Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

автобиография

1,656 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

автобиография

  1. 1. Автобиография на Иван Ивелинов Марков Вашата снимка тук Подробности за лицето: Адрес: Варна, "Парижка Комуна" No 15, ет.2 Дата на раждане: 29 Май 1975 Телефони: дом.: (052)22-93-27 GSM: (088) 79-24-02 E-mail: ha_ivan@mail.bg Семейно положение: неженен Здравословно състояние: отлично Отбил военна служба през 2000 г. ♦ Трудова биография: На хонорар: Разработване на малки и средни програми / бази данни за автоматизация на документирането и счетоводство. Програми за персонал и работни заплати. Pазработване на Web сайтове по поръчка. Подготвяне и компютърно оформяне на документи, оферти, делови писма. Превод /английски - български, български - английски/. В ТБ Биохим - Варна: от 09/1998-10/2001 счетоводител-касиер ♦ Квалификация: Компютърна грамотност: • Операционни системи: Windows 3.1, 95/98 - перфектно задълбочено познаване на всички функции, Novell Netware, Linux - инсталиране и основно конфигуриране. • Езици за програмиране и програмни среди: Pascal, C/C++, Delphi, HTML, JavaScript, PHP. • Приложни програми и СУБД: dBase, Paradox, FoxPro, MS Access, Excel, WinWord, Macromedia Dreamweaver, FrontPage. Английски език: отлично писмено и говорим. Френски език Счетоводство Водач на МПС: категории ВM. Курс за работа с валута. ♦ Образование: 1990-1994: Eзикова гимназия "Гео Милев" - гр.Добрич, английски език, втори език - френски, завършено средно образование с успех отличен 5.70. 1994-1998: Икономически Университет - гр. Варна, спец. Икономическа информатика, редовно обучение, държавна поръчка, срок на обучение - 4.5 години. Получена образователно квалификационна степен бакалавър със среден успех мн. добър 5.05. 1998-1999: Икономически Университет - гр. Варна, Магистърски програми - Икономическа информатика, редовно обучение, срок на обучение - 1 година. Получена образователно квалификационна степен магистър със среден успех мн. добър 5.00.
  2. 2. 1999 - Курс за работа с валути. 1999 - Курс за водач на МПС. 2001 - Курсове в ТБ-Биохим - София по банкови операции, кредитна дейност, SWIFT разплащания, работа с информационната система на банката. ♦ Личностни качества: Бързо усвояване на нови дейности, отговорно отношение към задълженията и поставените задачи. Отнасям се сериозно към интензивна и натоварена работа. Обичам да работя в екип с много хора. Имам добро чувство за хумор. ♦ Занимания в свободното време: Kомпютърни приложни програми, разработка на Web сайтове, Internet. Спорт с велосипед, туризъм, музика, художествена и класическа литература, кино.

×