Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)

T
Tomas VondraSoftware developer, Consultant at 2ndQuadrant
Pohádka o checkpointu
Co se děje při checkpointu, možnosti a ladění.


   CSPUG Praha, 22. 11. 2011
   Tomáš Vondra, tv@fuzzy.cz
Co je to checkpoint?

  činnost nutná kvůli samostatnému transakčnímu logu (WAL)


1) načtení dat do shared buffers
                    WAL
2) zápis do WAL (disk)           2  3
                    WAL
3) úprava shared buffers (RAM)              shared buffers
                    WAL
4) sync dat ve WAL (commit)
                    WAL
5) checkpoint (zápis dat)        4      1           5
                            disk  nejčastější problém u databází s netriviálním počtem změn
  ne zcela jednoduchý monitoring a určení příčiny problému
  interakce s operačním systémem (pdflush v Linuxu apod)
Kdy k checkpointu dochází?

  po vyčerpání počtu transakčních logů (xlog)

  checkpoint_segments = 64



  po vypršení časového limitu (timed)


  checkpoint_timeout = 5m


  na vyžádání uživatele


  CHECKPOINT
Interakce s OS (Linux)

  je to trochu složitější kvůli interakci s OS

  operační systémy vesměs mají cache pro disky (page cache)
  výhody cache – opakovaný zápis, řazení zápisů (sekvenční)
  zápis na disk až při fsync
                          WAL

  Linux – pdflush (/proc/sys/vm)         WAL
                                 shared buffers
   ☐  dirty_background_ratio          WAL

   ☐  dirty_ratio                WAL

   ☐  dirty_expire_centisecs               page cache


                                disk
  http://www.westnet.com/~gsmith/content/linux-pdflush.htm
page cache v Linuxu

  vm.dirty_background_ratio
  ☐  „dirty“ limit než pdflush začne zapisovat na pozadí
  ☐  bývalo 10%, dnes 5%


  vm.dirty_ratio
  ☐  „dirty“ limit než procesy musí zapisovat přímo (bez cache)
  ☐  bývalo 40%, dnes 10%


  vm.dirty_expire_centisecs
  ☐  timeout jak dlouho smí být „dirty“ data v cache
  ☐  standardně 30s
interakce s page cache

příklad: server s 16GB paměti (dnes víceméně minimum)

  4 GB - shared buffers
  1 GB - OS + různé blbosti
  11 GB – page cache (maximum)
   ☐  dirty_background_ratio = 5% = 560 MB*
   ☐  dirty_ratio = 10% = 1020 MB*       To by pro slušný řadič / diskové pole neměl být problém, ne?
      * počítá se z (MemFree + Cached – Mapped) – viz. /proc/meminfo
interakce s page cache (2)

  řekněme že zapíšete 1GB dat …

  ve skutečnosti musíte zapsat > 2GB
   ☐  1GB data, 1GB pro WAL, overhead (metadata)


  různá povaha zápisů
   ☐  do WAL sekvenčně
   ☐  datových souborů (CHECKPOINT) mix (náhodně + sekvenčně)


  standardní 7.2k SATA disk zvládne zhruba zápis
   ☐  60MB/s sekvenčně
   ☐  0.5MB/s náhodně
dopad checkpointu (tps)
Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)
Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)
dopad checkpointu (latence)
Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)
Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)
stupňování problémů s page cache

1. zapisujete velký objem dat (např. noční load / batch)


2. dosáhnete dirty_background_ratio
    pdflush začne zapisovat na disk
    DB zapisuje do page cache
    disk nestíhá čistit cache


3. dosáhnete dirty_ratio
  
    pdflush zapisuje na disk
    DB musí zapisovat přímo na disk (bez cache)


