Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A kommunikáció tranzakciós modellje

1,303 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A kommunikáció tranzakciós modellje

 1. 1. A kommunikáció tranzakciós modellje (1977) Barnlund, D.C.Készítette:Berkes Fruzsina
 2. 2. felismerések kommunikálásakonceptualizálás, mindennapi nyelvúj módon kell megközelíteni az anyag, azélet és a tudat problémájátmint elméleti eszköz, a modell nemvalamilyen tökéletes önérvényű, kizárólagosszerszám, hiszen sok elméleti kijelentéslefordítható modellekre, és bizonyosmodellek is visszaalakíthatók elméletekkéa tudományos modell az egyiklegígéretesebb eljárás az emberi viselkedésbonyolultságának megfelelő kezelésére
 3. 3. a modell megpróbálja fizikai vagyszimbolikus formában reprodukálni avizsgált objektumok vagy erők közöttfeltételezett viszonylatokathabár a modellek sokfélék, mégis céljukatés anyagukat tekintve nagyjában-egészében osztályozhatóka diagrammatikus – szimbolikus modell alegalkalmasabb a kommunikációmodellezésére
 4. 4. A diagrammatikus – szimbolikus modellElőnyei:könnyen kezelhetővé teszi a változók sokaságátbonyolult módon tudja összekapcsolnikölcsönhatásaikatmegóvja a vizsgált eseménytheurisztikus vagy tisztázó jellegű (verbálisannem tudjuk pontosan kifejezni magunkat)tömör
 5. 5. Hátrányai:kritikai sebezhetőségegy analógia → eltorzíthatja a valóságoséletben működő tényezőketlehet túl egyszerű vagy túl bonyolult – akármindkettő egyszerre tapasztalhatónéha háttérbe szorul az új és ellentmondóadatok kereséséreA modell sosem emelkedhet az alapjáulszolgáló empirikus adatok és elméletifeltevések fölé.
 6. 6. bármilyen modell szerkesztése körkörösentörténika kommunikáció a jelentés evolúcióját írja lemi, emberek töltjük meg jelentéssel avilágot„mindenki a maga kurátora” – szelektáláskommunikáció: a jelentés kifejlődése,neuromotoros válaszok kialakulása,módosulásaaz „én” bizonytalanságának csökkentése
 7. 7. „A kommunikáció nem reakció valamire,sem nem interakció valamivel, hanemtranzakció, amelynek keretében az emberjelentéseket produkál és tulajdonít, céljainakmegvalósítása végett.”a különféle jelek nem tartalmaznakjelentéseket, azokat rájuk ruháztáka kommunikáció dinamizmusa: dologként,statikus entitásként, ne pedig azértelmezőben lezajló folyamatként kezeljék,de mindkettő függ a környező közegtőlmíg az entitás kiszolgáltatott, a folyamatállandóan változik belső törvénye szerint
 8. 8. belső szervező elv – mindenki sajátjaa kommunikáció folytonos és körkörösY = f [a = f (b, c…), b = f (a, c…), c = f (a,b…)]a kommunikáció megismételhetetlenirreverzibilisés összetett
 9. 9. Felhasznált irodalom
 10. 10. Köszönöm a figyelmet!

×