Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bạn có máu phát minh không ?

490 views

Published on

Bạn có máu phát minh không ?

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Bạn có máu phát minh không ?

  1. 1. NGHE Chào các bạn, Ai trong chúng ta có máu mằn mò cũng hy vọng là một lúc nào đó ta sẽ phát minh ra được cái gì đó làm thay đổi thế giới, hay ít ra là thay đổi túi tiền của ta. Đó là một hy vọng rất chính đáng–vừa tạo ra một sản phẩm tốt cho xã hội, vừa có tiền mời bạn bè đi uống cà phê. Nhưng sự thật là tỉ lệ phát mình thành công thương mãi rất nhỏ. Richard Maulsby, giám đốc Phòng Giao Tế của Phòng Phát Minh và Thương Hiệu (Patent and Trademark Office) của chính phủ Mỹ cho biết là trong 1 triệu rưỡi bằng sáng chế chỉ có khoảng 3000 bằng sáng chế là thành công thương mãi. Tức là chỉ 2 phần ngàn số bằng sáng chế là thành công trong kinh doanh, 99,8% là thất bại. Đó là nói đến bằng sáng chế. Nhưng trước khi có bằng sáng chế thì có lẽ là đã có khoảng 1000 cuộc thí nghiệm của mọi người mới có được 1 cuộc thí nghiệm thành công để có bằng sáng chế. Tức là trong 1 triệu cuộc thí nghiệm của mọi người thì cuối cùng có được 2 cuộc thí nghiệm thành công trong kinh doanh. Bạn có máu phát minh không ?
  2. 2. NGHE Nhưng các bạn thử nhìn xem hàng nghìn, hàng chục nghìn sản phẩm đủ loại quanh ta. Mỗi sản phẩm tối thiểu là một bằng sáng chế, nhưng thường thì một sản phẩm có rất nhiều bằng sáng chế. Một chiếc xe hơi có thể có cả mấy trăm bằng sáng chế cho hàng trăm cơ phận trong đó. Như thế để ta có thể mường tượng được hàng bao nhiêu tỉ cuộc thí nghiệm mà con người chúng ta đã làm để rốt cuộc chúng ta có được các sản phẩm ta đang dùng quanh ta. Đó là sức mạnh tiến hóa của con người. Hàng bao tỉ người đã làm bao nhiêu việc nghiên cứu, thí nghiệm, tức là đi tiên phong trong lĩnh vực họ thí nghiệm. Hàng bao tỉ người trong họ đã thất bại, chỉ một số nhỏ thành công, để mang đến cho nhân loại mức văn mình ngày nay. Nói theo cách nói chiến đấu, là bao nhiêu triệu triệu chiến sĩ không tên đã ngã xuống, chỉ một số ít chiến sĩ còn sống sót, nhưng đại quân rốt cuộc đã đưa toàn thể loài người tiến lên một bậc. Mọi chúng ta, dù thành dù bại, đều sẽ chiến thắng ở mức cuối cùng. Chúc các bạn một ngày sáng chế. Bạn có máu phát minh không ?

×