Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak Herbert Read

8,955 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
8,955
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
327
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peringkat Perkembangan Lukisan Kanak-kanak Herbert Read

  1. 1. PeringkatPerkembanganLukisanKanak-kanakMenurut Herbert Read<br />Dibentangkanoleh :<br />Eric ChungXianLong<br />Jovita Yap Sin Yen<br />Maria FamKhiungHui<br />
  2. 2. BIODATA HERBERT READ<br />NamaPenuh : Herbert Edward Read<br />TarikhLahir : 4 Disember 1893 <br />TempatLahir : Kirkbymoorside, <br /> North Yorkshire. <br />Pekerjaan : Penyajak, Sejarawan, Seni<br />Moden,PengkritikSenidan<br />Sastera. <br />Bangsa : Inggeris. <br />MeninggalDunia: 12 Jun 1968<br />
  3. 3. SEJARAH AWAL READ DALAM BIDANG SENI<br />Read lebihdikenalisebagaipengkritikseni.<br />Juaradalamartismoden British seperti Paul Nash, Ben Nicholson, Henry Moore dan Barbara Hepworth.<br />Menjadirakankongsikepadakumpulansenimoden Unit One milik Nash.<br />Menjadiseorang professor senihalusdi University of Edinburgh (1931 – 1933). <br />Salahseorangpenganjur London International Surrealist Exhibition pada 1936 dan editor majalah Surrealism. <br />
  4. 4. PeringkatPerkembanganLukisanKanak-kanak<br />Minat Read terhadapsenikanak-kanakmerupakantugasansampinganpertamanyasemasamembuatpenafsiranmengenaikepentinganavant-garde.<br />Avant-garde : (a) Kamus oxford - hasilkerja yang berkualititinggi, idea <br /> yang progresif. (b) Wikipedia - orangdanhasilkerja yang bersifatinovatif<br />daneksperimental, biasanyatertumpu<br />kepadaseni, kebudayaandanpolitik.<br />Subjeksenikanak-kanakpadaasalnyamerupakanperkara yang kurangpenting; hujahmengenaiintisari ‘pra-logikal’ dalamkreativitiavant-gardebolehdisokongdenganrujukankepadahakmiliknyatadalamsenipurbadangambarankanak-kanak. <br />
  5. 5. Pengalamansediaadamemberiperhatianistimewa yang tepatpadamasanyakepadanilaikebudayaan, danlebihseriusdalammenguruskanteorikreativitikanak-kanaksangatberpadanandengansemangatperjuangannyaterhadapavant-garde.<br />Senikanak-kanakadalahkuasatarikankepadasesuatufalsafah. <br />
  6. 6. Tugasan yang sangatmencabardalampendidikanadalahuntukmencegahkanak-kanakdaripadakehilanganjalanmasukkepadazamanpurba, alam yang asingdanpengalamanterhadapsesuatubudaya yang manamerekamampuuntukmemperlihatkannyadalamperlambangan.<br />Read berpendapatbahawakanak-kanaktidakdapatmembezakanantara yang ideal (biasa ) dengan yang sebenar.<br />
  7. 7. Beliaukemudiannyamenyedarisuatukualititetap yang memberangsangkandalamsenikanak-kanakmempunyaiperkaitandengankestabilankomuniti, danbeliaujugamenemuinyadenganlengkappadacatandanarcaavant-gardedewasa. <br />Senikanak-kanaktelahdipandangsebagaisesuatukeburukanpersepsiasaskanak-kanakterhadaprealitiduniasekelilingnya, dimana Read mengambilkiratujuanavant-garde yang sangatpenting. <br />Read mendapatikandunganimitasisenikanak-kanakmemerlukananalisisbagimaksud yang tersirat.<br />
  8. 8. "Art <br />is an <br />attempt <br />to create pleasing <br />forms"<br />

×