Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Het mooiste uitzicht is inzicht

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
het mooiste
uitzicht is
inzicht
INZICHT IN EN UITZICHT OP
HET SUCCES VAN INNOVATIETOPPERS
Paul d’Hond
Quirien Verbakel
Han...
Over Syntens Innovatiecentrum
Syntens Innovatiecentrum laat de Nederlandse economie groeien door
het versterken van innova...
Inleiding
In 2010 is de Nederlandse regering begonnen met het topsectorenbeleid. Syntens
heeft zijn organisatie ingericht ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 16 Ad

More Related Content

Similar to Het mooiste uitzicht is inzicht (20)

Advertisement

More from Kamer van Koophandel Rotterdam (19)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Het mooiste uitzicht is inzicht

 1. 1. het mooiste uitzicht is inzicht INZICHT IN EN UITZICHT OP HET SUCCES VAN INNOVATIETOPPERS Paul d’Hond Quirien Verbakel Hans Buurman barometerboek.indd 1 29-01-13 15:20
 2. 2. Over Syntens Innovatiecentrum Syntens Innovatiecentrum laat de Nederlandse economie groeien door het versterken van innovatie in het midden- en kleinbedrijf. Syntens maakt ondernemers bewust van de mogelijkheden die zij hebben om te innoveren en helpt ondernemers concreet om daarin stappen te zetten die leiden tot resultaat voor de onderneming. Het grote en persoonlijke netwerk van Syntens zoals kennispartners, ondernemers en brancheorganisaties strekt zich uit over de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie en is regionaal beschikbaar en toegankelijk. Door nieuwe verbindingen binnen dit netwerk te leggen, bijvoorbeeld tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en kennisinstellingen, ontstaan innovaties die resulteren in nieuwe business. Zo dragen de activiteiten van Syntens Innovatiecentrum indirect bij aan een extra omzet bij het Nederlandse bedrijfsleven van enkele honderden miljoenen euro’s. Nieuwe verbinding, nieuwe business www.syntens.nl Meer informatie Syntens Innovatiecentrum Paul d’Hond (Projectmanager) Telefoon 06-55 82 44 15 mail: paul.dhond@syntens.nl www.syntens.nl/topketenimpuls 02 barometerboek.indd 2 29-01-13 15:20
 3. 3. Inleiding In 2010 is de Nederlandse regering begonnen met het topsectorenbeleid. Syntens heeft zijn organisatie ingericht volgens dit beleid en ondersteunt het MKB om aan te sluiten bij de groeikansen. Ook in 2012 zijn veel ondernemers in (het verlengde van) de topsectoren HTSM, Chemie, Energie en Water succesvol geweest met het ontwikkelen en vermarkten van innovaties. Wat maakt dat deze innovatieprojecten slagen of falen? Welke succesfactoren spelen daarbij een rol? Welke bronnen worden aangeboord en hoeveel invloed hebben die op het succes van innovatie? Wat hebben innovatieve ondernemers in de toekomst (meer) nodig? Welke lessen kunnen we leren van succesvolle innovatietoppers? Syntens Innovatiecentrum heeft vijftig succesvolle innovatieprojecten onder de loep genomen om succesfactoren en aanbevelingen boven water te halen voor MKB ondernemers, overheid en brancheorganisaties. Inzicht in, en uitzicht op het succes van innovatietoppers is het resultaat van deze exercitie. Dit boekje geeft inzicht in de belangrijkste succesfactoren en toont het belang aan van kennis, samenwerking, financiering en enkele andere parameters in innovatietrajecten. Tevens geeft het uitzicht op, en aanbevelingen voor een toekomst waarin de behoeften van innovatieve MKB ondernemers beter worden vervuld. Het onderzoek is uitgevoerd onder vijftig ondernemers met een succesvol innovatietraject en is daarmee geen afspiegeling van het Nederlandse innovatieve MKB. Wel zijn dit bedrijven die als inspirerend voorbeeld en drijvende kracht gelden voor innovatief MKB Nederland. Bij deze ondernemers zijn interviews afgenomen van circa 25 minuten per ondernemer. De verkregen gegevens zijn kwantitatief verwerkt om generieke uitspraken te kunnen doen, zonder de rijkdom van de individuele inzichten te verliezen. Syntens Innovatiecentrum, januari 2013 03 barometerboek.indd 3 29-01-13 15:20
