Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 6 Tingkatan 1- Sumber tenaga

5,014 views

Published on

Power point Slide

Published in: Education
  • Be the first to comment

Bab 6 Tingkatan 1- Sumber tenaga

  1. 1. SUMBER TENAGA Sains Ting. 1 Prepared by: Teacher Ummi Syahira
  2. 2. SUMBER YANG BOLEH DIPERBAHARUI SUMBER YANG TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI matahari biojisim air angin geoterma Bahan api fosil nuklear arang Gas ali
  3. 3.  boleh diguna semula / diganti secara berterusan oleh alam semulajadi  Sentiasa wujud  Tidak akan habis digunakan •Contoh-contoh - Angin, ombak, air, matahari, biojisim, geoterma  Dihabiskan dengan cepat tidak sempat diganti semua melalui proses semulajadi  Terhad  Akan habis digunakan satu hari nanti •Contoh-contoh - bahan radioaktif - bahan api fosil (petroleum,gas asli) Kelebihan • Tidak akan habis • Mudah diperolehi secara percuma • Tidak mencemarkan alam • Boleh digunakan mengantikan sumber tenaga yang semakin menyusut Kelebihan • Loji kuasa nuklear tidak menghasilkan jelaga & karbon dioksida • Petroleum boleh digunakan menghasilkan diesel,petrol,kerosin • Plutonium dan uranium boleh dihasilkan pada jumlah tenaga yang besar SUMBER YANG BOLEH DIPERBAHARUI SUMBER YANG TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI
  4. 4. Keburukan Keburukan • Kos pemasangan dan penyelenggaraan peralatan tinggi • Kewujudan tenaga suria , angin dan ombak bergantung kepada keadaan cuaca • Perlombongan uranium boleh mengakibatkan kemusnahan alam sekitar • Kebocoran sinaran radioaktif daripada loji kuasa nuklear boleh memudaratkan organisma • Pembakarn arang batu dan petroleum menghasilkan bahan pencemar udara • Petroleum dan gas asli menyebabkan kebakaran jika tidak digantikan dengan cermat SUMBER YANG BOLEH DIPERBAHARUI SUMBER YANG TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI
  5. 5. Sumber Tenaga Alternatif Masa Depan • Tenaga suria tidak akan menyusut selagi matahari wujud dan tidak dapat digunakan secara langsung tetapi dapat diubah kepada bentuk tenaga yang lain • Kegunaan tenaga suria dalam kehidupan harian • Membekalkan tenaga kepada peralatan elektronik seperti kalkulator • Membekalkan tenaga elektrik kepada satelit komunikasi di angkasa lepas • Panel suria digunakan untuk mengubah tenaga suria kepada tenaga haba untuk memasak • Membekalakan tenaga elektrik ke kawasan pedalaman yang tidak mempunyai bekalan elektrik
  6. 6. Pemuliharaan & Penggunaan Tenaga Secara Efisien Pengurusan sumber tenaga boleh dilakukan melalui aktiviti pemuliharaan termasuk • Mengurangkan pembaziran penggunaan tenaga • Menggunakan tenaga dengan lebih cekap • Mengurangkan penggunaan tenaga secara menyeluruh • Pemeliharaan dapat memanjangkan tempoh pemerolehan sumber tenaga
  7. 7. • Peranan kerajaan dalam pengurusan sumber tenaga • Memberi bimbingan dan insentif kepada pihak awam untuk mengamalkan pengurusan tenaga yang cekap • Mengembangkan potensi teknologi penjimatan tenaga yang baru • Menggalakkan pihak awam berkongsi kereta dan menggunakan pengangkutan awam • Mematikan suis lampu dan peralatan elektrik apabila tidak digunakan
  8. 8. Kepentingan Memulihara Sumber Tenaga Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui semakin menyusut kerana penggunaannya yang berterusan dan meluas Akibat masalah penyusutan sumber tenaga,kita mesti • Mencari sumber tenaga alternatif • Mengelakkan pembaziran tenaga melalui amalan yang teliti dan bijaksana
  9. 9. Menghasilkan bahan api baru seperti alkohol daripada hampas tebu dan diesel daripada sisa kelapa sawit Menggunakan pengetahuan saintifik dan teknologi untuk meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga dalam kenderaan dan mesin

×