Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pyöräily ja talous

Alustus Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Pyöräilykuntien verkoston järjestämässä Velo-City 2010 jälkiseminaarissa Helsingissä 20.9.2010

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×