Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mobile Monday 04/2013: Afoli - Tôi đã đi như thế nào?

362 views

Published on

Bài chia sẻ của chị Nghiêm Thị Hiên, Nhà sáng lập Afoli trong buổi hội thảo do Mobile Monday tổ chức tại Hà Nội vào ngày 25/04/2013 với chủ đề về game di động.

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mobile Monday 04/2013: Afoli - Tôi đã đi như thế nào?

 1. 1. tMobile GameTôi đã đi nh th nào?ư ếSpeaker : Nghiêm Th HiênịFounder & Product ManagerAFOLI., JSC
 2. 2. Đây không ph i là nh ng l i CHÉM GIÓả ữ ờĐây là nh ng chia s t TRÁI TIMữ ẻ ừ
 3. 3. FlashGameCasual Game OfflineCasual Game OnlineSocial Game2năm4 Ch ng đ ng đã điặ ườ
 4. 4. “L t áo” Flash Gameộ
 5. 5. “L t áo” Flash Gameộ• Hi u c u t o c a Gamesể ấ ạ ủ• Có c s đ t phát tri n Game Mobile m t cách nhanhơ ở ể ự ể ộchóng• Kho flash game phong phú, thu n ti n vi c kh i đ u đánhậ ệ ệ ở ầgiá mini game & thói quen ng i dùngườ
 6. 6. “Phá” Popcap Game – Xây Casual GameOffline
 7. 7. • H c cách xây d ng Games có c t truy n và xây d ng nhânọ ự ố ệ ựv t…ậ• C m nh n cách xây game tinh tả ậ ế• Quan sát các ông l n đ s n sàng b c vào cu c ch iớ ể ẵ ướ ộ ơ“Phá” Popcap Game – Xây Casual GameOffline
 8. 8. K t Quế ả• Xây d ng đ c h n 15 đ u games cho iOs & Androidự ượ ơ ầ• Có Games l t vàoọ Top 1 – 10 trên ch Apple Vi t & h n 10ợ ệ ơn c trên th gi i nh Úc ( Top 2), Đan m ch, Na uy ( Top 1),ướ ế ớ ư ạHà Lan, Th y Đi n…ụ ể• Có ti n tr n , mua thi t b , thuê văn phòng và nuôi s ngề ả ợ ế ị ốcông ty giai đo n khó khăn c a n n kinh t .ở ạ ủ ề ế• TH P SÁNG NI M TIN đ ti p t c đeo đu i nghi p làmẮ Ề ể ế ụ ổ ệGame+
 9. 9. Casual Game OnlineShooting Frenzy BattlePHÁT HÀNH Đ U THÁNG 5/2013Ầ
 10. 10. Casual Game OnlineShooting Frenzy Battle – Game có tính đ i kháng cao, h p d nố ấ ẫ
 11. 11. Casual Game Online• Xây d ng đ c h th ng Core ph n Onlineự ượ ệ ố ầ• S n sàng phát tri n nh ng game đ i kháng t ng tẵ ể ữ ố ươ ự• T o ti n đ đi lên Social Gameạ ề ềBÀI H C :Ọ• LÀM GAME ONLINE KHÔNG TH NHANH KHI M I B T Đ UỂ Ớ Ắ Ầ• KIÊN Đ NH KHI MÃI CH A NHÌN TH Y S N PH M THÀNHỊ Ư Ấ Ả Ẩ
 12. 12. Social Game – Chúng ta có th ?ểMiner IslandĐ o c a nh ng ng i Đào Vàngả ủ ữ ườPHÁT HÀNH THÁNG 6/2013
 13. 13. NHI M VỆ ỤTH C HI NỰ ỆOFFLINETR NG TR TỒ ỌXÂY D NGỰCHĂN NUÔI ONLINETHI Đ U,Đ T C C, THĂMẤ Ặ ƯỢTHÚ, GIÚP Đ , PHÁ HO IỠ ẠB N BÈ ONLINEẠSocial GameMiner IslandĐ o c a nh ng ng i Đào Vàngả ủ ữ ườKhông ch là Nhàn R i ch đ i….??ỉ ỗ ờ ợ
 14. 14. Social GameMiner IslandĐ o c a nh ng ng i Đào Vàngả ủ ữ ườ
 15. 15. Social GameGO!Miner IslandĐ o c a nh ng ng i Đào Vàngả ủ ữ ườ
 16. 16. vLIULĨNH ỀĐAMMÊNLC ỖỰHIUCHIN ẾẾHAMTINỀTHTBI ẤẠTHÀNHCÔNG7 Viên G chạ và 4 Ch ng Đ ngặ ườ2nămKeyperson12–15hlàmvic/ệngày
 17. 17. L i đi nào cho Mobile Game?ốTr c khi tìm, hãy h i ni m tin c a b n đ n đâu?ướ ỏ ề ủ ạ ế
 18. 18. Mobile Game – S Thăng Hoaự( Coming Soon )
 19. 19. vThank you

×