4. peklo
Ladění checkpointů
          page cache, databáze, aplikace ...
Hardware people always seem convinced that any problem can be fixed by
more complex software (software people, in contrast, know that problems
can always be solved by more hardware).
                      [TheRaven64 @ slashdot.org]
Ladění …

  latence vs. propustnost
   ☐  latence – reakce na jednotlivé požadavky
   ☐  propustnost – celkový počet požadavků
   ☐  většinou nemůžete mít oboje :-(


  cíle snahy
   ☐  nenutit DB k checkpointu příliš často (kumulace změn)
   ☐  když už je nutný checkpoint, tak postupný (spread)
   ☐  omezení množství zápisů (vhodnou úpravou algoritmu, MVCC)
   ☐  eliminace „šoku“ page cache (náhle zápis velkého objemu)
informace o checkpointech

log_checkpoints = on

  první co byste měli udělat
  základní informace (interval, kolik bufferů, trvání sync)
  umožňuje korelovat data oproti jiným datům (běžel checkpoint?)


pg_stat_bgwriter
  agregovaná data (kolik checkpointů jakého typu, kolik bufferů)

  ideální pro sběr snapshotů (kolik snapshotů za hodinu apod.)
  informace i o dalších zdrojích zápisů (bgwriter, backendy)
informace o checkpointech

log_checkpoints

   2011-10-10 14:20:50 LOG: checkpoint starting: time
   2011-10-10 14:21:45 LOG: checkpoint complete: wrote 7231
     buffers (1.1%); 0 transaction log file(s) added, 0 removed,
     2 recycled; write=29.911 s, sync=24.899 s, total=55.037 s


pg_stat_bgwriter

 checkpoints_timed | checkpoints_req | buffers_checkpoint | buffers_clean
       3.236 |     83.044 |    1.376.460.896 |  59.124.159

 maxwritten_clean | buffers_backend | buffers_alloc
      304.410 |   285.595.787 | 6.643.047.623
operační systém

  souborový systém s rozumným fsync chováním
   ☐  měl by umět fsync na úrovni souborů
   ☐  xfs, ext4, …


  snížení „dirty“ limitů (menší objemy, častěji)
   ☐  dirty_background_ratio = 2 (viděl jsem i 0)
   ☐  dirty_ratio = 5
   ☐  dirty_expire_centisecs = 500 (5 vteřin)
   ☐  případně „_bytes“ varianty (po upgrade RAM stále platí)
konfigurace PostgreSQL

přímo konfigurace checkpointů

  checkpoint_segments
  checkpoint_completion_target
  checkpoint_timeout


nepřímý dopad
  wal_level

  shared_buffers
  background writer
segments / timeout

checkpoint_segments = 3

  výchozí hodnota je velmi nízká (jen 48MB dat)
  zvýšení omezí frekvenci „xlog“ checkpointů (není místo ve WAL)


checkpoint_timeout = 5 min
  zvýšení maximální doby mezi checkpointy (maximum 1h)


důsledky zvýšení
  možnost opakované modifikace bloku mezi checkpointy (snížení I/O)
  prodloužení recovery v případě pádu (aplikace WAL segmentů od posledního
  checkpointu)
completion_target

checkpoint_completion_target
 
   před verzí 8.3 se při checkpointu jelo „na plný plyn“ (hodně I/O)
   nově se zápisy rozloží na dobu dalšího checkpointu (timed i xlog)


příklad
   vypršel timeout (5 minut), 540 MB dat k zápisu (v shared buffers)
   completion_target * timeout = 0.9 * 300s = 270s (konec zápisu)
 
   540 MB / 270 s = 2 MB/s (průměrná rychlost)


důsledky
   zvýšení počtu segmentů (cca na dvojnásobek)
Old-style checkpointy
                              540 MB k zápisu, 300s timeout, nárazově
        600                                                            25

        500
                                                                     20

        400
                                                                        rychlost [MB/s]
zapsáno [MB]
                                                                     15
                                                                                 rychlost
        300
                                                                                 zapsáno
                                                                     10
        200

                                                                     5
        100

        0                                                             0
         0

           30

             60

                90
                            0

                               0

                                  0

                                     0

                                        0

                                           0
                                                 0

                                                    0

                                                       0

                                                          0

                                                             0

                                                                0

                                                                   0
                   0

                      0

                         0
                                              0
                  12

                     15

                        18

                           21

                              24

                                 27

                                    30

                                       33

                                          36

                                             39

                                                42

                                                   45

                                                      48

                                                         51

                                                            54

                                                               57

                                                                  60
                                    čas [s]
                                  Spread checkpoints
                         540MB k zápisu, 300s timeout => 2 MB/s průměrná rychlost
        600                                                            25

