Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hylatyt pyorat taloyhtioissa

1,834 views

Published on

 • Be the first to comment

Hylatyt pyorat taloyhtioissa

 1. 1. HYLÄTYT PYÖRÄT TALOYHTIÖISSÄ KUINKA TOIMIA TALOYHTIÖN VARASTOON HYLÄTTYJEN PYÖRIEN KANSSA OHJE VERKOSSA: bit.ly/hylatyt-pyorat-taloyhtioissa
 2. 2. 1 TALOYHTIÖN HALLITUS PÄÄTTÄÄ PIHA-ALUEEN JA PYÖRÄVARASTON SIIVOAMISESTA Päätöksessä hyväksytään myös toimintatapa, jolla siivous suoritetaan. Esimerkiksi tämän ohjeistuksen voi liittää päätöspöytäkirjan liitteeksi. Aiheesta voidaan alustavasti kertoa jo vuosikokouksen yhteydessä, tarkkaa ajankohtaa ei silloin tarvitse ilmoittaa. Pyöräsiivous kannattaa toteuttaa säännöllisesti vuoden tai kahden välein.
 3. 3. 2 TIEDOTETAAN SIIVOUKSESTA ASUKKAILLE JA OSAKKEENOMISTAJILLE Tiedotteeseen laitetaan mahdollisimman selkeä toimintaohje ja yksiselitteinen määräpäivä. Toimintaohje kannattaa kirjoittaa myös ruotsiksi ja englanniksi ja mahdollisesti muillakin kielillä, mikäli on epäilystä, että taloyhtiössä asuu huonosti suomea taitavia asukkaita. Jotta ilmoitus tavoittaa kaikki asukkaat, tulee siivoustiedotteita lähettää vähintään kaksi kertaa. Suositeltavaa on myös kiinnittää siivousilmoitus taloyhtiön porraskäytävien ilmoitustauluille. Asukkaiden lisäksi siivouksesta on tiedotettava myös niitä osakkeenomistajia, jotka eivät asu talossa. Sähköpostitse tai tekstiviesteillä voidaan tehokkaasti tavoittaa esimerkiksi toisella toisella paikkakunnalla olevat asukkaat tai osakkaat.
 4. 4. 3 MERKITÄÄN KAIKKI POLKUPYÖRÄT (JA MUUT TAVARAT) Merkitään kaikki taloyhtiön tiloista ja pihalta löytyvät pyörät värikkäällä lapulla, jossa lukee i) merkinnän syy ja päivämäärä, ii) mihin mennessä merkintä tulee poistaa ja iii) yhteystiedot lisätietojen saamiseksi. Merkintä tehdään hallituksen johdolla ja esimerkiksi huoltoyhtiön toteuttamana kerralla kaikkiin pyöriin. Asukkaita pyydetään poistamaan merkintä omista pyöristään. Sekaannusten välttämiseksi merkintä kannattaa tehdä niin, ettei sitä voi kiinnittää uudelleen toiseen pyörään.
 5. 5. Verrattuna tapaan, jossa asukkaita pyydetään merkitsemään oma pyöränsä, on tällä merkintätavalla kolme etua: 1. Merkintöjen poistamiseen voidaan antaa runsaasti aikaa. Perinteisessä merkintätavassa on se riski, että kerran tehty merkintälappu ehtii kadota, kun pyörää käytetään. 2. Merkintälapun poistaminen on helppo tehdä heti ensimmäisen kerran, kun pyörää käytetään. 3. Vältetään mahdollisuus, että taloyhtiössä siivouspäivänä vierailulla olevan siivouksesta tietämättömän polkupyöräilijän pyörä tulkittaisiin hylätyksi ja siirrettäisiin pois.
 6. 6. 4 ODOTETAAN VÄHINTÄÄN KUUKAUSI Pari kuukautta on yleensä sopiva reagointiaika, mutta ehdoton minimiaika on yksi kuukausi. Mikäli merkintä on tehty lomakaudella tai siivouksen kanssa ei ole erityistä kiirettä, niin kannattaa aikaa merkintöjen poistoon antaa enemmänkin. Pitkän ajan päähän ilmoitettu aikaraja saattaa johtaa siihen, että asia jää joiltain hoitamatta ja unohtuu, joten on suositeltavaa toimittaa vielä muistutusviesti esim. kaksi viikkoa ennen määräajan umpeutumista.
 7. 7. 5 PYÖRÄT, JOISSA ON MERKINTÄ, SIIRRETÄÄN VÄLIVARASTOON Vaikka osaan pyöristä jää merkintä (niille ei ole löytynyt omistajaa), hallituksella ei ole oikeutta heti hävittää näitä pyöriä. Tällaiset vailla aktiivista omistajaa olevat pyörät voidaan kuitenkin siirtää pyörävarastosta muuhun paremmin säilytyspaikaksi soveltuvaan tilaan. Kesällä välivarastointi voidaan tehdä pihalla, mutta välivarastoinnissa on varmistuttava, etteivät pyörät altistu varkauksille. Vastaavalla tavalla kuin kohdassa #2 asukkaille voidaan viestiä, että vielä löytyy pyöriä vailla aktiivista omistajaa. Ilmoituksessa tulee olla selkeästi mainittuna, että missä pyörät ovat ja miten paljon on aikaa toimia. Ohje kannattaa jättää näkyville myös välivarastoon siirrettyjen pyörien luokse.
