Tv2skole170812

302 views

Published on

Status for bruk av IKT i norsk skole. Presentasjon for TV2 skole

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
302
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • \n
  • \n\n
  • \n\n\n\n
  • Vi sender spørreskjema til 500 skoler, og har gjort det annethvert år siden 2003. Da får vi målt utvikling over tid, og i tillegg begynte vi i fjor ga med en egen kvalitativ Monitorundersøkelse, som baserer seg på fokusgrupper og dybdeintervjuer. På den måten kan vi i større grad fange opp fortellinger og eksempler hentet fra skolehverdagen, som en skjemaundersøkelse ikke kan gi så gode svar på. Som problemer med uønsket bruk av datamaskiner på skolen, brysomme spill, nettaviser sosiale medier - som i praksis betyr Facebook. \n\n\n
  • Innsikten om at elevene har ulike forutsetninger, og at digitale ferdigheter går rett inn i kompetansetyper lærerne tradisjonelt er gode på gjør at jeg vil trekke fram denne påstanden \n
  • \n
  • På en av skolene som deltok i undersøkelsen, har alle ungdomsskoleelever egen bærbar datamaskin. Lærerne ga uttrykk for at de synes dette fungerer godt, men la vekt på at de er bevisste på å drive målrettet bruk av IKT, og at de er forsiktig med å slippe elevene løs på datamaskiner uten at de har klare planer for aktiviteten. Ved noen av de andre grunnskolene vi gjennomførte intervjuer ved, har elever lov til å ta med egen bærbar datamaskin i tilknytning til prosjektarbeid.\n\nDet er viktig å understreke at det for vår del ikke er en målsetting med mest mulig bruk av datamaskin hjemme og på skole, men at datamaskin og annen teknologi anvendes når det kan gi et ekstra bidrag til læring og undervisning.\n
  • Hjemme, fler og bedre maskiner. Mer bruk (tid) - men også noen som heller vil spille fotball. Det er også over 4 % av elevene som ikke har internett hjemme. Lærere ved en av ungdomsskolene i undersøkelsen understreker i intervjuet hvor viktig det er at leksehjelpen på skolens mediatek har tilgjengelige datamaskiner, slik at alle elevene får mulighet til å gjøre de leksene som fordrer bruk av datamaskin. \n\nElevene ved en annen skole tar også opp utfordringer knyttet til lekser som innebærer bruk av datamaskiner. De forteller at skolens bibliotek stenger kl. 15.30, og det hender at elever må avslutte skolearbeidet på biblioteket før de er ferdig med leksene. Det skaper problemer for elever som ikke har tilgang til datamaskin hjemme. En løsning kan være å dra hjem til noen som har datamaskin, men det lar seg ikke alltid gjøre. Ved en skole sikrer lærerne at leksehjelpen på skolen har tilgang på maskiner, slik at elever kan gjøre leksene med datamaskin på skolen. Eksemplene fra disse to ungdomsskolene illustrerer at for en liten gruppe elever er det problematisk å få lekser som forutsetter bruk av IKT. Det er viktig at lærer og skole tar høyde for at det kan være store forskjeller mellom elevers tilgang til datamaskin, programvare og Internett hjemme.\n\nElever fra to ulike ungdomsskoler forteller at deres lagringsplass på lærings- plattformen er fylt opp med tidligere skolearbeider de har lagret. I det ene tilfellet sparer eleven på papirutgaver av oppgavene, i det andre tilfellet forteller en jente fra 9. trinn at hun nå sender e-post til seg selv med skolearbeid for å oppbevare dette.\n
  • \n
  • Innsikten om at elevene har ulike forutsetninger, og at digitale ferdigheter går rett inn i kompetansetyper lærerne tradisjonelt er gode på gjør at jeg vil trekke fram denne påstanden \n
  • \n
  • Ser vi på utviklingen fra 2009 til 2011 ser vi at stadig flere lærere bruker datamaskinen fire timer eller mer i uken i undervisningen, for videregående er nå tallet 83% noe som betyr at bruk av datamaskin er blitt ganske godt integrert i skolearbeidet. For grunnskoleslagene ligger tallet på mellom 40 og 50%, en økning på circa 13 prosentpoeng fra 2009.\n\nLærerne bruker digitale verktøy ikke bare i undervisningen (pedagogisk bruk), men også i ulike administrative sammenhenger og til for- og etterarbeid.\n\nDet er høy eller ganske høy lærerbruk av datamaskiner i de fleste fag, men naturfag (Vg2) og matematikk (9. trinn) er de fagene det brukes minst i. Det er faget norsk som skiller seg ut med gjennomgående hyppig bruk.  Hvorfor? Norsk er et sentralt fag i skolen, og det er et fag som vektlegger skriving. \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • Lærerens støtte er er viktig fordi holdningene er på plass\n
  • \n
  • .. .men ikke praksis\n
  • \n
  • \n\n\nELEVER ER MEST OPPTATT AV FRITIDSBRUK MED IKT\nSosiale medier, spill, kommunikasjon, streaming, spillelister, etc\n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n
  • \n\n\nELEVER ER MEST OPPTATT AV FRITIDSBRUK MED IKT\nSosiale medier, spill, kommunikasjon, streaming, spillelister, etc\n
  • Dette viser at elevene har ulike forutsetninger, som stammer fra familiebakgrunn. men jeg vil gjerne føre dette litt til skolen likevel\n
  • Tv2skole170812

