Advertisement

Take aways - sessie 5 - De inspiratie-economie: hoe innoveren over industrieën heen?

Nov. 16, 2015
Advertisement

More Related Content

More from researchvlerick(20)

Advertisement

Take aways - sessie 5 - De inspiratie-economie: hoe innoveren over industrieën heen?

 1. CREATIVITY TALKS 2015 Inspiratie-economie: Cross-industrie innovatie 10 november 2015
 2. 1# Inspiratie is de sleutel om te overleven in onze economie. Waarde wordt gecreëerd door het gebruiken van ideeën (kennis en inzichten) uit een andere context en die creatief toe te passen in de eigen context via innovatie, ondernemerschap, en internationalisatie. Het gebruiken van allerlei ideeën (=inspiratie) leidt tot vele types kruisbestuivingen en is de motor van onze economie.
 3. 2# Het potentieel van cross-industrie innovatie schromelijk onderschat. Cross-industrie innovatie waarbij bedrijven over industriegrenzen heen elkaar inspireren en zelfs samenwerken om een gezamenlijk uitdaging aan te gaan, komt nog maar beperkt voor. Maar de interesse groeit! En een nieuwe studie wijst ook uit dat er heel wat waarde kan schuilen in cross-industrie innovatie initiatieven. En dat op vele vlakken.
 4. 3# Steal like an artist Laat je inspireren door andere industrieën. Je moet niet steeds het warm water heruitvinden. Maar let ook op om niet blindelings te kopiëren. To do? Copy-adapt-paste!
 5. 4# Het zijn niet de organisaties met de beste ideeën, maar wel die met de best geïmplementeerde ideeën die het sterkste staan op de markt. Het gaat niet om wie het eerst is, wel om wie het beste innovatie naar de markt brengt. Leer door te doen of anders gezegd: ‘doen is de beste manier van denken’.
 6. 5# Cross-industrie innovatie kan op elk niveau in een bedrijf ontstaan of toegepast worden. Zelfs zonder topmanagement! Echter, als de cross-industrie innovatie streeft naar grote impact, bvb. op het bedrijfsmodel van een organisatie, dan zal het topmanagement een cruciale rol gaan spelen om cross-industrie innovatieprojecten aan te moedigen, te faciliteren, en uiteindelijk te implementeren.
 7. 6# Vertrouwen is essentieel voor het welslagen van cross-industrie innovatie. Nog voordat ideeën gedeeld worden, is een omgeving van vertrouwen een must! Een reputatie van ‘fairness’ of ‘ervaring in samenwerking’ kunnen dit creëren. Ook het nastreven van een sociaal maatschappelijk doel heeft vaak partners bij elkaar gebracht om overheen industriegrenzen te innoveren. Een voorbeeld hiervan is het PRoF Consortium. Over de rol van een NDA (non-disclosure agreement) bestaat onenigheid. Door sommigen wordt het gezien als een noodzakelijke stap in het proces om vertrouwen te formaliseren, hoewel het soms beperkend en vertragend werkt. Anderen zien in een NDA vooral een teken van wantrouwen tussen de partners. Daarom volgende stelregel: eerst vertrouwen, dan een NDA!
 8. 7# Ga proactief op zoek naar de juiste connecties. Om niet-traditionele innovatiepartners te vinden, moet je wel degelijk actief op zoek gaan en buiten je comfortzone treden. Je kunt zeker en vast het geluk wat sturen!
 9. 8# Niet alleen de juiste stappen van het cross-industrie innovatieproces doorlopen is belangrijk. Cruciaal is ook om randvoorwaarden en management van het proces te monitoren! De sleutel tot cross-industrie innovatie is om op elk moment de juiste partners aan boord te hebben om ideeën te willen en kunnen delen. Er moet ook steeds voldoende enthousiasme of energie voelbaar zijn in de groep cross-industrie partners. En men moet trachten focus te houden en niet te verdwalen in een veelvoud aan mogelijke opportuniteiten!
 10. 9# Ondernemingszin en cross-industrie innovatie gaan hand in hand. Cross-industrie innovatie kan sterk botsen met structuren en regels binnen een organisatie. Laat je niet ontmoedigen als je niet gestimuleerd noch gefaciliteerd wordt om te innoveren. Ook jij kan de kampioen zijn die cross-industrie innovatie introduceert in de organisatie!
 11. 10# Blijf anderen voor: Benut complementaire inzichten uit verschillende industrieën om sneller en innovatiever je competitief voordeel te halen op de markt. Een essentiële stap in je samenwerking met cross- industrie partners is een transparante deelcultuur te creëren. Partners moeten zichzelf realiseren dat niet iedereen alles weet/kan en dat elkaars inzichten relevant kunnen zijn om eigen problemen op te lossen, maar ook om samen aan de slag te gaan.
Advertisement