        500
                                                                     20

        400
                                                                        rychlost [MB/s]
zapsáno [MB]
                                                                     15
                                                                                 rychlost
        300
                                                                                 zapsáno
                                                                     10
        200

                                                                     5
        100

        0                                                             0
         0

           30

             60

                90
                            0

                               0

                                  0

                                     0

                                        0

                                           0
                                                 0

                                                    0

                                                       0

                                                          0

                                                             0

                                                                0

                                                                   0
                   0

                      0

                         0
                                              0
                  12

                     15

                        18

                           21

                              24

                                 27

                                    30

                                       33

                                          36

                                             39

                                                42

                                                   45

                                                      48

                                                         51

                                                            54

                                                               57

                                                                  60
                                    čas [s]
wal_level

  ne vždy je třeba „wal_level = archive“
   ☐  nemáte standby
   ☐  nechcete PITR (Point-In-Time-Recovery)
  „wal_level = minimal“ omezí objem WAL (u některých operací)
   ☐  CREATE TABLE AS
   ☐  CREATE INDEX
   ☐  CLUSTER
   ☐  COPY (do nové tabulky – i partition je tabulka)

  může velmi výrazně zlepšit load dat apod.
   ☐  ostatní transakce novou relaci nevidí
   ☐  data jdou přímo na disk (ne do buffers)
shared_buffers

  občas se doporučuje zmenšit shared buffers (méně dat k zápisu)
   ☐  spíše zastaralá (pre-8.3) alternativa k spread checkpointům
   ☐  kombinace s agresivní konfigurací bgwriteru
   ☐
     http://www.westnet.com/~gsmith/content/postgresql/chkp-bgw-83.htm


  při čtení to většinou nevadí (díky page cache)


  při zápisu může mít negativní důsledky
   ☐  backendy jsou nuceny zapisovat data samy (tj. iowait)
   ☐  projevuje se jako růst pg_stat_bgwriter.buffers_backend
shared_buffers

moje doporučení (>= 8.3)


1. nastavit konzervativní hodnotu
2. postupně zvyšovat a sledovat výkon
    cache „hit ratio“ (bohužel bez page cache)
    výkon aplikace (ideální metrika)
3. zastavit jakmile výkon přestane růst
4. případně agresivnější bgwriter (snížení hodnot backend_clean)
5. v každém kroku jen jedna změna


        minimální velikost shared buffers, maximální efektivita
Ladění … hardware

řadič s write cache
   nejlépe s baterkou (ale dle libosti)
   cache má omezenou velikost, nezvládne všechno
   spread checkpointy výrazně zlepšují (menší objemy, průběžně)
Ladění … hardware

SSD
   víceméně řeší problém s náhodným přístupem (čtení vs. zápisy)
   omezený počet zápisů (problémy s checkpointy => write-heavy db)
   dražší (?)
   spolehlivost (?)
7.2k SATA
Intel 320 SSD
Q&A
1 of 30

Recommended

PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / OpenAlt by
PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / OpenAltPostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / OpenAlt
PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / OpenAltTomas Vondra
938 views49 slides
Postgresql na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS by
Postgresql na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFSPostgresql na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFS
Postgresql na EXT3/4, XFS, BTRFS a ZFSTomas Vondra
1.3K views40 slides
Výkonnostní archeologie by
Výkonnostní archeologieVýkonnostní archeologie
Výkonnostní archeologieTomas Vondra
849 views50 slides
Zálohování – od tar k Bacula by
Zálohování – od tar k BaculaZálohování – od tar k Bacula
Zálohování – od tar k BaculaVáclav Pužman
94 views50 slides
Slovak Sun Training Day 2010 - OpenSolaris by
Slovak Sun Training Day 2010 - OpenSolarisSlovak Sun Training Day 2010 - OpenSolaris
Slovak Sun Training Day 2010 - OpenSolarisMartin Cerveny
524 views16 slides
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express (OpenSolaris) by
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express (OpenSolaris)Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express (OpenSolaris)
Czech Oracle Solaris Administrators Day 2011 - Solaris Express (OpenSolaris)Martin Cerveny
310 views21 slides

