Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skolboken och verkligheten

309 views

Published on

En presentation om skillnaden mellan skolboken och verkligheten i kravarbetet.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Skolboken och verkligheten

 1. 1. Skolboken och Verkligheten Dan Ståhlberg Twitter: @danstahlbergIntern
 2. 2. Hur kravarbete går till - Skolboken 2Intern
 3. 3. Innehåll • Inte riktiga användare • Kravstuprör • Tekniksidan har verksamhetskunskapen • Inget nytt under solen • Inte ett team • Systemkedjan • Alla projekt är olika • Summering: Vad du bör kunna 3Intern
 4. 4. Inte riktiga användare Krav- System- Affärs- Länsbolag arbetare förvaltning enhet 4Intern
 5. 5. Tekniksidan har verksamhetskunskapen mmm...Kund! • ”Lat” verksamhet • Lösning styr krav • Funktioner kvarstår • Vem är egentligen kravställaren? 5Intern
 6. 6. Projektorganisation i stuprör - ”Kravstuprör” 6Intern
 7. 7. Inget nytt under solen 7Intern
 8. 8. Inget nytt under solen, forts • Kanske 80% av all ny funktionalitet läggs i existerande system • Nya system måste (nästan) alltid utnyttja funktionalitet i andra existerande system • Arkitekturen redan satt • Systemkramare • Leder till – Förhandling med arkitekter om kostnad vs nytta vs arkitektur – Förhandling med förvaltning om ny funktionalitet – Förhandling med förvaltning om prioritet/resurser – Krav jag inte får 8Intern
 9. 9. Inte ett teamFörvaltning B Förvaltning A Kravledare Projektledare Utvecklare Kravanalytiker Projektledare Kravanalytiker Utvecklare Testare Testare • Kravarbetet är ibland ett samarbete med självständiga förvaltningar med egna prioriteter och egen planering • Övergripande ”Grova krav” • Förankra och få ”commitment” • Samarbete i grupp 9Intern
 10. 10. Systemkedjan - Behovet Lämpligt IT- Person på IT vill stöd lägga en Affärsenhetens tid/kostnad på en controller av följer upp Affärsenheternas kostnader på produkter produkter 10Intern
 11. 11. Affärs- IT Utdata- Plattformen ATTEST enhet Integrations- Integrations- plattform plattform EnterpriseOne EnterpriseOne (IT instans) (AE instans) Sales Huvud HuvudTidsredovisnings Order- modul bok bok -system PUMA ITs AEs info AE DW Info
 12. 12. Alla projekt är olika => Situationsanpassat kravarbete App Tillägg/ändring i Inköpt helt nytt gammalt COBOL- standardsystem system utan krav- dokumentation ”Bara teknikbyte” Små ändringar i flera sammanlänkade Nyutveckling system verksamhets- stödjande system Integrations- Ersätta flera system med ett projekt Ny webbsite Webbportal till med interaktivt gamla system stuk 12Intern
 13. 13. Summering: Verkligheten hos oss • Du behöver kunna: – Förhandling – Communication skills – Flera metoder/arbetssätt • Det blir många personer och system inblandade • Anpassa arbetssättet för krav efter situationen => Situationsanpassat Kravarbete 13Skolboken & Verkligheten, Dan Ståhlberg

×