    1. 1. IKT i norsk skoleSenter for IKT i utdanningenTrond IngebretsenVibeke KløvstadGeir Ottestad
    2. 2. Senterets hovedmål Å sikre bedre bruk av IKT for økt kvalitet, styrket læringsutbytte og bedre læringsstrategier i utdanningen. For barn i barnehage, elever i grunnskole og videregående opplæring og studenter i lærerutdanning Viktige målgrupper for å nå disse: pedagogisk personale barnehager, lærere, skoleledere, skoleeiere osv.
    3. 3. Noen av våre prosjekter og tjenester
    4. 4. Noen av våre prosjekter og tjenester
    5. 5. Kunnskapsgrunnlag: egen forskning fraundersøkelsen Monitor Spørreskjema til 500 skoler Fra 2010 også med kvalitative intervjuer og  fokusgrupper: 7. trinn, 9. trinn, VG2, lærere og skoleledere  Kvalitative data utfyller og styrker kvantitative dataSenter for IKT i utdanningen Last ned Monitor 2010 og 2011 her: http://iktsenteret.no/prosjekter/
    6. 6. Norsk skole har nok utstyr
    7. 7. Grunnskolens informasjonssystem viser Elever&per&datamaskin&& (Grunnskolens&informasjonssysstem)&6"5"4"3"2"1"0" 2006)07" 2007)08" 2008)09" 2009)10" 2010)11" 2011)12" Kombinerte"skoler" Ungdomsskoler" Barneskoler"
    8. 8. Tilgang til PCDatarom på grunnskolene • Tralle med bærbare maskiner • Maskiner i klasserommene • MediatekAlle elever bærbar PC på videregående skole NORWEGIAN CENTRE FOR ICT IN EDUCATION7
    9. 9. Nok, men bra nok?Oversiktstallene skjuler kvalitetsforskjellerOppstart og innloggingOver en klokketimeKonkurransesituasjoner i grunnskolenLading av bærbareSlitasjeSupportEt flertall har bedre tilgang hjemmeTilgang etter skoletidFull LMS NORWEGIAN CENTRE FOR ICT IN EDUCATION8
    10. 10. Skoleleders prioriteringer i 2010/2011• bærbare maskiner (82 %)• stasjonære (28 %)• interaktive tavler (58 %)• prosjektører (63 %)• digitale læringsressurser (60 %)
    11. 11. Mange lærere kan mer enn sine elever omskolerettet bruk av ikt
    12. 12. Elevers bruk i skolen Hvor mange timer i uken arbeider du vanligvis med datamaskin på skolen i undervisningen? Vg2 16 28 56 Ingen 9. trinn 73 21 5 <- 3 timer 4–9 timer -> 9 timer 7. trinn 85 12 2 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Andel elever som bruker datamaskin 4 timer eller mer per uke på skolen. Perioden 2003–2011. 100 80 84 76 60 61 % 54 7. trinn 40 9. trinn 28 27 20 21 18 Vg2 16 15 7 10 11 5 4 0 2003 2005 2007 2009 2011 Årstall
    13. 13. Tidsbruk i undervisningen ​ Stadig flere lærere bruker datamaskinen fire timer eller mer ​ i undervisningen.
    14. 14. Læreren ressurs for elevene•Mange elever trenger hjelp, veiledning og instruksjon i forhold til bruk av digitale verktøy.• Norske elever bruker tid til og er flinke på fritidsbruk av IKT, men de er ikke så interessert i skolerettet bruk av IKT.• Også internasjonelt er det en liten gruppe ungdom som produserer, mens majoriteten konsumerer (Selwyn, 2009).
    15. 15. En utfordring med IKT i skolen​Monitor 2011 viser at over halvparten av lærerne på alle trinn opplever for lite pedagogisk støtte for bruk av IKT.​I tillegg oppgir en god del lærere at de får for lite teknisk støtte.
    16. 16. Skoleleder om kompetanseheving Ved vår skole har vi gjennomført kompetanseheving knyttet til bruk av Internett i undervisning og læringVideregående skole 52 39 9 Helt enig Kombinert skole 22 37 23 12 7 Delvis enig Delvis uenig Ungdomsskole 31 45 20 Helt uenig Vet ikke Barneskole 18 46 22 10 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