More Related Content

What's hot

Implementace Openstacku v LMC – představy vs. realita by
Implementace Openstacku v LMC – představy vs. realita Implementace Openstacku v LMC – představy vs. realita
Implementace Openstacku v LMC – představy vs. realita Jaroslav Jacjuk
236 views10 slides
Replikace (CSPUG 19.4.2011) by
Replikace (CSPUG 19.4.2011)Replikace (CSPUG 19.4.2011)
Replikace (CSPUG 19.4.2011)Tomas Vondra
740 views33 slides
Fedora 24-rpi-kotek by
Fedora 24-rpi-kotekFedora 24-rpi-kotek
Fedora 24-rpi-kotekLenka Čvančarová
370 views15 slides
Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONB by
Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONBNovinky v PostgreSQL 9.4 a JSONB
Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONBTomas Vondra
6.5K views57 slides
David Dvořák: LTSP a Bakaláři ve Wine by
David Dvořák: LTSP a Bakaláři ve WineDavid Dvořák: LTSP a Bakaláři ve Wine
David Dvořák: LTSP a Bakaláři ve WineLiberix, o.p.s.
1.4K views11 slides
Red Hat Storage Server presentation by
Red Hat Storage Server presentationRed Hat Storage Server presentation
Red Hat Storage Server presentationElos Technologies s.r.o.
780 views24 slides

What's hot(8)

Implementace Openstacku v LMC – představy vs. realita by Jaroslav Jacjuk
Implementace Openstacku v LMC – představy vs. realita Implementace Openstacku v LMC – představy vs. realita
Implementace Openstacku v LMC – představy vs. realita
Jaroslav Jacjuk236 views
Replikace (CSPUG 19.4.2011) by Tomas Vondra
Replikace (CSPUG 19.4.2011)Replikace (CSPUG 19.4.2011)
Replikace (CSPUG 19.4.2011)
Tomas Vondra740 views
Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONB by Tomas Vondra
Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONBNovinky v PostgreSQL 9.4 a JSONB
Novinky v PostgreSQL 9.4 a JSONB
Tomas Vondra6.5K views
David Dvořák: LTSP a Bakaláři ve Wine by Liberix, o.p.s.
David Dvořák: LTSP a Bakaláři ve WineDavid Dvořák: LTSP a Bakaláři ve Wine
David Dvořák: LTSP a Bakaláři ve Wine
Liberix, o.p.s.1.4K views
MSI R9 270X HAWK by MSI
MSI R9 270X HAWKMSI R9 270X HAWK
MSI R9 270X HAWK
MSI747 views
Oracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS Solaris by Martin Cerveny
Oracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS SolarisOracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS Solaris
Oracle Solaris Day 2013 - Oracle DB and OS Solaris
Martin Cerveny519 views

Similar to Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)

Principy cachování ve WordPressu by
Principy cachování ve WordPressuPrincipy cachování ve WordPressu
Principy cachování ve WordPressuDavid Biňovec
2.3K views19 slides
Teorie testy1 by
Teorie testy1Teorie testy1
Teorie testy1dejfbart
369 views63 slides
Architektura databáze Oracle by
Architektura databáze OracleArchitektura databáze Oracle
Architektura databáze OracleTomas Solar
3.3K views33 slides
Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System by
Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise SystemCzech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System
Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise SystemMartin Cerveny
467 views60 slides
Lotus Notes 7 by
Lotus Notes 7Lotus Notes 7
Lotus Notes 7Martin Humpolec
976 views45 slides
Tahak postgresql by
Tahak postgresqlTahak postgresql
Tahak postgresqlPavel Stěhule
9.5K views7 slides

Similar to Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)(20)

