Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ss introducció com volem el curs ss

263 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ss introducció com volem el curs ss

  1. 1. SS Introducció Com volem el curs SS?Poseu-vos en grups i discutiu les preguntes per poder dissenyar el curs d’acordamb les vostres necessitats: 1) Quines són les vostres necessitats? Què espereu del curs? __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ 2) Quin d’aquests blocs és més important per a vosaltres? Valoreu-los de l’1 (més important) al 5 (menys important) i argumenteu-ho. a) EO (expressió oral): fluïdesa, correcció, pronúncia b) EE (expressió escrita): escriure textos variats de manera ordenada, cohesionada, usant els recursos lingüístics i sense faltes d’ortografia c) CO (comprensió oral) d) CL (comprensió lectora) e) GLE (gramàtica i lèxic) __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ 3) Com us agradaria que tractéssim la gramàtica? Escolliu una o més opcions i argumenteu-les. a) Com a principal objectiu del curs b) Lligada al text, és a dir, com a recurs expressiu per millorar el nostre estil i no fer faltes d’ortografia. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 4) Trieu la continuació d’aquesta frase: M’agraden les classes... a) ...magistrals: el mestre ha de ser el conductor de la classe. b) ...participatives: el treball en grup implica que l’alumne sigui més autònom. El mestre dinamitza la classe. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ 5) Trieu la continuació d’aquesta frase: L’avaluació... a) ...només la fa el mestre. b) ... també la pot fer l’alumne. L’autoavaluació i l’avaluació als companys consciencia l’alumne del seu aprenentatge. Dels errors es pot aprendre molt. __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________Gràcies per la vostra col·laboració!

×