    17. 17. Holdninger til IKT, eleverHvor enig / uenig er du i disse 7. trinn 9. trinn Vg2påstandene?Datamaskinen er nyttig for å lære 94 % 92 % 93 %skolefag.Bruk av datamaskin gjør det enklere å 89 % 87 % 85 %lære skolefag.
    18. 18. Holdninger til IKT (lærere)Hvor enig er du i disse 7. trinn 9. trinn Vg2påstandene?Datamaskin fører til at elever 65 % 59 % 55 %leser bedreDatamaskin gir elever skriftlig 87 % 74 % 79 %øvelseDatamaskin fremmer 74 % 61 % 51 %elevsamarbeid
    19. 19. Elevers kommunikasjon på skolenBruk av 7. trinn 9. trinn Vg2datamaskin til... Daglig Ukentli Daglig Ukentli Daglig Ukentli g g gsamarbeid med 6 % 32 % 6 % 31 % 34 % 44 %andre eleverå kommunisere 8 % 11 % 5 % 11 % 11 % 34 %med lærer
    20. 20. Andel elever som utfører aktiviteter på datamaskin daglig eller ukentligAktiviteter med datamaskin Vg2 43 39(Produksjon) Lage notat 9. trinn 7 24 7. trinn 3 17 Skrive oppgaver Vg2 43 46 Andel elever som utfører aktiviteter på 9. trinn 12 39 datamaskin daglig eller ukentlig 7. trinn 8 37 Vg2 4 2943 39 Lage notat Presentere 9. trinn 37 24 24 Daglig Ukentlig, ikke daglig 7. trinn 2 3 17 18 Presentere Skrive oppgavermmunikasjon Samarbeid med Kommunikasjon Samarbeid med Vg2 34 43 44 46 andre elever 9. trinn 6 12 31 39 7. trinn 68 32 37 Vg2 4 11 29 34 med lærer 9. trinn 35 11 24 Daglig Ukentlig, ikke daglig 7. trinn 2 8 1811 Vg2 0 % 34 % 20 40 % 44 % 60 80 % 100 % andre elever 9. trinn 6 31 7. trinn 6 32 Vg2 11 34med lærer 9. trinn 5 11
    21. 21. Kildebruk /Informasjonsbehandling • Elevene stoler mer på forlagenes nettsider sammenlignet med Wikipedia og nettaviser. Likevel bruker elevene oftere Wikipedia og nettaviser sammenlignet med forlagens nettsider. • Dette er i tråd med andre internasjonale funn (England og Canada) om at elevene bruker det som er enkelt tilgjengelig
    22. 22. Læring krever fokus
    23. 23. Holdninger til IKT, eleverHvor enig / uenig er du i disse 7. trinn 9. trinn Vg2påstandene?Datamaskinen er nyttig for å lære 94 % 92 % 93 %skolefag.Bruk av datamaskin gjør det enklere å 89 % 87 % 85 %lære skolefag.Datamaskinen forstyrrer meg på 12 % 18 % 45 %skolen.
    24. 24. Holdninger til IKT (lærere)Hvor enig er du i disse 7. trinn 9. trinn Vg2påstandene?Datamaskin fører til at elever 65 % 59 % 55 %leser bedreDatamaskin gir elever skriftlig 87 % 74 % 79 %øvelseDatamaskin fremmer 74 % 61 % 51 %elevsamarbeidDatamaskin fører til uro 20 % 27 % 48 %
    25. 25. Skjerpet fokus og seleksjon • Bruken mer spisset? • Konsekvensene mer kjente? • Resultatene bedre kartlagt?
    26. 26. Pedagogisk bruk av IKT• Elever og lærere rapporterer om støy pga datamaskin (Monitor 2011). Elever har ulike oppfatning av hvordan lærere skal opptre • En majoritet ønsker instruksjon fra lærere, mens et mindretall ønsker frihet• Både elever og lærere etterlyser regler for bruk. • Elever etterrasjonaliserer - ønsker lærer var strengere • Viktig å ha regler som er begrunnede og som blir overholdt• Bruk av sosiale medier skaper usikkerhet • forvirrende å forhold seg til det som skjer i klassen og det som skjer gjennom sosiale medier • forstyrrende for lærer og medelever når elever bruker sosiale medier
    27. 27. Digital kompetanse
    28. 28. Noen kjennetegn ved digitaltkompetente elever • Har gode karakterer (9. trinn og Vg2) • Har foreldre med lengre utdanning • Har flere bøker hjemme • Jenter gjør det litt bedre (7. trinn og 9. trinn) • Ønsker å mestre / lære mest mulig (7. trinn og 9. trinn) Elevene har ulike forutsetninger for å bruke IKT ved læring

    ×