Principy cachování ve WordPressu by David Biňovec
Principy cachování ve WordPressuPrincipy cachování ve WordPressu
Principy cachování ve WordPressu
David Biňovec2.3K views
Teorie testy1 by dejfbart
Teorie testy1Teorie testy1
Teorie testy1
dejfbart369 views
Architektura databáze Oracle by Tomas Solar
Architektura databáze OracleArchitektura databáze Oracle
Architektura databáze Oracle
Tomas Solar3.3K views
Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System by Martin Cerveny
Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise SystemCzech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System
Czech Sun Training Day 2008 - Java Enterprise System
Martin Cerveny467 views
Šárka Hálečková a Tomáš Burda - Řešení pro dlouhodobou archivaci v Národní kn... by LTP-portal-cz
Šárka Hálečková a Tomáš Burda - Řešení pro dlouhodobou archivaci v Národní kn...Šárka Hálečková a Tomáš Burda - Řešení pro dlouhodobou archivaci v Národní kn...
Šárka Hálečková a Tomáš Burda - Řešení pro dlouhodobou archivaci v Národní kn...
LTP-portal-cz1.3K views
node.js: zápisky z fronty (Battle guide to node.js) by almadcz
node.js: zápisky z fronty (Battle guide to node.js)node.js: zápisky z fronty (Battle guide to node.js)
node.js: zápisky z fronty (Battle guide to node.js)
almadcz453 views
Škálování, optimalizaci a zálohování databáze MySQL by Jakub Vrána
Škálování, optimalizaci a zálohování databáze MySQLŠkálování, optimalizaci a zálohování databáze MySQL
Škálování, optimalizaci a zálohování databáze MySQL
Jakub Vrána853 views
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze) by Péhápkaři
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
Vašek Purchart - Optimalizace Symfony na devu (2. sraz přátel Symfony v Praze)
Péhápkaři768 views
Czech Sun Training Day 2009 - Solaris by Martin Cerveny
Czech Sun Training Day 2009 - SolarisCzech Sun Training Day 2009 - Solaris
Czech Sun Training Day 2009 - Solaris
Martin Cerveny469 views
WordCamp Brno 2017 - rychlý a bezpečný web by Vladimír Smitka
WordCamp Brno 2017 - rychlý a bezpečný webWordCamp Brno 2017 - rychlý a bezpečný web
WordCamp Brno 2017 - rychlý a bezpečný web
Vladimír Smitka1.6K views
Datová úložiště CESNET by CESNET
Datová úložiště CESNETDatová úložiště CESNET
Datová úložiště CESNET
CESNET324 views
Czech and Slovak Sun Training Day 2007 - Solaris by Martin Cerveny
Czech and Slovak Sun Training Day 2007 - SolarisCzech and Slovak Sun Training Day 2007 - Solaris
Czech and Slovak Sun Training Day 2007 - Solaris
Martin Cerveny362 views
Zmrakování pružné včely by fersman
Zmrakování pružné včelyZmrakování pružné včely
Zmrakování pružné včely
fersman158 views

More from Tomas Vondra

CREATE STATISTICS - What is it for? (PostgresLondon) by
CREATE STATISTICS - What is it for? (PostgresLondon)CREATE STATISTICS - What is it for? (PostgresLondon)
CREATE STATISTICS - What is it for? (PostgresLondon)Tomas Vondra
1.9K views36 slides
Data corruption by
Data corruptionData corruption
Data corruptionTomas Vondra
1.8K views34 slides
CREATE STATISTICS - what is it for? by
CREATE STATISTICS - what is it for?CREATE STATISTICS - what is it for?
CREATE STATISTICS - what is it for?Tomas Vondra
481 views35 slides
DB vs. encryption by
DB vs. encryptionDB vs. encryption
DB vs. encryptionTomas Vondra
111 views19 slides
PostgreSQL performance improvements in 9.5 and 9.6 by
PostgreSQL performance improvements in 9.5 and 9.6PostgreSQL performance improvements in 9.5 and 9.6
PostgreSQL performance improvements in 9.5 and 9.6Tomas Vondra
14.2K views40 slides
PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / FOSDEM PgDay 2016 by
PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / FOSDEM PgDay 2016PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / FOSDEM PgDay 2016
PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / FOSDEM PgDay 2016Tomas Vondra
8.8K views48 slides

More from Tomas Vondra(14)