 4. 4. Samenvatting Innoveren in Nederland verandert. De tijd van individueel innoveren is voorbij, er wordt op grotere schaal in netwerken geïnnoveerd. Succes hangt niet meer alleen af van de kwaliteit van de innovatie, maar in toenemende mate ook van het vinden van de juiste partners. Toch blijft innovatie aantrekkelijk: het is een stuwende kracht voor groei van omzet, toegevoegde waarde en export. “Innovatie heeft het ondernemerschap leuker gemaakt”, aldus een ondernemer. Dat innoveren ook lastig kan zijn, is van alle tijden. Ondernemers worstelen vooral met techniek, het achterhalen van de juiste kennis en het rondkrijgen van de financiering. Het vinden van de juiste partners om deze knelpunten samen mee op te lossen, wordt genoemd als doorslaggevend voor het slagen van innovatieprojecten. Als het gaat om samenwerken, dan wordt de weg naar toeleveranciers door de meeste ondernemers goed gevonden. Samenwerking met klanten en collega ondernemers bevat nog een waardevol potentieel voor MKB, maar wordt nog weinig benut. Er wordt maar weinig kennis van buiten gehaald. Daar waar dat wel gebeurt, wordt deze echter als buitengewoon belangrijk beoordeeld. Financiering voor innovatie is moeilijk aan te trekken. Veel financiering komt uiteindelijk uit eigen middelen en vormt daardoor zelden een belemmering voor de continuïteit van het innovatieproject. Een aanmerkelijk deel van de innovaties zet in op het realiseren van internationale ambities, voornamelijk het gebied van export. Gevraagd naar de belangrijkste organisatorische en sociale succesfactoren, worden het regelen van geheimhouding en het maken van een goed plan het vaakst genoemd. De actieve betrokkenheid van alle medewerkers en businesspartners stuwt de resultaten op en tilt het bedrijf naar een hoger niveau. Bij succesvolle innovaties is er ook een rol voor de overheid, voor Syntens Innovatiecentrum en de topsectoren. Uit het onderzoek blijkt dat er een kans ligt voor de overheid om een ander gezicht te laten zien dan dat van ‘subsidie’ – bijvoorbeeld met een meer op het MKB gericht beleid. Syntens vervult een gewaardeerde rol als inspirerend verbinder. Tenslotte goed nieuws met betrekking tot de hefboom die de vernieuwing in gang zet voor de totale innovativiteit van het Nederlandse MKB: in meer dan de helft van de gevallen worden collega ondernemers aangestoken door het succes van innovatie en zijn anders gaan werken. 04 barometerboek.indd 4 29-01-13 15:20
 5. 5. Ten eerste een aantal open vragen naar de succesfactoren van innovatie. 1. Ondernemers worstelen vooral met techniek, het rond krijgen van de financiering en het vinden van de juiste kennis. Techniek Financiering Vinden kennis “Geen zonde innovatie rm accep arkttatie” Peter Ebret Retrae ti Eur ope Marktacceptatie Partners interesseren Haalbaarheid Time to market Wetgeving 0% Vraag: 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Wat maakte uw innovatieproject moeilijk of complex? 2. Het vinden van de juiste partners is doorslaggevend voor het slagen van innovatieprojecten. Juiste partners Kennis Financiering Techniek Kostprijs Marktintroductie Doorzettingsvermogen Planning Launching customer Pro-actieve houding Blijven bij core competence Interne brede betrokkenheid Tussentijds testen “Zoek in traje het voorbrede ct met een bl juiste ik naar de partij en” Leo M arinis Mobil e Con sen tainin g 0% Vraag: 5% 10% 15% 20% 25% Wat waren voor uw innovatieproject de kritische succesfactoren, oftewel welke kritische zaken zijn er gebeurd waardoor het innovatieproject is gelukt? 05 barometerboek.indd 5 29-01-13 15:20
