Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Netto Pm Presentation 100304

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Netto Pm Presentation 100304

 1. 1. Drive ManagementPerformance ManagementNetto<br />Stockholm mars 2010<br />
 2. 2. Syfte och agenda<br />Syfte:<br />Syftet är att presentera Performance Management och undersöka ev behov ho Netto<br />Agenda:<br />Drive Management och Performance Management<br />Netto<br />Nästa steg<br />
 3. 3. Studie: Harris Interactive*<br /><ul><li>37% upplevde att det var tydligt för dem vad deras organisation försökte uppnå, och varför.
 4. 4. 20%upplevde ett engagemang för gruppens och organisationens mål
 5. 5. 20%upplevde en tydlig koppling mellan gruppens och organisationens mål, och ens egna aktiviteter och uppgifter.
 6. 6. 50%var nöjda med det arbete de utfört när veckan var slut.
 7. 7. 13% upplevde tillitsfulla, samarbetsorienterade relationer till andra grupper och avdelningar inom organisationen.</li></ul>* Studie från 2005 med 23 000 heltidsanställda på nyckelpositioner i amerikanska företag<br />
 8. 8. Översatt till ett sammanhang…<br /><ul><li>7av de 11 spelarna är osäkra på vilket mål som är deras
 9. 9. 2 av 11 skulle faktiskt bry sig
 10. 10. 2 av 11 vet på vilken position de spelar, och vad de förväntas göra
 11. 11. Alla utom 2 skulle, på ett eller annat sätt, tävla mot sina egna medspelare, snarare än mot motståndarna</li></li></ul><li>Drive Management- Att maximera verkningsgraden mellan strategi och handling<br />Verkningsgrad<br />Tydlig strategisk plan<br />Strategisk plan / affärsplan<br />100 %<br />Maximera verkningsgraden mellan strategi och handling<br />Det operativa arbete<br />Hög nedbrytnings-kvalitet<br />0 %<br />
 12. 12. Värdegrund:<br />Kultur för att lyckas uppfylla affärsidé & nå visionen<br />Värdegrund:<br />Kultur för att lyckas uppfylla affärsidé & nå visionen<br />Strategisk Plan<br />Affärsidé Varför vi existerar, vad vi gör och för vem vi gör det<br />Vision Ambition över lång tid<br />Mål<br />Mål<br /> Strategier<br />Mål<br />Affärsområde <br />Mål & aktiviteter<br /> Strategier<br />Team <br />Mål & aktiviteter<br /> Strategier<br />Individ<br />Mål, aktiviteter <br />& beteende<br />Nuläge<br />© Drive Management<br />
 13. 13. Performance Management har mycket hög prioritet hos Sveriges storbolag<br />Källa: Drive Management, Performance Management Survey 2009<br />
 14. 14. Sveriges storbolag är på väg från målstyrning till prestationsstyrning<br />Verkningsgrad mellan <br />strategi och handling<br />Maximerad verkningsgrad mellan strategi och handling<br />Prestationsdriven<br />verksamhetsstyrning<br />Fjärde<br />generationen<br />Tredje<br />generationen<br />Prestationsstyrning<br />Andra<br />generationen<br />Målstyrning<br />Första generationen<br />Mål- och <br />utvecklingssamtal<br />Dåtid<br />Nutid<br />Framtid<br />Källa: Drive Management, Performance Management Survey 2009<br />
 15. 15. Performance Management - Utmaning<br />Sätta individuella mål<br />Följa upp individuella mål<br />Incitament / Bonus<br />Lönesamtal<br />Målsamtal<br />Att optimera varje individs prestation<br />Utvecklingssamtal<br />Kompetensutveckling<br />Uppföljningssamtal<br />Coachning<br />Korrigera beteende<br />Utvärdera prestation<br />Förankra & leva värderingar<br />Styra beteende<br />Etc<br />Performance Management<br />Tydlig process, verktyg och hög genomförandekvalitet<br />Grundlöneutveckling<br />Förbättra prestation<br />
 16. 16. Vad är Performance Management?<br />Individuella mål<br />Förväntat beteende<br />Enas om <br />förväntad prestation<br />Handlingsplan<br />Kompetensutvecklingsplan<br />Resurser<br />Belöna och<br />uppmärksamma<br />Skapa förutsättningar för prestation<br />Belöna prestation<br />PERFORMANCE MANAGEMENT<br />Performance Management är en systematisk process som syftar till att<br />maximera verkningsgraden mellan strategi och handling <br />genom att optimera varje individs prestation<br />Utvärdera prestation<br />Driva & följa prestation<br />Kontinuerligt mäta, följa upp och ge feed-back<br />Strukturerad avstämning <br />Justering<br />Slutgiltigt utvärdering<br />och bedömning<br />
 17. 17. Scenario 1<br />Nuläge<br />Mål<br />Kvalitetsförbättring<br />Mål<br />Struktur-förbättring<br />Scenario 2<br />Nuläge<br />STRUKTUR-<br />NIVÅ<br />5. PRESTATIONSDRIVEN<br />VERKSAMHETSSTYRNING<br />4. PRESTATIONSSTYRNING<br />Verkningsgrad<br />3. MÅLSTYRNING<br />2. MÅL- OCH<br />UTVECKLINGSSAMTAL<br />1. AD HOC<br />GENOMFÖRANDE-KVALITET<br />Dålig<br />Mindre bra<br />Bra<br />Mycket bra<br />Optimalt<br />Förbättringsinsatser<br />Mycket dålig<br />Källa: Drive Management, Performance Management Survey 2009<br />
 18. 18. 12<br />
 19. 19.
 20. 20. Drive ManagementEn ledande aktör inom Performance Management<br />
 21. 21. Vi är en ledande aktör inom Performance Management <br />Att maximera verkningsgraden mellan strategi och handling <br />genom att optimera varje individs prestation<br />Kontakta Drive Management:<br />Drive Management<br />Skeppsbron 16<br />SE 111 30 Stockholm<br />Sweden<br />+468231316<br />www.drive.se<br />Ansvarig konsult för detta dokument:<br />Drive Management<br />© Drive Management 2009. Drive Management, Performance Management Forum, Performance Management Survey, Performance Management CalibrationConcept, Drive Index, Drive Barometer, Drive Method är registrerade varumärken hos Corporate Drive International AB.<br />

×