Tutoria mvc framework

592 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
592
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tutoria mvc framework

  1. 1. Tutorial : Xây Dựng MVC Framework Cơ bản với PHPWriter : Lưu Xuân TrườngI. Giới thiệu:II. Mô hình xử lý của MVC framework:III. Xây dựng cấu trúc folder:IV. Ví dụ cơ bản: (book manager)V. Mở rộng:I. Giới thiệu:- MVC parttern chia ứng dụng của bạn làm 3 phần:+ Model: chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu, mọi tác vụ tương tác với cơ sở dữ liệu của bạnđều nằm ở đây.+ View: chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu được cung cấp bởi model.+ Controller: điều khiển view và model làm việc với nhau. Controller nhận request từ client,gọi model thực thi tương ứng, và gởi trả dữ liệu lại cho client bằng view, view định dạng dữliệu để hiển thị cho người dùng.II. Mô hình xử lý của MVC framework:Controller ModelViewClientRequest Data ObjectReturn DataHttp RequestHttp Response
  2. 2. • Giải thích quy trình:Người dùng (client) dùng web browser, gởi request đến Server, mọi request gởi đến Serverđều được điều hướng đến file index.php. Tại index.php chúng ta thực thi Controller,Controller có nhiệm vụ bắt request, phân tích request để gọi Model xử lý và đổ dữ liệu raView tương ứng. Sau đó hiển thị kết quả View ra trình duyệt cho người dùng.Ví dụ http request:- http request dạng chưa rewrite: http://localhost/index.php?controller=book&action=list- http request dạng đã rewrite: http://localhost/book/list (để rewrite url ta dùng htaccess).III. Xây dựng cấu trúc folder:- Các bạn xây dựng cấu trúc như hình vẽ (cấu trúc đơn giản cơ bản), hoặc có theo cấu trúckhác mà các bạn cho là dễ dàng thao tác và quy ước theo các bạn.- Hoặc có thể tham khảo cấu trúc folder của Codeigniter Framework. (đã hiểu cấu trúc cơbản ở trên ^^)IV. Ví dụ cơ bản: (Book manager):1. Xây dựng Model:
  3. 3. //file book_model.phpClass Book_Model{Public $dataTemp = array(1 => array(“title” => “Yii framerk”,“description” => “Yii framework description”,“price” => 45.5),2 => array(“title” => “javascript ahead”,“description” => “javascript ahead description”,“price” => 15.8),3 => array(“title” => “PHP Beginner”,“descrition” => “PHP Beginner description”,“price” => 55.55));Public function getListBooks(){Return $this->dataTemp;}Public function getBook($id){Return $this->dataTemp[$id];}}2. Xây dụng Controller://file book_controller.phpNội dung của trang controller.php
  4. 4. Include “model/book_model.php”;Class Book_Controller{Public $model;Public function __constructor(){$this->model = new Book_Model();}Public function invoke(){Switch($atc){Case “view” :$id = $_GET[“id”] || 0;$this->view($id);break;Case “list”:Default:$this->list();break;}}Public function list(){$listBooks = $this->model->getListBooks();Include “view/booklist.php”;}
  5. 5. Public function view($id){$bookView = $this->model->getBook($id);Include “view/bookview.php”;}}3. Xây dựng View://file view/booklist.php<html><head><title>Book List</title></head><body><table><tr><td>Title</td><td>Decscription</td><td>Price</td></tr><?phpforeach ($listBooks as $book){echo <tr><td><a href="index.php?book=.$book[“title”].">.$book[“title”].</a></td><td>.$book[“description”].</td><td>.$book[“price”].</td></tr>;}?>
  6. 6. </table></body></html>//file view/bookview.php<html><head><title>Book View</title></head><body><h3><?= $bookView[“title”]; ?></h3><span class=”description”> <?= $bookView[“description”];?></span><span class=”price”><?= number_format($bookView[“price”];?></span></body></html>4. Trang index:<?php$c = $_GET[“controller”] || “home”;$act = $_GET[“action”];Include “controller/$c_controller.php”;$c = $c.”_controller”;$controller = new $c;$controller->invoke();?>V. Mở rộng:- Xây dựng thêm hàm loader để load các thư viện cần thiết.
  7. 7. - Xây dựng thêm các folder tương ứng để thực hiện các chức năng mở rộng+ folder cache+ folder helper+ folder library+ folder plugin- Cái này tùy các bạn có thể cần gì thì mình bổ sung, tham khảo thêm ở 1 số mvcframework hiện nay , codeigniter chẳng hạn.Chúc các bạn học vui.

×