Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaupungin Kangas

4,985 views

Published on

Anne Sandellin Jyväskylän Kaupunkirakennepalveluista kertoo Kankaan alueen suunnittelun lähtökohdista.

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

Kaupungin Kangas

  1. 1. Kankaan alue <ul><li>Anne Sandelin </li></ul><ul><li>Jyväskylän kaupunki </li></ul><ul><li>Kaupunkirakennepalvelut </li></ul>Talvikuva
  2. 2. Etuoston perustelut EOL 1.3§ <ul><li>Maan hankkiminen yhdyskuntarakentamista varten </li></ul><ul><ul><li>Keskeinen alue yhdyskuntarakenteen sisällä </li></ul></ul><ul><ul><li>Monipuolisen kaupunkirakenteen muodostuminen, asuminen, palvelut ja työpaikat </li></ul></ul>Seppälä keskusta Kangas Lutakko
  3. 3. 3.9.2010 Reunaehdot ja kiinnepisteet
  4. 4. Kankaan alueen tavoitteet <ul><li>1. Määrälliset tavoitteet </li></ul><ul><li>Asuminen: noin 3000 asukasta, eli noin 150 000-170 000 kem? </li></ul><ul><li>Työpaikat: 50-70 000 kem, työpaikkoja 1300-1500 </li></ul><ul><li>Palvelut: PT-kauppa, lounasravintola-kahvila, erikoiskauppaa; kampaamo, hyvinvointipalveluja, harrastekauppoja, kirpputori </li></ul><ul><li>Päiväkoti, XX kem </li></ul><ul><li>2. Laadulliset tavoitteet </li></ul><ul><li>Alueen SYDÄN ja identiteetin muodostuminen </li></ul><ul><ul><li>Sekoitettu rakenne, palvelujen keskittymä </li></ul></ul><ul><li>Kävelevä kaupunki, autoriippumattomuus JALKA </li></ul><ul><ul><li>Rakenteellinen pysäköinti </li></ul></ul><ul><ul><li>Keskitetty aluepysäköinti </li></ul></ul><ul><li>Tourujokilaakson virkistysympäristö ja –reitistö </li></ul><ul><ul><li>Kehät siniset: Jyväsjärvi-Tuomiojärvi-Palokkajärvi </li></ul></ul><ul><ul><li>Perhepuisto xx m2 </li></ul></ul><ul><li>Monipuolinen asukasjakauma </li></ul><ul><ul><li>Laadukasta keskusta-asumista </li></ul></ul><ul><ul><li>kohtuuhintaisia suuria asuntoja 10 % asuntotarjonnasta, omistus- ja vuokra-asumista </li></ul></ul><ul><ul><li>Vuokra-asumista 30% (Lutakko 36%) </li></ul></ul><ul><li>Toimintojen monipuolisuus: liikuntatiloja, kulttuuritiloja </li></ul><ul><ul><li>keskitetyn väestönsuojan hyödyntäminen, liikuntatila </li></ul></ul><ul><ul><li>VPT </li></ul></ul><ul><li>Hiilineutraali, energiatehokas kaupunginosa </li></ul><ul><ul><li>Energiaratkaisut, kulutus ja tuotto </li></ul></ul><ul><ul><li>smart grid </li></ul></ul>
  5. 5. <ul><li>Arvot: Historia, joki, sijainti </li></ul><ul><li>Tavoitteet: Jalka ja Sydän </li></ul>3.9.2010
  6. 6. Kankaan suunnitteluaikataulu Asemakaavoitus 2 v 06/11 09/11 01/12 06/12 01/13 09/12 03/12 03/12 06/12 selvitys Arkkitehti- kilpailu Alueen identiteetin ”brändin” muodostuminen 03/11 luonnos Osayleiskaava 09/12 VPT ja UPT haltuunotto 1 v ehdotus kunnallistekniikan yleissuunnittelu liikenteen yleissuunnittelu virkistysreitti- jne yleissuunnittelu kunnallistekniikan suunnittelu katu- ja lähiympäristösuunnittelu
  7. 7. Selvitysvaihe 11/2010-04/2011 <ul><li>Liikenneverkko, keskusta-Seppälä-Taulumäki </li></ul><ul><li>Luonto, liito-oravat, lepakot… </li></ul><ul><li>Tourujoen ennallist. ja virkistysreittien esiselvitys </li></ul><ul><li>maisemaselvitys </li></ul><ul><li>kaupallinen selvitys </li></ul><ul><li>rakennettavuus </li></ul><ul><li>kulttuurihistoriallisen inventoinnin täydennys </li></ul><ul><li>VPT käytettävyys </li></ul>
  8. 8. Ominaispiirteiden hahmottuminen ja kilpailun tavoitteet

×