 8. 8. 6 ODOTETAAN VÄHINTÄÄN KAKSI KUUKAUTTA Pyöriä, joissa on merkinnät, tulee säilyttää muutaman kuukauden ajan.
 9. 9. 7 TEHDÄÄN MAALAISJÄRKITARKASTUS Jos joukossa on vielä selvästi arvokkaita hyväkuntoisia pyöriä, niin siirretään ne merkintöineen pyörävarastoon. Jätetään näihin arvopyöriin merkintälappu paikoilleen. Jos ne ovat vielä esimerkiksi seuraavien parin vuoden pyöräsiivousten aikana paikallaan, niin voidaan olettaa, että joku on todella hylännyt arvokkaan pyörän ja se voidaan toimittaa poliisille.
 10. 10. 8 VALOKUVATAAN JA LUETTELOIDAAN HÄVITETTÄVÄT PYÖRÄT Hallituksen on hyvä laatia luettelo ja ottaa valokuvat niistä pyöristä, joista se on hankkiutumassa eroon. [Kiinteistöklubi 27.8.2009]. Samassa yhteydessä kannattaa tarkistaa se, onko pyörissä poliisin tai vakuutusyhtiöiden tekemiä runkomerkintöjä (kaiverruksia tai vastaavia).
 11. 11. 9 TOIMITETAAN HÄVITETTÄVÄT PYÖRÄT POLIISILLE Taloyhtiöllä ei ole oikeutta määrätä omaisuudesta, jota se ei omista. Omaisuuden hävittäminen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Jos pyörän omistajasta ei ole varmuutta, kannattaa pyörä epäselvässä tilanteessa siksi mieluummin säilyttää kuin hävittää. Selvästi käyttökelvottomat romupyörät voidaan hallituksen päätöksellä kuljetuttaa kaatopaikalle. Käyttökelpoiset ja korjattavissa olevat pyörät, joille ei ole muutaman kuukauden kuluessakaan tiedoksiannosta löytynyt omistajaa, tulee viedä poliisille. Näiden polkupyörien palauttaminen omistajilleen tai niiden alkuperäisten omistajien selvittäminen kuuluu poliisin tehtäviin [Isännöintiliitto 12/2012]. Joillain paikkakunnilla poliisi on kieltäytynyt ottamasta vastaan polkupyöriä taloyhtiöistä. Mikäli poliisi tekee näin, kannattaa kieltäytyminen pyytää kirjallisena.
 12. 12. 4.3.2014: Helsingin poliisilaitoksen Päivittäisrikostutkinnan toimintayksikkö vastaa kysymykseenne seuraavasti: Taloyhtiöiden tiloihin ja piha-alueille hylätyt esineet, kuten polkupyörät, eivät ole löytötavaraa. Asian tulkinta Helsingin poliisilaitoksessa perustuu Löytötavaralain 26.8.1988/778 1 luvun ja 1 §:n yleissäännöksen kohtaan: Tämä laki koskee löytötavaran talteen ottamista ja käsittelyä. Laki ei koske: 1) esinettä, jonka omistaja on ilmeisesti hylännyt Löytö eli löytötavara on esine, jonka omistaja on vahingossa kadottanut ja jota kukaan ei pidä hallinnassaan. Löydöksi ei kutsuta esinettä, jonka omistaja on tahallaan hylännyt, eikä anastettua esinettä. Yllä olevaan viitaten Helsingin poliisilaitos ei ota vastaan taloyhtiöiden tiloihin taikka piha-alueille hylättyjä esineitä. Ystävällisin terveisin, Helsingin poliisilaitos
 13. 13. 10 MYYDÄÄN TAI LAHJOITETAAN PYÖRÄT, MIKÄLI POLIISI EI OTA NIITÄ VASTAAN Hylätyt mutta käyttökelpoiset tai korjattavissa olevat pyörät kannattaa myydä esimerkiksi verkkohuutokaupassa, mikäli poliisi kieltäytyy ottamasta niitä vastaan. Saadut varat voidaan käyttää taloyhtiön pyöräsäilytystilojen parantamiseen. Vaihtoehtoisesti voidaan pyytää, että paikallinen kierrätyskeskus tai pyörien jälleenmyyntiä harjoittava liike hakee pyörät. Pyörät voi lahjoittaa myös yleishyödylliseen tarkoitukseen.
 14. 14. Lehtijuttuja ja muuta taustaaineistoa: [1] Isännöintiliitto 12/2012 Ohjeistus polkupyörien säilyttämisestä [2] Kiinteistöklubi 27.8.2009 Neuvoja unohtuneiden polkupyörien ”hävittämiseen” [3] Aamulehti 26.6.2009 Miten saa hylätyn pyörän pois pihasta? [4] Jylkkäri 20.11.2011 Löytöpalkkio omasta pyörästä (artikkeli ja kommentit) [5] Iltasanomat 22.11.2011 Jylkkäri: Löytötavarafirma vei pyörät – ja peri omistajilta löytöpalkkiot (kommentit) [6] Helsingin Sanomat 30.4.2006 Tarpeettomat pyörät kiertoon pyöräkellarista [7] Georgetown voice 23.6.2010 University tagging abandoned bicycles for removal [8] Fillarifoorumin keskusteluketju Löytötavaratoimisto – taloyhtiö – polkupyörät

×