 6. 6. 3. Veel struikelblokken van innovatieprojecten zijn beïnvloedbaar door de ondernemer. 4. De belangrijkste beïnvloedbare struikelblokken zijn: focus houden op het project en het vinden van de juiste partijen. Te weinig focus op project Niet vinden van juiste partijen Time to market “Gebr focus ek aan nekt je ” Ruud van H am Water block Doorzettingsvermogen Kostprijs realiseren Kennis complex/gebrek aan Te snelle introductie Financiering Onvoloende market fit Overheid/regels Technische haalbaarheid Opleidingsniveau klant 0% 5% Moeilijker beïnvloedbaar moeilijker beinvloedbaar Vraag: 10% 15% 20% 25% Beïnvloedbaar Beinvloedbaar Wat waren de kritische faalfactoren, oftewel welke kritische zaken hadden er kunnen gebeuren die uw innovatieproject hadden kunnen laten mislukken? 06 barometerboek.indd 6 29-01-13 15:20
 7. 7. Vervolgens een aantal vragen over de rol en belangrijkheid van zes vermeende succesfactoren: samenwerking, kennis, financiering, internationaal, organiseren van innovatie, sociale innovatie. 5. Het verkrijgen van financiering wordt het vaakst genoemd als belangrijkste succesfactor voor het slagen van het innovatietraject. Financiering Sociale innovatie “De k o gaan sten de ba voor ten uit ” Samenwerken Internationale component Organiseren Verkrijgen kennis 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 07 barometerboek.indd 7 29-01-13 15:20
 8. 8. 6. De weg naar de toeleverancier wordt door de meeste ondernemers goed gevonden. 7. Samenwerking met klanten en collega ondernemers bevat een waardevol potentieel voor het MKB, maar wordt nog weinig benut. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Toeleverancier Universiteit/Hogeschool “Deel ke je con nnis met c en b urrent de ma reek zo rkt op en” Walte r Jan Jagra sen n Adviesbureau/consultant Adviesburo/consultant Klanten Collega ondernemers Kennisinstellingen Overheid Bank/investeringsmaatschappij Geen samenwerking Vraag: Heeft u voor uw innovatieproject samengewerkt met anderen, en met wie? 0 2 4 6 8 10 Toeleverancier Universiteit/Hogeschool “Maa k me van b er gebruik e ken staande alles nis, ga nie zelf u t itzoek en” Rob L ang Elme en c Adviesbureau/consultant Adviesburo/consultant Klanten Collega ondernemers Kennisinstellingen Overheid Bank/investeringsmaatschappij Vraag: Hoe belangrijk was het samenwerken met deze anderen voor het slagen van uw innovatieproject? 08 barometerboek.indd 8 29-01-13 15:20
 9. 9. 8. Er wordt maar weinig kennis van buiten gehaald. Daar waar dat wel gebeurt, wordt deze echter als buitengewoon belangrijk beoordeeld. Toeleveranciers Universiteit/Hogeschool Adviesbureau/consultant Aviesburo/Consultant Kennisinstelling Klant Geen kennis in huis gehaald Vraag: 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Heeft u voor uw innovatieproject kennis of technologie 35% in huis gehaald die u nog niet had? Zo ja, waar heeft u deze verkregen? 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Toeleveranciers “We z ijn bedrij een klein f grote met een ambit ie” Dirk V erhoe Axxic on M ven Eindh oulds oven Universiteit/Hogeschool Aviesburo/Consultant Adviesbureau/consultant Kennisinstelling Klant Vraag: Hoe belangrijk was het verkrijgen van deze kennis / technologie voor het slagen van uw innovatieproject? 09 barometerboek.indd 9 29-01-13 15:20
 10. 10. 9. Financiering voor innovatie is moeilijk aan te trekken, maar vormt zelden een belemmering voor continuïteit. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Eigen middelen Subsidie “Zoek e geen en klant, subsid ie” Yvonn e Klee HERA fkens Investeerder Klant (voorfinanciering) Banklening Sponsoring Crowd-sourcing Vraag: Hoe is de financiering van uw innovatieproject tot stand gekomen? 10. Een aanmerkelijk deel van de innovaties zet in op het realiseren van internationale ambities. Geen internationale component Export investeerder Investeerder “Kijk lands over de gr daa enzen, nieuw r liggen e mar kten” Steph an Po DPI H elsma olding Import Kennis Vraag: Kende uw innovatieproject een internationale component, en zo ja, welke? 10 barometerboek.indd 10 29-01-13 15:20
