Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Egipte

5,023 views

Published on

Apunts de repàs per el control de recuperació.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Egipte

 1. 1. EGIPTE-Situat a la banda oriental del MarMediterrani i al continent africà.-Seria un desert si no existís el riu Nil-Aquest riu fa que Egipte segui un imperiagrari.
 2. 2. La història de l’anticEgipte abasta un períodede mes de 3.000 anys,que els historiadorsdivideixen en :Imperi AnticImperi MitjàImperi Nou.
 3. 3. POLÍTICAI SOCIETAT
 4. 4. Els faraons eren els reis de l’antic Egipte.És l’amo i propietari.Era considerat un déu a la terra, per la qualcosa podia exercir un poder absolut.Procedien de la classe baixa, però erencultes intel.ligents i educats. Utilitzaventaujanes, gerros d’aigua, càlams de canyaamb un estoig i papirs.Coneixien bé els documents legals icomercials de l’època. Eren els responsablesde l’administració.
 5. 5. La seves funcions podien ser diverses: cuidar lesnecessitats diàries del culte, recitaven fórmulesi oracions als déus, feien rituals en lesmomificacions i als enterraments.Els pagesos llauraven i plantavenllavors als camps, els quals eren regatsamb dics i canals. Egipte rebia xàfecspetits, pel que els pagesos es refiavendel Nil per a regar les seves collites
 6. 6. La gran majoria treballaven per el Faraó, per elsnobles,construint cases, mobles i tombes.Eren propietat del Faraó.Eren gent sense drets que estaven obligats a ferfeines de varis tipus: podien treballar a les mines,o a les canteres extraient pedres, o construint dicsi canals per aprofitar millor les aigües del riu Nil.
 7. 7. ESCRIPTURAJEROGLÍFICA HIERÀTICA DEMÒTICAEscriptura de concepte. Unaidea o cosa s’expressa ambun sol signe.El mateix, simplificant elsigne i afegint signesconvencionals.Manté el signe jeroglífic moltmés simplificat i amb molts méssignes convencionals.
 8. 8. Quan les tropes de NapoleóBonaparte van arribar aEgipte, van trobarl’anomenada Pedra de laRosseta.És una pedra negra plana,gravada amb tres llengües:GEROGLÍFIC 70 signesDEMÒTIC 140 signesGREC 400 signesGràcies a aquesta troballa esvan poder desxifrar elsgeroglífics egipcis.
 9. 9. Els egipcis creien en la vida després de la mort.Pensaven que era necessari conservar en bonestat el cos per a la segona vida.És per això que momificaven els cadàvers i elsguardaven en sarcòfags embolicats en unesbenes fines de lli.Les tombes que podien ser de tres tipus:Els sarcòfags els dipositaven en tombes, prougrans i plenes de tresors, menjar, cistells,etc...pensant en tot el necessari per aquestasegona vida.
 10. 10. Van ser les tombes més antigues.Amb forma de rectangle i parets inclinades.A l’interior disposaven d’una cambra funeràriaon se situava el cadàver, i a la qual es podiapenetrar per un passadís.
 11. 11. Dins de la piràmide s’estenia una xarxade passadissos i paranys per tal dedificultar l’accés als lladres.Tombes enormes de forma piramidalServien d’última morada als faraons del’Imperi Antic.
 12. 12. Eren tombes subterrànies ques’excavaven a dins d’una muntanya.Un conjunt de galeries dins la muntanyaportaven cap a la cambra del sarcòfag.pedra
 13. 13. ESCULTURAImperi antic, mig icomençament del nou.
 14. 14. La majoria d’escultures egípcies s’han trobat a lestombes i als temples. Esculpides sobre pedres itambé sobre la roca de la muntanya.Característiques prals:- Caps rodons, colls curts- Mirada tensa- Figures rígides, hieràtiques.- Monumentalitat.- Braços enganxats al cos- Un peu més adelantat que l’altre.Faraó Micerí amb la seva esposa i la deesa
 15. 15. Sheik-el-Beled
 16. 16. Totes les estàtues representen a Ramsès ll
 17. 17. Període de Tell-el-AmarnaVan nombrar faraó aAMENOFIS IV oAKHENATÓN, que el seunom volia dir adorador deDéu.Va fer molts canvis en elseu regnat, un d’ells va sercanviar la plàstica de lesescultures:-Molt menys rígides-Caps apepinats-Colls llargs.Bust de Nefertiti
 18. 18. PINTURAMajoritàriament la pintura dels egipcis latrobem dins les tombes. Servia per adecorar les parets amb escenes de la vidaquotidiana: treballs agrícoles, caça i pesca,banquets, balls.La pintura també es va utilitzar en ladecoració de sarcòfags i en la il.lustració depapirs, com per exemple en el “llibre delsmorts”Les pintures (Im. Nou) van substituir els relleus(Im. Antic), sobretot en la decoració delshipogeus de la necròpolis de la Vall dels Reis aTebas
 19. 19. Característiques generals:Pintar la cara i el cos de perfil.Ull i cos pintats de front.Espatlles i cadera pintades de front.Cames i peus pintats de perfil.Temes de les pintures:Escenes de caça o pesca.Festes amb músics i ballarines.Escenes de feines al camp en les diferentsestacions.
 20. 20. Tècnica:Pintura al fresc: morter decalç i sorra.Encàustica: cera barrejadaamb pigments.Color:Colors purs : ocres sobre fons grocs,vermells sobre fons blaus, etc...Figures resseguides amb el contorn negre.

×