CREATE STATISTICS - What is it for? (PostgresLondon) by Tomas Vondra
CREATE STATISTICS - What is it for? (PostgresLondon)CREATE STATISTICS - What is it for? (PostgresLondon)
CREATE STATISTICS - What is it for? (PostgresLondon)
Tomas Vondra1.9K views
CREATE STATISTICS - what is it for? by Tomas Vondra
CREATE STATISTICS - what is it for?CREATE STATISTICS - what is it for?
CREATE STATISTICS - what is it for?
Tomas Vondra481 views
PostgreSQL performance improvements in 9.5 and 9.6 by Tomas Vondra
PostgreSQL performance improvements in 9.5 and 9.6PostgreSQL performance improvements in 9.5 and 9.6
PostgreSQL performance improvements in 9.5 and 9.6
Tomas Vondra14.2K views
PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / FOSDEM PgDay 2016 by Tomas Vondra
PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / FOSDEM PgDay 2016PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / FOSDEM PgDay 2016
PostgreSQL na EXT4, XFS, BTRFS a ZFS / FOSDEM PgDay 2016
Tomas Vondra8.8K views
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS by Tomas Vondra
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFSPostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS
Tomas Vondra6.5K views
Performance improvements in PostgreSQL 9.5 and beyond by Tomas Vondra
Performance improvements in PostgreSQL 9.5 and beyondPerformance improvements in PostgreSQL 9.5 and beyond
Performance improvements in PostgreSQL 9.5 and beyond
Tomas Vondra10.3K views
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS by Tomas Vondra
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFSPostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS
PostgreSQL on EXT4, XFS, BTRFS and ZFS
Tomas Vondra47.9K views
PostgreSQL performance archaeology by Tomas Vondra
PostgreSQL performance archaeologyPostgreSQL performance archaeology
PostgreSQL performance archaeology
Tomas Vondra4.4K views
Český fulltext a sdílené slovníky by Tomas Vondra
Český fulltext a sdílené slovníkyČeský fulltext a sdílené slovníky
Český fulltext a sdílené slovníky
Tomas Vondra955 views
SSD vs HDD / WAL, indexes and fsync by Tomas Vondra
SSD vs HDD / WAL, indexes and fsyncSSD vs HDD / WAL, indexes and fsync
SSD vs HDD / WAL, indexes and fsync
Tomas Vondra1.2K views
Čtení explain planu (CSPUG 21.6.2011) by Tomas Vondra
Čtení explain planu (CSPUG 21.6.2011)Čtení explain planu (CSPUG 21.6.2011)
Čtení explain planu (CSPUG 21.6.2011)
Tomas Vondra1.7K views
PostgreSQL / Performance monitoring by Tomas Vondra
PostgreSQL / Performance monitoringPostgreSQL / Performance monitoring
PostgreSQL / Performance monitoring
Tomas Vondra6.1K views

Checkpoint (CSPUG 22.11.2011)