 11. 11. 11. Het regelen van geheimhouding en het maken van een goed plan zijn de belangrijkste organisatorische succesfactoren. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Maak planning Geheimhouding regelen (NDA) “Maa k ee and n plannin de wa ers regeer g, t an va n de d ag” Antwa Roeg n de Pund iers d e Koe er ijer Projectleiderschap Leg afspraken vast Maak tijd vrij Duidelijkheid belang partijen Vroegtijdige samenwerking Risico analyse Betrek de klant Vraag: Wat zijn voor u de belangrijkste lessen hoe een innovatieproject succesvol georganiseerd zou moeten worden? 12. Actieve betrokkenheid van medewerkers en businesspartners stuwt de resultaten op en tilt het bedrijf naar een hoger niveau. 13. Het belang van de sociale factoren voor het slagen van innovatie wordt door 10% van de ondernemers niet herkend. 0% 10% 20% 30% 40% 50% Betrokkenheid medewerkers Klik tussen mensen en partijen Persoonlijke groei stimuleren “Als je de org anis nie gaat h t mee heb atie t, et nie t lukk en” Jaap van B aar IE Sys tems Communicatie Kennis/competentie ontwikkeling Trots/doorzettingsvermogen Netwerk Geen of weinig Vraag: Wat zijn voor het slagen van uw innovatieproject de belangrijkste sociale succesfactoren geweest? 11 barometerboek.indd 11 29-01-13 15:20
 12. 12. Dan een aantal vragen over de huidige en gewenste rol van de overheid, de rol van Syntens Innovatiecentrum, de topsectoren en het aansteekeffect. 14. Kans voor de overheid om een ander gezicht te laten zien dan dat van ‘subsidie’ – bijvoorbeeld een meer op het MKB gericht beleid. Geen rol Subsidie Klant Faciliterend Vraag: Wat was de rol van de overheid bij het slagen van uw innovatieproject? “Mee r ov de br erleg met anche s” Dick B Get P ais act “Geef opdra chten ” Seph Lottm an AllinP last Op MKB toegesneden beleid Rol in financieringslandschap Wet- en regelgeving Inhoudelijk faciliteren Oneerlijke concurrentie aanpakken Verlagen drempels Opdrachtgeverschap Geen wens Vraag: “Zorg en eenvo dat banke u n kunne diger geld n uitle nen” Bart v an Go NYOY ch N Hoe zou de overheid u kunnen ondersteunen om toekomstige innovatieprojecten eerder, beter en sneller succesvol te maken? 12 barometerboek.indd 12 29-01-13 15:20
 13. 13. 15. Syntens Innovatiecentrum vervult een gewaardeerde rol als inspirerende verbinder. Kennisdelen 13% Valoriseren 6% Samenwerken 54% “Synt trum ens Innova gee tiec ongek ft onafhan enke leurd advie lijk, s” Wijna nd Ve en Veap Shield s Inspireren 38% Vraag: Wat was de rol van Syntens Innovatiecentrum bij het slagen van uw innovatieproject? 16. In meer dan de helft van de gevallen worden ook collega ondernemers aangestoken door het succes van innovatie en zijn zij anders gaan werken. Geen aanstekelijkheid 44% “Ik zie in dat an mijn omge ving dere o nd ne stude mers nu o ernten in ok schak elen” Leo M Mobil arinissen , e Con tainin g Aanstekelijkheid 56% en” Vraag: Zijn bedrijven in uw omgeving ook anders gaan werken naar aanleiding van uw innovatieproject? (Aanstekelijkheid) 13 barometerboek.indd 13 29-01-13 15:21
 14. 14. 17. Iets meer dan de helft van de ondernemers heeft van ‘topsectoren’ gehoord, maar slechts weinigen hebben een beeld van wat de topsector voor hen kan betekenen. 100% 80% nee nee “Tops ec alleen tor: dat is grote voor de jonge ns” nee 60% 40% ja ja 20% ja 0% Bent u bekend met het Topsectorenbeleid? Kunt u aangeven wat de Wilt u nader geinformeerd Topsector voor het MKB worden over de Topsector? kan betekenen ? 14 barometerboek.indd 14 29-01-13 15:21
 15. 15. Tot besluit zeven gouden tips van succesvolle innovatieve ondernemers voor collega ondernemers 1. “Zorg dat je steengoed bent in je vak” (Coby Blom, 4Q-Air) 2. “Volg de vraag” (Michel Goebbels, G&S Industries) 3. “Denk goed na, maak een plan, maak kennis” (Marcel van Wersch, Duurzaam Zeeuws Licht) 4. “Volg onderzoek als het gaat om de innovatie, volg je buikgevoel als het gaat om samenwerkingspartners” (Bart van Goch, Nyoyn) 5. “Is het haalbaar, wat is je verdienmodel” (Arnold Vaandrager, Vabo Composites) 6. “Ga uit van je eigen kracht, zet door” (Laurens Pluimers, Barista Technology) 7. “Commitment, commitment” (Dick Bais, Get Pact) 15 barometerboek.indd 15 29-01-13 15:21
 16. 16. Contact Syntens Nieuwegein Postbus 1300, 3430 BH Nieuwegein T. 088 – 444 0 444, E. info@syntens.nl barometerboek.indd 16 29-01-13 15:21

×