Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OS TESOUROS DA
BI BLI OTECA PENZOL
Pilar Vilaboi Freire
Fermín Penzol nace en Sahagún en
1901. Pola prof esión de seu pai pasa a
súa inf ancia en Galicia.
En Madrid coñece, e
mant én unha f onda
amizade con Ramón
Ot ero Pedrayo e
Ramón Cabanillas,
Na f ot o, coa súa dona
Blanc...
En 1956 doa a súa import ant e bibliot eca
e arquivo, que serán o cerne dos f ondos cos que,
en 1963, nacerá a Fundación P...
A primeira sede da Bibliot eca
inst alouse na rúa Policarpo
Sanz, Vigo.
(Debuxo de Xaime I sla)
Francisco Fernández del Riego
Direct or e alma da Bibliot eca Penzol (1963-2010)
I nst alacións act uais do depósit o da
Bibliot eca Penzol
Nest e mesmo edif icio inst aláronse en 1995 os f ondos e Museo
Francisco Fernández del Riego, doados á cidade de Vigo
1. Caixa f or t e
1.1. Manuscrit os
1.2. I ncunable
1.3. Execut orias de f idalguía
2. Cart ograf ía
3. Debuxos de M. Góme...
I nt erior da caixa f ort e onde se gardan baixo chave os libros
máis valiosos da Bibliot eca Penzol
Manuscrit o aut ógraf o de Mart ín Sarmient o,
1760.
Libro que present a 339 segredos sobre economía
domést ica [ca. 1735-1765]
Últ ima páxina da
HistoriacontraosPagáns,
Paulo Orosio,
edición de 1500.
Test ament o e f undación de morgado do capit án
J uan de Gayoso, señor de Gunt ín e Canedo, 1558-60.
Blasón e cert if icación de armas da f amilia dos Abellas.
Madrid, xuño de 1800
Mapa de Galicia de Fernando Oj ea. Ed. alemá de 1635.
Cart e de la Baye de Vigo e
isles de Bayone (1764).
Mapa de I l Pr incipat o delle Ast ur ie (1696
Manuel Gómez Román (1875-1964)
Dípt ico da exposición celebrada en 2014 con mot ivo do
50 aniversario do seu pasament o
Proxect o de Manuel Gómez Román
para a sede do Seminario de Est udos Galegos, 1947.
Pazo do Pousadouro en Redondela.
Modif icación da t orre da Casa Consist orial de Lugo
 CONCLUSI ÓNS
-FORTALEZA: Revisión do Cat álogo grazas a est a charla.
-AMEAZA: Pouca visibilidade da Bibliot eca Penzol....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Os tesouros bibliograficosda Biblioteca Penzol: xoias bibliograficas unicas / Mª Pilar Vilaboi Freire

184 views

Published on

Mª Pilar Vilaboi Freire técnica auxiliar da bibliotecas do Concello de Vigo móstranos nesta presentación as xoias bibliográficas únicas conservadas na Biblioteca Penzol de Vigo, durante a III Xornada sobre Bibliotecas Especializadas celebrada o 3 de xuño de 2016 no Museo Etnolóxico. Ribadavia-Ourense.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Os tesouros bibliograficosda Biblioteca Penzol: xoias bibliograficas unicas / Mª Pilar Vilaboi Freire

 1. 1. OS TESOUROS DA BI BLI OTECA PENZOL Pilar Vilaboi Freire
 2. 2. Fermín Penzol nace en Sahagún en 1901. Pola prof esión de seu pai pasa a súa inf ancia en Galicia.
 3. 3. En Madrid coñece, e mant én unha f onda amizade con Ramón Ot ero Pedrayo e Ramón Cabanillas, Na f ot o, coa súa dona Blanca J iménez, e R. Cabanillas
 4. 4. En 1956 doa a súa import ant e bibliot eca e arquivo, que serán o cerne dos f ondos cos que, en 1963, nacerá a Fundación Penzol. (Act o simbólico de ent rega da doazón presidido por Ramón Ot ero Pedrayo)
 5. 5. A primeira sede da Bibliot eca inst alouse na rúa Policarpo Sanz, Vigo. (Debuxo de Xaime I sla)
 6. 6. Francisco Fernández del Riego Direct or e alma da Bibliot eca Penzol (1963-2010)
 7. 7. I nst alacións act uais do depósit o da Bibliot eca Penzol
 8. 8. Nest e mesmo edif icio inst aláronse en 1995 os f ondos e Museo Francisco Fernández del Riego, doados á cidade de Vigo
 9. 9. 1. Caixa f or t e 1.1. Manuscrit os 1.2. I ncunable 1.3. Execut orias de f idalguía 2. Cart ograf ía 3. Debuxos de M. Gómez Román
 10. 10. I nt erior da caixa f ort e onde se gardan baixo chave os libros máis valiosos da Bibliot eca Penzol
 11. 11. Manuscrit o aut ógraf o de Mart ín Sarmient o, 1760.
 12. 12. Libro que present a 339 segredos sobre economía domést ica [ca. 1735-1765]
 13. 13. Últ ima páxina da HistoriacontraosPagáns, Paulo Orosio, edición de 1500.
 14. 14. Test ament o e f undación de morgado do capit án J uan de Gayoso, señor de Gunt ín e Canedo, 1558-60.
 15. 15. Blasón e cert if icación de armas da f amilia dos Abellas. Madrid, xuño de 1800
 16. 16. Mapa de Galicia de Fernando Oj ea. Ed. alemá de 1635.
 17. 17. Cart e de la Baye de Vigo e isles de Bayone (1764). Mapa de I l Pr incipat o delle Ast ur ie (1696
 18. 18. Manuel Gómez Román (1875-1964) Dípt ico da exposición celebrada en 2014 con mot ivo do 50 aniversario do seu pasament o
 19. 19. Proxect o de Manuel Gómez Román para a sede do Seminario de Est udos Galegos, 1947.
 20. 20. Pazo do Pousadouro en Redondela. Modif icación da t orre da Casa Consist orial de Lugo
 21. 21.  CONCLUSI ÓNS -FORTALEZA: Revisión do Cat álogo grazas a est a charla. -AMEAZA: Pouca visibilidade da Bibliot eca Penzol. -OPORTUNI DADES: as visit as guiadas, a páxina web, Facebook -DEBI LI DADE: Problemas no manexo do Cat álogo online. MOITAS GRAZAS

×