 • 1. Pohádka o checkpointu Co se děje při checkpointu, možnosti a ladění. CSPUG Praha, 22. 11. 2011 Tomáš Vondra, tv@fuzzy.cz
 • 2. Co je to checkpoint?  činnost nutná kvůli samostatnému transakčnímu logu (WAL) 1) načtení dat do shared buffers WAL 2) zápis do WAL (disk) 2 3 WAL 3) úprava shared buffers (RAM) shared buffers WAL 4) sync dat ve WAL (commit) WAL 5) checkpoint (zápis dat) 4 1 5 disk  nejčastější problém u databází s netriviálním počtem změn  ne zcela jednoduchý monitoring a určení příčiny problému  interakce s operačním systémem (pdflush v Linuxu apod)
 • 3. Kdy k checkpointu dochází?  po vyčerpání počtu transakčních logů (xlog) checkpoint_segments = 64  po vypršení časového limitu (timed) checkpoint_timeout = 5m  na vyžádání uživatele CHECKPOINT
 • 4. Interakce s OS (Linux)  je to trochu složitější kvůli interakci s OS  operační systémy vesměs mají cache pro disky (page cache)  výhody cache – opakovaný zápis, řazení zápisů (sekvenční)  zápis na disk až při fsync WAL  Linux – pdflush (/proc/sys/vm) WAL shared buffers ☐ dirty_background_ratio WAL ☐ dirty_ratio WAL ☐ dirty_expire_centisecs page cache disk  http://www.westnet.com/~gsmith/content/linux-pdflush.htm
 • 5. page cache v Linuxu  vm.dirty_background_ratio ☐ „dirty“ limit než pdflush začne zapisovat na pozadí ☐ bývalo 10%, dnes 5%  vm.dirty_ratio ☐ „dirty“ limit než procesy musí zapisovat přímo (bez cache) ☐ bývalo 40%, dnes 10%  vm.dirty_expire_centisecs ☐ timeout jak dlouho smí být „dirty“ data v cache ☐ standardně 30s
 • 6. interakce s page cache příklad: server s 16GB paměti (dnes víceméně minimum)  4 GB - shared buffers  1 GB - OS + různé blbosti  11 GB – page cache (maximum) ☐ dirty_background_ratio = 5% = 560 MB* ☐ dirty_ratio = 10% = 1020 MB* To by pro slušný řadič / diskové pole neměl být problém, ne? * počítá se z (MemFree + Cached – Mapped) – viz. /proc/meminfo
 • 7. interakce s page cache (2)  řekněme že zapíšete 1GB dat …  ve skutečnosti musíte zapsat > 2GB ☐ 1GB data, 1GB pro WAL, overhead (metadata)  různá povaha zápisů ☐ do WAL sekvenčně ☐ datových souborů (CHECKPOINT) mix (náhodně + sekvenčně)  standardní 7.2k SATA disk zvládne zhruba zápis ☐ 60MB/s sekvenčně ☐ 0.5MB/s náhodně
 • 14. stupňování problémů s page cache 1. zapisujete velký objem dat (např. noční load / batch) 2. dosáhnete dirty_background_ratio  pdflush začne zapisovat na disk  DB zapisuje do page cache  disk nestíhá čistit cache 3. dosáhnete dirty_ratio  pdflush zapisuje na disk  DB musí zapisovat přímo na disk (bez cache) 4. peklo
 • 15. Ladění checkpointů page cache, databáze, aplikace ... Hardware people always seem convinced that any problem can be fixed by more complex software (software people, in contrast, know that problems can always be solved by more hardware). [TheRaven64 @ slashdot.org]
 • 16. Ladění …  latence vs. propustnost ☐ latence – reakce na jednotlivé požadavky ☐ propustnost – celkový počet požadavků ☐ většinou nemůžete mít oboje :-(  cíle snahy ☐ nenutit DB k checkpointu příliš často (kumulace změn) ☐ když už je nutný checkpoint, tak postupný (spread) ☐ omezení množství zápisů (vhodnou úpravou algoritmu, MVCC) ☐ eliminace „šoku“ page cache (náhle zápis velkého objemu)
 • 17. informace o checkpointech log_checkpoints = on  první co byste měli udělat  základní informace (interval, kolik bufferů, trvání sync)  umožňuje korelovat data oproti jiným datům (běžel checkpoint?) pg_stat_bgwriter  agregovaná data (kolik checkpointů jakého typu, kolik bufferů)  ideální pro sběr snapshotů (kolik snapshotů za hodinu apod.)  informace i o dalších zdrojích zápisů (bgwriter, backendy)
