Kertas Cadangan Kursus Google Apps Dalam Pengurusan Organisasi

1,055 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,055
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kertas Cadangan Kursus Google Apps Dalam Pengurusan Organisasi

  1. 1. KERTAS CADANGAN Tajuk: BENGKEL PENGGUNAAN GOOGLE APPS ( GOOGLE DOC / DRIVE )DALAM PENGURUSAN ORGANISASI Disediakan oleh: UNIT INTERVENSI KAJIAN DAN PENILAIAN PROGRAM BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU PINANG KERTAS CADANGAN 1
  2. 2. UNIT INTERVENSI KAJIAN DAN PENILAIAN PROGRAM ( UIKPP) BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI PULAU PINANG Tahap Keutamaan Kategori SangatPenting Makluman Penting Kelulusan Biasa Perbincangan PERMOHONAN UNTUK MELAKSANAKAN BENGKEL PENGGUNAAN GOOGLE APPS ( GOOGLE DOC / DRIVE ) DALAM PENGURUSAN ORGANISASI 1. DIKEMUKAKAN KEPADA: KetuaPenolongPengarah BahagianTeknologiPendidikanNegeriPulau Pinang 2. DIKEMUKAKAN OLEH: Unit Intervensi Kajian dan Penilaian Program( UIKPP ) 3. TUJUAN: KertascadanganinibertujuanuntukmemohonpertimbangandankelulusanKetua PenolongPengarah, BahagianTeknologiPendidikanNegeriPulau Pinang untukUnit Intervensi Kajian dan Penilaian Program ( UIKPP ) melaksanakanBengkelPenggunaan Google Apps ( Google Doc / Drive) dalamPengurusanOrganisasi. 4. LATAR BELAKANG BENGKEL : 4.1 4.2 5. Kerajaanmemberipenekanan yang seriusterhadappembudayaan ICT danbersesuaiandengankemahiranabadke 21 yang berfokuskankepadapenggunaan ICT secara optimum dalamorganisasi. Google Appsmerupakansatuinovasi yang barudalamperisian, fungsisertaaplikasi internet danmerupakansatubentuktransformasidaripada web berbentukstatikkepada web yang lebihdinamiksertafleksibel. ASAS PERTIMBANGAN / JUSTIFIKASI 2
  3. 3. 5.1 5.2 Google Appsmerupakansatuteknologi yang mempunyaikeupayaanuntukmenyokong, menggalakkanperbincangantidak formal, berdialog, berkolaboratif, danberkongsiilmusecaraterbuka. 5.3 6. Mengoptimumkanpenggunaan ICTdalamorganisasi. MelatihdanmemberipendedahandalampenggunaanaplikasiGoogle Apps untukpengurusanorganisasidenganlebihberkesan. MAKLUMAT PESERTA Peserta yang terlibatadalahterdiridaripadaPembantuTadbir (N17) di PKG dandanKetua Sub Unit BTPNPulau Pinang. Bil. BTP/BTPN BilanganPeserta 1. Ketua Sub Unit BTPN PP 06 orang 2. PembantuTadbirPKG 3. UIKPP ( Urusetia ) 18 orang 01 orang 4. Penceramah 01 orang Jumlah 7. Catatan 26 orang PELAKSANAAN BENGKEL 7.1 TarikhCadangan : 06Febuari 2014 7.2 Masa : 8.00 pagi – 05.00petang 7.3 Tempat : MakmalKomputer BTPN PP 3
  4. 4. 8. IMPLIKASI KEWANGAN Anggaran kos keseluruhan kursus adalah RM312.00 .Berikut adalah butiran lengkap anggaran kos tersebut di bawah OS 29000dan OS21000: Bil. 1. Perkara OS29000 OS21000 PakejMakanPeserta i. RM 12.00 sehari x 24orang Jumlah: RM288.00 Jumlah Kos Keseluruhan 9. Kos RM312.00 RM 312.00 Pengesahan Peruntukan Pengurusan Baki Peruntukan Terkini OS21000 OS24000 OS29000 _______________________________________________________ …………………………... ( HAMID BIN YUSOFF ) KetuaPembantuTadbir Unit Kewangan BTPN Pulau Pinang 4
  5. 5. 10. Sokongan/Ulasan Penolong Pengarah Unit Perkhidmatan ICT Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Permohonan untuk melaksanakan BengkelGoogle Apps dalam Pendidikandisokong / tidak disokong dengan syarat mematuhi semua Pekeliling Perbendaharaan yang sedang berkuatkuasa. ........................................ (SALIM BIN SHARIFF) Penolong Pengarah Unit Pentadbiran, Perkhidmatan, KewangandanKualiti (2P2K) dan Unit IntervensidanKajianPenilaian Program (UIKPP) Tarikh : 11. Keputusan / UlasanKetuaPenolongPengarah BTPN Pulau Pinang PermohonanuntukmelaksanakanBengkelGoogle Apps dalamPendidikandiluluskan / tidakdiluluskandengansyaratmematuhisemuaPekelilingPerbendaharaan yang sedangberkuatkuasa. …………………………………..... ( MOHD YUSOFF BIN SAHAB ) Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang Tarikh: 5

×