Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Avoimen tiedon rooli palveluevoluutiossa, case Fillarikanava

937 views

Published on

Esityksessä on muokattu SITRA:n palveluevoluutiomallia ja esitetty, mikä on avoimen tiedon rooli siinä. Fillarikanava on case esimerkki palvelusta, jota pyritään kehittämään tämän mallin mukaisesti.

http://www.slideshare.net/Uusijohtajuus/sitra-palveluevoluutio

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avoimen tiedon rooli palveluevoluutiossa, case Fillarikanava

 1. 1. Avoimen tiedon rooli palveluevoluutiossa, case Fillarikanava muokattu SITRA:n palveluevoluutiomallista
 2. 2. Sitran tuottama esitys – käytä vapaasti! PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA Kokeillaan uusia tapoja! Kerätään palautetta! Jaetaan kokemuksia! Lähde: Sitra palveluevoluutio slideshare Palveluevoluutio [SITRA]
 3. 3. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA Kokeillaan uusia tapoja! Koostetaan palautetta ja muuta tietoa! Jaetaan kokemuksia! Muokattu: Sitra palveluevoluutio slideshare TIEDON KOOSTAMINEN JA JAKAMINEN TARPEET /P ALAUTE / VERTAISTIETO TIETO VALMISTELUSSA JA PÄÄTÖKSENTEOSSA / AVO IN DEMOKRATIA TIETO PALVELUIDEN TUOTANNOSSA JA OHJAUKSESSA Muokattu versio
 4. 4. Avoimen tiedon rooli ● Ihmiset voivat tuottaa (ja korjata) tietoa: ehdotukset, palaute, huomiot, asiantuntijatieto... Ihmiset käyttävät tietoa: osallistuminen, vertaistieto... ● Kunta tuottaa tietoa: tilastot, asianhallinta, suunnitelmat, rekisterit... Kunta käyttää tietoa: päätöksenteko, suunnittelu, mallinnus... ● Palvelun tuotannossa syntyy tietoa: tilastot, prosessidata, kustannustieto, paikkatieto... Palvelutuotannossa käytetään tietoa: palvelukehitys, optimointi, ohjaus...
 5. 5. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA TIEDON KOOSTAMINEN JA JAKAMINEN Piirretään uudelleen...
 6. 6. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA TIEDON KOOSTAMINEN JA JAKAMINEN IHMISET VALITSEVAT JA KÄYTTÄVÄT TARJOLLA OLEVIA PALVELUITA
 7. 7. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA TIEDON KOOSTAMINEN JA JAKAMINEN KUNTA HANKKII PALVELUITA ARVOPOHJAISESTI JA ARVIOI NIITÄ
 8. 8. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA TIEDON KOOSTAMINEN JA JAKAMINEN IHMISET TUOTTAVAT JA KÄYTTÄVÄT KUNTAAN JA JULKISIIN PALVELUIHIN LIITTYVÄÄ TIETOA
 9. 9. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA TIEDON KOOSTAMINEN JA JAKAMINEN Ihmiset voivat tuottaa (ja korjata) tietoa: ehdotukset, palaute, huomiot, asiantuntijatieto... Ihmiset käyttävät tietoa: osallistuminen, vertaistieto... TARPEET /P ALAUTE / VERTAISTIETO
 10. 10. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA TIEDON KOOSTAMINEN JA JAKAMINEN KUNTA TUOTTAA JA KÄYTTÄÄ TIETOA VALMISTELUSSA, PÄÄTÖKSENTEOSSA JA HANKINNASSA TARPEET /P ALAUTE / VERTAISTIETO
 11. 11. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA TIEDON KOOSTAMINEN JA JAKAMINEN Kunta tuottaa tietoa: tilastot, asianhallinta, suunnitelmat, rekisterit... Kunta käyttää tietoa: päätöksenteko, suunnittelu, mallinnus... TARPEET /P ALAUTE / VERTAISTIETO TIETO VALMISTELUSSA JA PÄÄTÖKSENTEOSSA / AVO IN DEMOKRATIA
 12. 12. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA TIEDON KOOSTAMINEN JA JAKAMINEN TIETO VALMISTELUSSA JA PÄÄTÖKSENTEOSSA / AVO IN DEMOKRATIA TARPEET /P ALAUTE / VERTAISTIETO PALVELUIDEN TUOTANNOSSA SYNTYY JA KÄYTETÄÄN TIETOA
 13. 13. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA TIEDON KOOSTAMINEN JA JAKAMINEN TIETO VALMISTELUSSA JA PÄÄTÖKSENTEOSSA / AVO IN DEMOKRATIA Palvelun tuotannossa syntyy tietoa: tilastot, prosessidata, kustannustieto, paikkatieto... Palvelutuotannossa käytetään tietoa: palvelukehitys, optimointi, ohjaus... TARPEET /P ALAUTE / VERTAISTIETO TIETO PALVELUIDEN TUOTANNOSSA JA OHJAUKSESSA
 14. 14. Fillarikanava on avoin kaupunkiosallistumisen formatti, joka tuo pyöräilijöiden (vertais)tuottaman tiedon palvelutuotannon ja kehityksen piiriin.
 15. 15. PALVELUN TUOTTAMINEN IHMISET KUNTA TIEDON KOOSTAMINEN JA JAKAMINEN TIETO VALMISTELUSSA JA PÄÄTÖKSENTEO SSA / AVO IN DEMOKRATIA TARPEET /P ALAUTE / VERTAISTIETO TIETO PALVELUIDEN TUOTANNOSSA JA OHJAUKSESSA Fillarikanava palveluevoluutiomallissa

×