 • 18. informace o checkpointech log_checkpoints 2011-10-10 14:20:50 LOG: checkpoint starting: time 2011-10-10 14:21:45 LOG: checkpoint complete: wrote 7231 buffers (1.1%); 0 transaction log file(s) added, 0 removed, 2 recycled; write=29.911 s, sync=24.899 s, total=55.037 s pg_stat_bgwriter checkpoints_timed | checkpoints_req | buffers_checkpoint | buffers_clean 3.236 | 83.044 | 1.376.460.896 | 59.124.159 maxwritten_clean | buffers_backend | buffers_alloc 304.410 | 285.595.787 | 6.643.047.623
 • 19. operační systém  souborový systém s rozumným fsync chováním ☐ měl by umět fsync na úrovni souborů ☐ xfs, ext4, …  snížení „dirty“ limitů (menší objemy, častěji) ☐ dirty_background_ratio = 2 (viděl jsem i 0) ☐ dirty_ratio = 5 ☐ dirty_expire_centisecs = 500 (5 vteřin) ☐ případně „_bytes“ varianty (po upgrade RAM stále platí)
 • 20. konfigurace PostgreSQL přímo konfigurace checkpointů  checkpoint_segments  checkpoint_completion_target  checkpoint_timeout nepřímý dopad  wal_level  shared_buffers  background writer
 • 21. segments / timeout checkpoint_segments = 3  výchozí hodnota je velmi nízká (jen 48MB dat)  zvýšení omezí frekvenci „xlog“ checkpointů (není místo ve WAL) checkpoint_timeout = 5 min  zvýšení maximální doby mezi checkpointy (maximum 1h) důsledky zvýšení  možnost opakované modifikace bloku mezi checkpointy (snížení I/O)  prodloužení recovery v případě pádu (aplikace WAL segmentů od posledního checkpointu)
 • 22. completion_target checkpoint_completion_target  před verzí 8.3 se při checkpointu jelo „na plný plyn“ (hodně I/O)  nově se zápisy rozloží na dobu dalšího checkpointu (timed i xlog) příklad  vypršel timeout (5 minut), 540 MB dat k zápisu (v shared buffers)  completion_target * timeout = 0.9 * 300s = 270s (konec zápisu)  540 MB / 270 s = 2 MB/s (průměrná rychlost) důsledky  zvýšení počtu segmentů (cca na dvojnásobek)
 • 23. Old-style checkpointy 540 MB k zápisu, 300s timeout, nárazově 600 25 500 20 400 rychlost [MB/s] zapsáno [MB] 15 rychlost 300 zapsáno 10 200 5 100 0 0 0 30 60 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 čas [s] Spread checkpoints 540MB k zápisu, 300s timeout => 2 MB/s průměrná rychlost 600 25 500 20 400 rychlost [MB/s] zapsáno [MB] 15 rychlost 300 zapsáno 10 200 5 100 0 0 0 30 60 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 čas [s]
 • 24. wal_level  ne vždy je třeba „wal_level = archive“ ☐ nemáte standby ☐ nechcete PITR (Point-In-Time-Recovery)  „wal_level = minimal“ omezí objem WAL (u některých operací) ☐ CREATE TABLE AS ☐ CREATE INDEX ☐ CLUSTER ☐ COPY (do nové tabulky – i partition je tabulka)  může velmi výrazně zlepšit load dat apod. ☐ ostatní transakce novou relaci nevidí ☐ data jdou přímo na disk (ne do buffers)
 • 25. shared_buffers  občas se doporučuje zmenšit shared buffers (méně dat k zápisu) ☐ spíše zastaralá (pre-8.3) alternativa k spread checkpointům ☐ kombinace s agresivní konfigurací bgwriteru ☐ http://www.westnet.com/~gsmith/content/postgresql/chkp-bgw-83.htm  při čtení to většinou nevadí (díky page cache)  při zápisu může mít negativní důsledky ☐ backendy jsou nuceny zapisovat data samy (tj. iowait) ☐ projevuje se jako růst pg_stat_bgwriter.buffers_backend
 • 26. shared_buffers moje doporučení (>= 8.3) 1. nastavit konzervativní hodnotu 2. postupně zvyšovat a sledovat výkon  cache „hit ratio“ (bohužel bez page cache)  výkon aplikace (ideální metrika) 3. zastavit jakmile výkon přestane růst 4. případně agresivnější bgwriter (snížení hodnot backend_clean) 5. v každém kroku jen jedna změna minimální velikost shared buffers, maximální efektivita
 • 27. Ladění … hardware řadič s write cache  nejlépe s baterkou (ale dle libosti)  cache má omezenou velikost, nezvládne všechno  spread checkpointy výrazně zlepšují (menší objemy, průběžně)
 • 28. Ladění … hardware SSD  víceméně řeší problém s náhodným přístupem (čtení vs. zápisy)  omezený počet zápisů (problémy s checkpointy => write-heavy db)  dražší (?)  spolehlivost (?)
 • 30. Q&A