale care este diferenţa dintre Religie şi Evanghelie? 5. Ce observaţii şi gânduri ai cu privire la lista de diferenţe dintre religie şi evanghelie menţionate în studiu? 6. Care lucruri din acest studiu despre evanghelii false şi despre religie au avut impactul cel mai mare asupra ta şi de ce?Pentru a învăţa mai mult 1. Memorează Galateni 1:6-9 şi continuă să memorezi cele şapte versete cheie din studiul lunii trecute. 2. Recapitulează şi reflectează la această învăţătură despre ceea ce nu este Evanghelia. 3. Care mod de trăire îl arată gândurile, cuvintele şi acţiunile că-l practici cel mai mult? Trebuie să faci schimbări în viaţa ta? Dacă da, ce schimbări trebuie să faci? 4. Continuă să îmbunătăţeşti explicaţiile/definiţiile Evangheliei pe care le-ai scris luna trecută. 5. Termină de citit „Evaghelia în detaliu”. Citind sumarul şi versetele biblice pentru fiecare secţiune, alcătuieşte-ţi un sumar propriu. 6. Recapitulează aceste notiţe în mod regulat şi notează-ţi lucrurile care Dumnezeu te învaţă. 7. Discută puntele 1-5 cu o altă persoană sau într-un grup mic. 5

×