Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metehan Irak -Bahçeşehir Üni. Psikoloji Bölümü

1,085 views

Published on

Gamification Turkey Summit

Published in: Education
 • Be the first to comment

Metehan Irak -Bahçeşehir Üni. Psikoloji Bölümü

 1. 1. Oyunsallaştırma, oyun bağımlılığı ve bilişsel süreçler Metehan Irak Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beyin & Biliş Araştırmaları Lab. metehan.irak@eas.bau.edu.tr
 2. 2. Beyin ve Biliş Araştırmaları Laboratuvarı
 3. 3. Bilişsel Süreçler & Oyunsallaştırma Neden (artık) ihtiyaç duyuyoruz?  Bilişsel görevler genel olarak yoğun ve aktif çaba gerektiren  İçinde çok sayıda tekrar aşaması olan,  Dikkatin, oryantasyonun sürdürülmesini gerektireni  Performans ölçen (belki zor) görevlerdir.
 4. 4. Oyunlaştırmanın Faydaları  Motivasyon bariyerini aşmak  Veriyi daha fazla hatadan arınık toplamak  Dikkatin, oryantasyonun sürdürülmesini kolaylaştırmak  Özellikle de eğitim,tedavi ve rehabilitasyonda başarılı sonuçlar var.
 5. 5. Internal source memory External source memory Reality source memory Bir Oyunsallaştırma Örneği (5-12 yaş Kaynak Belleği) (Çimen & Irak, subm)
 6. 6. TOYJİ Oyunlarının Bilişsel Süreçlerin Ölçümünde Kullanımı ve Adaptasyonu Yeni Proje
 7. 7. • Bağımlılık – Fiziksel – Psikolojik • Bağımlılık türleri • Sigara • Alkol • Madde/Uyuşturucu • Kumar • Yeme-içme • Egzersiz • Alışveriş • Cinsel içerikli • İnternet ve oyun Oyun Bağımlılığı
 8. 8. Oyun bağımlılığının 8 işareti 1. İstediğiniz heyecana ulaşmak için zaman artan miktarlarda online oyun oynamak ihtiyacanınız var mı? 2. Zihniniz sürekli oyun ile meşgulmü? 3. Arkadaşlaınıza ya da ailenize oyun oynama sürenizi arttırmak için yalan(lar)söylediğiniz olur mu? 4. Oyun oynamayı bırakmak zorunda kalmak sizi gergin ya da huzursuz yapar mı? 5. Oyun oynamayı bırakmak, azaltmak için geçmişte başarısız girişimleriniz oldu mu? 6. Çaresizlik, suçluluk , kaygı ya da depresyon gibi duygulardan kurtulmak ve rahatlatmak için oyun oynar mısınız? 7. Oyuna sürekli zaman ayırmanız nedeniyle ilişkilerinizde/ evliliğinizde sorun yaşadınız mı? 8. Oyuna sürekli zaman ayırmanız nedeniyle iş, kariyer, eğitim fırsatları konusunda sorun yaşadınız mı?
 9. 9. A: Suplemental motor area, DLPFC, Temproparietal junction B: fronto-limbic, cingulat, Temproparietal (Mathiak & Weber, 2006) Oyun Bağımlılığının Nörobiyolojisi
 10. 10. Belconi er al; 2017; OVC; 2013; Rangaswamy &Porjesz; 2008 Bağımlılığın Nörobiyolojik Belirleyicisi: P300 EEG/ERP
 11. 11. Oyun Bağımlılığının Nöropsikolojisi + ? Tepki hızı Olaysal bellek Görsel uzaysal bellek Emosyonel bellek Dikkat Yönetivici işlevler Tarama Yönlenim Yöntemsel sorunlar • Bağımlılık kriterleri (haftalık/günlük oynama süresi ) • Karşılaştırma grupları: risk grubu, hiç oynamayan • Oyun oynamaya başlama yaşı • Kullanılan görevlerin çeşitliliği • Deney öncesi oyuna mağruz bırakma ya da • Uzun süreli oyun pratiği yaptırma
 12. 12. Proje • Katılımcılar  N = 98  44 kadın 54 Erkek  Yaş: 18-31 (Ort.= 22.47; SS = 3.1) • Görevler – Duygusal Bellek – Çalışma Belleği – Görsel uzaysal bellek – Nesne tanıma – İnhibisyon – Dikkat (Tarama) Gruplar Bağımlı Risk Kontrol Haftalık oyun oynama süresi (saat/hafta) > 16 4-8 0 Patolojik Oyun Bağımlılığı Listesi > 51 1-2 0 Şiddet içerikli olmayan oyun oynama süresi (saat/hafta) 0 0 0 Bağımlı Risk Kontrol Kadın 15 8 11 Erkek 31 16 7 Toplam 46 24 28
 13. 13. Çalışma Belleği (5sn)
 14. 14. Çalışma Belleği Tepki Hızı Doğru Sayısı (Irak, Soylu & Çapan; 2016)
 15. 15. Fz FCz Non-players Addicted Çalışma Belleği: Yanıltıcı uyaran
 16. 16. Non-addicted Addicted Çalışma Belleği: Yanıltıcı uyaran
 17. 17. 1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama1000ms Bir önceki aşamada burada mıydı? Evet / Hayır Bekleme Oryantasyon 1000ms 1000ms Şeklin yerini öğren: Sağ ya da sol yanda Görsel Uzamsal Bellek
 18. 18. 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 control risk addicted Frequency Groups Correct Recall Incorrect Recall Correct Recognition Incorrect Recognition (Irak, Soylu & Çapan; 2016) Görsel Uzamsal Bellek
 19. 19. Görsel Uzamsal Bellek Pz P8 P7 Doğru Pz P8 P7 Yanlış Addicted Non-addicted
 20. 20. HALSİZ HALSİZ Duygusal Bellek
 21. 21. Pz Cz Fz Pz Cz Fz Doğru Yanlış Addicted Non-addicted
 22. 22. • Şiddet içeriki oyunlara mağruz kalmak BAZI bilişsel süreçlerin olumsuz etkileyebiliyor. • Risk grubu üzerinde izleme çalışmaları yapmak gerekiyor. Bu gruba ait tam sonuçları 8-10 yıl sonra görmek mümkün. • Oyunu şiddet içeriğinden arındırırsak ne kaybederiz? • Oyunlaştırmanın hangi parametreleri oyunların şiddet içeriğini azaltmada kullanılabilir? Genel Sonuç ve Değerlendirme
 23. 23. Teşekkür

×